2018-04-02

Ubezpieczenie cargo – co to jest i kiedy warto je wykupić?

Ubezpieczenie Cargo to polisa przeznaczona dla firm, dla których liczy się przewożony ładunek. Ubezpieczymy to, co musisz przewieźć.

Branża transportowa jest narażona na wiele nieprzewidzianych zdarzeń, które dzieją się niezależnie od kierowcy. W efekcie przewożone towary mogą się uszkodzić, a nawet całkowicie zniszczyć, co powoduje ogromne straty finansowe. Dotyczy to transportu lotniczego, kolejowego czy też samochodowego. Sprawdź, jak w takich sytuacjach chroni ubezpieczenie cargo.

Ubezpieczenie cargo – definicja i znaczenie w branży transportowej

Kradzież, zniszczenie lub zgubienie przewożonego towaru może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Często są przyczyną niedotrzymania warunków umowy, a także sporych opóźnień. W kryzysowych sytuacjach dochodzi także do uszkodzenia przewożonych towarów lub ich całkowitego zniszczenia. Ma to miejsce zarówno w transporcie lądowym, jak i kolejowym czy samolotowym. W takich sytuacjach przyda się właśnie ubezpieczenie transportowe cargo. Nie jest ono obowiązkowe, lecz pokrywa koszty związane z poniesionymi stratami. Stanowi idealne uzupełnienie tradycyjnej polisy.

Ubezpieczenie cargo najczęściej obejmuje trzy zdarzenia: kradzież, uszkodzenie oraz zgubienie przewożonych towarów. W obawie przed którymkolwiek z nich warto zaopatrzyć się w solidną ochronę. Więcej na temat zakresu piszemy w dalszej części artykułu. Warto wziąć pod uwagę także inne zdarzenia, do których może dojść w momencie transportu pojazdu z jednego miejsca na drugie. Chodzi tu np. o zdarzenie losowe takie jak pożar, zalanie czy huragan.

To ważne!

Obowiązkowe ubezpieczenie transportowe może być wyliczone na podstawie np. wagi przewożonych towarów. Jak dobrze wiesz, nie zawsze ona świadczy o wartości ładunku. Właśnie dlatego warto postawić na cargo. Ubezpieczenie przyda się w podbramkowych sytuacjach i zabezpieczy Cię finansowo.

Pamiętaj o tym, że każda polisa różni się od siebie zakresem ochrony, ceną oraz wyłączeniami odpowiedzialności. Właśnie dlatego warto zapoznać się ze szczegółami i porównać oferty. W ten sposób dopasujesz ją do rodzaju swojego transportu, przewożonych ładunków, a także szacowanych kosztów w razie zdarzeń na drodze.

Zapamiętaj!

Ubezpieczenie cargo w transporcie jest ubezpieczeniem mienia w transporcie oraz ubezpieczeniem mienia w komunikacji. Obejmuje ochroną towar przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską. Posiadając go, możemy liczyć na wsparcie ubezpieczyciela w razie utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie, czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma także znaczenia czy mienie jest nowe, czy używane. Dodatkowym udogodnieniem jest korzystna i niewygórowana cena.

Jaki jest zakres ubezpieczenia cargo i jak ono działa?

Polisa naszego ubezpieczenia Cargo jest odpowiedzią na niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru znajdującego się w transporcie z powodu:

 • zdarzenia losowego (np. wybuch, pożar, zalanie, upadek drzewa,
 • wypadek środka transportu,
 • rozbój,
 • kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i zaborem mienia,
 • uszkodzenia podczas rozładunku i załadunku.

Ubezpieczyć można wyroby o różnym stopniu przetworzenia, czyli surowce, półprodukty oraz wyroby gotowe. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczeniu cargo nie podlegają dokumenty, żywe zwierzęta czy dzieła sztuki.

Cargo obejmuje okres przewozu oraz inne niezbędne do jego realizacji czynności, tj. załadunek, przeładunek i przejściowe składowanie podczas transportu. Okres przewozu definiuje się w zależności od tego kto go dokonuje:

 • jeśli towary przewozi wynajęta firma, to zaczyna się on w chwili przyjęcia mienia do przewozu, a kończy gdy zostanie ono wydane wskazanemu odbiorcy,
 • jeśli ubezpieczający przewozi towary sam, swoim własnym lub wypożyczonym środkiem transportu, to zaczyna się on w chwili zakończenia załadunku do środka transportu, a kończy w chwili rozpoczęcia wyładunku w miejscu docelowym.

Pewnie zastanawiasz się, dlaczegowarto dodatkowo wykupić ubezpieczenia w transporcie, skoro zlecasz transport towaru firmie przewozowej, która posiada obowiązkowe OC zawodowe przewoźnika. Różnica między nimi jest kolosalna. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika dotyczy szkód związanych z towarem, ale dotyczy wyłącznie takich sytuacji, w których winę ponosi kierowca lub osoba zajmująca się transportem. Rabunek, klęska żywiołowa czy rozbój nie stanowią więc podstawy do wypłaty pieniędzy. W przypadku zdarzeń, na które kierowcy nie mają wpływu, ubezpieczenie ładunku (cargo) jest idealnym rozwiązaniem. Zapewnia też realne wsparcie finansowe, bo wartość towarów obliczana jest indywidualnie. Poniżej tłumaczymy, jak to wygląda w praktyce.

Ubezpieczenie cargo a OC przewoźnika – jaka jest różnica?

Ubezpieczenia w transporcie – obowiązkowe i dobrowolne – chronią ładunek, który jest przewożony. Zakres każdego z nich jest inny.

OC przewoźnika chroni, jak sama nazwa wskazuje, interes przewoźnika. Jego odpowiedzialność regulują przepisy o przewozie krajowym i konwencja CMR. Zakres ochrony OC jest ograniczony do winy przewoźnika. Nie obejmuje szkód spowodowanych siłą wyższą czy też szkód będących wynikiem właściwości towaru. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia bądź utraty towaru z winy przewoźnika, może on skorzystać z polisy. Według prawa, OC przewoźnika gwarantuję ochronę i bierze odpowiedzialność za:

 • szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe;
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.

Ubezpieczenie cargo w transporcie z kolei zabezpiecza interes właściciela towaru w sytuacjach, gdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Mowa tu o działaniu siły wyższej, która może spowodować poważne straty w mieniu.

Nieco różni się też samo przeznaczenie. Ubezpieczenie towaru w transporcie obejmuje także przewóz prywatny albo wynajętym pojazdem. OC przewoźnika chroni wyłącznie wtedy, kiedy przejazdem zajmuje się przedsiębiorstwo świadczące takie usługi.

Kto powinien kupić ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo w transporcie skierowane jest do właścicieli towarów, chcących zabezpieczyć swoje mienie w transporcie. Odbiorcą produktu są również przewoźnicy. Co prawda nie przewożą własnego towaru, jednak niekiedy umowa ze zleceniodawcą zobowiązuje przewoźnika do wykupienia dodatkowej ochrony towaru od zdarzeń losowych. Ubezpieczenie cargo jest też przeznaczone dla producentów i handlowców, którzy w ramach działalności wysyłają oraz sprowadzają towary. W związku z charakterem prowadzonej działalności są oni narażeni na szkody powstałe podczas transportu.

Dobrowolne ubezpieczenia transportowe cargo przydadzą się w każdej sytuacji, kiedy zlecany jest przewóz towarów. Szczególnie kiedy dystans jest dość duży, a przewożone przedmioty są cenne. Warto wziąć też pod uwagę, że w niektórych sytuacjach trudno jest udowodnić winę przewoźnikowi, aby nasz interes ochroniła polisa OC przewoźnika. Dzieje się tak w przypadku np. transportu kontenerowego. Zastanów się nad wykupieniem tej polisy również wtedy, kiedy jest duże ryzyko uszkodzenia towaru w trakcie przewozu.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie cargo?

Ochrona transportu w postaci dobrowolnej polisy gwarantuje, że nasz towar będzie chroniony do pełnej wartości sumy ubezpieczenia, czego nie obejmuje OC przewoźnika. Często przewoźnik nie odpowiada za szkody, które są związane z transportem lub ogranicza odpowiedzialność tylko do wysokości wartości rzeczywistej przesyłki. W CUK proponujemy ubezpieczenie w korzystnej cenie, które zapewniają odpowiednią ochronę podczas przewozu towaru.

Jakie są zalety zakupu ubezpieczenia towaru w transporcie?

 • Nie ponosisz strat finansowych za kradzież towaru.
 • Działa w przypadku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych (np. pożar, grad, huragan, osuwanie się ziemi).
 • Pozwala na pokrycie kosztów za uszkodzenia towaru w wyniku kolizji lub wypadku, kiedy trudno jest udowodnić winę kierowcy.
 • Ma elastyczny zakres ochrony, który można dostosować do swoich potrzeb.
 • Zakresem ochrony obejmuje też straty poniesione w czasie załadunku lub rozładunku.

Więcej o ubezpieczeniu cargo znajdziesz tutaj.

Zadzwoń lub przyjdź do CUK Ubezpieczenia

Potrzebujesz wykupić ubezpieczenie cargo? Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy porównają oferty oraz pomogą w wyborze najkorzystniejszej polisy.