2022-04-19

Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 – czym jest i kiedy się go składa?

Dowiedź się więcej na temat zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 – czym jest i kiedy się go składa?

Druk ZAP-3 służy do zgłoszenia rachunku bankowego do urzędu skarbowego. Wypełnia się go przede wszystkim wtedy, gdy zmieniło się numer konta bankowego. Taki formularz można złożyć w dowolnym terminie. Dostępnych jest kilka sposobów, za pomocą których można to zrobić – osobiście i on-line. Sprawdź, jak wypełnić druk ZAP-3 i jak można to zrobić bez konieczności odwiedzania siedziby urzędu.

ZAP-3 do urzędu skarbowego – kto może go złożyć?

Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które są podatnikami. Nie dotyczy ono na przykład firm będącychpłatnikami VAT. W przypadku przedsiębiorców przepisy przewidują inną procedurę działania.

Druk ZAP-3 może złożyć osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest objęta rejestrem PESEL,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • nie jest płatnikiem podatków,
 • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Wątpliwości może budzić punkt dotyczący niebycia płatnikiem podatków, a jednocześnie bycia podatnikiem. Warto wiedzieć, że w świetle przepisów płatnikiem podatków jest podmiot, który odprowadza je w imieniu podatnika. Jest to na przykład pracodawca, który rozlicza z fiskusem swojego pracownika. W tym przypadku można mówić o tym, że osoba zatrudniona jest podatnikiem, natomiast pracodawca – płatnikiem podatków.

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem mogą zatem złożyć jedynie osoby, które nie zatrudniają pracowników, ani nie prowadzą firmy.

Do czego służy druk ZAP-3?

Ten formularz jest używany przede wszystkim do tego, aby poinformować urząd skarbowy o zmianach dotyczących:

 • aktualnego adresu miejsca zamieszkania (część B.2.),
 • danych kontaktowych (część B.3.),
 • sposobu zwrotu podatku (część B.4.),
 • informacji dotyczących rachunku osobistego (część B.4.).

Co istotne, druku ZAP-3 nie trzeba składać w przypadku zmiany nazwiska. Takie dane są automatycznie odnotowywane w rejestrze PESEL, do którego urzędnicy mają dostęp.

Według statystyk prowadzonych przez fiskusa podatnicy najczęściej wykorzystują ten formularz, aby poinformować urząd o zmianie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonywany zwrot podatku lub nadpłaty. Zmian dokonuje się na podstawie złożonego zeznania rocznego. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest to PIT-37.

Zmiana adresu zamieszkania w urzędzie skarbowym – ZAP-3

Konieczność zmiany adresu zamieszkania w urzędzie skarbowym wynika z art. 9 ust. 1d Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu – za aktualizację uznaje się między innymi podanie przez podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Natomiast w przypadku chęci zmiany adresu w innym terminie, czyli nie w trakcie składania deklaracji PIT, do dyspozycji podatników jest właśnie druk ZAP-3. Można go złożyć w każdej chwili, niezależnie od okoliczności.

Niestety za brak zaktualizowania danych w kodeksie karnym przewidziano sankcje. Jeśli podatnik nie dokona wymaganej zmiany, poda dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego

Zgłoszenia nowego numeru konta bankowego do urzędu skarbowego, podobnie jak poinformowanie o nowym adresie, można dokonać zarówno w zeznaniu PIT-37 (wypełniając formularz ręcznie lub za pomocą platformy e-pit), jak i na drukach ZAP-3.

Pierwszy sposób jest nieco łatwiejszy, ponieważ nie wymaga wypełniania dodatkowych dokumentów, natomiast przesłać druk ZAP-3 można w każdej chwili. W niektórych sytuacjach może to okazać się bardzo przydatne. Warto także wiedzieć, że taki formularz może złożyć osoba reprezentująca podatnika, np. opiekun prawny, kurator, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie.

Kolejnym ułatwieniem jest to, że można składać ZAP-3 elektronicznie w serwisie e-Urząd Skarbowy – e-Podatnik. Fiskus udostępnia taką możliwość od maja 2021 roku.

A co w przypadku, jeśli urząd skarbowy nie zostanie poinformowany o numerze konta, na jakie ma dokonać zwrotu podatku? Czy wówczas wypłata jest wstrzymana? Na szczęście nie. Nawet jeśli nie podasz numeru konta, otrzymasz nadpłatę. Zostanie Ci przekazana tradycyjnym przekazem pocztowym w gotówce.

ZAP-3 – wzór, czyli jak go wypełnić

Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 składa się z części, którą należy wypełnić każdorazowo oraz z pozycji, które wypełnia się w zależności od tego, jakie dane mają zostać zmienione. Przyjrzyj się wzorowi ZAP-3, aby dowiedzieć się, gdzie wpisywać poszczególne informacje.

Część obowiązkowa (wypełnia się ją niezależnie od tego, jakie dane chcesz zaktualizować):

 • pozycja nr 1 – identyfikator podatkowy (PESEL);
 • część A. – miejsce złożenia formularza, czyli nazwa urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie. Podatnik będący osobą fizyczną składa zgłoszenie do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
 • część B.1., pozycje nr 5 i 6 – dane identyfikacyjne składającego formularz;
 • część C., pozycja 44 – podpis składającego formularz ZAP-3 lub podpis osoby reprezentującej składającego, tzn. opiekuna prawnego, kuratora bądź pełnomocnika. W przypadku osoby reprezentującej należy jeszcze wypełnić pozycje od 39 do 42. W pozycji 43 należy wpisać datę wypełnienia zgłoszenia.

Część, którą wypełnia się w zależności od potrzeb:

 • część B.1., pozycje od 7 do 9 wypełnia się tylko podczas pierwszego składania w urzędzie skarbowym ZAP-3;
 • część B.1., pozycję 9 wypełniają tylko osoby, które przed uzyskaniem numeru PESEL posługiwały się identyfikatorem podatkowym NIP;
 • część B.2., pozycje od 10 do 18 – wypełnia się, jeśli chce się podać aktualny adres zamieszkania;
 • część B.3.1. wypełnia się, jeśli chce się podać adres e-mail, w tym miejscu można również zrezygnować z adresu e-mail;
 • część B.3.2. wypełnia się tylko wtedy, gdy adres do korespondencji zgłaszającego jest inny niż adres miejsca zamieszkania (wskazany w części B.2.);
 • części B.4., wypełnia się, żeby podać aktualne informacje na temat rachunku bankowego podatnika, który będzie służył do zwrotu podatku lub jego nadpłaty. Może to być jedynie rachunek, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Pozycję 34 i 35 służą natomiast do zgłoszenia rachunku zagranicznego;
 • część B.4., pozycję 38 wypełnia się, żeby zrezygnować z podanego wcześniej rachunku osobistego, np. w przypadku jego likwidacji.

Co istotne, formularz można przekazać do urzędu na kilka sposobów. Jednym z najwygodniejszych jest wypełnienie druku ZAP-3 online. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak złożyć ZAP-3 przez internet?

Od maja 2021 roku możliwe jest wypełnianie druku ZAP-3 elektronicznie. Można to zrobić na stroniehttps://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/. Zmiana adresu zamieszkania w urzędzie skarbowym przez ZAP-3 online jest bardzo wygodną formą kontaktu z instytucją. Aby móc z niej skorzystać, należy miećprofil zaufany, który umożliwi Ci dostęp do platformy ePUAP.

Logując się przez login.gov.pl, czyli profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną lub aplikację m-Obywatel uzyskuje się dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych – w tym także do zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

Jak wysłać ZAP-3 przez ePUAP? Najprostszą metodą jest wypełnienie formularza interaktywnego na podanej wyżej stronie Ministerstwa Finansów. Aby złożyć ZAP-3 on-line należy dysponować podpisem elektronicznym lub podać dane weryfikacyjne, czyli:

 • identyfikator podatkowy NIP lub PESEL,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza otrzymasz UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru. Warto je zachować na wypadek, gdyby wystąpiły jakiekolwiek nieprawidłowości i urzędnik chciałby się z Tobą skontaktować.

O czym jeszcze warto pamiętać?

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jeśli wprowadziłeś się do nowego mieszkania, warto pamiętać nie tylko o formalnościach w urzędzie skarbowym. Niezależnie od tego, czy kupiłeś, czy wynajmujesz nieruchomość, dobrą praktyką jest również wykupienie odpowiedniej polisy.

Ubezpieczenia domów i mieszkań są dostępne w wielu wariantach. Różnią się od siebie zakresem ochrony i wysokością składki. Możesz zabezpieczyć swój lokal na wypadek pożaru, zalania lub włamania, ale również zadbać o to, by nie ponosić kosztów, jeśli to Ty spowodujesz szkodę np. u sąsiada. W tym kontekście bardzo dobrze sprawdza się polisa OC w życiu prywatnym.

Jeśli nie wiesz, jakie ubezpieczenie wybrać, warto skonsultować się z doradcą, który ma dostęp do ofert wielu różnych ubezpieczycieli. Pomoże Ci w doborze polisy na dom, mieszkanie, a nawet domek letniskowy. Możliwości jest sporo i warto z nich korzystać, by czuć się pewniej.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku