2023-12-12

Ubezpieczenie OC lekarza – co warto wiedzieć?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia OC lekarza?

Ubezpieczenie OC lekarza – co warto wiedzieć?

Zawody medyczne są obarczone ryzykiem wyrządzenia szkody pacjentom. Właśnie dlatego każdy lekarz powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niezależnie od tego, czy prowadzi on własną działalność (np. gabinet lub klinikę), czy też jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, polisa zapewni mu wsparcie w razie potencjalnych roszczeń ze strony pokrzywdzonych pacjentów. Niektóre towarzystwa przygotowują też dedykowane zawodom medycznym oferty uwzględniające ryzyka związane z profesją. Przeczytaj poradę i dowiedz się więcej o ubezpieczeniu OC dla lekarzy!

Najważniejsze informacje:

 • Do nabycia polisy OC są zobowiązani lekarze, którzy prowadzą własną praktykę w ramach działalności gospodarczej. Lekarze, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, mogą wykupić ubezpieczenie dobrowolne.
 • Ubezpieczenie OC chroni lekarzy w razie zaistnienia szkód spowodowanych ich działaniem bądź zaniechaniem w zakresie świadczeń zdrowotnych. Polisa zabezpieczona też potrzeby pacjentów na wypadek zaistniałego błędu medycznego.
 • Podmioty lecznicze zobowiązane są do wykupienia polisy OC zawodu, co określa Ustawia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Czym jest ubezpieczenie OC lekarza?

Na wstępie warto wyjaśnić, że ubezpieczenie OC zawodowe lekarza chroni wyłącznie w przypadku wyrządzenia szkód osobowych. W przypadku tej polisy ochroną nie są objęte szkody rzeczowe.

Co ważne, ubezpieczenie OC lekarza w niektórych przypadkach jest polisą obowiązkową, a w innych dobrowolną. Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej praktyki lekarskiej:

 • dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza jest dedykowane osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • OC obowiązkowe dotyczy lekarzy, którzy prowadzą własną praktykę lekarską w formie działalności gospodarczej.

Sprawdź też naszą poradę, w której szczegółowo omawiamy obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu leczniczego.

Ważne!

Pacjent poszkodowany w wyniku źle przeprowadzonych działań medycznych ma prawo ubiegać się o finansowe zadośćuczynienie od lekarza na pokrycie kosztów ponownego leczenia, rehabilitacji oraz o odszkodowanie za negatywne skutki zdarzenia. Np.: zadośćuczynienie z tytułu utraty zdolności wykonywania pracy i zarobku. W przypadku śmierci pacjenta, o świadczenia może ubiegać się jego rodzina. OC to najlepsze zabezpieczenie dla lekarza na wypadek takich sytuacji.

Co obejmuje ubezpieczenie OC dla lekarzy?

Ubezpieczenie OC dla lekarzy obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody spowodowane jego działaniem bądź zaniechaniem w zakresie świadczeń zdrowotnych. Celem funkcjonowania lekarskiej polisy OC jest zabezpieczenie potrzeb pacjentów na wypadek popełnienia błędu medycznego przez lekarza.

Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest prawnym obowiązkiem każdego podmiotu prowadzącego działalność leczniczą oraz każdego lekarza wykonującego praktykę indywidualną lub grupową. Natomiast lekarze zatrudnieni w placówkach medycznych na podstawie umów o pracę, nie mają obowiązku posiadania OC – mogą jednak nabyć polisę dobrowolnie

Warto wiedzieć!

Każdy lekarz czynnie wykonujący zawód jest narażony na sytuacje generujące ryzyko popełnienia błędu i doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci pacjenta. Przyczyną wystąpienia błędu w sztuce lekarskiej może okazać się rażące zaniedbanie ze strony lekarza lub błędy w organizacji pracy podmiotu leczniczego. Dlatego niemal każda placówka medyczna będzie zabezpieczała swoich pracowników polisą OC zawodu.

Obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy – rozporządzenie

Obowiązkowe OC podmiotu leczniczego reguluje konkretna ustawa. Podmioty lecznicze zobowiązane są do wykupienia polisy OC zawodu. Określone jest to w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC fizjoterapeuty, lekarza, pielęgniarki, szpitali i innych placówek świadczących działalność leczniczą są określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą). Ubezpieczyciele mogą zaproponować lekarzom w swoich ofertach minimalne sumy gwarancyjne określone ustawą lub też wyższe sumy. 

Lekarz, który jest zatrudniony w placówce medycznej na podstawie umowy o pracę, nie ma obowiązku posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej. Może jednak wykupić  dobrowolne ubezpieczenie OC dedykowane dla lekarzy, czyli zapewniające ochronę od odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentom podczas przeprowadzania praktyk medycznych. Podstawę prawną w tej kwestii także stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

Dobrowolne OC lekarza – dlaczego warto je wykupić?

Chociaż OC lekarza nie jest w niektórych miejscach prawnie wymagane, wiele instytucji medycznych, szpitali, prywatnych praktyk i organizacji zawodowych może wymagać od lekarzy posiadania tego rodzaju ubezpieczenia przed podjęciem pracy lub przyjęciem na etat. Jednak jak już wspomnieliśmy, sama placówka ma wyjściowo obowiązek posiadania polisy OC dla podmiotu leczniczego prowadzącego działalność.

Niezależnie od prawnego wymogu, posiadanie OC lekarza jest bardzo ważne, aby chronić go przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów lub w razie innych sytuacji związanych z praktyką medyczną. Mogą one bowiem prowadzić do potrzeby pokrycia kosztów prawnych czy odszkodowań. Każda osoba wykonująca zawód medyczny jest narażona na zdarzenia niosące za sobą ryzyko popełnienia błędu w sztuce lekarskiej. Ich skutkiem bywa uszczerbek na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć pacjenta. Na wypadek roszczeń chroni właśnie polisa OC. Oprócz tego lekarz prowadzący własny gabinet może też ubezpieczyć majątek firmy.

Czytaj także: Ubezpieczenie dla farmaceuty i apteki – czy jest potrzebne?

Ubezpieczenie OC dla lekarzy – cena za polisę

Ubezpieczenie OC lekarzy może mieć rozmaite stawki, na które wpływa wiele czynników. Wśród nich należy wymienić: specjalizację lekarza, jego doświadczenie zawodowe, zakres praktyki medycznej oraz jej lokalizację.

Warto porównywać oferty od wielu towarzystw i wybrać tę, która posiada najszerszy zakres i najwyższe sumy gwarantowane adekwatne do specyfiki prowadzonych praktyk. Zapewnia to optymalny poziom wsparcia towarzystwa. Ubezpieczenie dla lekarza może obejmować także ochronę majątku firmowego (w przypadku prowadzenia działalności). O koszt OC zawodu i ubezpieczenie firmowe możesz zapytać eksperta z CUK po wypełnieniu formularza – zachęcamy do kontaktu!

Gdzie można wykupić ubezpieczenie dla lekarzy?

Szukasz OC zawodu lekarza? Obecnie wiele wiodących na rynku towarzystw, takich jak Inter, Allianz, Ergo Hestia czy PZU oferuje kompleksowe ubezpieczenia dla lekarzy. Nasi doradcy chętnie udzielą Ci szczegółowych informacji o możliwym zakresie takich polis. Niezależnie od tego, czy prowadzisz swój gabinet lekarski, czy jesteś zatrudniony na umowę o pracę w placówce, rozważ dedykowane swojej profesji OC.

Ubezpieczenia firmowe dostosowane do potrzeb Twojej działalności medycznej możesz wykupić w CUK – już dziś odwiedź stronę, zadzwoń na infolinię lub przyjdź do najbliższej placówki!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy psycholog musi mieć ubezpieczenie OC?

  Psycholog nie ma obowiązku wykupienia OC zawodowego, lecz może je nabyć dobrowolnie (tak samo jak ubezpieczenie swojego gabinetu). Psycholog lub psychoterapeuta  może także chronić majątek firmowy polisą z wybranym zakresem i sumą gwarantowaną.

 • 2
  Jakie są najczęstsze przypadki, w których wykorzystuje się OC lekarza?

  Ubezpieczenie OC lekarza może być wykorzystane w różnych sytuacjach związanych stricte z podejmowaną profesją. W każdym przypadku polisa ta chroni medyków przed potencjalnymi roszczeniami ze strony pacjentów. OC lekarza pokrywa też koszty prawne związane z obroną przed zarzutami. Oto najczęstsze przykłady:

  • Błędy medyczne (w sztuce lekarskiej) – gdy pacjent dozna szkody w wyniku błędu diagnostycznego, błędu lekarskiego lub niewłaściwego leczenia.
  • Naruszenie standardów opieki zdrowotnej – jeśli lekarz nie działa zgodnie z obowiązującymi standardami opieki medycznej, a pacjent cierpi z tego powodu.
  • Nieprawidłowości proceduralne – gdy lekarz nie dostarcza odpowiedniej informacji pacjentowi, nie przeprowadza wymaganych badań itp.
  • Zaniedbania – gdy lekarz zaniedbuje swoje obowiązki wobec pacjenta, co prowadzi do szkód zdrowotnych lub finansowych.
 • 3
  Czy nowo dyplomowani lekarze potrzebują innego rodzaju OC niż doświadczeni specjaliści?

  Zarówno nowo dyplomowani lekarze, jak i doświadczeni specjaliści potrzebują OC, aby chronić się przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów lub sytuacjami związanymi z praktyką medyczną. Zakres i szczegóły wybranej ochrony ubezpieczeniowej mogą się jednak różnić w zależności od etapu kariery lekarskiej oraz specjalizacji. Ubezpieczenie dla lekarzy na kontrakcie może nieco różnić się zakresem od polisy dla lekarza stażysty. Powodem jest inna skala działań zawodowych. Im więcej poważnych czynności medycznych, tym wyższe powinny być np. sumy ubezpieczenia.

 • 4
  Czy OC lekarza obejmuje również działalność online, taką jak telemedycyna?

  Tak. Wiele towarzystw oferuje ubezpieczenie dla lekarzy prowadzących działalność w formie zdalnej. Wciąż spoczywa na nich bowiem ogromna odpowiedzialność zawodowa. W przypadku telemedycyny polisa OC lekarza może obejmować ewentualne ryzyka związane z udzielaniem porad, diagnozowaniem, przepisywaniem leków lub prowadzeniem leczenia online. Zawsze warto dokładnie zapoznać się z umową ubezpieczenia, aby upewnić się, że taka praktyka jest objęta ochroną.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Oceń artykuł

5.00
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku