2022-09-16

Zaniżone odszkodowanie z OC – co robić?

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie z OC sprawcy? Podpowiadamy co zrobić w takiej sytuacji.

Zaniżone odszkodowanie z OC – co robić?

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do wielu kolizji i wypadków. Miałeś stłuczkę nie ze swojej winy? Teoretycznie sprawa jest prosta. Sprawca przyznał się do winy, Ty otrzymujesz odszkodowanie z jego OC, otrzymasz dodatkowo również samochód zastępczy na czas naprawy. Niestety nie zawsze sprawa przebiega bezproblemowo. Znaczna część z wypłaconych przez towarzystwo odszkodowań została wypłacona w niższej kwocie niż powinna. Sprawdź, w jaki sposób towarzystwa ustalają wysokość szkody i co możesz zrobić, jeśli Twoje odszkodowanie zostało zaniżone.
 

Jak towarzystwo ustala rozmiar szkody?

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, zgodnie z polskim prawem przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. W takiej sytuacji w przypadku szkody częściowej do obowiązków ubezpieczyciela należy sfinansowanie naprawy pojazdu lub zwrot określonej sumy pieniędzy, która umożliwi Ci jako poszkodowanemu, naprawę pojazdu na własną rękę. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wartość pozostałości, które możesz sprzedać, tak by uzyskać pełną wartość rynkową Twojego pojazdu w dniu wystąpienia szkody.

Po zgłoszeniu szkody likwidator powinien dokonać oględzin Twojego pojazdu. W przypadku drobnych szkód często wystarczą zdjęcia z miejsca kolizji. Na tej podstawie ubezpieczyciel określa wstępną wysokość szkody. Bardzo często ta wstępna kalkulacja jest zdecydowanie zaniżona i wskazane w niej wyliczenie nie pokryje wszystkich niezbędnych napraw pojazdu.

Wycena szkody z OC – krok po kroku

Po przyjęciu szkody do likwidacji rozpoczyna się proces, pozwalający ustalić wysokość odszkodowania. W uproszczeniu możemy zamknąć go w 4 krokach:

 • Ustalenie wartości auta na dzień powstania szkody.
 • Ustalenie rozmiaru szkody.
 • Przygotowanie kosztorysu dotyczącego naprawy pojazdu.
 • Ustalenie wysokości odszkodowania, które ma zostać CI wypłacone.

Ubezpieczyciele dokonują wyceny naprawy pojazdu na podstawie katalogów takich jak np. EurotaxGlass’s czy Audatex. Do kalkulacji najczęściej wpisywane są uśrednione ceny części oraz stawki za robociznę z danego regionu. Praktyka ta wynika z tego, że na ubezpieczeniu pojazdu nie możemy się wzbogacić, ubezpieczyciel nie może wypłacić poszkodowanemu odszkodowania, które okaże się wyższe niż realny koszt naprawy.

Zaniżone odszkodowanie z OC – dlaczego?

Po otrzymaniu kosztorysu z towarzystwa może okazać się, że odszkodowanie z OC zostało zaniżone. Wyliczone odszkodowanie zależy od:

 • przyjętej wartości pojazdu w dniu wystąpienia szkody;
 • rodzaju części, które zostały użyte podczas naprawy pojazdu – czy będą to części oryginalne, czy zamienniki;
 • czy poszczególne uszkodzone części zostaną wymienione na nowe, czy będą naprawiane;
 • wysokości stawki za roboczogodzinę w danym regionie.

Na wysokość wypłaconego odszkodowania ma również wpływ sposób likwidacji szkody. Do wyboru mamy dwie opcje likwidacji:

 • gotówkową, która inaczej zwana jest kosztorysową;
 • bezgotówkową, która polega na przekazaniu pojazdu do warsztatu (może to być dowolny warsztat lub ASO).

Wybierając pierwszą metodę, po zaakceptowaniu przez Ciebie kosztorysu przedstawionego przez towarzystwo pieniądze otrzymasz do ręki. To Ty decydujesz, czy pieniądze przeznaczysz na naprawę pojazdu, czy na inny cel.

W przypadku rozliczenia bezgotówkowego auto zostanie naprawione w ASO, warsztacie partnerskim czy innym wybranym przez Ciebie warsztacie samochodowym. Nie otrzymasz pieniędzy na konto, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe rozliczy się bezpośrednio z warsztatem.

Za małe odszkodowanie z OC sprawcy – co zrobić, gdy nie wystarczyło gotówki na naprawę pojazdu?

Może okazać się, że zarówno przy wyborze opcji kosztorysowej, jak i opcji bezgotówkowej, kwota wyliczona przez towarzystwo jest niewystarczająca, gdyż zostało Ci przyznane zaniżone odszkodowanie z OC. W przypadku likwidacji szkody metodą gotówkową może okazać się, że w żadnym warsztacie za taką kwotę nie naprawimy naszego pojazdu, gdyż otrzymaliśmy z towarzystwa za małe odszkodowanie z OC sprawcy. Przy bezgotówkowej likwidacji szkód sprawa wygląda troszkę inaczej. W tym przypadku to warsztat samochodowy kontaktuje się bezpośrednio z towarzystwem. Może zdarzyć się, że kwota, którą proponuje ubezpieczyciel, nie pokryje wszystkich kosztów. W tej sytuacji warsztat skontaktuje się z Tobą, aby wspólnie zdecydować jakie dalsze kroki należy podjąć. Być może będziesz musiał dopłacić do naprawy swojego pojazdu. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Najlepszą opcją będzie złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, które pozwoli odzyskać należne nam pieniądze.

Przykład:

Pan Maciej został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym. Zdecydował się on na gotówkową likwidację szkody. Wstępny kosztorys zaproponowany przez towarzystwo z OC sprawcy opiewał na kwotę 3 000 zł. Pan Maciej udał się do swojego mechanika w celu ocenienia, czy za taką kwotę jest w stanie naprawić jego samochód. Niestety kwota, jaką podał mechanik Pana Macieja, znacznie przekraczała kwotę zaproponowaną przez ubezpieczyciela. Warsztat samochodowy naprawiłby pojazd za 4 200 zł. W tej sytuacji Pan Maciej ma dwie możliwości – może dopłacić tę różnicę i wtedy będzie stratny finansowo w związku z zaistniałą sytuacją lub złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, w którym wskaże kwotę, jaką powinien otrzymać.

Co ze szkodą całkowitą z OC sprawcy?

W przypadku orzeczenia przez likwidatora szkody całkowitej również może dojść do wypłaty zaniżonego odszkodowanie z OC sprawcy, niż w rzeczywistości nam przysługuje. Ze szkodą całkowitą z OC sprawcy mamy do czynienia wtedy, gdy koszt naprawy przekracza wartość rynkową pojazdu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca nam odszkodowanie pomniejszone o wartość wraku naszego samochodu. Tutaj również może dojść do sytuacji, w której otrzymasz za małe odszkodowanie z OC sprawcy. Bardzo często zdarza się, że towarzystwo zawyża wartość pozostałości Twojego pojazdu. Jeżeli nie uda Ci się sprzedać ich w kwocie sugerowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, niestety będziesz stratny finansowo. W takiej sytuacji również warto walczyć o swoje i złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela dotyczącej wypłaty odszkodowania lub poprosić o zmianę klasyfikacji szkody na szkodę częściową, co może Ci się również bardziej opłacać.

Przykład:

Pani Ewa miała szkodę nie ze swojej winy. Likwidator orzekł szkodę całkowitą, ponieważ szacowane koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu. Samochód pani Ewy w dniu wystąpienia szkody był wart 10 000 zł. Towarzystwo, w którym sprawca miał polisę, wypłaciło zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy w wysokości 7 000 zł, Według ich wyliczeń pani Ewa za pozostałości swojego pojazdu powinna otrzymać 3 000 zł. Niestety nie udało jej się sprzedać wraku za taką kwotę. Maksymalna cena, za jaką mogła sprzedać pozostałości, wynosiła 1 500 zł. W tej sytuacji otrzymała ona zaniżone odszkodowanie z OC. Pani Ewa złożyła odwołanie, co pozwoliło jej na odzyskanie całego odszkodowania. Po złożeniu odpowiedniego pisma ubezpieczyciel wypłacił pani Ewie 8 500 zł, dodatkowo za wrak otrzymała ona 1 500 zł, co w ostateczności pozwoliło uzyskać rynkową wartość pojazdu.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy - jak dochodzić́ swoich praw?

W sytuacji, gdy otrzymasz zbyt niskie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, nie przystawaj na propozycję ubezpieczyciela. Jeżeli zgodzisz się na zaniżoną wycenę, będzie to dla Ciebie nieopłacalne, a pozostałe koszty związane z naprawą pojazdu będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. W takiej sytuacji warto podjąć próbę odzyskania należnego Ci odszkodowania.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, pierwsza wycena szkody jest zwykle bardzo zaniżona. Często zdarza się tak, że wypłata środków przez ubezpieczyciela odbywa się bardzo szybko. Pieniądze trafiają na Twoje konto w krótkim czasie, na szczęście nie oznacza to jednak, że ta sprawa została zakończona.

Jako poszkodowany masz prawo nie zgadzać się z wyliczeniem przygotowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wielu poszkodowanych zastanawia się, ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy. Pamiętaj, że masz prawo do otrzymania należnego Ci odszkodowania, które pozwoli na profesjonalną naprawę Twojego pojazdu i pokryje wszelkie straty związane z wypadkiem.

Pierwszym krokiem, jaki powinieneś wykonać w takiej sytuacji, jest napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Pisząc takie odwołanie, warto dodać opinię niezależnego rzeczoznawcy lub wyliczenia warsztatu samochodowego

Ważne!

Na ubezpieczeniu swojego samochodu nie możesz się wzbogacić. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie może wypłacić Ci wyższej kwoty, niż rzeczywista wartość szkody. Nie pozwól jednak na to, żeby ubezpieczyciel wypłacił Ci zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, to nie czekaj i jak najszybciej złóż odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.
 

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jeżeli decyzja ubezpieczyciela dotycząca wypłaty odszkodowania z OC sprawcy nie będzie dla Ciebie korzystna, powinieneś złożyć odwołanie. Jeżeli zdecydujesz się na napisanie odwołania od decyzji, pamiętaj, że posiadając dodatkowe argumenty w postaci wyceny rzeczoznawcy czy wyliczenia kosztów naprawy od mechanika, zwiększysz swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez ubezpieczyciela.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Co powinno znaleźć się w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Podpowiadamy, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Ważne, by w tym dokumencie uwzględnić przede wszystkim numer polisy sprawcy wypadku oraz numer szkody, który został nadany w towarzystwie. Podanie tych danych pozwoli na szybką identyfikację Twojej sprawy i skróci czas oczekiwania na decyzję ubezpieczyciela.

W treści odwołania koniecznie umieść obszerne wyjaśnienia dotyczące całej sytuacji – opisz, dlaczego nie zgadzasz się z taką wyceną i z czym dla Ciebie wiąże się zgoda na zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Przedstaw opinie warsztatu lub rzeczoznawcy, pokaż jakie koszty dodatkowe musiałbyś ponieść zgadzając się na przygotowaną przez towarzystwo wycenę. Wszelka dodatkowa dokumentacja pomoże Ci w tym, aby ubezpieczyciel rozpatrzył pozytywnie twoje odwołanie.

W treści odwołania od decyzji ubezpieczyciela powinieneś szczegółowo określić Twoje oczekiwania finansowe dotyczące wypłaconego odszkodowania. Najlepiej będzie, jeżeli podasz konkretną kwotę, którą chcesz otrzymać od ubezpieczyciela.

Jeżeli Twoim zdaniem likwidator niesłusznie orzekł szkodę całkowitą, koniecznie uwzględnij również zmianę kwalifikacji szkody na szkodę częściową.

Masz problem z uzyskaniem należnego odszkodowania?

Jeżeli firma ubezpieczeniowa pomimo złożenia przez Ciebie odwołania od decyzji nie zaproponuje Ci uczciwego odszkodowania, możesz poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego. Skargę do Rzecznika Finansowego składamy dopiero po nieudanych próbach odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli udasz się do Rzecznika bez podjęcia wcześniejszych prób dogadania się z towarzystwem ubezpieczeniowym, Twój wniosek zostanie odrzucony.

Zaniżone odszkodowanie z OC – kancelarie odszkodowawcze służą pomocą

W momencie, gdy wykorzystałeś już wszystkie polubowne metody dochodzenia swoich roszczeń, pozostaje Ci jedynie skierowanie sprawy na drogę sądową. W tej sytuacji warto skontaktować się z wybranymi kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w tego typu sprawach. Wystarczy skontaktować się z nimi osobiście, mailowo czy telefonicznie oraz opisać całą sprawę i przesłać niezbędne dokumenty. Wykwalifikowani pracownicy firmy pomogą w odzyskaniu należnych Ci pieniędzy z tytułu zaniżonego odszkodowania z OC.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu swojego auta. Porównaj ceny OC i nie przepłacaj!

Pomimo wystąpienia szkody Twoje auto w dalszym ciągu potrzebuje ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe. Nie zapomnij kupić polisy na kolejny rok ubezpieczeniowy. Poznaj ceny ubezpieczenia OC dla Twojego samochodu. Możesz zadzwonić na naszą infolinię, sprawdzić ceny w kalkulatorze ubezpieczeń samochodowych lub odwiedzić jedną z placówek CUK znajdujących się w Twojej okolicy.

Oceń artykuł

3.29
(7)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku