Obowiązkowe ubezpieczenia – czym są?

Jakie znasz obowiązkowe ubezpieczenia? Skorzystaj ze słownika ubezpieczeniowego CUK i dowiedz się, czym są obowiązkowe ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenia - typ ubezpieczeń, do których wykupienia obliguje obywateli prawo. Obowiązkowe ubezpieczenia w Polsce wymienione są m.in. w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Należy do nich ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. To jednak nie koniec listy obowiązkowych ubezpieczeń. Pozostałe wynikają z innych ustaw, rozporządzeń czy umów międzynarodowych. Obowiązkową polisę (tzw. odpowiedzialności cywilnej zawodowej) będą zmuszeni wykupić np. przedstawiciele niektórych profesji - prawnicy, architekci, księgowi itd. Obowiązkową polisę zawiera się na okres 12 miesięcy, a po tym czasie, polisa nie wznawia się automatycznie.

Czy wiesz, że...

Brak obowiązkowego ubezpieczenia może skutkować poważnymi konsekwencjami dla sprawcy szkody. Grozi mu grzywna o wysokości zależnej od sytuacji. Poszkodowany, który został pokrzywdzony przez osobę bez odpowiedniego ubezpieczenia otrzymuje natomiast świadczenie wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). UFG będzie w późniejszym terminie żądał od sprawcy zwrotu tych środków - to tzw. roszczenie regresowe. Drugim źródłem rezerw UFG są środki spływające z towarzystw, które przekazują 1,3% każdej opłaconej składki OC.