2022-04-01

Podatek od wynajmu mieszkania 2022 – co musisz wiedzieć?

Ile podatku zapłacisz?

Podatek od wynajmu mieszkania 2022 – co musisz wiedzieć?

Kiedy wynajmujesz mieszkanie i z tego tytułu otrzymujesz wynagrodzenie, konieczne jest rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Niestety w tej kwestii w ostatnim czasie wprowadzono trochę zmian. Jaki podatek od wynajmu mieszkania trzeba zapłacić? Jak to wygląda w praktyce? Sprawdźmy.

Czym jest podatek od wynajmu mieszkania?

Powszechną formą zarobku osób, które posiadają nieruchomości, jest wynajem mieszkania. Podatki są jednak nieodłącznym elementem, o którym trzeba po prostu pamiętać. Jeśli nie będziesz tego robić, narażasz się na duże zaległości oraz odsetki. Takie zachowanie przez polskie prawo często jest uznawane nawet jako przestępstwo, a w większości przypadków wykroczenie skarbowe.

W sytuacji, w której wynajmujesz mieszkanie jako przedsiębiorca, sprawa jest nieco prostsza. Rozliczasz się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w wybranej formie opodatkowania. Sytuacja jest inna, kiedy jesteś osobą prywatną. Popularną formą jest ryczałt za wynajem mieszkania 2022, ale nie jest to jedyna opcja. Warto dopasować metodę rozliczania się do swoich potrzeb, aby mieć pewność, że podatek za mieszkanie jest prawidłowo rozliczony.

To ważne!

Wprowadzenie Polskiego Ładu wiąże się z szeregiem zmian wprowadzonych w systemie opodatkowania. Zmiany te dotyczą także najmu prywatnego i dość mocno zmieniają dotychczasową politykę, ponieważ jedyną dostępną formą opodatkowania jest w tym przypadku ryczałt od wynajmu mieszkania rozliczany od przychodów ewidencjonowanych.

Nic więc dziwnego, że wielu właścicieli mieszkań zwyczajnie gubi się w nowych przepisach i nie do końca wie, w jaki sposób prawidłowo rozliczyć podatek od najmu nieruchomości. Jeśli Ty także znajdujesz się w tej grupie, zapraszamy do zapoznania się z naszym dzisiejszym poradnikiem, w którym rozwiewamy wszelkie wątpliwości dotyczące tej kwestii!

Rozliczenie podatku od wynajmu – co zmienia Polski Ład?

Przed wprowadzeniem Polskiego Ładu osoby czerpiące korzyści z prywatnego najmu mogły dokonać swobodnego wyboru, jaka forma opodatkowania jest dla nich najbardziej rentowna. Podatek od najmu nieruchomości mógł być wówczas rozliczany ryczałtowo lub na zasadach ogólnych. Było to niezwykle korzystne rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy np. dana nieruchomość wymagała gruntownego remontu lub odświeżenia, ponieważ wszelkie koszty związane z tego typu pracami obniżały kwotę objętą opodatkowaniem, co przekładało się na korzystne rozliczenie wynajmu mieszkania. Ryczałt ewidencjonowany nie zakłada z kolei możliwości odliczania kosztów od podstawy podatku, dlatego nie możesz uwzględnić ponoszonych wydatków w końcowych wyliczeniach. To zatem najważniejsza i jednocześnie najbardziej bolesna zmiana wprowadzona w wyniku Polskiego Ładu.

Uwaga!

Podatek od wynajmu mieszkania rozliczany ryczałtowo dotyczy w roku 2022 jedynie nowych podatników! Jeśli kontynuujesz wynajem prywatny, do końca roku możesz jeszcze skorzystać ze skali podatkowej. Przygotuj się jednak, że od roku 2023 opłata za wynajem mieszkania do Urzędu Skarbowego będzie dla wszystkich naliczana tak samo, czyli ryczałtowo.

Rozliczenie wynajmu mieszkania – ryczałt ewidencjonowany

Najem prywatny jest niezwykle popularną formą zarobku zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeszcze do niedawno wiązało się to z pewnymi problemami, głównie z uwagi na powtarzalny, ciągły i zarobkowy charakter najmu prywatnego. Był on bowiem kwalifikowany jako prowadzenie działalności, co automatycznie zabierało właścicielom nieruchomości prawo postawienia na ryczałt.

Wynajem mieszkania w obrębie prowadzonej działalności stał się podstawą do rozliczania ryczałtowego dopiero w roku 2021, gdy nowe prawo zmieniło treść ustawy. Warto w tym miejscu przytoczyć interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 maja 2021, która potwierdzała znowelizowane przepisy:

„od dnia 1 stycznia 2021 roku zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych można rozliczać zarówno najem prywatny nieruchomości, jak i najem w ramach działalności gospodarczej. Tym samym od dnia 1 stycznia 2021 roku na możliwość opodatkowania najmu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych nie ma wpływu fakt, że wynajem nieruchomości nie jest związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą”.

A zatem: jaki jest podatek od wynajmu mieszkania w formie ryczałtu i ile konkretnie wynoszą jego stawki?

Bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie, ryczałt od wynajmu mieszkania jest taki sam:

  • ryczałt 8,5% dla przychodów do limitu 100 000 zł;
  • ryczałt 12,5% dla przychodów stanowiących nadwyżkę ponad limit 100 000 zł.

Ryczałt za wynajem mieszkania 2022

Znamy już podstawowe różnice płynące z Polskiego Ładu, omówiliśmy również rozliczenie podatku od wynajmu na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego i jego konkretnych stawek. Czas zastanowić się, jaki podatek od wynajmu mieszkania będziemy płacić w roku 2022.

Mówi o tym przede wszystkim ustawa o ryczałcie z dnia 1 stycznia 2022 roku, a konkretnie art. 2 ust. 1a.

Zgodnie z jej treścią przychody uzyskiwane z tytułu:

  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze;
  • dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, które jednocześnie nie są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Co ważne, jeśli wynajmujesz mieszkanie i nie prowadzisz działalności gospodarczej, nie możesz wliczyć do limitu przychodów (od którego wyliczana jest stawka ryczałtu) przychodów płynących z pozarolniczej działalności gospodarczej (nawet jeśli działalność ta jest spółką).

Uwaga!

Rozliczenie wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych od 2023 będzie całkowicie niemożliwe, a dla nowych podatników prawo to obowiązuje już od roku 2022. Co ważne, dotyczy to całego majątku, a nie tylko mieszkań!

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak zapłacić podatek od wynajmu mieszkania w 2022 roku? Przykłady

Aby możliwie najlepiej zobrazować Ci nowy podatek od wynajmu mieszkania, przygotowaliśmy kilka praktycznych przykładów, które z całą pewnością pomogą Ci zrozumieć te innowacje.

Przykład 1:

Pan Marek prowadzi własną firmę, którą rozlicza na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego po stawce 12%. Dodatkowo czerpie korzyści majątkowe z prywatnego wynajmu kilku mieszkań. W lipcu 2022 roku udało mu się wygenerować 10 000 zł przychodu z najmu i 105 000 zł z prowadzonej działalności. Łącznie przychody wyniosły 65 000 zł. Jak zatem pan Marek powinien rozliczyć ryczałt? Wynajem mieszkania to oczywiście jedno, a prowadzona działalność drugie. Przychody należy rozdzielić i wyliczyć podatek osobno dla dwóch źródeł przychodu. Co więcej, przychody te nie sumują się, a więc pan Marek nie przekroczył limitu 100 000 zł w przypadku najmu. 10 000 zł może zostać zatem rozliczone po ryczałcie 8,5%, a przychody firmowe: 12%.

Jeśli Pan Marek przed rokiem 2022 wybrał rozliczenie podatku od wynajmu na zasadach ogólnych, to do końca roku może jeszcze stosować tę metodę, jednak od 1 stycznia 2023 roku ma obowiązek prawny zmiany formy opodatkowania na ryczałt, ale nie musi składać do urzędu skarbowego żadnych dodatkowych dokumentów.

Uwaga!

Wiele osób zastanawia się, od jakiej kwoty płaci się podatek od wynajmu mieszkania. Warto w tym miejscu podkreślić, że ryczałt ewidencjonowany nie zakłada rozwiązania, jaką jest kwota wolna od podatku. Za wynajem mieszkania musisz zatem rozliczyć się z każdej zarobionej złotówki.

Przykład 2:

Pani Agnieszka czerpie korzyści majątkowe z tytułu najmu prywatnego od wielu lat. Od początku wybrała rozliczenie wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych. W listopadzie 2021 roku postanowiła wyremontować swoją nieruchomość, a konkretne prace są dość mocno rozplanowane w czasie, dlatego remont potrwa aż do końca 2023 roku. W roku 2022 opłata za wynajem mieszkania zostanie naliczona od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Pani Agnieszka może wówczas odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki, które poniosła w wyniku prac remontowych.

Sytuacja zmieni się natomiast wraz z początkiem roku 2023, ponieważ odliczanie faktur za materiały budowlane i fachowców nie będzie możliwe (ryczałt ewidencjonowany płaci się od przychodu).  W takiej sytuacji Pani Agnieszka powinna ukończyć remont jeszcze przed końcem roku 2023, aby mieć szansę wrzucić go w koszty.

Uwaga!


Warto dodać, że nowe prawo podatkowe nie zakładaj zmian w zakresie  składki zdrowotnej dla osób trudniących się wynajmem prywatnym. W 2022 roku tego typu działalność jest nadal zwolniona z konieczności opłacania składek zdrowotnych i społecznych. A zatem każdy, kto płaci podatek od wynajmu mieszkania, nie musi odprowadzać dodatkowych składek do ZUS-u.

Kto płaci podatek od wynajmu mieszkania i jak załatwić formalności?

Jeśli chodzi o Polski Ład i nowe rozliczenie wynajmu mieszkania, ryczałt nie musi być zgłoszony do urzędu skarbowego, o ile oczywiście chodzi o najem prywatny. Nie przewidywane są również zmiany w tym zakresie, dlatego nie musisz składać do urzędu żadnych specjalnych oświadczeń czy innych dokumentów.

Pamiętaj jednak, aby podchodzić do tego tematu sumiennie i terminowo uiszczać składki, zwracając jednocześnie uwagę na brak możliwości odliczania kosztów od podstawy opodatkowania. Kolejnym istotnym aspektem jest fakt, że kwota wolna od podatku za wynajem mieszkania nie przysługuje podatnikom na ryczałcie.

Brak takiej wiedzy może doprowadzić do niezgodności podatkowych i błędnego wyliczenia zaliczki, co w efekcie przełoży się na problemy z urzędem skarbowym, których nikt nie potrzebuje. Składki muszą być opłacane do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym wykazano przychód. To, od jakiej kwoty płaci się podatek od wynajmu mieszkania, zależy zatem wyłącznie od tego, ile na nim zarobisz.

Zastanawiasz się, jak prawidłowo płacić ryczałt za wynajem mieszkania? 2022 rok na szczęście niczego tu nie zmienia. Wpłaty należy dokonać na indywidualny mikrorachunek podatkowy, który generowany jest na podstawie Twojego numer PESEL (jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej) lub NIP-u (jeśli posiadasz zarejestrowaną firmę). Jak uzyskać numer mikrorachunku? Wystarczy wizyta w najbliższym oddziale urzędu skarbowego. Swój numer możesz również sprawdzić online za pomocą generatora mikrorachunku podatkowego, który jest dostępny na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Finansów.

Wynajem nieruchomości to niezwykle popularna forma zarobku, która dla niektórych jest jedynie dodatkowym źródłem dochodu, ale dla niektórych podstawą do codziennego utrzymania i funkcjonowania. Niezależnie od sytuacji, podatki muszą być odprowadzane zgodnie z obowiązujący prawem.

Mamy nadzieję, że nasze przykłady i konkretne informacje naświetliły Ci sytuację i wiesz już, jak zapłacić podatek od wynajmu mieszkania.

Pamiętaj, że jeśli odczuwasz jakiekolwiek wątpliwości i nie masz pewności co do swojej sytuacji, możesz zwrócić się o pomoc do specjalistów. Nowy Ład zrewolucjonizował cały polski system podatkowy, dlatego dostępnych jest wiele darmowych form wsparcia z tego zakresu.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu mieszkania!

Jako właściciel nieruchomości powinieneś być przygotowany na każdą ewentualność. Sprawdź ubezpieczenie mieszkania w CUK dzięki naszemu kalkulatorowi online. Nasi doradcy czekają też na Twój telefon lub wizytę w placówce.

Oceń artykuł

3.40
(5)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku