Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2018-08-02

Jak wypowiedzieć umowę oc

Sprawdź, jak napisać wypowiedzenie OC oraz kiedy musisz je złożyć.

O ile sposób zawarcia umowy OC z towarzystwem ubezpieczeniowym jest łatwy i nie powoduje żadnych problemów zdarzają się również sytuacje, gdy z jakiegoś powodu chcemy ją wypowiedzieć. Nie musisz jednak obawiać się zbyt dużej ilości formalności związanych z tym procesem, gdyż nie jest on skomplikowany.

Zobacz, jak napisać wypowiedzenie OC.

Pamiętaj o pisemnej formie wypowiedzenia polisy oc!

Dokument wypowiedzenia polisy OCpowinien zostać złożony pisemnie w towarzystwie ubezpieczeniowym lub u agenta ubezpieczeniowego. Jeśli istnieją okoliczności to utrudniające możemy również przesłać wypowiedzenie do towarzystwa ubezpieczonego mailem, za pośrednictwem strony internetowej lub pocztą tradycyjną.

Wzór wypowiedzenia OC

Kiedy zdecydowałeś się na złożenie wypowiedzenia, pierwszym krokiem jest przygotowanie odpowiedniego pisma. Musi ono zawierać podstawowe informacje na temat właściciela auta, a także aktualnej polisy. Możesz skorzystać z gotowych wzorów wypowiedzenia na naszej stronie internetowej lub poszukać ich u ubezpieczyciela, z którym współpracujesz. Ważne, aby w wypowiedzeniu znalazły się takie informacje jak:

  • miejscowość i data sporządzenia wypowiedzenia,
  • nazwa ubezpieczyciela,
  • numer aktualnej polisy,
  • dane ubezpieczającego,
  • marka, model i numer rejestracyjny pojazdu,
  • podpis ubezpieczonego.

Istotnym elementem wypowiedzenia jest także powołanie się na konkretną ustawę. W zależności od tego, jaki jest powód złożenia pisma, musisz uwzględnić Ustawę o Ubezpeczeniach Obowiązkowych - Art. 28, Art. 28a lub Art. 31. W następnej części artykułu dowiesz się, co one oznaczają.

Możliwości złożenia wypowiedzenia OC

Zgodnie z zapisami polskiego prawa obecnie istnieją 3 możliwe formy wypowiedzenia polisy OC:

  • zgodnie z postanowieniami art. 28 Wypowiedzenie OC należy złożyć najpóźniej 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który została zawarta dana umowa OC
  • według art. 28a natomiast jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego jest jednocześnie ubezpieczony w dwóch bądź więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych, natomiast jedna z obowiązujących umów OC zawarta została na podstawie art. 28 ust. 1 (czyli jest automatycznie wznowioną polisą), umowa zawarta w owym trybie może zostać wypowiedziana pisemnie (dotyczy to polisy automatycznie wznowionej)
  • w myśl art. 31.1 po przejściu bądź przeniesieniu prawa własności polisa OC ulega rozwiązaniu z dniem końca ochrony, na który została zawarta, chyba, że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. Owo wypowiedzenie OC złożyć można w dowolnym terminie, a umowa rozwiązuje się wówczas z dniem złożenia wypowiedzenia, jednak z koniecznością zapłaty składki za świadczony przez Zakład Ubezpieczeń okres ochrony.

Czy możesz wypowiedzieć umowę OC po zakupie auta?

Jeśli zdecydowałeś się na zakup samochodu z rynku wtórnego, masz dwie możliwości. Pierwszą z nich jest przejęcie obowiązkowego OC po poprzednim właścicielu. Tego typu rozwiązanie jest komfortowe, jednak może wiązać się z tzw. rekalkulacją składki. Towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie pod uwagę Twoją historię ubezpieczeniową, wiek oraz podstawowe dane, na podstawie których wyliczy nową kwotę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Może zatem okazać się, że będzie ona wyższa niż zakładałeś. Nie każde towarzystwo jednak robi rekalkulację składki. Drugą opcją jest złożenie wypowiedzenia OC oraz wykupienie zupełnie nowej polisy. 

Wypowiedzenie umowy OC - konieczne przy dwóch ważnych polisach

Podpisałeś nową umowę z ubezpieczycielem, jednak okazało się, że poprzednia polisa przedłużyła się automatycznie? Wtedy będziesz mieć podwójne ubezpieczenie i konieczne będzie złożenie wypowiedzenia. Rezygnacja ze współpracy z dotychczasowym towarzystwem wiąże się jednak z poniesieniem kosztów za okres udzielonej ochrony. 

Zmiana towarzystwa ubezpieczeniowego - kiedy musisz złożyć wypowiedzenie?

Chcesz zrezygnować ze współpracy z dotychczasowym towarzystwem ubezpieczeniowym? Masz taką możliwość. Wypowiedzenie trzeba złożyć najpóźniej dzień przed końcem umowy. Pamiętaj o tym, żeby znaleźć też nową polisę, abyś nie musiał płacić kary za brak OC. A są one dosyć wysokie.

Jak wysłać pismo do towarzystwa ubezpieczeniowego?

Gotowe pismo musisz dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego. Forma zależy od tego, co preferuje konkretna firma, dlatego warto zasiegnąć tej informacji. Prawdopodobnie będziesz mógł zrobić to osobiście, w jednym z oddziałów firmy lub wysyłając pismo pocztą lub kurierem. W takiej sytuacji datą wypowiedzenia będzie data stempla pocztowego. Być może towarzystwo ubezpieczeniowe przyjmie pismo także w formie elektronicznej. Dzięki temu, bez wychodzenia z domu, będziesz mógł wysłać dokument do firmy.

Odstąpienie od umowy a wypowiedzenie

Zawarłeś umowę z ubezpieczycielem przez Internet lub telefon? W takim razie możesz odstąpić od umowy. Masz na to 30 dni od momentu jej podpisania. Konieczne będzie złożenie odstąpienia, jednak musisz pamiętać o opłaceniu składki ubezpieczeniowej za okres udzielonej ochrony od daty startu polisy do złożenia dokumentu. W piśmie nie musisz zawierać powodu rezygnacji.