2023-06-02

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – na co zwrócić uwagę?

Sprawdź jakie ubezpieczenia rolne obowiązkowe i dobrowolne warto kupić!

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenia rolne podobnie jak ubezpieczenia komunikacyjne są regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne – musisz posiadać ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie zabezpiecza jednak Twojego mienia w całości. W tym przypadku ustawa wymaga jedynie, aby ochrona ubezpieczeniowa obejmowała takie sytuacje jak ogień czy inne zdarzenia losowe. Jeżeli chcesz zabezpieczyć dodatkowo swój majątek, musisz wykupić nieco szerszy zakres ubezpieczenia.

W tym artykule podpowiadamy, które budynki wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, czy możesz ubezpieczyć swój dom w ramach takiej polisy oraz jakie inne rozszerzenia ochrony warto dokupić.

Ubezpieczenia rolne – czym są i czy warto je wykupić?

Ubezpieczenie rolne to polisa mająca za zadanie chronić rolnika przed niekorzystnymi sytuacjami, które mogą wydarzyć się w ramach prowadzenia przez niego gospodarstwa rolnego. Jest to pakiet ubezpieczeń, w których skład wchodzą ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa rolne. Ubezpieczenia rolne obowiązkowe to OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Na szczęście ubezpieczenia dla rolników mogą obejmować również dodatkowe rozszerzenia ochrony tj. NNW, szerszy zakres ubezpieczenia domu (m.in. od kradzieży), ubezpieczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym, czy pojazdów należących do rolnika. W zależności od tego, jaki zakres ochrony Cię interesuje, warto zweryfikować dostępne na rynku opcje. Każde towarzystwo posiada indywidualną ofertę ubezpieczeń dobrowolnych – w związku z tym, koniecznie sprawdź co proponują ubezpieczyciele.

Zamów rozmowę

OC rolnika – czym jest i kto musi je posiadać?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika musi posiadać osoba, która zajmuje się działalnością rolniczą oraz posiada użytki rolne, które przekraczają 1 ha. OC rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, jeżeli podlegasz obowiązkowi posiadania takiego ubezpieczenia, a nie spełnisz tego obowiązku, grożą Ci stosowne kary.

Osoby, które w 2023 roku nie dopełnią ustawowego obowiązku mogą otrzymać karę za brak OC rolnika. Kary nakładane są przez jednostki samorządowe, a kwota, którą będziesz musiał zapłacić najczęściej trafia na konto gminy. Dowiedz się, które ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe i dlaczego, pozwoli Ci to uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z ewentualnymi karami.

Kiedy zadziała OC rolnika?

Ubezpieczenie to ma zapewnić przede wszystkim ochronę osobom trzecim, które poniosły szkodę na mieniu lub same ucierpiały w związku z prowadzonym przez Ciebie gospodarstwem rolnym. Co ważne, taka polisa nie chroni tylko osobę, której wyrządzona zostanie szkoda, ale również Ciebie, ponieważ nie musisz odpowiadać finansowo za tą sytuację. Wszelkie szkody pokryje za Ciebie towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiadasz polisę. Zapoznaj się z innym naszym artykułem i sprawdź, w jakich sytuacjach chroni OC rolnika.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje również budynki gospodarcze. Czym jest budynek gospodarstwa rolnego? Budynek, aby zostać uznany za budynek rolniczy, musi spełnić kilka podstawowych kryteriów:

 • Musi stanowić część gospodarstwa rolnego.
 • Musi posiadać fundament, dach oraz musi zostać wydzielony z przestrzeni przy pomocy przegród budowlanych.
 • Budynek powinien być trwale związany z gruntem.
 • Być własnością rolnika i być położony na terenie ubezpieczanego gospodarstwa rolnego.
 • Wielkość budynku powinna wynosić minimum 20m2.

Ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe. Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia jest bardzo ograniczona i chroni Twoje mienie m.in. przed takimi zdarzeniami jak:

 • ogień,
 • powódź,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • uderzenie pioruna,
 • opady gradu czy śniegu,
 • osunięcie się ziemi,
 • lawiny,
 • upadek statku powietrznego.

Jeżeli jesteś rolnikiem, pamiętaj, żeby wykupić to ubezpieczenie! Pozwoli Ci to uniknąć kar, które zgodnie z ustawą zostaną nałożone, jeżeli nie spełnisz tego obowiązku. Dodatkowo w razie szkody to ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty. Kupując ubezpieczenie gospodarstwa rolnego nie będziesz musiał pokrywać szkód z własnej kieszeni.

Dodatkowe ubezpieczenie dla rolników – jak możemy rozszerzyć polisę?

Ubezpieczenia rolne to nie tylko te, które jako rolnik musisz obowiązkowo wykupić. Zarówno OC rolnika jak i ubezpieczenie budynków rolniczych to polisy obowiązkowe, jednak to nie jedyna ochrona, którą możesz zapewnić sobie i swojemu gospodarstwu. Towarzystwa ubezpieczeniowe takie jak PZU czy Warta oferują bardzo szeroki zakres ubezpieczeń dla rolników.

Jako rolnik możesz dodatkowo ubezpieczyć swoje mienie ruchome od kradzieży czy ognia i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo warto zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia NNW, które gwarantuje wypłatę świadczenia, w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, który spowodował trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie można rozszerzyć również o takie ryzyka jak ubezpieczenie zwierząt gospodarskich czy maszyn rolniczych. Ubezpieczenia w rolnictwie mają przede wszystkim chronić Cię jako właściciela gospodarstwa rolnego od niespodziewanych sytuacji, jakie mogą mieć miejsce. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego ochrona będzie inna. Zanim zdecydujesz się na ostateczny wybór oferty, koniecznie porównaj zakresy ubezpieczenia w kilku towarzystwach. Takie rozeznanie jest szczególnie istotne w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych. W zależności od Twojego budżetu i Twoich potrzeb ubezpieczeniowych powinieneś poszukać najlepiej dopasowanej oferty. Niektóre towarzystwa, jak np. Compensa, oferują w ramach ubezpieczeń rolnych takie rozszerzenia jak Onkopensa, czyli ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór czy Home Assistance, czyli wsparcie w razie nagłej awarii w domu mieszkalnym.

Co zawiera dobrowolne ubezpieczenie dla rolników?

Jak wspominaliśmy wyżej podstawowa ochrona ubezpieczeniowa, wynikająca z obowiązku ustawowego, może zostać rozszerzona o dodatkowe zakresy ubezpieczenia. Decydując się na szerszy zakres ochrony zyskujesz pewność, że w razie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zawarłeś polisę wypłaci Ci odszkodowanie. Ubezpieczenia rolne chronią w razie nieprzewidzianych zdarzeń nie tylko budynki, ale również pozostałe mienie, które znajduje się w Twoim gospodarstwie rolnym. W zależności od towarzystwa zakres ochrony będzie inny. Od czego zatem możesz się jeszcze ubezpieczyć? Poniżej kilka przykładów:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje Ci wypłatę świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu, jeżeli nieszczęśliwy wypadek zdarzy się Tobie, komuś z Twojej rodziny lub Twoim pracownikom. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego zakres takiej polisy może się różnić. Przed zawarciem ubezpieczenia zapoznaj się z OWU, aby dowiedzieć się, kto może zostać objęty takim rozszerzeniem ochrony

Maszyny rolnicze

Kupując ubezpieczenie gospodarstwa rolnego swoją polisę możesz rozszerzyć o agrocasco, które ochroną obejmuje sprzęt rolniczy, przeznaczony m.in. do uprawiania gleby czy zbiorów. Ochrona ubezpieczeniowa gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone np. przez żywioły. Sprawdź, czy ubezpieczenie maszyn rolniczych jest przydatne!

Produkty rolne (ziemiopłody)

Ubezpieczenie dla rolników może objąć również plony roślin z Twojego gospodarstwa rolnego, które przechowujesz w silosach czy budynkach gospodarczych. Gdyby doszło np. do spalenia Twoich plonów, towarzystwo wypłaci Ci odszkodowanie.

Zwierzęta gospodarskie

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również zwierzęta, które posiadasz w swoim gospodarstwie rolnym. Przedmiotem ubezpieczenia może być bydło, kozy, króliki, konie, trzoda chlewna, owce czy drób. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia ochrony dotyczące ilości sztuk posiadanych zwierząt.

 • Spełnij swój ustawowy obowiązek
 • Chroń swoje gospodarstwo przed stratami finansowymi
 • Porównamy dla Ciebie ofertę OC rolnika od wielu towarzystw

Porównanie wariantów ubezpieczenia dla rolników

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje inny zakres ubezpieczenia dla rolników. Jak wspominaliśmy ubezpieczenia rolne to nie tylko ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ale także ubezpieczenia rolne dobrowolne, które pozwolą Ci w szerszym zakresie chronić Twoje mienie. Poniżej przedstawiamy zakresy ubezpieczeń rolnych w trzech towarzystwach: Compensie, PZU i Warcie.

Zakres UbezpieczeniaCompensaPZUWarta

OC rolnika

Tak

Tak

Tak

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych

Tak

Tak

Tak

Dobrowolne ubezpieczenie mienia

 • Ruchomości domowe (zarówno od ognia i innych zdarzeń losowych jak i od kradzieży)
 • Budowle
 • Sprzęt rolniczy, ziemiopłody, materiały i zapasy od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Sprzęt elektroniczny od uszkodzeń
 • Zwierzęta gospodarskie (m.in. bydło, trzoda chlewna, konie, zwierzęta futerkowe, drób, kozy)
 • Pojazdy – pojazdy wolnobieżne i maszyny rolnicze
 • Ruchomości domowe od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Stałe elementy oraz mienie ruchome od następstw szkód wodno-kanalizacyjnych
 • Aparaty i inne urządzenia elektryczne od ryzyka przepięcia
 • Sprzęt rolniczy od ryzyka kradzieży z włamaniem
 • Zwierzęta gospodarskie
 • Ziemiopłody, zapasy i materiały od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Słoma i siano składowane poza budynkami od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ruchomości domowe od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Urządzenia (wyposażenie budynków tj. dojarki, systemy karmienia/ pojenia)
 • Agrocasco – ubezpieczenie maszyn rolniczych
 • Produkty rolne, materiały i zapasy
 • Budowle
 • Silosy
 • Zwierzęta gospodarskie

Dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe

 • OC w życiu prywatnym – z możliwością rozszerzenia o szkody wyrządzone przez psy oraz ubezpieczenie agroturystyczne
 • Ubezpieczenie home assistance
 • Onkopensa
 • NNW
 • NNW
 • Home assistance
 • OC w życiu prywatnym
 • Rzeczy osobiste poza gospodarstwem
 • Nagrobek

Jak widać każde towarzystwo oferuje nieco inny zakres ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy koniecznie sprawdź, która oferta spełni wszystkie Twoje oczekiwania

Co zawiera dobrowolne ubezpieczenie dla rolników?

Potrzebujesz szerokiej ochrony ubezpieczeniowej dla Twojego gospodarstwa rolnego i nie wiesz, na co się zdecydować? Nie czekaj i już dziś odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z naszymi doradcami dzwoniąc na infolinię. Nasi doradcy pomogą Ci wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę ubezpieczenia rolnego.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku