2023-12-13

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody OC i AC? Sprawdź terminy!

Sprawdź, ile masz czasu na zgłoszenie szkody.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody OC i AC? Sprawdź terminy!

Kiedy dojdzie do kolizji, wypadku lub delikatnej stłuczki, najważniejsze jest sprawdzić skutki tego zdarzenia i zabezpieczyć auto, aby nie spowodować jeszcze obrażeń u innych uczestników ruchu. W razie konieczności należy wezwać pogotowie i policję. A co dalej? Trzeba zgłosić się do ubezpieczyciela po odszkodowanie. Zobacz, ile czasu na zgłoszenie szkody AC i OC ma kierowca.

Najważniejsze informacje:

 • Nie ma konkretnego terminu na zgłoszenie szkody z OC. Trzeba pamiętać jednak, że po 3 latach sprawa ulega przedawnieniu.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe apelują o jak najszybsze zgłaszanie szkody z polisy OC.
 • W przypadku AC termin na zgłoszenie szkody ustala konkretne towarzystwo.
 • Jeśli właściciel auta spóźni się ze zgłoszeniem szkody, musi liczyć się z mniejszym odszkodowaniem, a nawet odmową jego wypłacenia.

Zgłoszenie szkody z OC

Tekst zaczniemy od odpowiedzi na pytanie, ile jest czasu na zgłoszenie szkody z OC, bo z tym rodzajem polisy mamy do czynienia częściej. Tak naprawdę nie ma jednego konkretnego terminu w przepisach prawnych. Co to oznacza? Ile czasu na zgłoszenie szkody z OC sprawcyma kierowca? Może to zrobić bezpośrednio po wypadku lub w dowolnym momencie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że po 3 latach sprawa ulega przedawnieniu. Termin ten w wyjątkowych sytuacjach może się przedłużyć. Duże znaczenie ma jednak to, czy szkoda miała związek z popełnionym przestępstwem. Wtedy na rozliczenie się z ubezpieczycielem jest nawet 20 lat!

Zobacz, kiedy należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela w przygotowanej przez nas tabelce:

Rodzaj szkodyCzas na zgłoszenie szkody

Szkoda rzeczowa i na osobie

Maksymalnie 3 lata

Szkoda spowodowana czynem niedozwolonym

Maksymalnie 10 lat

Szkoda spowodowana przestępstwem

Maksymalnie 20 lat

W ramach rozwinięcia tej tabeli przytoczmy przepis, informujący o przedawnieniach w Kodeksie Cywilnym. To art. 442:

§  1.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§  2.

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§  3.

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

To ważne!

Decyzja o wypłacie odszkodowania podejmowana jest najpóźniej do 30 dni od zgłoszenia szkody.

Im szybciej, tym lepiej!

Ubezpieczyciele rekomendują, aby jak najszybciej zgłosić szkodę z OC. Dlaczego? Po czasie może być problem z dowodami i relacjami świadków, jeśli te będą potrzebne do potwierdzenia słuszności wypłaty odszkodowania. Im szybciej szkoda zostanie zgłoszona, tym szybciej poszkodowany otrzyma odszkodowanie i będzie mógł naprawić swój samochód lub pokryć koszty związane z leczeniem.

Jeśli jesteś poszkodowanym, bez dwóch zdań należy Ci się odszkodowanie. Aby szybko doszło do likwidacji szkody i wypłaty świadczenia, musisz zebrać niezbędne dane od sprawcy. Nawet na miejscu zdarzenia możesz sprawdzić, czy samochód ma obowiązkowe ubezpieczenie. Pamiętaj o tym, aby zadbać o swój interes już na miejscu zdarzenia. To trudna sytuacja i bardzo stresująca, ale zbierz wszystkie niezbędne informacje od sprawcy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy właściciel podaje prawdziwe dane lub ma wykupione OC, jak najszybciej zweryfikuj to w bazie UFG. Na podstawie samego numeru rejestracyjnego możesz sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone.

Zobacz więcej: Jak sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone?.

Co pokrywa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC pokrywa koszty związane z uszkodzeniem pojazdu osoby trzeciej, a także doznanymi obrażeniami (czyli tzw. szkodami osobowymi). Zapewnia ochronę poszkodowanym, dlatego tak ważne jest posiadanie polisy przez właściciela auta. Wysokość świadczenia zależy od konkretnej sytuacji, ale powinna pokryć koszty związane z leczeniem, rehabilitacją czy hospitalizacją (jeśli do tego dojdzie), a także naprawą auta. Co więcej, poszkodowany może ubiegać się też o odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego czy też uszkodzone przedmioty osobiste.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Zgłoszenie szkody AC

Warto też dowiedzieć się, ile jest czasu na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela z tytułu AC. W końcu kolizje, wypadki i nawet drobne stłuczki wymagają często wypłaty odszkodowania samemu sprawcy, które ma stanowić wsparcie finansowe na naprawę swojego auta. Tu jednak sytuacja jest nieco inna. O tym, ile czasu na zgłoszenie szkody z AC ma kierowca, decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe. To dlatego, że jest to polisa dobrowolna i jej zakresu nie regulują żadne przepisy prawa ani Kodeks Cywilny.

Nie ma jednakowych terminów zgłoszenia szkody. Właśnie dlatego warto już na początku dowiedzieć się, kiedy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela ma właściciel auta. Trzeba też zorientować się, w jaki sposób to zrobić. Najczęściej można skontaktować się telefonicznie, wysłać maila, wypełnić formularz na stronie lub odwiedzić placówkę. Najczęściej czas na zgłoszenie szkody z AC to 7 dni. Sprawdzamy, jak wygląda to w konkretnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Terminy w konkretnych towarzystwach

Na początek zobaczmy, ile czasu na zgłoszenie szkody PZU daje swoim klientom. To termin 7 dni od daty szkody lub 1 dzień, jeśli przyczyną jest kradzież lub wandalizm. Trzeba też powiadomić policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia zdarzenia. Ubezpieczyciel zaznacza, że najlepiej wysłać zgłoszenie e-mailem w formie skanu lub na adres mailowy.

A jak wygląda sytuacja w innych firmach? Ile czasu na zgłoszenie szkody AC Warta daje swoim klientom? Termin nie jest długi, bo w przypadku kradzieży Warta nakłada obowiązek zgłoszenia szkody AC nie później niż następnego dnia roboczego. Dużym ułatwieniem jest możliwość zgłoszenia szkody online — łatwo dokonasz tego przez internet, znając datę i godzinę zdarzenia, a także numer polisy.

Poniższa tabela jasno wskazuje, ile czasu na zgłoszenie AC ma kierowca w najpopularniejszych towarzystwach ubezpieczeniowych:

Rodzaj szkodyCzas na zgłoszenie szkody

PZU

7 dni od daty szkody lub 1 dzień, jeżeli przyczyną szkody jest kradzież lub wandalizm

Warta

7 dni lub 1 dzień, jeżeli przyczyną szkody jest kradzież

Link4

7 dni od daty szkody lub 2 dni, jeżeli przyczyną szkody jest kradzież

Allianz

zgłoszenia szkody należy dokonać niezwłocznie, nie później niż 24 godziny liczone od dnia szkody lub dnia, w którym ubezpieczony dowiedział się o zdarzeniu, które ją wywołało

Compensa

5 dni od daty szkody, która powstała na terenie Polski, 5 dni od powrotu do Polski, jeśli szkoda powstała za granicą lub 2 dni, jeżeli przyczyną szkody jest kradzież lub wandalizm

Ergo Hestia

niezwłocznie

Zgłoszenie szkody AC po terminie – skutki

Niestety trzeba wiedzieć, ile czasu na zgłoszenie szkody AC ma kierowca, aby nie zostać niemile zaskoczonym. W efekcie ubezpieczyciel może znacznie obniżyć wypłatę odszkodowania albo całkowicie jej odmówić. Można oczywiście odwołać się od tej decyzji, ale ze względu na to, że jest to dobrowolna polisa, możesz mieć duży problem. Jeśli chodzi o zgłoszenie szkody AC po terminie i wypłatę w takich okolicznościach odszkodowania, wiele zależy od indywidualnej sytuacji, rozmiaru sprawy i okoliczności. Sprawdź długość przewidzianego terminu na kontakt z ubezpieczycielem, aby uniknąć niemiłych konsekwencji.

Zobacz też: Zaniżone odszkodowanie z OC – co robić?.

Zgłoszenie szkody krok po kroku

Wiesz już, ile jest czasu na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Na zakończenie tego tekstu powiedzmy sobie jeszcze, jak dokładnie wyglądać powinna procedura zgłaszania szkody.

Pierwszy krok – oświadczenie sprawcy wypadku

W pierwszym momencie, kiedy dojdzie do stłuczki czy też wypadku na drodze, musisz dokładnie ocenić, co się stało. Jeśli doszło do uszkodzenia ciała lub widocznych obrażeń, należy wezwać policję i pogotowie.

W przypadku drobnych kolizji nie ma takiego obowiązku. Wystarczy spisać oświadczenie, w którym poszkodowany bierze na siebie odpowiedzialność za poniesione szkody. Trzeba w nim zawrzeć takie informacje, jak:

 • dane osobowe poszkodowanego i sprawcy,
 • numer polisy,
 • nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • informacje o pojazdach, których dotyczy sprawa,
 • opis zdarzenia,
 • opcjonalnie dane świadków.

Każde oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie przez kierujących pojazdami. Przyda się też prawo jazdy i dowód rejestracyjny.

Dowiedz się wszystkiego na ten temat: Uwaga, kolizja! Co zrobić, gdy jesteś poszkodowanym w kolizji?.

Drugi krok – kontakt z ubezpieczycielem

Na podstawie oświadczenia (albo protokołu spisanego przez policję) trzeba skontaktować się z:

 • Ubezpieczycielem sprawcy (jeśli nie masz wykupionego OC z Bezpośrednią Likwidacją Szkody)

Można to zrobić telefonicznie lub osobiście. Często towarzystwa dają też możliwość zgłoszenia szkody przez internet, co jest dużym udogodnieniem. Zbierz wszystkie ważne dokumenty i rozpocznij procedurę. Kontaktować się będziesz z towarzystwem, z którym umowę ma podpisaną sprawca. Poszkodowany otrzyma należne odszkodowanie. Bez obaw, termin zgłoszenia szkody nie jest krótki, więc nie musisz od razu po stłuczce czy kolizji jechać do siedziby firmy.

 • Ubezpieczycielem, w którym masz wykupione OC (jeśli masz możliwość Bezpośredniej Likwidacji Szkody)

Dzięki temu możesz załatwić formalności z firmą, którą znasz i, z którą współpracujesz od lat. To ubezpieczyciel zaczyna procedurę, która ma na celu wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu. Po tym sam rozliczy się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy. Znacznie łatwiej jest negocjować i kontaktować się z firmą, którą znasz.

Porównaj ubezpieczenia!

Z naszego artykułu dowiedziałeś się, do kiedy można zgłosić szkodę OC i AC. Czas na zadbanie o swoje formalności. Sprawdź ceny polis, porównując je w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Odkryj nasz kalkulator OC i AC, zadzwoń na infolinię lub odwiedź jedną z placówek!

FAQ:

 • 1
  Jak zgłosić szkodę auta z AC?

  To zależy od towarzystwa. W niektórych można zadzwonić na infolinię, w innych przypadkach wymagane jest np. pisemne zgłoszenie szkody z AC.

 • 2
  Jaki jest termin zgłoszenia szkody z AC?

  Każde towarzystwo ustala termin na zgłoszenie szkody z autocasco indywidualnie, dlatego konieczne jest sprawdzenie zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Może to być np. 24 h po wystąpieniu szkody.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku