Uszczerbek na zdrowiu – co to jest?

Czym jest uszczerbek na zdrowiu? Sprawdź, co oznacza uszczerbek na zdrowiu dzięki słownikowi ubezpieczeniowemu CUK.

Uszczerbek na zdrowiu - naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Polega na trwałym uszkodzeniu organu, narząd lub układu, które nie rokuje poprawy w świetle aktualnej wiedzy medycznej. Orzeczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu jest podstawą do wypłacenia przez towarzystwo odszkodowania z ubezpieczenia NNW. Jego stopień ustala komisja lekarska po ukończeniu przez ubezpieczonego leczenia czy rehabilitacji. Analizuje dostarczone dokumenty, stosując do tego specjalne tabele, w których znajduje się opis obrażeń poszczególnych części ciała. Między innymi procent uszczerbku na zdrowiu ustalany na podstawie tych tabeli wyznacza wysokość świadczenia. W przypadku kilku uszczerbków na zdrowiu sumuje się wszystkie, z zaznaczeniem, że odszkodowanie nie może być wyższe niż 100% sumy ubezpieczenia.

Istnieje również pojęcie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Występuje ono wtedy, kiedy sprawność organizmu ubezpieczonego została obniżona na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jednak w dłuższej perspektywie jego stan zdrowia może ulec poprawie. 

Czy wiesz, że…

Choroby czy obrażenia ciała spowodowane przeciążeniem, dźwiganiem, pochylaniem lub wykonywaniem czynności z nadmiernym wysiłkiem nie są określane jako nieszczęśliwe wypadki.   

Przykładowo, Patryk miał wypadek samochodowy, w wyniku którego pojawił się u niego ból ręki i siniaki. Ból po pewnym czasie ustąpił. Obrażenia nie wymagały również leczenia czy rehabilitacji. Nie ma więc mowy o trwałym uszczerbku na zdrowiu. Jednak współpasażer Patryka złamał rękę. Potrzebne było założenie gipsu, a później odbycie rehabilitacji. Tej osobie przysługuje odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowie.