Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2019-10-14

Ubezpieczenie CARGO – wszystko, co musisz wiedzieć

Czy wiesz, że przewożąc towary, możesz je chronić dzięki polisie CARGO?

Ubezpieczenie CARGO to ubezpieczenie ładunków w transporcie. Obejmuje zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy we wszystkich jego odmianach (samochodowy, kolejowy, morski, lotniczy). Polisę CARGO możemy wykupić, gdy transportujemy towar samodzielnie własnymi lub wypożyczonymi środkami, jak również wtedy, gdy korzystamy z usług firmy transportowej.

Ubezpieczenie CARGO to dobre rozwiązanie nie tylko dla firm transportowych, ale też dla producentów czy handlowców.

Co i kiedy chroni ubezpieczenie CARGO?

Ubezpieczyć można wyroby o różnym stopniu przetworzenia, czyli surowce, półprodukty oraz wyroby gotowe. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczeniu CARGO nie podlegają dokumenty, żywe zwierzęta czy dzieła sztuki. 
CARGO obejmuje okres przewozu oraz inne niezbędne do jego realizacji czynności, tj. załadunek, przeładunek i przejściowe składowanie podczas transportu. Okres przewozu definiuje się w zależności od tego kto go dokonuje:

  • jeśli towary przewozi wynajęta firma, to zaczyna się on w chwili przyjęcia mienia do przewozu, a kończy gdy zostanie ono wydane wskazanemu odbiorcy,
  • jeśli ubezpieczający przewozi towary sam, swoim własnym lub wypożyczonym środkiem transportu, to zaczyna się on w chwili zakończenia załadunku do środka transportu, a kończy w chwili rozpoczęcia wyładunku w miejscu docelowym.

Przed czym chroni ubezpieczenie CARGO?

Polisa CARGO obejmuje wiele ryzyk. Chroni mienie ubezpieczonego w przypadku  klęsk żywiołowych (pożar, huragan, lawina, trzęsienie ziemi, osunięcie ziemi), rozbojów, kradzieży (zarówno mienia, jak i środka transportu wraz z mieniem), uszkodzenia ładunku, a także w razie wypadków środka transportu.

Kto powinien skorzystać z ubezpieczenia CARGO?

Ubezpieczenie CARGO jest przeznaczone dla producentów oraz handlowców, którzy w ramach działalności wysyłają oraz sprowadzają towary. W związku z charakterem prowadzonej działalności są oni narażeni na szkody powstałe podczas transportu. Ubezpieczenie CARGO jest też wykupywane często przez właścicieli firm transportowych jako uzupełnienie OC przewoźnika.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia CARGO?

Część zakresu ubezpieczenia CARGO pokrywa się z ubezpieczeniem OC przewoźnika. Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać odszkodowanie z OC, to przewoźnik musi być całkowicie odpowiedzialny za uszkodzenie bądź zniszczenie mienia. Rabunek, klęska żywiołowa czy rozbój nie stanowią więc podstawy do wypłaty pieniędzy. W przypadku polisy CARGO nie ma znaczenia co się stało, ważna jest tylko powstała szkoda.

Czym różni się ubezpieczenie CARGO od OC przewoźnika?

Ubezpieczenie OC ma na celu ochronę przewoźnika nie mienia. Natomiast polisa CARGO chroni towar. Dodatkowo ubezpieczenie OC obejmuje tylko towary przewożone przez przedsiębiorstwa transportowe. Nie podlegają mu produkty transportowane własnym lub wynajętym  środkiem transportu. W tym przypadku znajduje zastosowanie właśnie polisa CARGO.

Chcesz poznać ofertę ubezpieczenia CARGO?

Skontaktuj się telefonicznie z naszym doradcą lub odwiedź placówkę CUK Ubezpieczenia.