2023-01-19

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty — odpowiadamy na ważne pytania

Jesteś fizjoterapeutą? Czym prędzej wykup ubezpieczenie OC!

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty — odpowiadamy na ważne pytania

Osoba prowadząca praktykę fizjoterapeutyczną lub podmiot leczniczy bez obowiązkowego ubezpieczenia OC może ponieść przykre konsekwencje finansowe i moralne. Profesja ta jest bowiem obarczona pewnym ryzykiem zawodowym. Obowiązkowe ubezpieczenia dla fizjoterapeutów mają za zadanie uchronić specjalistów od roszczeń pacjentów, jeśli dojdzie do błędów w sztuce.

Kto musi wykupić taką polisę? W jakim zakresie chroni OC fizjoterapeuty? Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia? Na te i inne towarzyszące zagadnieniu pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Czym jest polisa OC w zawodzie fizjoterapeuty?

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z wykonywaną pracą. Polisa OC dla fizjoterapeuty musi mieć odpowiedni zakres ochrony, który został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. OC fizjoterapeuty w myśl tego rozporządzenia chroni od szkód, które są następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Warto wiedzieć!

Fizjoterapeuci, którzy prowadzą działalność, mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Z kolei dobrowolne OC zawodu mogą wykupić zarówno osoby prowadzące działalność, jak i pracujące na podstawie umów: o pracę, o dzieło lub zlecenia.

Polisa OC jest obowiązkowa dla wybranych grup zawodowych. Regulują to rozporządzenia Ministra Finansów. Muszą ją posiadać te grupy, które wymagają wysokiej specjalizacji, np. podmioty lecznicze. Przepisy ściśle określają również, jakich profesji dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Może ono chronić przed poniesieniem odpowiedzialności materialnej za nienależyte wykonanie swoich obowiązków podczas pracy.  Brak posiadania takiej polisy może skutkować koniecznością opłacenia szkód z własnej kieszeni.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

OC fizjoterapeuty – dlaczego jest obowiązkowe?

Podmioty lecznicze mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC zawodowego. Wymaga tego Ustawia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Natomiast minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC fizjoterapeuty, pielęgniarki, lekarza, szpitali i innych placówek świadczących działalność leczniczą są określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. Polisa ta różni się wysokością sumy ubezpieczenia, czyli kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela, w zależności od formy prowadzenia działalności. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego w przypadku fizjoterapeuty wynosi 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Podmiot leczniczy a praktyka zawodowa – w obu przypadkach konieczne OC!

Fizjoterapeuta może wykonywać działalność leczniczą w ramach swojej działalności gospodarczej w formie podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej. Oznacza to, że nie ma już bezwzględnego obowiązku zakładania podmiotu leczniczego. Zawód fizjoterapeuty jest jednym z zawodów medycznych związanych z ryzykiem zawodowym, dlatego bez względu na charakter prowadzenia działalności konieczne jest wykupienie OC zawodu.

Zgodnie z nowymi przepisami ubezpieczenie OC podstawowe dedykowane jest fizjoterapeutom, którzy założyli podmiot leczniczy lub praktykę fizjoterapeutyczną. W obu przypadkach ochronę tę można rozszerzyć dobrowolną polisą. Przed rozpoczęciem aktywności zawodowej musisz  wykupić jednak podstawowe ubezpieczenie fizjoterapeuty – także rejestrując praktykę w KIF (Krajowej Izbie Fizjoterapeutów). Dodatkowo pamiętaj o możliwości zabezpieczeniu szkód w sprzęcie medycznym lub mieniu pacjenta!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeutów – zakres

Wymagane ustawą ubezpieczenie dla fizjoterapeutów chroni w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych przez specjalistę. Każda polisa OC fizjoterapeuty ma więc określony zakres. Są nim objęte wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty m.in. z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masaże oraz wybrane zabiegi terapii manualnej.

Należy pamiętać, że nabywane obowiązkowe OC fizjoterapeuty zgodne z bieżącymi przepisami nie jest tożsame z ubezpieczeniem dobrowolnym, ponieważ co do zasady postanowienia ogólnych warunków umów ubezpieczenia dobrowolnego na polskim rynku ograniczają ochronę w tym zakresie i odsyłają do ubezpieczenia obowiązkowego. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Co oprócz OC? – dodatkowy zakres polisy fizjoterapeuty

Oprócz obowiązkowego regulowanego ustawą OC fizjoterapeuty, które zapewnia podstawowa polisa, warto rozważyć dodatkowy zakres ochrony. Dobrowolne rozszerzenia dedykowane są tym fizjoterapeutom, którzy pragną zabezpieczyć wszystkie obszary swojego życia zawodowego. Mogą dotyczyć np. powiększenia sumy gwarancyjnej lub ochrony o szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta, lub naruszeniem jego praw. Jeśli szukasz tego typu rozszerzeń w polisie OC fizjoterapeuty, zwróć uwagę na te aspekty:

  • wysokość sumy gwarancyjnej – możesz dostosować ją do swoich potrzeb,
  • ochrona w razie naruszenia praw pacjenta,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności za sprzęt medyczny,
  • ochrona prawna,
  • ochrona NNW,
  • ubezpieczenie majątku firmy i od utraty dochodu,
  • ryzyko ekspozycji na HIV/WZW,
  • ryzyko wystąpienia agresji pacjenta.

Co grozi fizjoterapeucie, jeśli nie wykupi obowiązkowego OC?

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, specjalista wykonujący ten zawód odpowiada przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Sądem Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Podlega odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu. Za poważne przewinienie może więc zostać uznany brak ważnej polisy OC fizjoterapeuty.

Najłagodniejszą z kar będzie w tym wypadku upomnienie lub nagana. W najgorszym wypadku natomiast może skończyć się to utratą majątku, a nawet prawa do wykonywania zawodu. Jeśli fizjoterapeuta nie posiada aktualnej polisy OC, a dojdzie do narażenia zdrowia lub życia pacjenta, odpowie on za wyrządzoną krzywdę całym swoim prywatnym majątkiem.

Poza tym, prowadzenie działalności leczniczej bez wymaganego prawem wpisu do rejestru praktyk zawodowych lub podmiotów leczniczych jest bezprawne i może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie. Zgodnie z art. 60 § 1 z Kodeksu wykroczeń „Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Polisa OC dla fizjoterapeuty – gdzie ją kupić i ile kosztuje?

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty możesz wykupić zarówno online lub stacjonarnie u konkretnego ubezpieczyciela, jak i drogą telefoniczną poprzez kontakt z naszym doradcą w CUK. Wraz z nim wybierzesz opcję dostosowaną do swoich potrzeb, a także rozszerzysz podstawowy wariant wymaganej polisy o przydatne dodatki.

Porównując ubezpieczenia OC fizjoterapeuty, znajdziemy dla Ciebie oferty takich towarzystw, jak Allianz, Hestia, Inter Polska czy PZU. Cena polisy będzie zależała od wybranego zakresu rozszerzeń oraz aktualnych promocji. Wypełnij formularz, a oddzwonimy i przedstawimy Ci najlepsze propozycje OC zawodu dla fizjoterapeuty lub innego podmiotu leczniczego. Gwarantujemy wsparcie merytoryczne doświadczonych doradców oraz konkurencyjny koszt składki za polisę!

Poszukujesz ubezpieczenia zawodu lub firmy? Skorzystaj z oferty CUK!

Wiesz już, dlaczego ubezpieczenie OC w fizjoterapii jest tak istotne. Jeśli Twoja codzienna praca stwarza ryzyko strat poniesionych przez pacjentów, skorzystaj z ubezpieczenia działalności zawodowej. Dzięki temu zadbasz o swój spokój i bezpieczeństwo w pracy, a także spełnisz ustawowy obowiązek. Wypełnij formularz na stronie, a oddzwonimy z dopasowaną dla Ciebie ofertą. W CUK wykupisz również ubezpieczenie firmy dostosowane do potrzeb swojej działalności. Nie czekaj, zadbaj o polisę już dziś! Wolisz zapytać o ofertę osobiście? Zadzwoń na naszą infolinię 22 27 00 337 lub przyjdź do najbliższej placówki CUK Ubezpieczenia!

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku