2023-12-12

Co oznacza znak zakazu ruchu i kogo dotyczy?

Dowiedz się, co oznacza znak zakazu ruchu i czym skutkuje jego zignorowanie.

Co oznacza znak zakazu ruchu i kogo dotyczy?

Zapoznanie się ze znakami to element każdego kursu na prawo jazdy. Jednak duża ich liczba sprawia, że… czasem kierowca musi sobie odświeżyć wiedzę. Z naszej porady dowiesz się, czym jest znak zakaz ruchu i jak powinien zachować się kierowca, widząc go. Zapraszamy!

Co oznacza znak zakazu ruchu?

Na wstępie określmy sobie, czym w ogóle są znaki zakazu. Ich celem jest takie zorganizowanie ruchu drogowego, aby ograniczyć poruszanie się pojazdów po danym odcinku drogi czy zabronić wykonywania niektórych manewrów. Znaki zakazu są znakami pionowymi, które stawia się po prawej stronie jezdni lub nad nią, przy wykorzystaniu elementów infrastruktury. Zdarza się, że znaki te umieszcza się po lewej stronie jezdni tak, by żaden kierowca ich nie przeoczył. Znaki zakazu dotyczą konkretnej drogi, przy której stoją, chyba że przepisy mówią inaczej. Określa się je literą „B” oraz cyfrą – od B-1 do B-44. 

Jeśli zaś chodzi o znak zakazu ruchu w obu kierunkach, którym będziemy się zajmować bliżej w tym tekście, to określany jest on symbolem B-1. To pozycja pierwsza na liście znaków zakazu. Powstał z myślą o sytuacjach, gdy trzeba całkowicie wyeliminować ruch na drodze. Znak zakaz ruchu uniemożliwia ruch pojazdom, kolumnom pieszych, jeźdźcom oraz poganiaczom.

A jak wygląda znak zakazu ruchu w obu kierunkach? To pionowy znak. Na okrągłej tarczy w białym kolorze znajduje się tylko czerwona obwódka.

Czy wiesz, że...

Taka sama tarcza dotyczy znaków zakazu wjazdu konkretnych pojazdów czy uczestników ruchu. Wtedy na środku tej tarczy znajduje się symbol lub napis, nawiązujący do tego, jakie pojazdy nie mogą wjechać na daną drogę.

Znaki dopełniające

Omawiając temat znaczenia znaku zakazu ruchu, warto powiedzieć o jego usytuowaniu. Jeśli znak B-1 stoi na wylocie ze skrzyżowania, to wtedy na wlotach pozostałych dróg, umieszcza się znaki go dopełniające: zakaz skręcania (w lewo lub w prawo) czy nakazu jazdy (np. nakaz jazdy w prawo, nakaz jazdy w lewo za znakiem, nakaz jazdy prosto itd.). Rodzaj znaku umiejscowiony jest w zależności od sytuacji na drodze.

A co z pieszymi?

Ciekawym rodzajem znaku zakazu jest znak B-41, który oznacza zakaz ruchu pieszych. Stosuje się go tam, gdzie zachodzi potrzeba wyeliminowania ruchu pieszych, gdy warunki sprawiają, że mogliby oni stwarzać niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale i innych pojazdów czy uczestników ruchu drogowego. Taki znak możemy więc spotkać np. na drogach, gdzie znajduje się duże natężenie samochodów, szczególnie ciężarowych itd.

Gdzie stosuje się znak zakazu ruchu?

Czasem zachodzi konieczność zamknięcia danego odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów. Właśnie wtedy drogę oznacza się znakiem B-1. Oto przykładowe sytuacje, kiedy stosuje się znak zakazu ruchu:

 • w pasie drogowym prowadzone są roboty drogowe,
 • stan techniczny drogi może zagrażać bezpieczeństwu,
 • droga jest przeznaczona do innych celów,
 • droga jest przeznaczona do ruchu tylko określonej grupy pojazdów np. taksówek.

Wyłączenia, które warto znać

Okrągły, biały znak z czerwoną otoczką oznacza, że nikt nie może wjechać na drogę. Jednak często zdarza się, że z obowiązku stosowania się do zakazu wyłączone są pewne grupy np. rowerzyści, taksówki, pojazdy zaopatrzenia, mieszkańcy danych posesji itd. Wtedy pod znakiem B-1 stosuje się specjalną tabliczkę z napisem „nie dotyczy”, a także symbolem lub wyrażeniem, które ma wskazywać na to, który pojazd może poruszać się daną drogą. Jeśli wraz ze znakiem zakaz ruchu, będzie zastosowany napis np. „w godzinach 16-20”, oznaczać to będzie, że ruch nie może się odbywać tylko w tym czasie.

Warto zaznaczyć, że m.in. do tego znaku zakazu nie muszą stosować się osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności. Także kierowcy, którzy przewożą takie osoby mogą wjechać pomimo ustawionego zakazu. Jednak ci, którzy chcą wjechać na drogę oznakowaną znakiem B-1 muszą zachować szczególną ostrożność, by nie stwarzać zagrożenia na drodze.

Z obowiązku przestrzegania znaku zakazu ruchu wyłączone są także pojazdy uprzywilejowane np. karetki pogotowia, które tylko wjeżdżając „pod” zakaz mogą dostać się  do osób, potrzebujących pilnej pomocy medycznej.

Jaka jest różnica między znakiem zakazu ruchu a znakiem zakazu wjazdu?

Czym one się różnią? Wiemy już, że znak zakaz ruchu jest stosowany, by wyeliminować ruch w ogóle – żadne pojazdy nie mogą jechać oznaczoną tak drogą. Inaczej jest ze znakiem B-2, czyli znakiem zakaz wjazdu. Ten stawia się w przypadku dróg jednokierunkowych. Jeśli stoi przy drodze, pojazdy nie mogą na nią wjechać.

Podsumowując, szerszym i bardziej „restrykcyjnym” zakazem jest zakaz ruchu w obu kierunkach

Zobacz też nasze teksty poświęcone znakom poziomym oraz znakowi ustąp pierwszeństwo.

Co grozi za niezastosowanie się do znaku zakazu ruchu?

Nieprzestrzeganie znaków zakazu wiąże się z przykrymi konsekwencjami finansowymi, a dokładnie z mandatem karnym. Według nowego taryfikatora mandatów 2023, nieprzestrzeganie znaku B-1, czyli zakazu ruchu w obu kierunkach może być ukarane mandatem w wysokości do 500 zł. Wraz z mandatem za wjazd „pod” zakaz ruchu, kierowca może otrzymać także punkty karne. W przypadku tego wykroczenia policja może przyznać ich aż 8.

Pamiętaj o ubezpieczeniu OC

Kierowcę przyłapanego na złamaniu znaku zakazu ruchu w obu kierunkach policja będzie weryfikować także pod kątem ważności dokumentów. Jeśli okaże się, że nie ma on aktualnego ubezpieczenia samochodu, spotka go surowa kara za brak OC. Pamiętaj więc o tym, by zawsze mieć ważne ubezpieczenie komunikacyjne. Jeśli zbliża się czas zakupu nowej polisy, przejrzyj dostępne oferty. Możesz to zrobić, korzystając z naszego internetowego kalkulatora OC i AC. Dzięki niemu poznasz ceny nie tylko ubezpieczenia OC, autocasco, pakietu OC i AC, ale także pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych.

FAQ:

 • 1
  Jakie są rodzaje znaków zakazu ruchu i co oznaczają?

  Pierwszy ze znaków zakazu ruchu to znak B-1. Oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach wszystkich pojazdów, kolumn pieszych, jeźdźców oraz poganiaczy. Z kolej znak B-41 oznacza zakaz ruchu pieszych.

 • 2
  Co grozi za złamanie zakazu ruchu?

  Kierowca, łamiąc znak zakazu ruchu, może otrzymać mandat w wysokości do 500 zł oraz 8 punktów karnych.

 • 3
  Dla kogo przeznaczony jest znak zakazu ruchu?

  Znak B-1, oznaczający zakaz ruchu w obu kierunkach przestrzegać muszą wszelkie pojazdy, kolumny pieszych, jeźdźcy oraz poganiacze. Pod znakiem może znajdować się tabliczka z napisem “nie dotyczy” i symbolem informującym, kto może wjechać “pod” zakaz. Mogą to być np. mieszkańcy ulicy, taksówki itd. Z przestrzegania znaku B-1 zwolnieni są niepełnosprawni oraz osoby je przewożące. 

 • 4
  Czym można jeździć na zakazie?

  Po drogach oznaczonych niektórymi znakami zakazu mogą poruszać się np. osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności oraz osoby je przewożące. Muszą jednak zachować szczególną ostrożność, gdy wjeżdżają „pod” zakaz. Znaki zakazu mogą nie dotyczyć określonej grupy pojazdów – wtedy ustawia się specjalne tabliczki. 

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku