2023-12-28

Co oznacza znak zakazu wjazdu i kogo dotyczy?

Dowiedz się, jakie są rodzaje znaku zakazu wjazdu.

Co oznacza znak zakazu wjazdu i kogo dotyczy?

Chcesz uporządkować wiedzę na temat znaków zakazu wjazdu? Z naszej porady dowiesz się, kogo dotyczą poszczególne rodzaje oznaczeń i jakie są konsekwencje niestosowania się do nich. W artykule zawarliśmy najważniejsze informacje, które pomogą Ci nie tylko zadbać o bezpieczeństwo na drodze, ale też uchronią Ciebie przed konsekwencjami finansowymi złamania zakazu wjazdu.

Najważniejsze informacje:

 • Znak zakaz wjazdu (B-2) dotyczy wszystkich uczestników ruchu za wyjątkiem tych, którzy zostali wyszczególnieni na tabliczce z adnotacją „nie dotyczy”.
 • Znaki od B-3 do B-19 mówią o zakazie wjazdu poszczególnych rodzajów pojazdów.
 • W przypadku znaków zakazu stosuje się tylko oznaczenie pionowe.
 • Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, które posiadają dokumenty potwierdzające ten fakt, a także kierowcy przewożący takie osoby, nie mają obowiązku stosowania się do znaku zakazu wjazdu.

Jakie są rodzaje znaków drogowych zakazu wjazdu i co oznaczają?

Większości z nas znak zakazu wjazdu kojarzy się głównie z klasycznym znakiem pionowym w kształcie koła z czerwonym tłem i pionową białą linią wewnątrz. Warto jednak wiedzieć, że istnieją jeszcze znaki zakazujące wjazdu poszczególnym grupom pojazdów. Poniżej szczegółowo omawiamy konkretne rodzaje tego znaku i nakreślamy ich znaczenie – zobacz, co warto o nich wiedzieć.

Znak zakaz wjazdu

Znak B-2 oznacza, że nie możesz wjechać na drogę od strony, po której on stoi. Gdzie najczęściej spotkać można ten znak? Może zostać ustawiony np. na drogach jednokierunkowych, na parkingach, stacjach benzynowych czy innych placach, których układ jest przewidziany tak, że osobno znajduje się do nich droga wjazdowa i wyjazdowa.

Znak ten obowiązuje wszystkich uczestników ruchu – pojazdy mechaniczne, rowery, jeźdźców czy kolumny pieszych. Jest jednak pewien wyjątek. Pod znakiem może znajdować się tabliczka z napisem „nie dotyczy” oraz symbolem, informującym, o jakie pojazdy chodzi. W takiej sytuacji pojazdy wyszczególnione na tabliczce mogą wjechać w oznaczoną tak drogę, gdyż zakaz ich nie dotyczy.

Ważne!

Warto znać różnicę między znakami zakaz wjazdu a zakaz ruchu. O ile ten pierwszy stawiany jest na drogach jednokierunkowych i jego celem jest wyeliminowanie możliwości wjazdu samochodom od strony drogi, po której stoi, o tyle znak zakaz ruchu ma na celu zakazanie jazdy pojazdom w obu kierunkach. Stawiany jest np. tam, gdzie prowadzone są roboty lub, gdzie droga jest w bardzo złym stanie.

Czy wiesz, że...

Na terenie prywatnym znak zakaz wjazdu może zostać postawiony na wjeździe na teren posesji lub drogę prywatną. Oznakowanie terenu musi być jednak zgodne z przepisami.

Znak zakaz wjazdu pojazdów silnikowych

Znak B-3 oznacza zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych. Widząc go nie możemy wjechać na drogę, obok której jest postawiony. Ten rodzaj znaku przeznaczony jest z reguły do oznakowania dróg, które są np. zbyt wąskie lub mają niedostateczną nośność, by duży pojazd silnikowy mógł się po nich bezpiecznie poruszać.

Znak zakaz wjazdu autobusów

Znak zakazu wjazdu autobusów, inaczej nazywany znakiem B-3a zarezerwowany jest do oznaczania dróg, po których ruch autobusów wprowadzałby duże zakłócenia w ruchu. Przykładem dróg, na których możemy spotkać znak zakazu wjazdu autobusów, są wąskie ulice, strome podjazdy czy mosty.

Znak zakaz wjazdu motocykli

Motocykle wytwarzają z reguły dość duży hałas, który może być uciążliwy np. dla pacjentów w szpitalach. Właśnie z myślą o takich miejscach powstał znak B-4, czyli zakaz wjazdu motocykli.

Znak zakaz wjazdu ciężarówek

Widząc znak B-5 zaalarmowani powinni być kierowcy, poruszający się samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągnikami samochodowymi, pojazdami specjalnymi, ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi. Gdzie się stosuje ten znak zakazu wjazdu? Przede wszystkim tam, gdzie występuje mała szerokość jezdni czy małe promienie łuków na skrzyżowaniach i zakrętach. Ruch dużych ciężarówek w takich miejscach stwarzałby więc zagrożenie. Znak B-5 może także występować tam, gdzie jest duże natężenie ruchu. Ruch ciężkich pojazdów może być dzięki temu znakowi wyeliminowany także w przypadku zabytkowych lub reprezentacyjnych ulic.

Ważne!

Jeśli znak zakaz wjazdu ma dotyczyć pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 5 t, wtedy stosuje się tabliczkę pod znakiem, na której zapisuje się stosowną wartość. Czasem napis ten spotkać można też bezpośrednio na znaku.

Znak zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych

Znak B-6, oznaczający zakaz wjazdu ciągników oraz pojazdów wolnobieżnych stosowany jest tam, gdzie występuje duże natężenie ruchu, a tego typu pojazdy mocno utrudniałyby jazdę.

Znak zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami

Znak B-7 oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą lub przyczepami na drogach, na których mocno utrudniałyby one ruch innym pojazdom. Jeśli na znaku znajduje się np. napis 5 t lub 7 t bądź pod znakiem umieszczona jest tabliczka z takim napisem, oznacza to, że na drogę nie mogą wjeżdżać pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza daną wartość.

Znak zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Znak B-8 oznacza, że wjeżdżać nie mogą pojazdy zaprzęgowe, jeźdźcy czy poganiacze. Ich ruch mógłby mocno utrudniać jazdę innym pojazdom.

Znak zakaz wjazdu rowerów

Znak B-9 jest znakiem zakazu dla kierujących rowerami. Stawia się go tam, gdzie ruch na drodze jest duży, a ruch rowerzystów mógłby być niebezpieczny. Inna sytuacja, w której można spotkać ten znak, to gdy obok jezdni przebiega droga rowerowa (ze znakiem C-13).

Ważne!

Zakaz nie obejmuje pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

Znak zakaz wjazdu motorowerów

Znak B-10 interesować będzie z kolei właścicieli motorowerów. Gdzie się go stawia? Na drogach, które są zamknięte dla wszelkich pojazdów silnikowych. Może być tak oznakowana droga np. przy parkach narodowych.

Znak zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych

Znak B-11 stosuje się na mocno zatłoczonych drogach, gdzie ruch wózków i rowerów wielośladowych mógłby utrudniać jazdę innym pojazdom.

Znak zakaz wjazdu wózków ręcznych

Znak B-12 zakazuje jazdy wózkom ręcznym, zarówno na jezdni, jak i poboczu. Stosuje się go na drogach z tego samego powodu, co znak B-11 i wiele innych, czyli by nie hamować ruchu i nie stwarzać zagrożenia.

Znak zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Znak B-13 informuje, że na drogę nie mogą wjeżdżać pojazdy z niebezpiecznymi towarami klas 1, 2, 4.1, 4.3, 5.2 oraz gazami palnymi klasy 2. Stawia się go tam, gdzie awaria czy wypadek takiego pojazdu mógłby stanowić duże zagrożenie dla otoczenia, czyli np. na terenach rekreacyjnych, przy obiektach zabytkowych czy w tunelach.

Znak zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

Podobnym typem znaku co poprzedni, jest znak B-13a, który zakazuje ruchu pojazdom, przewożącym niebezpieczne ładunki. Powody są podobne, jak w przypadku znaku B-13, czyli przewożenie tych towarów mogłoby stanowić zagrożenie dla ludzi, środowiska lub mienia.

Znak zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, mogącymi skazić wodę

Obok zbiorników czy cieków wodnych o wyjątkowej czystości stosuje się znak B-14, którego celem jest zakazanie ruchu pojazdów, które przewożą niebezpieczne ładunki klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące, żrące klasy 2 lub materiały zagrażające środowisku klasy 9. Znak ten jest ustawiany np. przy miejscach poboru wody pitnej.

Ważne!

Symbole znaków od B-3 do B-14 mogą występować obok siebie na jednej tarczy, co oznacza, że daną drogą nie mogą jechać te pojazdy.

Znak zakaz wjazdu pojazdów o danej szerokości

Jeśli go widzisz znak B-15, oznacza to, że na daną drogę nie mogą wjechać pojazdy, których szerokość jest większa od tej, która określona jest na znaku. Oznaczenie to stosuje się z reguły w przypadku tuneli, mostów, wąskich ulic. Pojazdy przekraczające daną szerokość mogą nie być w stanie fizycznie przez nie przejechać.

Znak zakaz wjazdu pojazdów o danej wysokości

Podobnym do poprzedniego znakiem jest znak B-16. Jego celem jest wyeliminowanie z ruchu pojazdów, których wysokość jest większa od tej, która została podana na znaku. Stawia się go w przypadku tuneli i wiaduktów, ale też ulic, gdzie przebiega linia sieci napowietrznej.

Znak zakaz wjazdu pojazdów o danej długości

Znak B-17 umieszcza się, by wyeliminować z ruchu pojazdy o długości większej niż ta podana na znaku. Stawia się go np. tam, gdzie znajdują się ciasne zakręty, a pojazd taki miałby trudności ze swobodnym przejazdem, nieutrudniającym ruchu innym.

Znak zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż podana na znaku

Znak B-18 to oznaczenie, które zakazuje wjazdu pojazdom, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. Oznaczenie spotkać możemy przed wjazdem na drogę, której nośność jest niewystarczająca do przejazdu tych pojazdów.

Znak zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż podana na znaku

Znak B-19, uniemożliwia zgodny z przepisami wjazd pojazdom, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku.

Ważne!

W przypadku znaków zakazu stosuje się tylko znaki pionowe. Znaki poziome zarezerwowane są dla innych sytuacji.

W cyklu naszych poradników na temat konkretnych znaków znajdziesz też tekst poświęcony znakowi ustąp pierwszeństwa.

Kogo nie dotyczy znak zakazu wjazdu?

Czy wszyscy muszą przestrzegać znaków zakazu wjazdu? Okazuje się, że nie. Jednak kierowca, który może wjechać „pod zakaz” musi spełniać określone warunki:

 • jest osobą niepełnosprawną o obniżonej sprawności, a fakt ten jest udokumentowany stosownymi uprawnieniami,
 • jest kierowcą, który przewozi opisaną wyżej osobę niepełnosprawną.

Trzeba wiedzieć jednak, że takie osoby powinny zachować szczególną ostrożność, by nie stworzyć zagrożenia na drodze.

Ważne!

Osoby niepełnosprawne czy osoby je przewożące mogą nie stosować się m.in. do znaku zakazu wjazdu pojazdów silnikowych, autobusów, motocykli i motorowerów.

Jaki jest mandat za złamanie zakazu wjazdu?

Tak naprawdę wszystko zależy od tego, który zakaz zostanie złamany. Niedostosowanie się do znaku B-2 kwalifikowane jest jako wykroczenie i może być bardzo surowo karane. Za wjazd „pod” zakaz wjazdu grozi grzywna w wysokości od 20 do 5000 zł. To funkcjonariusz decyduje o tym, ile konkretnie kierowca będzie musiał zapłacić. Podstawą wymierzenia kary jest art. 92 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń, który mówi:

"Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego (...) podlega karze grzywny".

Właśnie ze względu na to, że owa „grzywna” nie jest sprecyzowana, policjanci mają dowolność w kwestii jej wysokości.

Z kolei inaczej przedstawia się kwestia konsekwencji, jeśli chodzi o nieprzestrzeganie pozostałych znaków zakazu wjazdu. Oto wysokość mandatów za nieprzestrzeganie niektórych z nich:

 • 250 zł może zapłacić kierowca, który nie dostosuje się do znaku B-3, B-3a, B-4, B6, B-7, B-13 lub B-14;
 • kara w wysokości 150 zł może zostać nałożona na kierowcę, który nie będzie przestrzegać znaków zakazu wjazdu dotyczących pojazdów o określonych gabarytach, czyli znaków B-15, B-16 i B-17;
 • mandat 500 zł grozi za nieprzestrzeganie znaków B-5, B-18 i B-19;
 • najmniejszy wymiar kary dotyczy złamania zakazów, określonych przez znaki od B-8 do B-12 – w tym przypadku grozi kara w wysokości 100 zł.

Dość surowe kary przewidziane są dla osób, które posługują się kartą parkingową, a nie mają do tego uprawnień i jednocześnie łamią zakazy. W zależności od rodzaju znaku przewidziany jest inny mandat:

 • za łamanie zakazów, określonych znakiem B-3, B-3a, B-4 można zapłacić 650 zł
 • mandat w wysokości 500 zł przewidziany jest za niedostosowanie się w tym przypadku do znaku m.in. B-10.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktualnej wysokości mandatów? Sprawdź taryfikator mandatów.

Pamiętaj o ubezpieczeniu OC!

Pamiętaj, że gdy złamiesz przepisy dotyczące zakazu wjazdu i zobaczy to policja, podczas kontroli sprawdzane będzie także m.in. to, czy masz aktualne OC. Jeśli Twoja polisa jest nieważna, grozi Ci kara za brak OC. Dlatego, by uniknąć przykrych konsekwencji finansowych, zadbaj o wykupienie ubezpieczenia OC. A jeśli interesuje Cię również autocasco, rozważ pakiet OC i AC.

Najlepszą cenę i polisę znajdziesz, porównując oferty dostępne na rynku. By Ci to ułatwić, proponujemy skorzystanie z naszego kalkulatora OC i AC. Nie tylko wyliczysz tu składkę i poznasz szczegółowy zakres polisy, ale będziesz także mógł za nią zapłacić przez internet.

FAQ:

 • 1
  Czym różni się znak zakaz ruchu od zakazu wjazdu?

  Znaki te różnią się zakresem ograniczeń. Większe nakłada na kierowców znak zakaz ruchu, zabraniając jazdy w obu kierunkach.

 • 2
  Czy zakaz wjazdu obowiązuje rowery?

  Jeśli pod znakiem B-2, oznaczającym zakaz wjazdu znajduje się tabliczka T-22, oznacza to, że znak nie obowiązuje rowerzystów i mogą oni wjechać na drogę oznaczoną w ten sposób.

 • 3
  Czy zakaz wjazdu dotyczy inwalidów?

  Nie, osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, które mają odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt, nie muszą stosować się m.in. do znaku zakazu wjazdu. Znak zakazu wjazdu nie obowiązuje także kierowcy, który przewozi taką osobę. Co ważne, w obu przypadkach kierowcy muszą zachowywać szczególną ostrożność, wjeżdżając w drogę, która oznaczona jest znakiem zakaz wjazdu.

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku