Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2020-04-08

Wniosek o rejestrację samochodu - pobierz aktualny wzór

Sprawdź, jak powinien wyglądać poprawny wniosek.

Kupując samochód, musisz pamiętać o jego terminowym przerejestrowaniu, a następnie o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej. Obecnie każdy właściciel pojazdu może w łatwy i szybki sposób pobrać przez Internet wniosek o rejestrację auta. Poniżej wyjaśnimy, jak go wypełnić oraz gdzie i w jakim terminie złożyć.

Jak  napisać wniosek o przerejestrowanie auta?

Pierwsze kroki po zakupie auta

Z chwilą podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu i przekazania kwoty zapłaty, nabywca staje się jego nowym właścicielem. Jednak, aby dopełnić formalności, musisz przerejestrować pojazd. Rejestracja bowiem jest procedurą administracyjną, która umożliwia dopuszczenie samochodu do ruchu. Powyższą kwestię reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.). Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy, rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy. Tym samym, chcąc przerejestrować nowo zakupiony samochód, musisz udać się do wydziału komunikacji w Twoim urzędzie powiatu, miasta bądź dzielnicy.
 

Jaki jest czas na przerejestrowanie auta?

Właściciel nowo zakupionego pojazdu ma określoną ilość czasu na jego przerejestrowanie, a mianowicie 30 dni od daty zakupu samochodu. Wskazać przy tym należy, że trzydziestodniowy termin obowiązywał w przepisach już wcześniej, jednak dopiero od stycznia bieżącego roku jest on egzekwowany. Wcześniej, po przekroczeniu wyżej wymienionego terminu. na posiadacza pojazdu nie były nakładane żadne kary. Obecnie, jeżeli nie przerejestrujesz pojazdu w wyznaczonym terminie możesz spodziewać się kary w wysokości od 200 zł do nawet 1 000 zł.

Więcej na ten temat pisaliśmy tu: Przerejestrowanie i wyrejestrowanie auta - kara za nieterminowe złożenie wniosku w 2020 r.

Pobierz wniosek o przerejestrowanie samochodu

Aktualny wniosek o przerejestrowanie pojazdu pobierzesz tutaj. Rozpoczynając jego wypełnianie, pamiętaj aby podać swoje dokładne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy też numer PESEL. Jeżeli samochód kupiłeś wraz z inną osobą, musisz pamiętać o podaniu danych wszystkich współwłaścicieli. Wszystkie informacje powinny być zgodne z umową kupna-sprzedaży. Następnie, należy określić przedmiot rejestracji, a mianowicie podać wszelkie informacje dotyczące pojazdu. Nie chodzi tu tylko o markę, model i rodzaj pojazdu, ale także rok produkcji, numer VIN oraz dotychczasowy numer rejestracyjny.

Rejestracja czasowa a rejestracja stała pojazdu

Musisz również wskazać, o co wnioskujesz, bowiem ustawa przewiduje rejestrację czasową oraz rejestrację stałą pojazdu. Wniosek o rejestrację czasową samochodu składamy m.in. w sytuacji, gdy chcemy wywieźć auto za granicę lub, gdy musimy pojechać samochodem w celu jego naprawy bądź przeprowadzenia badania technicznego. Czasowa rejestracja jest ważna tylko przez 30 dni, podczas których otrzymujesz tymczasowe tablice rejestracyjne, tzw. zjazdowe. Do poprawnie wypełnionego wniosku o rejestrację musisz dołączyć szereg dokumentów, takich jak np. zaświadczenie o przejściu badania technicznego czy też dowód własności pojazdu, którym najczęściej jest umowa kupna-sprzedaży.

Złożenie wniosku

Wniosek o rejestrację samochodu możesz złożyć w wydziale komunikacji osobiście. Musisz przy tym pamiętać, aby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. 

Możesz również upoważnić osobę trzecią do złożenia przedmiotowego wniosku w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo sporządza się w formie pisemnej i musi zawierać dane osobowe właściciela pojazdu oraz osoby upoważnionej do rejestracji, a nadto wskazanie do jakich czynności jest dana osoba upoważniona, w tym przypadku do rejestracji pojazdu. Udzielając pełnomocnictwa małżonkowi bądź osobie z Tobą spokrewnionej nie musisz ponosić żadnych opłat, ale jeżeli do złożenia wniosku o rejestrację upoważniasz osobę spoza swojej rodziny musisz uiścić w kasie urzędu, w którym dokonujesz rejestracji auta, opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie również nie ponosisz żadnych opłat.

Polisa ubezpieczeniowa po zakupie auta

Rejestrując auto, musisz również pamiętać o wyborze polisy obowiązkowego OC. Możesz zrezygnować z ubezpieczenia zbywcy (polisy wykupionej przez wcześniejszego właściciela pojazdu) i wybrać własną lub korzystać z dotychczasowego ubezpieczenia i jeździć z polisą do końca okresu ubezpieczenia.  Jeżeli jednak po zakupie nowego auta zdecydujesz się na wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczenia, musisz wybrać nową.

Kup OC taniej!

Sprawdź oferty w internetowym kalkulatorze OC, bądź skonsultuj się z doradcą klienta, wybierając się do placówki CUK bądź dzwoniąc na infolinię.