Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Jak wypowiedzieć umowę oc

2018-08-02

O ile sposób zawarcia umowy OC z Towarzystwem Ubezpieczeniowym jest łatwy i nie powoduje żadnych problemów zdarzają się również sytuacje, gdy z jakiegoś powodu chcemy ją wypowiedzieć.

Nie musimy jednak obawiać się zbyt dużej ilości formalności związanych z tym procesem, gdyż nie jest on skomplikowany.

Pamiętaj o pisemnej formie wypowiedzenia polisy oc!

Dokument wypowiedzeniapolisy OC powinien zostać złożony pisemnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym lub u agenta ubezpieczeniowego.

Jeśli istnieją okoliczności to utrudniające możemy również przesłać wypowiedzenie do Towarzystwa Ubezpieczonego mailem, za pośrednictwem strony internetowej lub pocztą tradycyjną.

Możliwości złożenia wypowiedzenia OC

Zgodnie z zapisami polskiego prawa obecnie istnieją 3 możliwe formy wypowiedzenia polisy OC:

  • zgodnie z postanowieniami art. 28 Wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który została zawarta dana umowa OC
  • według art. 28a natomiast jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego jest jednocześnie ubezpieczony w dwóch bądź więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych, natomiast jedna z obowiązujących umów OC zawarta została na podstawie art. 28 ust. 1 (czyli jest automatycznie wznowioną polisą), umowa zawarta w owym trybie może zostać wypowiedziana pisemnie (dotyczy to polisy automatycznie wznowionej)
  • w myśl art. 31.1 po przejściu bądź przeniesieniu prawa własności polisa OC ulega rozwiązaniu z dniem końca ochrony, na który została zawarta, chyba, że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. Owo wypowiedzenie złożyć można w dowolnym terminie, a umowa rozwiązuje się wówczas z dniem złożenia wypowiedzenia, jednak z koniecznością zapłaty składki za świadczony przez Zakład Ubezpieczeń okres ochrony.
Ile możesz zaoszczędzić na polisie ubezpieczeniowej dla Twojego auta? Sprawdź aktualne ceny polisy w naszej porównywarce.
keyboard_arrow_up