2022-03-18

Kim jest czynny podatnik VAT?

Dowiedź się więcej na temat tego kim jest czynny podatnik VAT!

Kim jest czynny podatnik VAT?

Zakładając działalność gospodarczą, trzeba się liczyć z wieloma obowiązkami oraz koniecznością podejmowania decyzji mogących znacząco wpłynąć na przyszłość biznesu. Jedną z kwestii, która może być kluczowa, jest rejestracja jako czynny podatnik VAT. Dowiedz się, co to oznacza, jakie konsekwencje za sobą niesie i kto musi, a kto może zostać czynnym podatnikiem VAT.

Czynny podatnik VAT (nazywany również płatnikiem VAT) to podmiot, który w ramach swojej działalności wykonuje czynności opodatkowane, zarejestrowane do VAT i opłaca podatek od towarów i usług. Wymaga to złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-R. Niektórzy przedsiębiorcy mogą dobrowolnie stać się podatnikami VAT czynnymi, a dla niektórych jest to obowiązkowe. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, kto musi być tzw. vatowcem i jakie konsekwencje niesie za sobą ten status. Sprawdź również, co powinieneś wiedzieć o Nowym Polskim Ładzie.

Kto musi być czynnym podatnikiem VAT?

Niektórzy przedsiębiorcy nie mają wyboru i muszą obligatoryjnie złożyć deklarację VAT-R oraz stać się czynnymi podatnikami VAT. Decyduje o tym ustawa o VAT. Zgodnie z jej zapisami o obowiązku stania się płatnikiem VAT decydują trzy główne kryteria. Jakie?

 • 1
  Rodzaj prowadzonej działalności. Niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani do stania się czynnymi podatnikami VAT ze względu na branżę, w której działają. Dotyczy to np. sprzedaży produktów objętych podatkiem akcyzowym, terenów budowlanych czy samochodów, części do pojazdów, a także wysyłkowej sprzedaży wielu rodzajów towarów. Ponadto do rejestru czynnych podatników VAT muszą się dopisać prawnicy, doradcy, jubilerzy czy przedsiębiorstwa zajmujące się ściąganiem długów. Pełna lista jest dostępna jako załącznik do ustawy o VAT.
 • 2
  Obrót. Pozostali przedsiębiorcy muszą stać się czynnymi podatnikami VAT jeśli przekroczą określony próg obrotu. Obecnie jest to 200.000 zł w roku podatkowym. Do limitu nie wliczają się towary zwolnione z podatku VAT. Przekroczenie limitu powoduje powstanie obowiązku zarejestrowania firmy jako czynnego podatnika VAT w kolejnym okresie podatkowy.
 • 3
  Siedziba. Trzecią grupą zobowiązanych do stania się czynnymi podatnikami VAT są przedsiębiorcy nieposiadający siedziby na terytorium Polski.

Dla pozostałych przedsiębiorców status czynnego podatnika VAT jest dobrowolny. Wówczas muszą oni rozważyć, jakie rozwiązanie jest dla nich najbardziej opłacalne. Zrezygnowanie ze statusu „vatowca” czasami może bowiem nie być korzystnym krokiem.

Kiedy warto być czynnym podatnikiem VAT?

Uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT może być bardzo korzystne dla firmy. Wszystko zależy jednak od kilku czynników związanych z jej działalnością. Jak zdecydować, czy warto stać się płatnikiem VAT? Należy brać pod uwagę przede wszystkim

 • typowy profil klienta – jeśli firma świadczy usługi przede wszystkim dla innych podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT, zostanie „vatowcem” jest korzystnym krokiem; wielu kontrahentów biznesowych oczekuje bowiem faktur VAT;
 • import towarów – jeśli firma zajmuje się importem, status czynnego podatnika VAT daje możliwość odliczenia podatku z dokumentów celnych;
 • stawkę VAT na usługi lub towary, które oferuje firma – jeśli jest niska, zwykle warto zarejestrować się jako płatnik VAT;
 • możliwości odliczeń i zwrotu podatku VAT – czynny podatnik VAT ma możliwość odliczenia od sumy podatku VAT odprowadzanej do urzędu należności z faktur, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, co w praktyce może zapewnić ogromne oszczędności; niekiedy można otrzymać nawet zwrot nadpłaconego VAT-u, uzyskując dodatkowe środki dla firmy.

Należy jednak pamiętać, że sytuacja każdego przedsiębiorcy jest unikalna. Dlatego każdy powinien samodzielnie podjąć decyzję o tym, czy warto stać się czynnym podatnikiem VAT. Trzeba również wiedzieć, że dopisanie się do rejestru VAT wiąże się z rozmaitymi dodatkowymi obowiązkami, np. koniecznością składania deklaracji podatkowych, wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów oraz wpłacania do urzędu skarbowego podatku VAT. Dlatego na pewno nie jest to krok, który można podejmować pochopnie. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat niekiedy trudnych decyzji, które musi podjąć nowy właściciel biznesu? Sprawdź, jak założyć firmę jednoosobową.

Rejestracja jako czynny podatnik VAT – formularz VAT-R

Rejestracja jako czynny podatnik VAT nie jest trudna. Wystarczy wypełnić jeden formularz dostępny online. Nie trzeba nawet zjawiać się w urzędzie. Do złożenia deklaracji VAT-R można wykorzystać platformę CEIDG lub Portal Podatkowy. Należy w niej podać podstawowe informacje dotyczące firmy, takie jak:

 • NIP,
 • Imię i nazwisko, dane adresowe i dane firmy,
 • dane naczelnika Urzędu Skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie,
 • cel złożenia formularza VAT-R (może on służyć również do aktualizacji danych),
 • okoliczność, z której wynika obowiązek podatkowy (jeśli występuje),
 • rodzaje składanych deklaracji podatkowych,
 • informację o transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Należy pamiętać, że urząd może odmówić rejestracji czynnego podatnika VAT, jeśli wystąpią wątpliwości dotyczące możliwości dokonywania wyłudzeń. Z decyzją odmowną trzeba się również liczyć w przypadku sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub braku stawiennictwa na wezwanie urzędu. Konieczna może być również dodatkowa weryfikacja adresu prowadzenia działalności i tytułu prawnego pozwalającego na wykorzystanie lokalu w tym celu. Sprawdzenie statusu VAT jest natomiast możliwe na przykład poprzez tzw. białą listę podatników VAT.

Złożenie formularza VAT-R jest bezpłatne, ale opcjonalne potwierdzenie rejestracji kosztuje 170 zł. Jeśli przy rejestracji chcesz skorzystać z pomocy pełnomocnika, procedura będzie Cię kosztować 17 zł.

Biała lista podatników VAT

Zanim zdecydujesz się płacić VAT w sposób czynny, warto dobrze zapoznać się nie tylko z przywilejami, ale również z obowiązkami, jakie się z tym wiążą. Ważnym pojęciem jest między innymi biała lista podatników VAT. To wprowadzone w 2019 roku narzędzie mające pomóc w zapobieganiu wyłudzeniom podatku VAT i uszczelnieniu systemu podatkowego.

Czym jest biała lista? To nic innego, jak po prostu wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zawiera on podstawowe informacje na temat danego podmiotu oraz numer jego rachunku bankowego. Przedsiębiorca przed opłaceniem każdej faktury VAT na kwotę przekraczającą 15 tys. zł jest zobowiązany do sprawdzenia wykazu płatników VAT oraz zweryfikowania numer rachunku bankowego. Płatności powinny być dokonywane tylko na konta wyszczególnione w sporządzonej przez ministerstwo finansów białej liście.

Weryfikacja podatników VAT na białej liście

Weryfikacja podatników VAT na białej liście nie jest trudna. Narzędzie jest dostępne online, na stronach rządowych Ministerstwa Finansów. Biała lista umożliwia wyszukiwanie firm według różnych kryteriów, w tym fragmentu nazwy, numeru NIP czy numeru rachunku bankowego. Dostępny pod adresem podatki.gov.pl wykaz podatników VAT pozwala sprawdzić, czy podmiot figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik, a także zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat firmy. Biała lista MF zawiera informacje takie jak:

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ
 • nazwę podmiotu lub dane imienne właściciela firmy będącej czynnym podatnikiem VAT,
 • miasto, w którym jest prowadzona działalność lub właściwe dla zamieszkania osoby fizycznej,
 • NIP,
 • REGON,
 • numer KRS w przypadku spółek,
 • adres siedziby, jeśli wyszukiwanie nie dotyczy osoby fizycznej,
 • dane organu ustanowionego jako reprezentacja,
 • dane prokurentów,
 • dane wspólników, jeśli tacy istnieją,
 • numery rachunków rozliczeniowych.

Przed podjęciem współpracy z każdym nowym partnerem deklarującym się jako czynny podatnik VAT należy sprawdzić białą listę MF, by zweryfikować te informacje. Przelewy na kwoty przekraczające 15 tys. zł należy natomiast wykonywać tylko na rachunek wskazany w rejestrze VAT. W przeciwnym razie grożą Ci poważne konsekwencje! Dowiedz się więcej o białej liście podatników VAT i związanych z nią obowiązkach przedsiębiorcy.

Pamiętaj również o zabezpieczeniu swojego biznesu i jego majątku na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Pomoże w tym na przykład ubezpieczenie firmowe. Warto rozważyć także ubezpieczenie podtrzymania przychodu, szczególnie jeśli pracujesz w ramach samozatrudnienia.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku