Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe netto – czym są?

Czym są rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe netto i jak się je oblicza? Zobacz odpowiedź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe netto - kapitał, który teoretycznie powinien być przeznaczony na wypłatę bieżących oraz przyszłych świadczeń klientów w ramach podpisanych umów ubezpieczeniowych. Kwota netto oznacza, że w tym zabezpieczeniu finansowym nie uwzględniono udziału reasekuratorów. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe netto świadczą o tym, jaka jest całkowita wielkość zobowiązań. Każde towarzystwo posiada indywidualny kapitał, który powinien pokryć wypłatę odszkodowań oraz innych świadczeń. Kwota powinna być na tyle wysoka, aby w zupełności wystarczyła, nawet gdyby w jednym momencie wystąpiły wszystkie możliwe szkody uwzględnione w umowach.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe podpisując umowę z klientem, przejmuje odpowiedzialność za wsparcie finansowe w sytuacjach, które są zawarte w umowach. Do tego potrzebne są rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe netto, które gwarantują płynność finansową oraz zabezpieczenie. W tej kwocie uwzględnione są np. rezerwy składek, które są w trakcie wypłacania w ramach ubezpieczenia lub dopiero będą. Poza tym, są też rezerwy na ryzyka niewygasłe, na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, na wyrównanie szkodowości itd. Wszystkie te ryzyka uwzględnione są w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2005 roku. Kwota wyliczana jest na podstawie konkretnych metod, a jest ich wiele.

Czy wiesz, że…

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe a rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe netto różnią się od siebie. W drugim określeniu odejmuje się udział reasekuratorów, czyli zakładów, z którymi towarzystwo ubezpieczeniowe dzieli się odpowiedzialnością. Reasekurator przyjmując na siebie część zakresu ochrony w ramach umowy, zobowiązuje się także do wypłaty świadczeń w momencie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Jednocześnie, przyjmuje także część składek.