2023-10-04

Nowe przepisy dla rowerzystów w 2023 roku

Omawiamy najnowsze zmiany.

Nowe przepisy dla rowerzystów w 2023 roku

Miałeś przerwę w poruszaniu się jednośladem? Chcesz przypomnieć sobie najważniejsze przepisy dla rowerzystów? Zastanawiasz się, czy wyjeżdżając na drogę musisz przygotować dodatkowe wyposażenie roweru? W tym tekście przytaczamy najważniejsze przepisy rowerowe 2023.

Gdzie znajdziemy przepisy o ruchu drogowym dla rowerzystów?

Każdy, kto decyduje się wyjechać jednośladem na ulicę, powinien zapoznać się z najważniejszymi obowiązkami, ale i prawami, które ma rowerzysta. Nie tylko dlatego, że nie znając przepisów narażamy się na mandat, ale głównie ze względu na to, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące rowerów, to znajdziemy je w kilku miejscach:

 • ustawie z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
 • rozporządzeniu Ministra Transportu,
 • rozporządzeniu Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Nowe przepisy dla rowerzystów a obowiązkowe wyposażenie roweru

Zanim wsiądziemy na nasz jednoślad, musimy upewnić się, czy spełnia on wymagania techniczne. Obowiązkowe wyposażenie roweru reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia i to tutaj musimy zajrzeć, by dowiedzieć się, jak przygotować nasz rower do ruchu.

Oto lista obowiązkowych elementów, które musi mieć rower:

 • światło przednie: przynajmniej jedno światło przednie świecące w sposób ciągły lub migający światłem białym albo żółtym,
 • światła tylne: przynajmniej jedno czerwone odblaskowe oraz przynajmniej jedno światło świecące w sposób ciągły lub migający,
 • przynajmniej jeden sprawny hamulec,
 • sygnał dźwiękowy, czyli np. dzwonek.

Ważne!

Wiedząc, jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru nietrudno odpowiedzieć na pytanie, czy za brak dzwonka w rowerze jest mandat. Tak jak w przypadku innych wymienionych wyżej elementów, za jego brak możemy otrzymać mandat. Według przepisów dla rowerzysty, funkcjonariusz policji może wypisać mandat o maksymalnej wysokości 500 zł za nieodpowiednio przygotowany rower.

Czy można jeździć rowerem po chodniku 2023?

Zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnej sprawy, czyli przepisów, dotyczących jazdy rowerem po chodniku. Widok rowerzysty na drodze dla pieszych nie jest rzadkim widokiem, dlatego wielu z nas może mieć wątpliwości, jeśli chodzi o tę kwestię.

Trzeba powiedzieć jasno i dobitnie: jazda rowerem po chodniku według przepisów jest zakazana. Rowerzysta musi jeździć specjalnie wyznaczoną dla jednośladów drogą, a jeśli takiej nie ma – jezdnią. Jako potwierdzenie tej zasady przytoczmy art. 33 ust 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

„Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu”.

Ważne!

Jeśli w kierunku jazdy rowerzysty znajduje się droga dla rowerów lub pas ruchu rowerowego, a cyklista nie będzie nim jechał, otrzymać może mandat w wysokości 100 zł!

Warto wiedzieć, że od zakazu jazdy rowerem po drodze dla pieszych jest kilka odstępstw. Oto, kiedy przepisy dopuszczają jazdę rowerem po chodniku:

 • rowerzysta jest jednocześnie opiekunem dziecka do 10 lat, poruszającego się rowerem;
 • chodnik, po którym porusza się rowerzysta ma szerokość nie mniejszą niż 2 m, a znajduje się wzdłuż drogi, po której samochody mogą zgodnie z przepisami jechać szybciej niż 50 km/h i w okolicy brakuje specjalnej drogi lub pasa ruchu dla rowerów;
 • warunki atmosferyczne (np. śnieg, gołoledź czy mgła) nie sprzyjają jeździe rowerem po jezdni.

Według art. 33 ust 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym rowerzysta musi jednak ustępować pierwszeństwa pieszym i zachować szczególną ostrożność na chodniku oraz dostosować prędkość do pieszego.

Ważne!

Złamanie art. 33 ust 6 wiąże się z mandatem w wysokości 300 zł.

Czy trzeba mieć kask, jadąc na rowerze 2023?

Kolejna kwestia, nad którą zastanawia się wielu rowerzystów, to nowe przepisy rowerowe a kask ochronny. Czy trzeba go mieć? Odpowiedź brzmi: nie. Polskie przepisy nie wymagają noszenia podczas jazdy rowerem kasku ochronnego. Jednak ponieważ poruszając się jednośladem jesteśmy narażeni na ciężkie upadki, warto chronić głowę przed urazem. A już w ogóle koniecznością wydaje się, by nosiły go dzieci. Kask ochronny to niewielki wydatek, a obok kamizelki odblaskowej, która przyda się na rowerze po zmroku może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo cyklisty.

Czy można jeździć na rowerze w słuchawkach 2023?

Przepisy dotyczące jazdy na rowerze nie zabraniają jazdy w słuchawkach. Jednak wciąż do Sejmu i Senatu wpływają petycje, aby tego zakazać (ostatnia rozpatrywana była w czerwcu 2023 r.). Jak na razie pomysły na temat tego, by zakazać jazdy na rowerze w słuchawkach, były odrzucane.

Warto jednak wiedzieć, że choć jazda rowerem w słuchawkach jest dozwolona, to w razie sprawy cywilnej, okoliczność jazdy na rowerze i słuchania muzyki przez słuchawki może działać na naszą niekorzyść, a w konsekwencji wiązać się z konsekwencjami finansowymi.

Ważne!

Słuchawki rowerzysta może mieć na uszach, ale trzymać w ręku smartfona podczas jazdy już nie! Jeśli chce porozmawiać przez telefon może to zrobić, ale musi wykorzystać do tego specjalny zestaw słuchawkowy.

Czy rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów 2023?

Teraz zajmijmy się kwestią tego, czy pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów ma cyklista, czy kierujący pojazdem, znajdującym się na jezdni? Tutaj musimy przyjrzeć się dwóm ważnym przepisom:

 • art. 27 ust 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

„Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe”.

 • art. 27 ust 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

„Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić”.

Zdroworozsądkowy wydaje się fakt, że kierujący samochodem powinien udzielić pierwszeństwa rowerzyście, który już znajduje się na przejeździe. Kiedy rowerzysta nie ma pierwszeństwa na przejeździe? Jeśli to samochód pierwszy znajdzie się na wysokości przejazdu dla rowerów, a cyklista spowoduje kolizję, wjeżdżając w jego bok, to on odpowiada za to zdarzenie.

Z kolei, jeśli samochód skręca w lewo lub w prawo i będzie przecinał przejazd dla rowerów, musi zawsze ustąpić pierwszeństwa jadącemu na wprost rowerzyście. Nie ma tu znaczenia fakt, kto pierwszy znalazł się na przejeździe. To cyklista ma w tej sytuacji pierwszeństwo.

Rowerzyści na przejściu dla pieszych – nowe przepisy

O ile przekraczając jezdnię na przejeździe dla rowerów możemy poruszać się na naszym jednośladzie, to przejeżdżanie przez przejście dla pieszych jest cyklistom surowo wzbronione. By pokonać jezdnię w tym wypadku, konieczne jest zejście z roweru i pokonanie przejścia pieszo, prowadząc jednoślad obok.

Ważne!

Za naruszenie tej zasady grozi rowerzyście mandat w wysokości od 50 do 100 zł.

Czy dwóch rowerzystów może jechać obok siebie?

Popularny sposób spędzania wolnego czasu to wycieczki rowerowe w parze lub większą grupą osób. Jednak warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przepisy dotyczące rowerów zezwalają na jazdę na jednośladzie w parach? Otóż tak, jest to dozwolone. Jednak obok siebie nie można jechać, gdy taki sposób poruszania się mógłby stworzyć zagrożenie w ruchu. Jeśli zdarzy się sytuacja awaryjna, oboje cykliści muszą szybko powrócić do jazdy przy prawej krawędzi jezdni.

Jeśli podczas wycieczki rowerowej spotkamy się z większą grupą osób, możemy zorganizować się w tzw. kolumnę rowerową. Zgodnie z przepisami może ona mieć 15 rowerów. Jeśli grupa jest większa, między kolumnami trzeba pozostawić 200 m odstępu, by umożliwić innym pojazdom wyprzedzanie.

Czy według przepisów dla rowerów można jechać po spożyciu alkoholu?

O tym, że jechać pod wpływem alkoholu samochodem nie można, wie każdy. Jednak warto powiedzieć jasno, że taka sama zasada dotyczy jazdy na rowerze. Obowiązuje nas bezwzględna trzeźwość, gdy wsiadamy na rower.

Ważne!

W prawie spotkamy dwa pojęcia – stan po użyciu alkoholu, kiedy we krwi znajduje się od 0,2 do 0,5 promila oraz stan nietrzeźwości, kiedy we krwi znajduje się 0,5 promila i więcej. W zależności od liczby promili obowiązuje inna kara i stawka mandatu. W przypadku jazdy rowerem po spożyciu możemy zapłacić 1000 zł, a dodatkowo grozi nam do 14 dni aresztu lub grzywna w wysokości do 5000 zł. Z kolei w przypadku jazdy rowerem w stanie nietrzeźwości, policjant może wypisać mandat w wysokości 2500 zł, a dodatkową formą kary może być areszt do 30 dni lub grzywna w wysokości 5000 zł. Sąd może również zakazać rowerzyście kierować pojazdami innymi niż mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Przepisy dla rowerów a ubezpieczenie

Chociaż przepisy w Polsce nie nakładają na właścicieli jednośladów obowiązku zakupu ubezpieczenia, tak jak w przypadku właścicieli pojazdów mechanicznych, warto rozejrzeć się, jakie polisy dostępne są na rynku. Oto kilka opcji, które warto wziąć pod uwagę:

 • ubezpieczenie roweru PZU to ciekawa oferta, która obejmuje m.in. ubezpieczenie casco roweru, bagażu, NNW czy OC rowerzysty;
 • Bezpieczni w drodze to dostępne tylko w CUK ubezpieczenie, którego przedmiotem jest życie i zdrowie ubezpieczonego, a jego celem jest złagodzenie skutków zdarzeń komunikacyjnych.

Szukasz dobrego ubezpieczenia rowerzysty? Zapraszamy do naszego kalkulatora rowerowego na Cuk.pl.

FAQ, czyli najważniejsze pytania o przepisy dla rowerzystów

 • 1
  Do jakiego wieku można jeździć rowerem po chodniku?

  Młody rowerzysta może poruszać się po chodniku swoim jednośladem do momentu ukończenia 10. lat. Również jego opiekun może jechać rowerem po drodze dla pieszych.

 • 2
  Czy jazda rowerem po chodniku jest wykroczeniem?

  Tak, jazda po chodniku rowerem jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 200 zł. Istnieją wyjątki od tej reguły. Sytuacje, uprawniające rowerzystę do korzystania z chodnika opisane są w art. 33 ust 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • 3
  Kto ma pierwszeństwo na chodniku: pieszy czy rowerzysta?

  Jeśli z jakiegoś dozwolonego przez przepisy względu rowerzysta jedzie swoim jednośladem po chodniku, musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu, zachować szczególną ostrożność oraz jechać z prędkością podobną do tej, którą porusza się pieszy. Mówi o tym art. 33 ust 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • 4
  Czy można jeździć rowerem po chodniku na wsi?

  Nie, jazda rowerem jest zakazana po chodniku, zarówno w mieście, jak i na wsi. Sytuacje, kiedy rowerzysta może jechać drogą dla pieszych opisane są w art. 33 ust 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • 5
  Czy można jeździć rowerem po chodniku bez karty rowerowej?

  Nie. Jazda po chodniku jest wykroczeniem, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 33 ust 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Według przepisów karta rowerowa jest jedynym dokumentem, uprawniającym osoby od 10. do 18. roku życia do jazdy na rowerze po drogach publicznych, strefach zamieszkania oraz strefach ruchu. Po ukończeniu pełnoletności wystarczy do tego jedynie dowód osobisty.

 • 6
  Czy rowerzysta ma obowiązek jazdy po ścieżce rowerowej?

  Tak. Jeśli na drodze, którą chce pokonać rowerzysta znajduje się specjalna droga dla rowerów i pieszych lub sama ścieżka rowerowa, to rowerzysta ma obowiązek poruszania się nią, a nie np. jezdnią czy chodnikiem.

 • 7
  Czy za jazdę w słuchawkach na rowerze można dostać mandat?

  Nie. Jazda w słuchawkach na rowerze nie jest zakazana.

 • 8
  Do którego roku życia trzeba jeździć w kasku na rowerze?

  Przepisy w Polsce nie nakładają na rowerzystów obowiązku jazdy w kasku ochronnym. Jednak, decydując się na jego założenie, zwiększamy swoje bezpieczeństwo. Koniecznością wydaje się zakładanie kasku ochronnego przez dzieci, które są jeszcze bardziej niż dorośli narażone na upadki. Jednak nawet w przypadku dzieci jazda w kasku nie jest nakazana przez ustawodawcę.

Oceń artykuł

4.29
(7)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku