Suma gwarancyjna – co to jest?

Suma gwarancyjna - czy wiesz, co to takiego? Łatwo sprawdzisz definicję sumy gwarancyjnej w słowniku ubezpieczeniowym CUK.

Suma gwarancyjna - górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ustalona w umowie lub prawnie. Jest to więc inna nazwa dla sumy ubezpieczenia, obowiązująca tylko w tych rodzajach ubezpieczeń - OC samochodu, OC w życiu prywatnym czy OC w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. To wysokość najwyższego odszkodowania, jakie zakład ubezpieczeń może wypłacić za jedno zdarzenie na podstawie danej polisy. Sumę gwarancyjną określa ubezpieczyciel. Od jej wysokości zależy wysokość składki. 

Czy wiesz, że...

Suma gwarancyjna może być ustalona indywidualnie lub określona przepisami. Ta pierwsza sytuacja dotyczy dobrowolnych ubezpieczeń. To od ubezpieczonego zależy na jaką sumę gwarancyjną chce się ubezpieczyć. Generalna zasada jest taka, że im jest ona wyższa, tym większa jest składka. 

Druga sytuacja odnosi się do obowiązkowych ubezpieczeń OC - pojazdów mechanicznych czy określonych grup zawodowych np. lekarzy, architektów czy adwokatów. Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, minimalne sumy gwarancyjne to 5 210 000 euro za szkody na osobie i 1 050 000 euro za szkody rzeczowe. W przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej, suma gwarancyjna wynika z rozporządzeń Ministerstwa Finansów.

Przykładowo, Urszula jest architektem i wykupiła obowiązkową polisę OC zawodową. Minimalna suma gwarancyjna w przypadku tego typu ubezpieczenia wynosi 50 000 euro. Urszula prowadzi duże biuro i wie, że roszczenia spowodowane ewentualnymi szkodami z tytułu prowadzonej przez nią działalności mogą być dużo wyższe. Dlatego zdecydowała się na ubezpieczenie nadwyżkowe, w którym mogła sama ustalić interesującą ją sumę gwarancyjną.