2021-12-09

Wniosek o rejestrację samochodu - pobierz aktualny wzór

Sprawdź, jak powinien wyglądać poprawny wniosek o rejestrację samochodu.

Wniosek o rejestrację samochodu - pobierz aktualny wzór

Kupując samochód, musisz pamiętać o jego terminowym przerejestrowaniu, a następnie o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej. Obecnie każdy właściciel pojazdu może w łatwy i szybki sposób pobrać przez Internet wniosek o rejestrację pojazdu. Poniżej wyjaśnimy, jak go wypełnić oraz gdzie i w jakim terminie złożyć.

Pierwsze kroki po zakupie auta

Z chwilą podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu i przekazania kwoty zapłaty, nabywca staje się jego nowym właścicielem. Jednak, aby dopełnić formalności, musisz przerejestrować pojazd. Rejestracja bowiem jest procedurą administracyjną, która umożliwia dopuszczenie samochodu do ruchu. Powyższą kwestię reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.). Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy, rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy. Tym samym, chcąc przerejestrować nowo zakupiony samochód, musisz udać się do wydziału komunikacji w Twoim urzędzie powiatu, miasta bądź dzielnicy. Konieczny jest wniosek o rejestrację pojazdu.

To ważne!

Jeśli chcesz się poruszać autem po drogach zgodnie z prawem, istotna jest rejestracja samochodu. Wniosek, w przypadku zakupu używanego samochodu, składa nowy właściciel. Jednocześnie zbywca musi zgłosić fakt sprzedaży auta do urzędu. Ma na to również 30 dni, tak samo jak nabywca, który składa wniosek do wydziału komunikacji.

Jaki jest czas na przerejestrowanie auta?

Wniosek o zarejestrowanie samochodu musi być wypełniony na czas. Właściciel nowo zakupionego pojazdu ma określoną ilość czasu na jego przerejestrowanie, a mianowicie 30 dni od daty zakupu samochodu. Wskazać przy tym należy, że trzydziestodniowy termin obowiązywał w przepisach już wcześniej, jednak dopiero od stycznia bieżącego roku jest on egzekwowany. Wcześniej, po przekroczeniu wyżej wymienionego terminu. Na posiadacza pojazdu nie były nakładane żadne kary. Obecnie, jeżeli nie przerejestrujesz pojazdu w wyznaczonym terminie, możesz spodziewać się kary w wysokości od 200 zł do nawet 1 000 zł.

Więcej na ten temat pisaliśmy tu: Najważniejsze zasady podczas rejestracji i przerejestrowania samochodu.

Wniosek o rejestrację pojazdu — wzór

Aktualny wniosek o przerejestrowanie pojazdu pobierzesz tutaj. Rozpoczynając jego wypełnianie, wpisz miasto oraz datę, tak samo jak w przypadku innych ważnych dokumentów. Pamiętaj, aby podać swoje dokładne dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL (w przypadku właścicieli indywidualnych) lub REGON (kiedy jesteś właścicielem działalności gospodarczej),
 • datę urodzenia (tylko dla obcokrajowców, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL).

Jeżeli samochód kupiłeś wraz z inną osobą, musisz pamiętać o podaniu danych wszystkich współwłaścicieli. Wniosek o rejestrację pojazdu powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, które powinny być zgodne z danymi podanymi w umowie kupna-sprzedaży

Następnie, należy określić przedmiot rejestracji, a mianowicie podać wszelkie informacje dotyczące pojazdu. Nie chodzi tu tylko o markę, model, typ i rodzaj pojazdu, ale także rok produkcji, numer VIN (lub numer nadwozia) oraz dotychczasowy numer rejestracyjny. Jeśli samochód miał wydaną kartę pojazdu, taka informacja także powinna się tu znaleźć.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Wniosek do rejestracji samochodu ma także specjalne pole, w którym trzeba wypisać dodatkowe dokumenty niezbędne do spełnienia tej formalności. Jakie z nich musisz przygotować wcześniej? Zobacz naszą listę poniżej.

Pusty wniosek o przerejestrowanie samochodu jest dostępny zawsze na miejscu, w wydziale komunikacji w danym urzędzie. Możesz go też pobrać wcześniej ze strony internetowej, wypełnić i zabrać ze sobą. Wszystkie niezbędne dane znajdziesz np. w dowodzie rejestracyjnym, a informacje osobowe są na pewno Ci znane. Dzięki temu wniosek o rejestrację samochodu jest nieskomplikowany do wypełnienia dla nowego właściciela pojazdu.

Wniosek o rejestrację samochodu i nie tylko, czyli co jeszcze trzeba przygotować?

Po tym, jak wypełnisz druk do rejestracji pojazdu, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty. Warto to wcześniej sprawdzić, aby cała ta procedura nie została przedłużona przez braki w dokumentacji lub błędnie wypełnione formularze.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu:

 • dowód osobisty,
 • umowa kupna-sprzedaży, akt darowizny albo faktura (w zależności od tego, jaka jest sytuacja nabycia pojazdu),
 • dowód rejestracyjny samochodu,
 • aktualne badanie techniczne auta,
 • ważna polisa OC,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za przerejestrowanie samochodu.

Jeśli konieczne było pełnomocnictwo wystawione przez współwłaściciela pojazdu, także trzeba je mieć ze sobą, aby poprawnie złożyć wniosek o rejestrację samochodu.

Wniosek o rejestrację pojazdu z salonu

Oczywiście jeśli składasz wniosek o rejestrację nowego pojazdu, nie wszystkie wymienione dokumenty są konieczne. Musisz jednak przygotować:

 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający zakup auta (faktura VAT),
 • świadectwo zgodności WE,
 • kartę pojazdu,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat za rejestrację.

Wniosek o rejestrację pojazdu z zagranicy

Jeśli sprowadzasz pojazd z zagranicy, także konieczna jest rejestracja samochodu. Druk dostępny jest w wydziale komunikacji i na stronie internetowej. Może Ci się przydać też nasz poradnik na temat: Jak zarejestrować samochód kupiony na zgranicą?.

Trzeba jednak przygotować nieco inne dokumenty, a mianowicie:

 • dokument potwierdzający to, że jesteś właścicielem samochodu (np. umowa kupna-sprzedaży zagraniczna, rachunek, faktura VAT),
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy, jeżeli samochód był wyprodukowany w Unii Europejskiej albo oświadczenie salonu, że posiadają dokument potwierdzający uiszczenie opłaty,
 • dokument potwierdzający odprawę celną,
 • zagraniczny dowód rejestracyjny,
 • zagraniczne tablice rejestracyjne,
 • ważne badanie techniczne,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat za rejestrację.

Warto zaznaczyć, że dokumenty muszą być oryginalne, a w przypadku posiadania ich w obcym języku, trzeba skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Wniosek o rejestrację pojazdu wygląda bardzo podobnie, jak w przypadku auta z Polski. We wniosku trzeba jednak uwzględnić te dane oraz opłacić podatek akcyzowy w urzędzie celnym. Nie możesz zapomnieć również o ubezpieczeniu. Na czas rejestracji przyda Ci się OC krótkoterminowe.

Zobacz więcej na ten temat w naszym artykule: Ubezpieczenie OC na 30 dni — czym jest i dla kogo?.

Złożenie wniosku

Wniosek o rejestrację samochodu możesz złożyć w wydziale komunikacji osobiście. Musisz przy tym pamiętać, aby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. Możesz również upoważnić osobę trzecią do złożenia przedmiotowego wniosku w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo sporządza się w formie pisemnej i musi zawierać dane osobowe właściciela pojazdu oraz osoby upoważnionej do rejestracji, a ponadto wskazanie, do jakich czynności jest dana osoba upoważniona, w tym przypadku do rejestracji pojazdu.

Udzielając pełnomocnictwa małżonkowi bądź osobie z Tobą spokrewnionej nie musisz ponosić żadnych opłat. Jeżeli do złożenia wniosku o rejestrację upoważniasz osobę spoza swojej rodziny, musisz uiścić w kasie urzędu, w którym dokonujesz rejestracji auta, opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie, również nie ponosisz żadnych opłat.

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć na kilka sposobów: bezpośrednio w urzędzie, dostarczyć za pomocą poczty lub przewoźnika, elektronicznie. W przypadku formalności online trzeba jednak upewnić się, że konkretny urząd daje taką możliwość.

Rejestracja czasowa a rejestracja stała pojazdu

Musisz również wskazać, o co wnioskujesz, bowiem ustawa przewiduje rejestrację czasową oraz rejestrację stałą pojazduWniosek o rejestrację czasową samochodu składamy m.in. w sytuacji, gdy chcemy wywieźć auto za granicę lub, gdy musimy pojechać samochodem w celu jego naprawy bądź przeprowadzenia badania technicznego. Czasowa rejestracja jest ważna tylko przez 30 dni, podczas których otrzymujesz tymczasowe tablice rejestracyjne, tzw. zjazdowe.

Do poprawnie wypełnionego wniosku o rejestrację musisz dołączyć szereg dokumentów, takich jak np. zaświadczenie o przejściu badania technicznego czy też dowód własności pojazdu, którym najczęściej jest umowa kupna-sprzedaży.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kto może zgłosić wniosek o rejestrację pojazdu 2021?

Co do reguły, zawsze nowy właściciel musi być obecny podczas rejestracji samochodu w urzędzie. Jeśli są współwłaściciele, wniosek powinni składać wszyscy zainteresowani. Alternatywą jest wypełnienie pełnomocnictwa. Kiedy auto jest własnością firmy, wtedy wystarczy osoba reprezentująca przedsiębiorstwo

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Rejestracja samochodu w Polsce niestety nie jest darmowa. Na opłaty składają się między innymi koszt za tablicę rejestracyjną oraz wydanie dowodu rejestracyjnego. Ile to dokładnie wynosi? Standardowe tablice rejestracyjne to koszt 80 złotych. Przypisane są one do konkretnego auta. Jeśli jednak zdecydujesz się na indywidualne tablice rejestracyjne, musisz liczyć się z dopłatą 1000 złotych

Uwaga!

Jeśli kupiłeś samochód od osoby, która mieszkała w tym samym powiecie, nie musisz zmieniać tablic rejestracyjnych. To wiąże się z oszczędnościami. W 2022 roku rząd planuje także zmiany w przepisach, dzięki którym nie będzie trzeba w ogóle wymieniać numerów rejestracyjnych. Nawet jeśli kupisz samochód z innego powiatu, nie musisz ponosić dodatkowych kosztów. To oczywiście możliwość, z której możesz skorzystać tylko wtedy, kiedy poprzednie tablice nadają się do użytku, czyli są w dobrym stanie technicznym i można je bez problemu odczytać. Kierowcy, którzy będą chcieli wymienić numery, bez względu na to, skąd kupili swój samochód, taka opcja nadal będzie działać. Wybór będzie zatem należeć do nowego właściciela auta.

Kolejny koszt to pozwolenie czasowe, często nazywanym miękkim dowodem. Uprawnia to do korzystania z samochodu jeszcze bez docelowego dowodu rejestracyjnego. Jego wydanie kosztuje 13,50 złotych i ma 30 dni ważności. W tym czasie możesz swobodnie poruszać się samochodem, ale kiedy termin minie, trzeba odebrać dowód rejestracyjny z urzędu. Tu też trzeba zwrócić uwagę na podróże zagraniczne. Niektóre kraje nie pozwalają na przepuszczenie samochodu przez granicę wyłącznie na miękkim dowodzie. To między innymi Rosja, Białoruś i Ukraina. W większości przypadków jednak pozwolenie czasowe jest uznawane podczas kontroli.

Rejestracja samochodu pozwala na wydanie dowodu, który kosztuje 54 złote. Do tego dochodzą jeszcze opłaty za znaki legalizacyjne (12,50 złotych), nalepkę kontrolną (18,50 złotych) i opłatę ewidencyjną (2 złote). Łącznie rejestracja auta w urzędzie to kwota 180,50 złotych.

Polisa ubezpieczeniowa po zakupie auta

Rejestrując auto, musisz również pamiętać o wyborze polisy obowiązkowego OC. Możesz zrezygnować z ubezpieczenia zbywcy (polisy wykupionej przez wcześniejszego właściciela pojazdu) i wybrać własną lub korzystać z dotychczasowego ubezpieczenia i jeździć z polisą do końca okresu ubezpieczenia. Jeżeli jednak po zakupie nowego auta zdecydujesz się na wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczenia, musisz wybrać nową.

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

 • Wiele towarzystw do wyboru,
 • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
 • Pełne wsparcie doradców.

Kup OC taniej!

Sprawdź oferty w internetowym kalkulatorze OC, bądź skonsultuj się z doradcą klienta, wybierając się do placówki CUK bądź dzwoniąc na infolinię.

Oceń artykuł

1.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku