2024-03-07

Ubezpieczenie cargo – co to jest i kiedy warto je wykupić?

Wyjaśniamy, czym jest ubezpieczenie cargo.

Ubezpieczenie cargo – co to jest i kiedy warto je wykupić?

Branża transportowa jest narażona na wiele nieprzewidzianych zdarzeń, które dzieją się niezależnie od kierowcy. W efekcie przewożone towary mogą się uszkodzić, a nawet całkowicie zniszczyć, co powoduje ogromne straty finansowe. Dotyczy to transportu lotniczego, kolejowego czy też samochodowego. Sprawdź, jak w takich sytuacjach chroni ubezpieczenie cargo i dlaczego warto je mieć.

Najważniejsze informacje:

 • Ubezpieczenie cargo nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jednak warto je posiadać, ponieważ jest doskonałym zabezpieczeniem przewożonego ładunku.
 • Obejmuje najczęściej trzy typy zdarzeń – uszkodzenie, zgubienie przewożonych towarów oraz kradzież. Istnieje jednak możliwość rozszerzenia ochrony poprzez wykupienie odpowiednich klauzul proponowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
 • Ubezpieczenie cargo chroni towar przewożony nie tylko drogą lądową, ale również kolejową, lotniczą czy morską.
 • Ubezpieczenie cargo warto wykupić, gdy przewozisz wartościowe ładunki, których uszkodzenie bądź utrata mogłyby negatywnie wpłynąć na Twoją firmę.
 • Ubezpieczeniu cargo nie podlegają żywe zwierzęta, dzieła sztuki, dokumenty, wartości pieniężne czy przesyłki pocztowe.

Czy ubezpieczenie cargo jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie cargo nie jest obligatoryjne, jest jednak doskonałym zabezpieczeniem dla właściciela przewożonego ładunku. Cargo jest istotnym uzupełnieniem ochrony wynikającej z polisy OC przewoźnika, kształtowanej na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe czy Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (Konwencji CMR).

Prowadzisz firmę związaną z transportem towaru? Niezależnie od tego czy przewozisz go drogą lądową, kolejową czy lotniczą, możesz zapewnić swojej działalności dodatkową ochronę. Wszystko to w dobrej cenie w CUK Ubezpieczenia!

Znaczenie polisy w branży transportowej

Kradzież, zniszczenie lub zgubienie przewożonego towaru może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Często są przyczyną niedotrzymania warunków umowy, a także sporych opóźnień. W kryzysowych sytuacjach dochodzi także do uszkodzenia przewożonych towarów lub ich całkowitego zniszczenia. Ma to miejsce zarówno w transporcie lądowym, jak i kolejowym czy samolotowym. W takich sytuacjach przyda się właśnie ubezpieczenie transportowe cargo. Nie jest ono obowiązkowe, lecz pokrywa koszty związane z poniesionymi stratami. Stanowi idealne uzupełnienie tradycyjnej polisy.

Definicja ubezpieczenia cargo

Polisa gwarantuje ochronę przewożonego mienia w związku z najczęstszymi szkodami, do których może dojść podczas transportu. Ubezpieczenie cargo obejmuje ochroną ładunek na całej trasie przewozu, a także, w razie konieczności, w czasie niezbędnych czynności przeładunkowych.

Ubezpieczenie cargo charakteryzuje się dużą elastycznością, jeśli chodzi o wybór środka transportu. Możliwy jest przewóz własnym lub pożyczonym pojazdem czy zlecenie takiej usługi profesjonalnej firmie transportowej. Co ważne, cargo to nie tylko transport samochodowy. To ubezpieczenie może obejmować także transport lotniczy, morski czy kolejowy.

Polisa najczęściej obejmuje trzy zdarzenia: kradzież, uszkodzenie oraz zgubienie przewożonych towarów. W obawie przed którymkolwiek z nich warto zaopatrzyć się w solidną ochronę. Warto wziąć pod uwagę także inne zdarzenia, do których może dojść w momencie transportu pojazdu z jednego miejsca na drugie. Chodzi tu np. o zdarzenie losowe takie jak pożar, zalanie czy huragan.

To ważne!

Obowiązkowe ubezpieczenie transportowe może być wyliczone na podstawie np. wagi przewożonych towarów. Nie zawsze świadczy ona o wartości ładunku. Właśnie dlatego warto postawić na cargo. Ubezpieczenie przyda się w podbramkowych sytuacjach i zabezpieczy Cię finansowo.

Pamiętaj o tym, że każda polisa różni się od siebie zakresem ochrony, ceną oraz wyłączeniami odpowiedzialności. Właśnie dlatego warto zapoznać się ze szczegółami i porównać oferty. W ten sposób dopasujesz ją do rodzaju swojego transportu, przewożonych ładunków, a także szacowanych kosztów w razie zdarzeń na drodze.

Zapamiętaj!

Ubezpieczenie cargo w transporcie jest ubezpieczeniem mienia w transporcie oraz ubezpieczeniem mienia w komunikacji. Obejmuje ochroną towar przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską. Posiadając go, możemy liczyć na wsparcie ubezpieczyciela w razie utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie, czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma także znaczenia czy mienie jest nowe, czy używane. Dodatkowym udogodnieniem jest korzystna i niewygórowana cena.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczenie cargo jest odpowiedzią na niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru, znajdującego się w transporcie z powodu:

 • zdarzenia losowego (np. wybuchu, pożaru, zalania, upadku drzewa),
 • wypadku środka transportu,
 • rozboju,
 • kradzieży z włamaniem oraz kradzieży z włamaniem i zaborem mienia,
 • uszkodzenia podczas rozładunku i załadunku.

Ubezpieczyć można wyroby o różnym stopniu przetworzenia, czyli surowce, półprodukty oraz wyroby gotowe. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczeniu cargo nie podlegają dokumenty, żywe zwierzęta czy dzieła sztuki.

Cargo obejmuje okres przewozu oraz inne niezbędne do jego realizacji czynności, tj. załadunek, przeładunek i przejściowe składowanie podczas transportu. Okres przewozu definiuje się w zależności od tego, kto go dokonuje:

 • jeśli towary przewozi wynajęta firma, to zaczyna się on w chwili przyjęcia mienia do przewozu, a kończy gdy zostanie ono wydane wskazanemu odbiorcy,
 • jeśli ubezpieczający przewozi towary sam, swoim własnym lub wypożyczonym środkiem transportu, to zaczyna się on w chwili zakończenia załadunku do środka transportu, a kończy w chwili rozpoczęcia wyładunku w miejscu docelowym.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Koszt ubezpieczenia cargo zależy od wielu czynników. Na wysokość składki ma wpływ m.in.:

 • rodzaj przewożonego mienia,
 • wybrany zakres ubezpieczenia,
 • zakres terytorialny,
 • wysokość obrotów transportowych,
 • wybrane klauzule dodatkowe,
 • wysokość franszyzy redukcyjnej,
 • przebieg szkodowy.

Ceny za ubezpieczenie cargo wahają się w zależności od firmy ubezpieczeniowej oraz wybranych przez Ciebie warunków ubezpieczenia. Przykładowy koszt ubezpieczenia ładunku o wartości 100 000 zł może wahać się, w zależności od wybranej polisy, od około 500 zł do nawet kilku tysięcy złotych.

Pamiętaj jednak, że cena za ubezpieczenie to nie jedyne kryterium, którym warto kierować się przy wyborze polisy. Zwróć uwagę przede wszystkim na zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia ochrony.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ubezpieczenie cargo a OC zawodowe przewoźnika – różnica

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego warto dodatkowo wykupić ubezpieczenia w transporcie, skoro zlecasz transport towaru firmie przewozowej, która posiada obowiązkowe OC zawodowe przewoźnika. Różnica między nimi jest kolosalna. Ubezpieczenia w transporcie – obowiązkowe i dobrowolne – chronią ładunek, który jest przewożony. Jednak zakres każdego z nich jest inny.

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika dotyczy szkód związanych z towarem, ale działa wyłącznie w takich sytuacji, w których winę ponosi kierowca lub osoba zajmująca się transportem. Zakres polisy regulują przepisy o przewozie krajowym i konwencja CMR. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia bądź utraty towaru z winy przewoźnika, może on skorzystać z ubezpieczenia. Według prawa, OC przewoźnika gwarantuję ochronę i bierze odpowiedzialność za:

 • szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe;
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.

Zakres ochrony OC jest ograniczony do winy przewoźnika. Nie obejmuje szkód spowodowanych siłą wyższą czy też takich, będących wynikiem właściwości towaru. Rabunek, klęska żywiołowa czy rozbój nie stanowią więc podstawy do wypłaty pieniędzy.

W przypadku zdarzeń, na które kierowcy nie mają wpływu, ubezpieczenie ładunku (cargo) jest idealnym rozwiązaniem. Zabezpiecza interes właściciela towaru w sytuacjach, gdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Mowa tu o działaniu siły wyższej, która może spowodować poważne straty w mieniu.

Nieco różni się też samo przeznaczenie. Ubezpieczenie towaru w transporcie obejmuje także przewóz prywatny albo wynajętym pojazdem.OC przewoźnika chroni wyłącznie wtedy, kiedy przejazdem zajmuje się przedsiębiorstwo świadczące takie usługi.

Kto powinien kupić dobrowolne ubezpieczenie transportowe?

Ubezpieczenie cargo w transporcie skierowane jest do właścicieli towarów, chcących zabezpieczyć swoje mienie w transporcie. Odbiorcą produktu są również przewoźnicy. Co prawda nie przewożą własnego towaru, jednak niekiedy umowa ze zleceniodawcą zobowiązuje przewoźnika do wykupienia dodatkowej ochrony towaru od zdarzeń losowych. Ubezpieczenie cargo jest też przeznaczone dla producentów i handlowców, którzy w ramach działalności wysyłają oraz sprowadzają towary. W związku z charakterem prowadzonej działalności są oni narażeni na szkody powstałe podczas transportu.

Dobrowolne ubezpieczenia transportowe cargo przydadzą się w każdej sytuacji, kiedy zlecany jest przewóz towarów. Szczególnie kiedy dystans jest dość duży, a przewożone przedmioty są cenne. Warto wziąć też pod uwagę, że w niektórych sytuacjach trudno jest udowodnić winę przewoźnikowi, aby nasz interes ochroniła polisa OC przewoźnika. Dzieje się tak w przypadku np. transportu kontenerowego. Zastanów się nad wykupieniem tej polisy również wtedy, kiedy jest duże ryzyko uszkodzenia towaru w trakcie przewozu.

Dlaczego warto wykupić polisę cargo?

Ochrona transportu w postaci dobrowolnej polisy gwarantuje, że nasz towar będzie chroniony do pełnej wartości sumy ubezpieczenia, czego nie obejmuje OC przewoźnika. Często przewoźnik nie odpowiada za szkody, które są związane z transportem lub ogranicza odpowiedzialność tylko do wysokości wartości rzeczywistej przesyłki. W CUK proponujemy ubezpieczenie w korzystnej cenie, które zapewniają odpowiednią ochronę podczas przewozu towaru.

Jakie są zalety zakupu ubezpieczenia towaru w transporcie?

 • Nie ponosisz strat finansowych za kradzież towaru.
 • Działa w przypadku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych (np. pożar, grad, huragan, osuwanie się ziemi).
 • Ma elastyczny zakres ochrony, który można dostosować do swoich potrzeb.
 • Zakresem ochrony obejmuje też straty poniesione w czasie załadunku lub rozładunku.

Kiedy warto wykupić polisę?

Ubezpieczenie cargo warto wykupić wtedy, gdy przewozisz wartościowy ładunek, którego utrata lub uszkodzenie mogłoby negatywnie wpłynąć na Twoją firmę.

Jeżeli Twoja firma zajmuje się regularnym przewozem towarów, wykupienie ubezpieczenia cargo może być kluczowe dla ochrony Twojego biznesu. W przypadku przewozu takich produktów jak sprzęt elektroniczny, szklane elementy czy wartościowe meble ubezpieczenie cargo jest szczególnie ważne, ponieważ ryzyko ich uszkodzenia lub utraty jest znacznie większe.

Warto pamiętać również o tym, że ubezpieczenie cargo może być wymagane przez Twoich klientów, którzy narzucają konkretne warunki współpracy. Warto zapoznać się z wymaganiami klientów w zakresie ubezpieczenia cargo przed rozpoczęciem transportu.

Przed czym nie chroni ubezpieczenie?

Przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia cargo zapoznaj się z listą przedmiotowych i zakresowych wyłączeń ochrony. Takie informacje znajdziesz w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, w jakich sytuacjach ubezpieczenie cargo nie zadziała.

Ubezpieczenie często nie obejmuje szkód powstałych:

 • w stanie nietrzeźwości lub odurzenia środkami, po których użyciu kierowca nie powinien kierować pojazdem,
 • w związku z użyciem niewłaściwego środka transportu, który nie jest przystosowany do przewozu określonego rodzaju ładunku lub znajduje się w złym stanie technicznym,
 • z winy umyślnej,
 • wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego.

Jakie przesyłki są wyłączone z ubezpieczenia cargo?

 • wartości pieniężne,
 • dzieła sztuki,
 • dokumenty,
 • żywe zwierzęta,
 • przesyłki pocztowe,
 • odpady,
 • mienie przesiedleńcze.

Zadzwoń lub przyjdź do CUK Ubezpieczenia

Chcesz wykupić ubezpieczenie cargo? Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy porównają oferty oraz pomogą w wyborze najkorzystniejszej polisy. Możesz to zrobić, wybierając się do jednej z naszych placówek lub zamówić rozmowę, wpisując swoje dane kontaktowe na tej stronie: ubezpieczenie cargo.

Nasi doradcy korzystają z nowoczesnych kalkulatorów do wyliczania składek ubezpieczenia cargo. Jesteśmy multiagencją ubezpieczeniową, a więc będziesz mógł u nas porównać kilka ofert i wybrać najbardziej dopasowaną z nich.

FAQ:

 • 1
  Na czym polega cargo?

  Słowo „cargo” pochodzi z języka angielskiego i oznacza ładunek. Stosuje się je z reguły do towarów przewożonych w celu sprzedaży różnymi drogami i środkami transportu.

 • 2
  Jakie ryzyko pokrywa ubezpieczenie ładunku?

  Zakres ubezpieczenia cargo może być kształtowany poprzez wybór podstawowego wariantu ochrony (ryzyka nazwane) lub rozszerzony do pełnego wariantu (all risk). Poza tymi wariantami zakres ubezpieczenia cargo międzynarodowego można kształtować na podstawie specjalnych klauzul (tzw. instytutowych), które są warunkami ubezpieczeń stosowanymi w ubezpieczeniach ładunków w transporcie. Główne klauzule instytutowe to:

  • ICC C – pożar, wybuch, wypadek środka transportu, wypadek w porcie schronienia,
  • ICC B – ICC C + ryzyka elementarne + trzęsienie ziemi, wybuch pioruna, przedostanie się wody do wnętrza środka transportu,
  • ICC A – wszystkie ryzyka, czyli tzw. all risk.
 • 3
  Jakie są rodzaje ubezpieczeń w transporcie?

  Przewoźnik drogowy powinien pomyśleć m.in. o takich ubezpieczeniach, jak:

  • OC komunikacyjne,
  • OC przedsiębiorcy,
  • OC przewoźnika,
  • cargo.
 • 4
  Czego dotyczą ubezpieczenia morskie?

  Ubezpieczenia morskie dotyczą ubezpieczenia towarów przewożonych drogą morską. Najpopularniejszym ubezpieczeniem morskim jest ubezpieczenie cargo, które chroni towar przewożony drogą morską przed szkodami wyrządzonymi przez wodę ogień, wandalizm czy wypadki i uderzenia.

Oceń artykuł

3.50
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku