2022-04-05

Znaki poziome – co oznaczają, jak stosować? Poradnik dla kierowców

Dowiedz się, jakie są najważniejsze znaki poziome.

Znaki poziome – co oznaczają, jak stosować? Poradnik dla kierowców

Każdy kierowca mija po drodze wiele znaków drogowych, zarówno pionowych, jak i poziomych. Niektóre z nich używane są na każdym kroku, a inne - tylko w wyjątkowych sytuacjach. Warto zapoznać się ze wszystkimi oznaczeniami, aby nie mieć wątpliwości na trasie. Czym są znaki poziome, o czym nam mówią i jakie są rodzaje? Podpowiadamy.

Znaki poziome i pionowe – czym są? Kilka słów o różnicach

Znaki pionowe na trasie są mocno rozpoznawalne. Umieszczone są zazwyczaj na słupkach, ramach wysięgników czy elementach infrastruktury miejskiej. Mają na celu ostrzegać o niebezpiecznym miejscu, nakazywać lub zakazywać konkretnego zachowania na drodze, informować o rodzaju drogi, a także wskazywać kierunek. Umieszcza się je po prawej stronie jezdni, ze względu na prawostronny ruch drogowy. Mogą też znajdować się nad drogą na specjalnych wysięgnikach. Wyjątkiem są drogi dwujezdniowe, tam mogą pojawić się też znaki pionowe po lewej stronie.

Z kolei znaki poziome to wszelkiego rodzaju oznaczenia, które znajdują się bezpośrednio na drodze. Według polskich przepisów prawa są to:

 • linie na jezdni ciągłe lub przerywane,
 • linie pojedyncze lub podwójne,
 • strzałki,
 • napisy,
 • symbole,
 • linie związane z określaniem miejsc na drodze,
 • punktowe elementy odblaskowe.

Oznakowanie poziome dróg pełni bardzo ważne funkcje. Przede wszystkim ma zwiększać bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Informują też o wszelkich zmianach, np. podczas prac drogowych czy zmiany organizacji ruchu. Usprawniają ruch pojazdów, dlatego każdy kierowca powinien je znać.

Pod względem technicznym, znaki drogowe pionowe są wykonane najczęściej z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. Dzięki temu wyglądają estetycznie, a także są odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Muszą też charakteryzować się ogromną trwałością ze względu na liczne akty wandalizmu, ale nie tylko. Krawędzie nie mogą być ostre, aby np. nie powodowały obrażeń podczas wypadków. Znak to oczywiście nie tylko blacha, na której jest konkretny symbol, ale także uchwyt i słupek. Na trasie możesz spotkać znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, uzupełniające, a także postawione przed przejazdami kolejowymi czy oznaczające szlaki rowerowe.

To ważne!

Znaki poziome i pionowe są bardzo podobne w wielu krajach, ale nie identyczne. Mogą różnić się nieco symbolem, lokalnym kodem czy też kolorem. Z reguły jednak rozpoznanie znaków pionowych nie jest skomplikowane poza granicami Polski.

Z kolei znaki poziome na drodze naniesione są specjalną farbą, która ma zapewnić perfekcyjną widoczność i trwałość. Oznaczenia nie mogą się ścierać ani odbarwiać. Niektóre z nich mają też inną ważną funkcję, a mianowicie ostrzegają kierowców. Wśród nich są znaki poziome na drodze, które mają specjalną strukturę. Po najechaniu na nie, wydawany jest głośny dźwięk i wibracje, przez które kierowca wie, że musi bezpiecznie zjechać z pasa ruchu.

Które znaki są ważniejsze?

Jak się okazuje, polskie prawo nie mówi konkretnie, że znaki poziome są ważniejsze od pionowych czy odwrotnie. Każdy rodzaj oznakowania jest tak samo ważny, poruszając się po trasach. Jedyna różnica pojawia się, kiedy na drodze dochodzi do kierowania ruchem przez osoby do tego uprawnione (np. podczas ważnego wydarzenia i wzmożonego ruchu czy też wypadku). Te mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi. Z kolei oświetlenie na drodze jest ważniejsze od znaków drogowych. Sytuacje, w których dochodzi do takiej oceny przez kierowców występują jednak dość rzadko.

Często oznaczenia pionowe są wyłącznym uzupełnieniem znaków na drodze ze względu na zmieniające się warunki pogodowe.  W praktyce jednak często pojawiają się znaki wykluczające się albo pokazujące dwa różne nakazy zachowania kierowcy. Co w takiej sytuacji zrobić? Najlepiej zgłosić ten fakt do odpowiednich służb, a następnie realnie ocenić sytuację. Znaki drogowe pionowe powinny być tutaj głównym punktem odniesienia, ponieważ poziome często mogą być zasypane przez śnieg, trudne do usunięcia po zmianach czy zmodyfikowane na potrzeby robót drogowych.

Oznakowanie poziome – rozporządzenie

W razie wątpliwości, warto zajrzeć do Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury ora Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.0.2310 t.j.). Tam znajdują się wszystkie znaki poziome z opisem, ich rodzaje, a także sposób działania.

Warto też zaznaczyć, że znaki drogowe poziome w kolorze żółtym są wyżej w hierarchii niż białe. Mówi o tym Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

“Rozdział 4. Znaki drogowe poziome

§ 85. Znaki drogowe poziome

3. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.”

Poznaj znaki poziome z opisem

Zacznijmy od tego, że znaki drogowe na jezdni mają informować, nakazywać, ostrzegać, organizować ruch oraz zakazywać. Każde z nich wyróżniają się innym kształtem, często też kolorem, a także symbolami. Poniżej prezentujemy Ci znaki poziome, które możesz spotkać na drodze. Przyjrzymy się też bliżej takim, które mogą powodować wątpliwości.

Oto najbardziej rozpoznawalne znaki poziome przez kierowców:

 • P-1 – linia pojedyncza przerywana
 • P-2 – linia pojedyncza ciągła
 • P-3 – linia jednostronnie przekraczalna
 • P-4 – linia podwójna ciągła

Oddzielają one pasy ruchu o tym samym kierunku, a także drogach dwukierunkowych. Jeśli linia przerywana znajduje się przy ciągłej, można ją przekroczyć. Zabrania się jednak najeżdżania przez linię ciągłą.

Na trasie możesz jeszcze spotkać inne oznakowanie poziome:

 • Znak P-5 – linia podwójna przerywana - najczęściej znajduje się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu. Wskazuje zmienny kierunek otwierany i zamykany sygnałami świetlnymi S-4, znane kierowcom z tras szybkiego ruchu.
 • Znak P-6 – linia ostrzegawcza - kreski są dłuższe od przerw, co oznacza, że kierowcę czeka miejsce niebezpieczne lub linia, przez którą nie będzie można przejechać.
 • Znaki P-7a i P-7 b – wyznaczają krawędź jezdni. Linia może być przerywana lub ciągła.

Znaki poziome – strzałki

Na trasie możesz spotkać nie tylko linie, ale także symbole w postaci strzałek. Co konkretnie oznaczają?

Strzałki kierunkowe są informacją dla kierowcy, w jakim kierunku jest dopuszczalna jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone. Kolejno są to kierunki:

 • P-8a – na wprost,
 • P-8b – w lewo (umieszczony symbol na skrajnym pasie oznacza, że można zawrócić, jeśli inaczej nie wskazują znaki pionowe),
 • P-8c – zawracanie,
 • P-8d – w prawo
 •  P-8e – na wprost lub w lewo,
 • P-8f – na wprost lub w prawo,
 • P-8g – w lewo lub w prawo,
 • P-8h – na wprost, w lewo lub w prawo,
 • P-8i – na wprost i do zawracania.

Strzałki mogą również naprowadzać w lewo (P-9) lub w prawo (P-9b), czyli nakazać wjazdu na sąsiedni pas.

Znaki poziome na skrzyżowaniu

Zastanawiasz się, co symbolizują znaki poziome na skrzyżowaniu? Niektóre z nich są krótsze, inne dłuższe, przerywane lub ciągłe. Jak je interpretować?

 • Znak P-12 – linia bezwzględnego zatrzymania - to nic innego jak "Stop!" dla kierowcy. Znak ten zauważysz dojeżdżając do skrzyżowania i wskazuje miejsce, w którym musisz się zatrzymać. Cały pojazd powinien znajdować się przed linią ciągłą.
 • Znak P-13 – linia warunkowego zatrzymania się - nieco różni się od poprzedniego znaku. Ma kształt trójkątów i sugeruje, aby kierowca zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa, który wynika ze znaku pionowego (konkretniej A-7).
 • Znak P-14 – linia warunkowego zatrzymania - zamiast trójkątów, pojawiają się tu prostokąty. Trzeba zatrzymać się na skrzyżowaniu przed przejściem dla pieszych lub sygnałem świetlnym.

Przy wyżej wymienionych znakach poziomych, powinno znajdować się też oznaczenie pionowe. Trzeba też koniecznie oceniać dystans pomiędzy samochodami, które poruszają się po drodze, aby dokładniej ocenić bezpieczne włączenie się do ruchu. W przypadku znaku P-13, można włączyć się do ruchu, jeśli droga główna jest pusta, bez zatrzymywania się. Warunkiem jest szczególna ostrożność.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Nietypowe znaki poziome na drodze

Znasz najważniejsze znaki drogowe dla kierowców, ale niektóre oznakowanie poziome jest dość specyficznie. Tak jak łatwo rozpoznać wyraz "Stop!" i od razu rozszyfrować, jak należy się zachować, tak czasem falowane linie czy kwadraty są trudniejsze do odgadnięcia.

 • Trójkąt, czyli znak P-15 – potwierdza znak ostrzegawczy A-7.
 • Znak P-17 - linia przystankowa – w tym miejscu mogą zatrzymywać się wyłącznie pojazdy komunikacji publicznej.
 • Znak P-18 – z reguły występuje na parkingach. To stanowisko postojowe, czyli wskazuje sposób parkowania pojazdów. Linie mogą być proste lub pod skosem.
 • Znak P-19 – linia wyznaczająca miejsce na jezdni, które przeznaczone jest do postoju pojazdów. Oddziela też krawędź jezdni od zatoki postojowej.
 • Znak P-23 – rower oznacza, że droga lub pas jezdni jest przeznaczony wyłącznie dla jednośladów.

Żółte znaki – co oznaczają na drodze?

Jak wspominaliśmy wcześniej, według rozporządzenia, w przypadku znaków białych i żółtych, trzeba odnosić się do tych drugich. To tymczasowe znaki poziome, które nanoszone są na asfalt w wyjątkowych sytuacjach. Często też na drodze białe znaki są przekreślone żółtymi paskami.

Punkty odblaskowe na jezdni

Odblaskowe znaki poziome pełnią ważną funkcję w nocy oraz w przypadku trudnych warunków atmosferycznych. Kiedy nie ma oświetlenia na drodze, panuje zupełna ciemność, pozwalają określić możliwości drogowe, ostrzegają o krawędziach jezdni oraz wskazują prawidłowy kierunek ruchu. Ma to duży wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników.

Punkty odblaskowe na jezdni można podzielić na:

 • Czerwone elementy – wyznaczają prawą krawędź jezdni,
 • Białe punkty odblaskowe lub żółte – oddzielają pasy ruchu i lewą krawędź jezdni.

Co ważne, odblaski mogą świecić się przez cały czas lub tylko w momencie, kiedy odbija się od nich światło z innych samochodów.

Przygotuj się na każdą ewentualność

Z CUK Ubezpieczenia przygotujesz swój samochód w trasę. Poznaj nasz kalkulator OC/AC i porównaj pakiety. Możesz też odwiedzić nas osobiście i zadzwonić na infolinię.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku