2024-02-12

Ubezpieczenie OC spedytora – co to jest i ile kosztuje?

Sprawdź, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu OC spedytora!

Ubezpieczenie OC spedytora – co to jest i ile kosztuje?

Jeśli szukasz informacji na temat ubezpieczenia spedytora, dobrze trafiłeś. Z tego tekstu dowiesz się, czy OC spedytora jest obowiązkowe, od czego chroni, a także czym różni się OC spedytora i OC przewoźnika.

Kim jest spedytor?

Według definicji spedytor to osoba, która organizuje transport towarów oraz osób, dbając by był on terminowy i bezpieczny. W związku ze swoją pracą spedytor bierze na siebie ryzyko pojawienia się różnych niedogodności.

Wiele osób zastanawia się, czy transport i spedycja jest tym samym. Otóż nie. Rozróżnia się te dwa pojęcia, ponieważ transport odnosi się do przewozu towarów i osób, a spedycja polega na jego organizacji.

Szukasz ubezpieczenia firmowego? Zapraszamy!

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

OC spedytora – co to jest?

Czym na tle innych polis wyróżnia się szczególny rodzaj ubezpieczenia OC, jakim jest ubezpieczenie spedytora?

Ponieważ koszty związane ze szkodami w związku z przewozem towarów i osób nierzadko sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych, przedsiębiorstwa pełniące usługi spedycyjne decydują się na wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora. To ochrona finansowa na wypadek niewywiązania się spedytora z umowy czy nienależytego wykonania usługi. Odszkodowanie pokrywa więc roszczenia właściciela ładunku, zleceniodawcy i innych osób trzecich.

Dlaczego OC spedytora jest tak ważne? Tego typu zabezpieczenie finansowe zwiększa wiarygodność firmy w oczach kontrahentów. Często to „być albo nie być” na rynku.

OC spedytora a OC przewoźnika – poznaj różnice

Warto w kontekście tematu ubezpieczeń w spedycji poruszyć temat różnic między tymi dwoma produktami ubezpieczeniowymi. Czym innym jest bowiem ubezpieczenie spedytora, a czym innym OC przewoźnika.

Według Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów tzw. CMR, przewoźnik odpowiada materialnie za towar w okresie między jego przyjęciem a wydaniem. W związku z tym, jeśli towar zaginie lub zostanie uszkodzony nawet w sposób częściowy, to przewoźnik musi ponieść tego konsekwencje. Odpowiada także za swoich pracowników, a także innych przewoźników, którym zleca transport.

A czym jest ubezpieczenie OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika? Klasyczna polisa obejmuje zdarzenia w postaci uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży czy pożaru ładunku oraz ewentualnym opóźnieniem w jego dostawie. W razie szkody objętej ubezpieczeniem poszkodowany otrzyma zadośćuczynienie, które pokryje ubezpieczenie OC przewoźnika. To nie tylko sposób na uniknięcie problemów finansowych. Ubezpieczenie OC przewoźnika to bardzo często warunek konieczny, by utrzymać się na rynku, ponieważ klienci nie chcą powierzać przewozu swoich towarów nieubezpieczonym firmom.

Zakres ubezpieczenia OC spedytora, z kolei, obejmuje tylko spedycję, czyli organizację przewozu. Do przykładów takich czynności należy podpisanie umowy o przewóz, sporządzanie dokumentów przewozowych czy wytycznych dotyczących załadunku. Szczegółowy zakres ubezpieczenia spedytora omawiamy poniżej, na przykładzie oferty firmy Warta.

Ubezpieczenia w spedycji a cargo

Zdarza się, że mimo posiadania przez przedsiębiorstwo OC spedytora lub OC przewoźnika, klienci decydują się na dodatkowe zabezpieczenie. Ubezpieczenie transportu we własnym zakresie należy to tzw. ubezpieczenie cargo. Często decydują się na nie duże przedsiębiorstwa, zlecające transport swoich towarów o dużej wartości zewnętrznym przewoźnikom. Ubezpieczenie cargo to, podobnie jak w przypadku OC spedytora czy OC przewoźnika, ochrona na wypadek zniszczenia czy utraty towaru.

OC spedytora – Warta

Przeanalizujmy przykład ubezpieczenia OC spedytora. Pod lupę weźmy ofertę firmy Warta. Towarzystwo ma w swoim portfolio tzw. ubezpieczenie transportowe. To nic innego, jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, do którego przystąpić mogą przewoźnicy drogowi, a także spedytorzy.

Według ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) przedmiotem ubezpieczenia, jeśli chodzi o spedycję jest:

„odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego wykonującego usługi spedycji krajowej oraz międzynarodowej za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, w tym odpowiedzialność za przewoźników i dalszych spedytorów zgodnie z art. 799 kodeksu cywilnego”.

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC spedytora oferowanego przez Wartę?

Aby się tego dowiedzieć, znów musimy sięgnąć do OWU. Oto lista usług spedycyjnych, objętych ochroną:

 • organizacja wysyłania lub odbioru przesyłek,
 • organizacja przewozu (np. zawieranie umowy o przewóz z wybranym przewoźnikiem),
 • przygotowywanie dokumentów przewozowych,
 • załadunek, przeładunek i wyładunek towarów,
 • przeprowadzenie kontroli ilościowej i wagowej przewożonych towarów,
 • znakowanie towarów,
 • pakowanie towarów,
 • zgłaszanie przewożonych towarów do ubezpieczenia, odprawy celnej,
 • kompletowanie, konfekcjonowanie przesyłek,
 • dystrybucja i składowanie przesyłek.

Kiedy nie zadziała ubezpieczenie spedycyjne w Warcie?

Podobnie jak inne towarzystwa, Warta zastrzega sobie, że w pewnych sytuacjach nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Do tzw. wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC spedytora należą m.in.:

 • szkody powstałe w wyniku wydania przesyłki osobie nieuprawnionej,
 • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
 • szkody wyrządzone w środowisku naturalnym,
 • szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem zaleceń zleceniodawcy, dotyczących sposobu organizacji spedycji.

Co ważne, ubezpieczyciel zastrzega, że można rozszerzyć ubezpieczenie o dodatkowe klauzule. I tak w przypadku podstawowej polisy, na przykład szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa czy wyrządzone pod wpływem alkoholu należą do wyłączeń odpowiedzialności. Jednak po wykupieniu dodatkowego rozszerzenia ubezpieczyciel będzie odpowiadał za te sytuacje. Takie klauzule są oczywiście dodatkowo płatne. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

OC spedytora – cena

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile zapłacimy za OC spedycyjne. Cena zależy od kilku czynników. Zaliczyć do nich można m.in.:

 • rodzaj spedycji (kolejowa, drogowa, lotnicza, morska),
 • zakres terytorialny (Polska, Europa, świat),
 • suma ubezpieczenia,
 • planowane przychody w okresie obowiązywania polisy,
 • rodzaj towarów,
 • zakres (podstawowy, rozszerzony).

OC spedytora – kup ubezpieczenie w CUK!

Szukasz dobrej oferty ubezpieczenia spedytora? Zastanawiasz się, ile kosztuje ubezpieczenie spedycyjne w Twoim przypadku? Zostaw nam swój telefon, a my oddzwonimy i przedstawimy szczegółowo najlepsze dla Ciebie opcje. Swój kontakt możesz zostawić tu: OC zawodu.

FAQ:

 • 1
  Jakie konsekwencje może ponieść spedytor?

  Odpowiedzialność spedytora w Polsce określona jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Jako podmiot wykonujący przewóz drogowy za łamanie warunków umowy podlega karze pieniężnej od 50 zł do 12 000 zł.

 • 2
  Czy spedytor odpowiada za czas pracy kierowcy?

  Za czas pracy kierowcy odpowiada pracodawca, który ma obowiązek jego ewidencjonowania. Jeśli spedytor występuje również w roli przewoźnika, wówczas musi prowadzić dokumentację czasu pracy kierowcy. 

 • 3
  Czy transport i spedycja to to samo?

  Nie. Pojęcie transportu oznacza przewóz ładunków, natomiast spedycja to działanie mające na celu jego organizację.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku