2023-06-26

Jak wybrać ubezpieczenie na wypadek śmierci?

Dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia na wypadek śmierci.

Jak wybrać ubezpieczenie na wypadek śmierci?

Chcesz zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek swojej śmierci? Zastanawiasz się, gdzie wykupić ubezpieczenie na życie w razie śmierci? Ile kosztuje taka polisa? Jak wygląda wypłata ubezpieczenia po śmierci? Wszystkiego na ten temat dowiesz się z tego artykułu.

Która polisa chroni na wypadek śmierci?

Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, jaka polisa zapewnia wypłatę ubezpieczenia po śmierci? Takim produktem jest ubezpieczenie na życie. Ten, kto wykupił polisę, wpłaca co miesiąc ustaloną składkę, a gdy dojdzie do sytuacji objętej umową np. śmierci, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionym w polisie osobom odpowiednie świadczenie. Wysokość odszkodowania jest znana już w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniowej i określona jest na polisie.

Co powinieneś wiedzieć o polisie na wypadek śmierci?

Ubezpieczenie na życie, potocznie nazywane ubezpieczeniem od śmierci mogą wykupić pełnoletnie osoby (osoby niepełnoletnie mogą zostać objęte ubezpieczeniem, jednak polisę musi zawrzeć osoba pełnoletnia). Górna granica wiekowa natomiast zależy od towarzystwa, jednak zazwyczaj jest to w przypadku terminowych ubezpieczeń wiek 65. lat. Jednak na rynku istnieją również towarzystwa, w których ubezpieczyć się mogą nawet 85-latki.

Co ważne, do ubezpieczenia przystąpić mogą osoby, które jeszcze nie założyły rodziny. Z reguły na taką ochronę decydują się młodzi rodzice, a także osoby, które zdecydowały się na kredyt lub wysoką pożyczkę. Polisa na życie to nie tylko ubezpieczenie od śmierci, czy pomoc w spłacie zobowiązań finansowych, ale także zabezpieczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku groźnego wypadku.

Ubezpieczenie na życie w razie śmierci zapewnia więc finansowy byt rodzinie. Jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy tylko jeden członek ją utrzymuje. Wypłata sumy ubezpieczenia po śmierci takiej osoby zapewnia środki na życie osieroconej rodzinie.

Czy, jeśli wykupiłeś tzw. polisę grupową w swoim zakładzie pracy, to warto dodatkowo ubezpieczyć się na życie? Tak, bo w razie śmierci osoby, która ma takie „podwójne” ubezpieczenie, rodzina otrzymuje świadczenie z obu źródeł – polisy grupowej i indywidualnego ubezpieczenia od śmierci.

Ubezpieczenie na życie w razie śmierci to zazwyczaj polisa długoterminowa. Umowa może zostać zawarta z towarzystwem nie tylko na 12 miesięcy, jak w przypadku standardowych polis, ale też na 10, 15, a nawet 30 lat.

Kto otrzyma pieniądze z ubezpieczenia na życie w razie śmierci?

Wszystko zależy od tego, co znajdzie się w umowie. Osobą uposażoną, czyli taką, której należy się świadczenie w razie sytuacji wskazanych w polisie, np. śmierci ubezpieczonego, może być członek rodziny, ale też osoba niespokrewniona. Oznacza to, że pieniądze otrzymać może mąż czy żona, dzieci, ale i partner czy przyjaciel. To Ty decydujesz komu przypadnie świadczenie, ale koniecznie trzeba zastosować odpowiedni zapis w umowie.

Jeśli konkretna osoba nie została w polisie wskazana, wypłata ubezpieczenia po śmierci następuje z zachowaniem prawa do dziedziczenia. Kolejność wygląda tak: współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa. Warto jednak wiedzieć, że brak wskazanych na polisie uposażonych wydłuża termin wypłacenia świadczenia, zatem warto wskazać takie osoby podczas zakupu ubezpieczenia.

Czy uposażonym zawsze musi być człowiek? Okazuje się, że w sytuacji starania się o kredyt banki wymagają od swoich klientów wykupienie ubezpieczenia na życie w razie śmierci. Wtedy, gdy ubezpieczony umrze, to bank otrzyma świadczenie. Takie wymuszenie posiadania tzw. życiówki to zabezpieczenie dla banku w razie śmierci kredytobiorcy, zanim wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Ubezpieczenie na życie w razie śmierci a badania lekarskie

By zakwalifikować Cię do ubezpieczenia od śmierci i ustalić wysokość składki, ubezpieczyciel będzie chciał najpierw dowiedzieć się, jaki jest Twój stan zdrowia. Ankieta medyczna jest obowiązkowa w większości przypadków. Jeśli okaże się później, że ubezpieczony podał w trakcie takiego wywiadu nieprawidłowe informacje, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Niekiedy konieczne może być też poddanie się badaniu lekarskiemu.

Czy jest możliwe ubezpieczenie na życie w razie śmierci bez badań lekarskich? Tak, jednak takie polisy charakteryzują się zazwyczaj gorszymi warunkami niż w przypadku tych, do których potrzebna jest ankieta, co skutkuje o wiele mniejszą wypłatą ubezpieczenia po śmierci. Takim przykładem jest np. grupowa polisa, do której przystąpić możesz w pracy.

Ubezpieczenie od śmierci – rodzaje polis

Dostępne na rynku „życiówki” różnią się w zależności od funkcji, jaką spełniają. Oto rodzaje ubezpieczeń na życie.

 • Polisa grupowa to chyba najczęściej spotykane ubezpieczenie na życie. Przystępuje się do niego w zakładzie pracy. Niestety sumy ubezpieczeniowe są niezbyt wysokie. Wypłata ubezpieczenia po śmierci to zazwyczaj maksymalnie 100 000 zł.
 • Polisa na życie pod kredyt to nic innego jak zabezpieczenie dla banku. W razie śmierci ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest właśnie bankowi.
 • Polisa posagowa to ubezpieczenie, w ramach którego rodzic gromadzi kapitał dla swojego dziecka. Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie ma postać regularnej renty.
 • Polisa inwestycyjna to rodzaj „życiówki”, która polega na inwestowaniu części kapitału.
 • Polisa terminowa to taki rodzaj ubezpieczenia na życie, w której ubezpieczony może zdecydować, na jaki czas zawiera umowę z ubezpieczycielem. Po tym okresie wypłacana jest ustalona kwota, chyba że ubezpieczony umrze – wtedy świadczenie otrzymują bliscy. Wysokość takiego odszkodowania to kwoty rzędu 50 000 zł, ale i 500 000 zł – wszystko zależy od rodzaju polisy i wysokości składki.
 • Polisa bezterminowa to ubezpieczenie dożywotnie. Główną jej funkcją jest zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego, gdy ten umrze. Wypłata ubezpieczenia po śmierci to często kwota, która pokrywa wszelkie kwestie związane z pochówkiem.

Przeczytaj więcej na temat rodzajów ubezpieczeń na życie.

Na co zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie od śmierci?

Przede wszystkim warto porównać kilka ofert, dostępnych na rynku. Zrobisz to wygodnie, korzystając z narzędzia dostępnego na CUK.pl. Kalkulator ubezpieczeń na życie w kilka chwil zaprezentuje Ci kilka polis, a Ty będziesz mógł je przeanalizować, a następnie wybrać najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb. 

Czym kierować się, wybierając ubezpieczenie na życie w razie śmierci? Sprawdź kilka kwestii:

 • Jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia? Im wyższa, tym lepiej, bo należycie zabezpieczy Twoją rodzinę. Jednak wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia musimy liczyć się ze wzrostem ceny składki.
 • Jaką formę zgłoszenia śmierci ubezpieczonego wymaga ubezpieczyciel? W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU) powinny być zawarte wszelkie informacje na ten temat, łącznie z tym, jakie dokumenty trzeba złożyć.
 • Jakie są wyłączenia odpowiedzialności? Lista sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówi wypłacenia świadczenia również będzie zawarta w OWU.
 • Jaki jest okres karencji? Ubezpieczenie nie zawsze działa w dniu wykupienia polisy. Czasem musi minąć określony w umowie czas, by ochrona zaczęła działać, a co za tym idzie, by możliwa była wypłata ubezpieczenia po śmierci. Zapamiętaj, że dopiero po zakończeniu okresu karencji będzie możliwa wypłata sumy ubezpieczenia za dane ryzyko w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie na życie w razie śmierci a wysokość odszkodowania

O tym, jaka będzie wartość wypłaty ubezpieczenia po śmierci, dowiadujemy się już zawierając umowę z towarzystwem.

Czasem to ubezpieczyciel decyduje odgórnie, jaka jest wysokość odszkodowania, w innych przypadkach to ubezpieczony wybiera, jaka suma go interesuje. Wszelkie informacje na ten temat powinny znajdować się w OWU polisy.

Wysokość odszkodowania jest zależna także od rodzaju polisy, do jakiej przystępujemy. Inna będzie kwota wypłaty ubezpieczenia po śmierci w ramach polisy bezterminowej, a inna w przypadku terminowej. Ta pierwsza zapewnia odszkodowanie rzędu 10 000 zł, ta druga to świadczenie wynoszące nawet 2 mln złotych.

Od czego zależy cena ubezpieczenia na życie?

Sprawdźmy teraz, co wpływa na koszt ubezpieczenia na życie? Na cenę składa się kilka czynników:

 • suma ubezpieczenia – im wyższa suma, tym wyższa składka;
 • ilość dodatkowych rozszerzeń – np. dodatkowa umowa przewidująca świadczenie w razie zachorowania;
 • rodzaj wykonywanego zawodu – klienci, których praca należy do tzw. podwyższonego ryzyka np. praca na wysokościach będą płacić więcej niż pracownicy biurowi;
 • wiek, w którym podpisujemy umowę i rozpoczynamy płacenie składek – im wcześniej zaczniemy, tym cena polisy na życie będzie niższa;
 • stan zdrowia – osoba przewlekle chora będzie musiała niestety zapłacić więcej niż ubezpieczony cieszący się dobrym zdrowiem;
 • rodzaj polisy – o rodzajach „życiówek” pisaliśmy już wcześniej. Jednym z tańszych, ale niekoniecznie najkorzystniejszych rozwiązań jest polisa grupowa.

Ile kosztuje ubezpieczenie od śmierci?

Przeanalizujmy przykład. Polisę na życie chce kupić pani Kasia, która ma 32 lata i pracuje jako księgowa. Chciałaby skupić się na ochronie swoich bliskich w razie śmierci. Zadeklarowała, że może opłacać składkę miesięczną w kwocie ok. 50 zł. Spójrzmy, jak będą wyglądać polisy na życie pod kątem wypłaty ubezpieczenia po śmierci ubezpieczonej.

TowarzystwoErgo Hestia dla rodziny + wariant podstawowyWarta dla rodziny – życie – wariant podstawowyErgo Hestia dla rodziny – wariant medicalErgo Hestia dla rodziny – wariant podstawowy mediplanWarta dla rodziny – życie i zdrowie – podstawowyErgo Hestia dla rodziny – rozszerzony

Kwota składki

59 zł

59 zł

65 lat 

68 zł

69 zł

79 zł

Odszkodowanie za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy

90 000 zł

81 000 zł

90 000 zł

90 000 zł

81 000 zł

120 000 zł

Odszkodowanie za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

67 500 zł

63 000 zł

67 500 zł

67 500 zł

63 000 zł

90 000 zł

Odszkodowanie za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy

67 500 zł

53 000 zł

67 500 zł

67 500 zł

53 000 zł

90 000 zł

Odszkodowanie za śmierć w wynu nieszczęśliwego wypadku

45 000 zł

40 000 zł

45 000 zł

45 000 zł

40 000 zł

60 000 zł

Odszkodowanie za śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

32 000 zł

30 000 zł

32 000 zł

32 000 zł

30 000 zł

40 000 zł

Odszkodowanie za śmierć

    22 000 zł

20 000 zł

    22 000 zł

    22 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

Kalkulator ubezpieczeń na życie na CUK.pl wskazał nam kilka wariantów. Jak widać, wyższa kwota składki gwarantuje bliskim Pani Kasi wyższe odszkodowanie w razie jej śmierci. Ubezpieczenie na życie zapewnia różne odszkodowanie w zależności od tego, czy śmierć była naturalna, czy nastąpiła w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie od śmierci bliskich

Te same polisy, które przedstawione zostały dla pani Kasi, gwarantują jej również wypłatę odszkodowania w razie śmierci osób z rodziny. Ubezpieczenie od śmierci bliskich może dotyczyć: współmałżonka lub partnera, dzieci, rodziców, teściów.

Dla przykładu spójrzmy, jak wygląda wysokość wypłaty ubezpieczenia od śmierci bliskich w przypadku współmałżonka Pani Kasi.

TowarzystwoErgo Hestia dla rodziny + wariant podstawowyWarta dla rodziny – życie – wariant podstawowyErgo Hestia dla rodziny – wariant medicalErgo Hestia dla rodziny – wariant podstawowy mediplanWarta dla rodziny – życie i zdrowie – podstawowyErgo Hestia dla rodziny – rozszerzony

Kwota składki

59 zł

59 zł

65 lat 

68 zł

69 zł

79 zł

Odszkodowanie za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy

20 000 zł

12 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

12 000 zł

20 000 zł

Odszkodowanie za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

NIE

18 000 zł

NIE

NIE

18 000 zł

NIE

Odszkodowanie za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy

NIE

12 000 zł

NIE

NIE

12 000 zł

NIE

Odszkodowanie za śmierć w wynu nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

6 000 zł

10 000 zł

Kiedy nie otrzymasz ubezpieczenia na życie w razie śmierci?

Ubezpieczyciele zastrzegają sobie, że w niektórych przypadkach nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Te sytuacje nazywane są wyłączeniem odpowiedzialności. Chociaż nie ma jednej listy takich zdarzeń, bo każde towarzystwo zawiera z klientami umowy na różnych warunkach, to można powiedzieć, że najczęściej przewidują brak wypłaty świadczenia w takich przypadkach:

 • zgon ubezpieczonego nastąpił w wyniku wypadku, spowodowanego przez niego pod wpływem alkoholu,
 • śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w wyniku działań wojennych,
 • osoba uposażona umyślnie spowodowała śmierć ubezpieczonego,
 • doszło do zatrucia ubezpieczonego (alkohol, narkotyki czy inne środki odurzające),
 • ubezpieczony zmarł wskutek popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
 • śmierć klienta nastąpiła w wyniku samookaleczenia,
 • ubezpieczony zginął w wypadku podczas amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • osoba opłacająca składki zginęła w wyniku katastrofy samolotu bez licencji lotniczej,
 • śmierć nastąpiła w wyniku zabiegu bez nadzoru lekarza.

To oczywiście tylko niektóre sytuacje, gdy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia osobom uposażonym. Jak wiesz z poprzednich akapitów, towarzystwo odmówi także wypłaty ubezpieczenia po śmierci, gdy okaże się, że ubezpieczony podał nieprawdziwe informacje w ankiecie medycznej, która jest wstępem do takiej polisy.

Ubezpieczenie na życie w razie śmierci – podsumowanie

 • Polisa na życie zapewnia wypłatę ubezpieczenia po śmierci ubezpieczonego oraz jego bliskich. W zależności od zakresu polisy może być także zabezpieczeniem środków na kredyt w przypadku niezdolności ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej oraz zagwarantować środki w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku groźnego wypadku.
 • Uposażyć można kogokolwiek z rodziny lub osoby niespokrewnione, a także instytucję (np. bank w przypadku ubezpieczenia wymaganego do kredytu).
 • Ubezpieczenie na życie w razie śmierci nie zadziała, gdy zgon nastąpi np. w wyniku kierowania przez ubezpieczonego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub choroby zatajonej we wstępnej ankiecie medycznej.
 • Wysokość wypłaty ubezpieczenia po śmierci będzie się różnić m.in. w zależności od zadeklarowanej wysokości składki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Kto nie potrzebuje ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie w razie śmierci to zawsze dobry pomysł, by zabezpieczyć bliskich. Jednak w kilku przypadkach można powiedzieć, że ubezpieczenie na życie nie jest potrzebne. Po pierwsze, jeśli masz naprawdę spore oszczędności, które pozwolą Twoim bliskim na godne życie po Twojej śmierci, można powiedzieć, że nie potrzebujesz ubezpieczenia na życie. Zawsze warto jednak zainwestować pieniądze np. przystępując do polisy inwestycyjnej. Ubezpieczenie na życie w razie śmierci nie jest również konieczne, jeśli Twój współmałżonek pracuje i poradzi sobie finansowo, gdyby Cię zabrakło. Jednak i w tym przypadku dodatkowe świadczenie wspomoże bliskich w trudnym okresie żałoby. Można powiedzieć również, że ubezpieczenia na życie nie potrzebują osoby nieposiadające rodziny. Jednak i w tym przypadku można zdecydować się na uposażenie np. rodziców.

 • 2
  Do jakiego wieku można ubezpieczyć się na życie?

Wszystko zależy od ubezpieczyciela. Na życie ubezpieczyć się można już w wieku 18. lat. Górna granica to zazwyczaj 65. lat. Niektóre towarzystwa ubezpieczają osoby nawet do 85. roku życia.

 • 3
  Jak zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek śmierci?

Doskonałym zabezpieczeniem na wypadek śmierci jest ubezpieczenie na życie. Wypłata po śmierci ubezpieczonego wspomoże finansowo rodzinę. Wysokość takiego odszkodowania będzie się różnić w zależności od rodzaju polisy, wysokości składki, wieku ubezpieczonego itd.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku