2023-03-27

Ubezpieczenie OCP – czym jest i co obejmuje?

Prowadzisz firmę transportową? Rozważ wykupienie ubezpieczenia OCP!

Ubezpieczenie OCP – czym jest i co obejmuje?

Drogowy transport towarów wiąże się z ryzykiem poniesienia strat w ładunku. Właśnie dlatego warto rozważyć odpowiednie ubezpieczenie OC przewoźnika. Taka polisa zapewni ochronę przewożonym towarom. Ubezpieczenie OCP gwarantuje wsparcie, gdy dojdzie do strat podczas transportu. Przenosi też odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu na towarzystwo.

Prowadzisz firmę związaną z transportem drogowym? Wobec tego rozważ ubezpieczenie OCP (które niekiedy określa się też skrótem OCPD od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego). Dzięki niemu zyskasz ochronę towarów oraz wsparcie w ramach kradzieży lub uszkodzenia ładunku. Choć nie jest to obowiązkowe ubezpieczenie, OCP może być dla Ciebie gwarancją spokojnej pracy na co dzień. Warto zatem dowiedzieć się o nim więcej! W artykule wyjaśniamy, czym jest OC przewoźnika i jaki może być zakres takiej ochrony.

Ubezpieczenie OCP, OCPD i OCZPD – co to jest?

Polisa OCP (nazywana też OCPD) to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. W ofercie towarzystw znajdziemy też polisę OCZPD, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodu przewoźnika drogowego. Zawarcie obu tych ubezpieczeń jest dobrowolne. Przy czym pierwsze (OCP/OCPD) jest skierowane do wszystkich przewoźników. Z kolei drugie (OCZPD) jest wybierane przez przewoźników, którzy chcą uzyskać licencję transportową i muszą spełnić szereg wymagań, w tym m.in. potwierdzić swoją zdolność finansową. Polisa OCZPD jest właśnie jednym z 3 sposobów na dokonanie tego.

Ubezpieczenie OCP ma za zadanie chronić przewoźnika przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu w sytuacji, gdy ładunek zostanie skradziony, uszkodzony lub zniszczony.

Choć kwestia ta wydaje się dla kierowców oczywista, to warto ją w tym miejscu doprecyzować – należy rozróżnić dwa rodzaje polis: obowiązkowe OC dla przewoźnika dotyczy jedynie polisy komunikacyjnej. Natomiast OC jako ochronę od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z przewożenia towarów można wykupić dobrowolnie pod nazwą OCP/OCPD bądź OCZPD w celu spełnienia obowiązku zabezpieczenia finansowego dla wydania lub podtrzymania licencji przewoźnika.

Czy ubezpieczenie OC przewoźnika jest obowiązkowe?

Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego nie jest obowiązkowe. Nie stanowi bowiem narzucanej przez ustawę polisy komunikacyjnej, jaką musi wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Przewoźnik nie jest też profesją wysokiej specjalizacji, która wymaga obowiązkowej polisy OC zawodu. Jest on jednak także narażony na straty w towarze, które mogłyby zapędzić firmę w niemożliwe do spłacenia długi, a to determinuje potrzebę znalezienia odpowiedniej ochrony.

Zatem mimo że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników drogowych nie jest obowiązkowe, to w praktyce żadna firma transportowa nie może pozwolić sobie na jego brak. Istnieje bowiem zbyt duże ryzyko związane z poniesieniem strat finansowych na skutek uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży towaru. Brak ubezpieczenia OCP mógłby być w takich sytuacjach bardzo kosztowny, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić przedsiębiorstwo do bankructwa.

Dowiedz się, kto musi kupić OC zawodu.

Jaką ochronę zapewnia OCP i czemu warto je mieć?

OCP jako ubezpieczenie związane stricte z zarobkowym transportem towarów często jest wymogiem stawianym przez klientów firm przewozowych. Osoby korzystające z usług danego przewoźnika i powierzające mu swój towar zyskują pewność, że w razie wystąpienia szkody, uzyskają należne odszkodowanie. Właśnie dlatego, mimo że ubezpieczenie OCP nie jest obowiązkowe, zawsze warto je wykupić!

Poszczególne towarzystwa proponują różne zakresy odpowiedzialności, dlatego warto przyjrzeć się nie tylko podstawowym wariantom, ale także oferowanym dodatkom. Standardowa polisa OCP chroni przed skutkami:

 • utraty towaru wskutek kradzieży,
 • uszkodzenia lub zniszczenia towaru,
 • opóźnień w dostawie,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.

Czy warto mieć OC przewoźnika? Odpowiedź brzmi zatem: tak i to z wielu powodów! Przede wszystkim polisa zabezpiecza firmę na wypadek strat, co z kolei może zapobiec przestojom w prowadzeniu działalności, a także bankructwu! OCP warto kupić zwłaszcza wtedy, gdy przewozimy towary o dużej wartości. Dzięki wypłacie odszkodowania za potencjalne straty klientom możemy natomiast uniknąć zerwania ważnej relacji biznesowej.

Potrzebujesz OC przewoźnika, dzięki któremu uzyskasz ochronę towarów oraz wsparcie w razie strat finansowych? Wybierz polisę w CUK Ubezpieczenia, która spełnia Twoje potrzeby.

Czego nie obejmuje OCP?

Brak spełnienia niektórych obowiązków ciążących na kierowcy pojazdu może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez towarzystwo. W związku z tym bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), gdzie znajdziemy wszelkie wyłączenia odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Jednym z wyłączeń w umowie ubezpieczenia OCP może być nieuzasadnione pozostawienie pojazdu bez opieki na poboczu drogi, czy na parkingu leśnym. Towarzystwo nie odpowie też za szkody powstałe przy użyciu pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju ładunku lub niesprawnego technicznie. Jeśli przewóz jest kontynuowany na terytorium krajów objętych konfliktem, wyłączenia w ubezpieczeniu OCP będą dotyczyły także szkód powstałych w wyniku działań wojennych. Ochroną będą natomiast objęte szkody, których powstanie nie było podyktowane działaniami wojennymi.

To ważne!

Jeśli jako przewoźnik posiadasz głównie zlecenia na przewozy krajowe, ale zdarza Ci się również realizować przewozy międzynarodowe, zabezpiecz się, wykupując ubezpieczenie OCPD zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym!

Ubezpieczenie OC przewoźnika – rozszerzenie zakresu ochrony

Kupując ubezpieczenie OCP, warto zwrócić uwagę na możliwe rozszerzenia. Za dodatkową opłatą do składki przewoźnik może poszerzyć zakres ochrony. Standardowe OC przewoźnika drogowego nie obejmuje zwykle żywego towaru. W CUK można jednak na przykład wykupić ubezpieczenie gwarantujące świadczenie w przypadku szkód związanych z przewozem zwierząt. Dodatkowe klauzule mogą również dotyczyć przewozu materiałów niebezpiecznych, samochodów używanych, leków przewożonych w kontrolowanej temperaturze i alkoholu.

Wypłata odszkodowania następuje tylko w przypadku zaistnienia okoliczności, za które przewoźnik ponosi odpowiedzialność. Jednak podczas transportu mogą zaistnieć sytuacje, które tę odpowiedzialność mocno ograniczają lub wręcz wyłączają, jak np. siła wyższa lub okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Do tych wyłączeń można zaliczyć np. nadzwyczajne warunki atmosferyczne i siły przyrody, akty terroru czy strajki.

Jeśli przewoźnik przewozi towary także za granicą, musi odpowiednio rozszerzyć zakres terytorialny ubezpieczenia OCP.

Jaki jest koszt ubezpieczenia OCP?

Choć nie da się jednoznacznie określić wysokości składki za ubezpieczenie OCP, to można wskazać czynniki, które uzależniają cenę polisy. Towarzystwa stosują różne zasady wyliczania wysokości składki. Biorą przy tym pod uwagę m.in.:

 • roczne dochody oraz doświadczenie firmy transportowej;
 • rodzaj przewożonego ładunku;
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia przewoźnika;
 • sumę gwarancyjną (górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela);
 • rozszerzenia/dodatkowe klauzule do polisy (np. o rozszerzenie zakresu ochrony na podwykonawców);
 • zakres terytorialny – ruch krajowy lub międzynarodowy.

Potrzebujesz ubezpieczenia OCP? Sprawdź ofertę CUK!

Wiesz już, czym jest ubezpieczenie OCP i czym różni się od polisy OCZPD, w jakich sytuacjach chroni firmę transportową, a także, dlaczego każdy przewoźnik powinien wykupić taką polisę. Prowadzisz firmę związaną z transportem drogowym i poszukujesz optymalnej ochrony przewożonego towaru? Skorzystaj z oferty CUK i wykup OC przewoźnika! Wypełnij formularz już dziś, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą, by doradzić wybór najlepszej oferty. O OCP możesz zapytać także osobiście, odwiedzając najbliższą placówkę CUK. Zachęcamy do kontaktu!

FAQ — najczęściej zadawane pytania o OC nauczyciela:

 • 1
  Jakie ubezpieczenie powinien mieć przewoźnik?

Forma ubezpieczenia przewoźnika powinna zależeć od specyfiki czynności zawodowych, jakie wykonuje. Jeśli zajmuje się nie tylko przewozami krajowymi, ale też transportem towaru za granicę, powinien zdecydować się na zakup ubezpieczenia OCP w ruchu krajowym oraz OCP w ruchu międzynarodowym. Zyska w ten sposób ochronę odpowiedzialności cywilnej w ramach zniszczenia lub utraty przewożonych ładunków zarówno w Polsce, jak i w Europie.

 • 2
  Jakie są inne ubezpieczenia transportowe?

Dla firm prowadzących usługi transportowe istnieją dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń: OC przewoźnika (OCP i OCZPD) oraz ubezpieczenie cargo.

 • 3
  Czy OCP obejmuje kradzież?

Tak. Standardowo ubezpieczenie OCP chroni m.in. przed kradzieżą ładunku, jego uszkodzeniem, zniszczeniem lub pożarem, a także opóźnieniem dostawy towarów. Ponadto polisa zapewnia ochronę zarówno przewoźnikowi, jak i jego klientom.

 • 4
  Jak sprawdzić, czy przewoźnik ma OCP?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy przewoźnik posiada ubezpieczenie OCP, jest poproszenie go o okazanie aktualnej i opłaconej polisy. W celu dalszej weryfikacji można też zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, które figuruje na polisie.

 • 5
  Gdzie kupić ubezpieczenie OCP?

Polisę OCP dedykowaną przewoźnikom, można wykupić np. za pośrednictwem multiagencji CUK Ubezpieczenia. Każdy z klientów będący przewoźnikiem ma obecnie możliwość kupna OCP m.in. w towarzystwach: Generali, Uniqa, Wiener, PZU czy Warta. Zostaw swój numer i wiadomość w formularzu, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą, by wspólnie wybrać najlepszą ofertę ubezpieczenia OC przewoźnika!

Potrzebujesz OC przewoźnika, dzięki któremu uzyskasz ochronę towarów oraz wsparcie w razie strat finansowych? Wybierz polisę w CUK Ubezpieczenia, która spełnia Twoje potrzeby.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku