Umowa podstawowa – czym jest?

Czym jest umowa podstawowa w ubezpieczeniach? Co obejmuje? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Umowa podstawowa - zawierana w ramach wykupionego ubezpieczenia w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Obejmuje ona pewien zakres ochrony, który klient akceptuje w momencie jej podpisania. Umowa podstawowa może być rozszerzana np. o atrakcyjne dodatki w postaci OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie bagażu.

Przykładowo, jeśli klient jest zainteresowany zabezpieczeniem finansowym swoich bliskich w momencie jego śmierci, decyduje się na polisę na życie. W umowie podstawowej określone są konkretne warunki ochrony, kwota składki oraz terminy jej płatności, czas jej trwania czy wskazani uposażeni. W jej ramach, klient może liczyć na wypłatę świadczenia bliskim w momencie jego śmierci, czyli zgodnie z jego wolą. Jednak polisę na życie można rozszerzyć o zdarzenia, w których ubezpieczony lub uposażeni dostaną dodatkowe świadczenia, np. w momencie zachorowania na nowotwór. Rozszerzenie może być także ściśle związane ze zdarzeniem określonym w umowiepodstawowej. W tym wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować klientowi np. ochronę na wypadek śmierci w wypadku komunikacyjnym czy nieszczęśliwym wypadku. Dodatkami do polisy na życie mogą być także medyczny assistance czy wsparcie podczas rehabilitacji. Wszystko zależy od tego, jaką ofertę ma konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Umowa podstawowa może być zawierana na określony czas lub bezterminowo.