Wyłączenia odpowiedzialności – czym są?

Czym są wyłączenia odpowiedzialności? W jakich są polisach? Zobacz definicję w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Wyłączenia odpowiedzialności - sytuacje, które są wskazane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w których konieczna będzie odmowa wypłaty odszkodowania. Wszystkie powinny być wpisane w szczegółach umowy (OWU) i zaakceptowane przez ubezpieczającego. Wyłączenia odpowiedzialności są bardzo istotne dla obu stron. To sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie bierze odpowiedzialności w momencie wystąpienia szkody. 

Przykładowo, w obowiązkowym ubezpieczeniu OC samochodu są wyłączenia odpowiedzialności regulowane prawnie ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. OC nie obejmuje szkód wyrządzonych na własnym mieniu. Chodzi tu o sytuację, w której dojdzie do stłuczki czy wypadku dwóch samochodów należących do tego samego właściciela. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą też strat związanych z biżuterią, dokumentami i zbiorami filatelistycznymi, gotówką czy papierami wartościowymi. Wypłata świadczenia nie należy się także kierowcom, którzy spowodowali szkodę i jednocześnie zniszczyli lub skazili środowisko. Wyłączenia odpowiedzialności w obowiązkowym ubezpieczeniu OC są bardzo istotne i działają w wyjątkowy sposób. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania i zastosować tzw. regres ubezpieczeniowy. Kwota za szkody wypłacana jest poszkodowanemu, a następnie od sprawcy domaga się jej zwrotu. W przypadku innych ubezpieczeń, np. AC, świadczenie po prostu nie jest wypłacane.

Czy wiesz, że...

Jeśli chodzi o OC, wyłączenia odpowiedzialności regulowane są prawnie, dlatego są takie same w każdym towarzystwie. Inne, np. dotyczące ubezpieczenia domu i mieszkania,  mogą różnić się w zależności od konkretnej firmy.