2024-01-08

Droga wewnętrzna – przepisy i zasady ruchu

Poznaj reguły poruszania się po drodze wewnętrznej.

Droga wewnętrzna – przepisy i zasady ruchu

O ile z zasadami poruszania się po drogach publicznych kierowcy problemów z reguły nie mają, o tyle drogi wewnętrzne są już dla wielu kłopotliwe. Jakie zasady ruchu panują na drodze wewnętrznej? Przyjrzyjmy się przepisom.

Najważniejsze informacje:

 • Droga wewnętrzna bywa też alternatywnie nazywana drogą niepubliczną.
 • Nie ma prawnego obowiązku oznaczenia drogi wewnętrznej znakami D-46 i D-47.
 • Policja nie może interweniować i karać kierowców na drogach wewnętrznych.
 • Na drodze wewnętrznej policja może interweniować w przypadku, gdy kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu.
 • W Polsce, by dać policji narzędzie do dyscyplinowania kierowców, drogi wewnętrzne często ustala się strefami ruchu czy zamieszkania. W takim przypadku obowiązują na nich przepisy zawarte w Prawie o ruchu drogowym.

Co to jest droga wewnętrzna?

Zacznijmy od informacji na temat tego, czym jest droga wewnętrzna lub, jak inaczej się ją nazywa, droga niepubliczna. By się tego dowiedzieć, zajrzyjmy do przepisów, a konkretnie do artykułu 8 Ustawy o drogach publicznych. Według niego drogą wewnętrzną są:

„drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym takiej drogi (...)”

Drogi wewnętrzne można podzielić na:

 • drogi wewnętrzne ogólnodostępne (drogi osiedlowe, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, place przed dworcami itd.),
 • drogi wewnętrzne znajdujące się na terenach prywatnych (parking przy sklepie czy siedzibie firmy itd.),
 • drogi wewnętrzne zamknięte dla ruchu publicznego.

Kiedy droga jest drogą wewnętrzną?

Początek i koniec drogi niepublicznej może być oznaczony:

 • znakiem D-46 – „droga wewnętrzna”,
 • znakiem D-47 – „koniec drogi wewnętrznej”.

Jednak warto wiedzieć, że to czy znak na drodze wewnętrznej się pojawi, czy nie, zależy od decyzji właściciela lub zarządcy terenu, na którym znajduje się droga. Nie ma obowiązku oznaczenia drogi wewnętrznej znakami D-46 i D-47. Może się więc w praktyce okazać, że będziemy mieli do czynienia z drogą wewnętrzną, która nie jest oznakowana. Przysparza to niekiedy nie lada trudności. Czasem nie wiadomo, czy zjechaliśmy już z drogi publicznej i znajdujemy się na drodze wewnętrznej, czy nie.

Kto jest właścicielem drogi wewnętrznej?

Według Ustawy o drogach publicznych właścicielem drogi wewnętrznej może być:

 • podmiot publicznoprawny (np. Skarb Państwa czy jednostka samorządu terytorialnego),
 • osoba prywatna (fizyczna lub prawna).

Z kolei, według art. 8a wspomnianej już wyżej ustawy, zarządzanie i utrzymanie, budowa, przebudowa, remont, ochrona czy oznakowanie dróg wewnętrznych w pierwszej kolejności należy do zarządcy, a jeśli go nie ma, do właściciela terenu, na którym znajduje się droga.

Co to oznacza w praktyce? Między innymi to, że jeżdżąc po drodze wewnętrznej, nie możemy zachowywać się tak, jak chcemy. Zarządca czy właściciel drogi może np. ustalić zasady parkowania, ustawiając czy malując odpowiednie znaki.

Czy na drogach wewnętrznych obowiązują przepisy ruchu drogowego?

To temat bardzo zawiły, choć na pierwszy rzut oka wszystko jest jasne. Na drodze wewnętrznej nie obowiązują przepisy Kodeksu drogowego. Jeśli więc zastanawiasz się, czy policja może interweniować i karać kierowców na drogach wewnętrznych, to odpowiedź brzmi: nie. Kierowca na drodze niepublicznej nie może otrzymać mandatu np. za niezapięcie pasów czy niewłączenie świateł. Nie obowiązują także na drodze wewnętrznej ograniczenia prędkości.

Zapamiętaj!

Fakt, że na drodze wewnętrznej nie obowiązują niektóre przepisy, nie oznacza, że kierowcy nie powinni się do nich stosować! Przepisy bardzo często mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich uczestników ruchu, dlatego tak ważne jest, by stosować się do nich nawet na drogach niepublicznych. Pojazdy poruszające się po drodze wewnętrznej nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pieszych i innych pojazdów znajdujących się na tej drodze.

Każdy kierowca musi jednak przestrzegać zasad, które określił zarządca lub właściciel drogi. Podmioty te mogą egzekwować kary za nieprzestrzeganie ustalonych przez siebie przepisów, dotyczących znaków i sygnałów drogowych. Nie może tego jednak zrobić ani Straż Miejska, ani Policja.

Ustalone przez zarządcę lub właściciela zasady mogą dotyczyć np. parkowania na drodze wewnętrznej. Co ważne, jeśli na danej drodze niepublicznej nie znajdują się żadne oznakowania, co do parkowania, można zatrzymać samochód w dowolnym miejscu. Jeśli jednak zarządca lub właściciel terenu określił zasady parkowania czy ustanowił opłatę, wtedy już musimy się do tych ustaleń dostosować.

Ważne!

Czy można dostać mandat za kolizję na drodze wewnętrznej? Ponieważ nie obowiązują tu przepisy ruchu drogowego, policja nie może wystawić mandatu za wykroczenie. Nie ma więc potrzeby wzywania policji, gdy zdarzy się kolizja. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mamy podejrzenie, że kierowca jest pijany lub pod wpływem innych środków odurzających. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest ścigane zarówno na drogach publicznych, jak i wewnętrznych. Takich kierowców karze się w większości przypadków utratą prawa jazdy, a także kieruje się sprawę do sądu.

Ustępowanie pierwszeństwa

Trzeba pamiętać, że wyjeżdżając z drogi wewnętrznej włączamy się do ruchu, a więc musimy ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom, znajdującym się na drodze publicznej, w którą wjeżdżamy. Oczywiście trzeba także ustąpić pierwszeństwa pieszym na pasach, a także rowerzystom.

Droga wewnętrzna będąca strefą ruchu lub zamieszkania

Tyle, jeśli chodzi o teorię. A jak wygląda praktyka?

Trzeba zaznaczyć, że drogi niepubliczne w postaci opisanej wyżej są w Polsce rzadkością. W rzeczywistości do czynienia mamy z drogami wewnętrznymi, które są zazwyczaj jednocześnie strefami ruchu lub zamieszkania. A tutaj do czynienia mamy z innymi zasadami…

Przepisy zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym obowiązują już w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu. Mówi o tym artykuł 1 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy. Dlatego, by dać policji narzędzie do dyscyplinowania kierowców, drogi wewnętrzne często ustala się strefami ruchu czy zamieszkania. Mandat na drodze wewnętrznej, na której znajduje się znak D-52 „Strefa ruchu” lub D-40 „Strefa zamieszkania” policja już może wystawić. A jaki jest taryfikator mandatów? Taki sam, jak w przypadku dróg publicznych. Jeśli zastanawiasz się, jakie kary za wykroczenia drogowe obowiązują, zajrzyj do tekstu poświęconego taryfikatorowi mandatów.

Czy wiesz, że...

Pojęcie „strefa ruchu” zostało wprowadzone do przepisów dopiero po 2010 r.

Co ważne, o ile w przypadku drogi wewnętrznej oznakowanie jest opcjonalne, to w przypadku strefy ruchu i strefy zamieszkania już odpowiednie znaki muszą być postawione na początku drogi i na końcu. Dzięki temu kierowcy otrzymują sygnał, że wjeżdżają na drogę, na której obowiązują wszystkie przepisy Kodeksu drogowego.

Zatrzymajmy się dłużej przy pojęciu „strefa zamieszkania”. Najważniejsi są tu piesi i to oni mają pierwszeństwo przed pojazdami. Mogą poruszać się, gdzie tylko chcą – po jezdni, po chodnikach. Trzeba pamiętać, że dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h, a progi, które mają zatrzymać „ciężką” nogę kierowców, nie muszą być oznakowane.

Droga wewnętrzna a obowiązkowe ubezpieczenie OC

Zastanawiasz się, czy ubezpieczenie OC działa na drodze wewnętrznej? Tak, ubezpieczyciel ma obowiązek objęcia ochroną zdarzeń, które miały miejsce na tego typu drodze. Dzięki temu wjeżdżając z drogi publicznej w niepubliczną możesz być spokojny – Twoja polisa OC nadal obowiązuje.

Szukasz dobrego ubezpieczenia OC? W takim razie dobrze trafiłeś, bo w kalkulatorze OC i AC na CUK.pl możesz porównać aż 30 ofert najlepszych towarzystw i wybrać najkorzystniejszą z nich. Mało tego. Dzięki narzędziu wykupisz polisę przez internet, bez wychodzenia z domu, a odpowiednie dokumenty zostaną do Ciebie przesłane na e-mail.

FAQ:

 • 1
  Co może policja na drodze wewnętrznej?

  Na drodze wewnętrznej nie obowiązują przepisy Kodeksu drogowego, a więc policja nie może wypisać kierowcy mandatu poza nielicznymi wyjątkami. Na drodze wewnętrznej, na której znajdują się np. znaki D-52 i D-53, określające obszar strefy ruchu, policja czy straż miejska może już jednak ukarać kierowcę mandatem. Kierowca może zostać tu ukarany nie tylko za złe parkowanie, ale także np. za niezapięte pasy.

 • 2
  Co oznacza znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej”?

  Znak D-47 stawia się tam, gdzie następuje wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Oznacza, że trzeba ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, znajdującym się na drodze publicznej.

 • 3
  Kto odpowiada za stan drogi wewnętrznej?

  Za utrzymanie drogi wewnętrznej i wszystkich prac z tym związanych odpowiada zarządca terenu, na którym znajduje się dana droga wewnętrzna.

 • 4
  Czy na drodze wewnętrznej można cofać?

  Tak. Na drodze wewnętrznej można cofać, jednak trzeba wówczas ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom. Jeśli kierowca nie jest w stanie samodzielnie upewnić się, czy nic za nim nie jedzie, powinien zorganizować sobie pomoc osoby trzeciej.

 • 5
  Ile można jechać na drodze wewnętrznej?

  Na drodze wewnętrznej nie obowiązują ograniczenia prędkości. Konieczne jest jednak zachowanie zdrowego rozsądku i dostosowania prędkości do panujących warunków.

 • 6
  Czy można parkować na drodze wewnętrznej?

  Tak, jednak trzeba przestrzegać zasad parkowania, określonych przez zarządcę lub właściciela terenu, na którym znajduje się dana droga.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku