Umowa terminowa – czym jest?

Czym jest umowa terminowa? Jak różni się od bezterminowej? Które polisy można podpisać terminowo? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Umowa terminowa - rodzaj ubezpieczenia na życie, które trwa przez określony z góry czas. Minimalny czas to 12 miesięcy, ale mogą być też polisy zawierane na dłuższy okres (np. 5 lat czy 25 lat). W tym czasie ubezpieczony może liczyć na ochronę ze strony towarzystwa.

Okres trwania umowy jest głównie uzależniony od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, jednak jest niezwykle istotny. Może wpływać na cenę składki - im dłuższa umowa terminowa, tym niższy koszt dla klienta. Poza tym, uwzględnia ona konkretny czas, np. 10 lat lub kończy się w momencie ukończenia któregoś roku życia, np. 75.

Umowa terminowa pomimo tego, że jest podpisywana na pewnych warunkach i obejmuje konkretny czas trwania, może być modyfikowana w tym czasie. Przykładowo, można dokupić rozszerzenie w postaci ochrony w momencie zachorowania na nowotwór. Często ubezpieczenie ma też inne funkcje, niż tylko zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci czy poważnego zachorowania. Może być formą oszczędzania pieniędzy na przyszłość. Oznacza to, że część składki przekazywana jest na specjalne konto polisowe, a w momencie zakończenia polisy, zebrane pieniądze trafią do ubezpieczonego.

Czy wiesz, że...

Na rynku ubezpieczeń jest więcej umów terminowych niż bezterminowych. Właściwie ten rodzaj polis proponuje każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Jedną z umów bezterminowych, które są podpisywane to ubezpieczenia na życie dożywotnie. Wtedy ochrona przysługuje ubezpieczonemu aż do śmierci, a świadczenie wypłacane jest uposażonym. W zależności od warunków umowy, może być także wsparciem finansowym w określonym czasie, np. w przypadku poważnego zachorowania. Ubezpieczenia bezterminowe są najczęściej proponowanym produktem osobom starszym.