Zakres terytorialny ubezpieczenia – czym jest?

Czym jest zakres terytorialny ubezpieczenia? Definicję znajdziesz w słowniku ubezpieczeniowym CUK. Sprawdź, co to jest zakres terytorialny ubezpieczenia!

Zakres terytorialny ubezpieczenia - terytorium, na którym działa dana polisa. Zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, jeśli zdarzenie mieszczące się w zakresie ubezpieczenia wystąpiło na określonym w umowie terytorium. Zakres terytorialny ubezpieczenia jest różny w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Określony jest on w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Wyjątkiem jest obowiązkowe OC komunikacyjne. Zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych określony jest w art. 25 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Przykładowo, Kazimierz wykupił ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych. Zakres terytorialny tego ubezpieczenia obejmuje wszystkie państwa, których biura narodowe podpisały tzw. Porozumienie Wielostronne. Polisa OC jest więc aktywna, gdy Kazimierz wybiera się na weekend do Niemiec. Gdyby spowodował tam kolizję, sprawcy wypłacone zostanie odszkodowanie przez jego towarzystwo ubezpieczeniowe. Wybierając się na Ukrainę natomiast, musiałby wcześniej zgłosić się do towarzystwa i wyrobić tzw. Zieloną Kartę. Tylko z tym dokumentem polisa OC jest aktywna w tym kraju. 

Czy wiesz, że...

W przypadku takich produktów, jak ubezpieczenia turystyczne, niektóre towarzystwa różnicują wysokość składki, w zależności od strefy geograficznej, w której miałaby obowiązywać polisa. Zazwyczaj, jeśli zakres terytorialny ubezpieczenia ma obejmować państwa Europy, składki są niższe niż w krajach pozaeuropejskich.