2022-09-23

Wycena szkody samochodu krok po kroku

Wyjaśniamy, jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.

Wycena szkody samochodu krok po kroku

Jeśli przydarzyła Ci się stłuczka lub wypadek i jesteś w zdarzeniu stroną poszkodowaną, możesz liczyć na rekompensatę szkody z OC sprawcy. Gwarantuje to zapis w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jakie kroki jednak podjąć, aby uzyskać odszkodowanie i jak przebiega ustalenie jego wysokości? Co można zrobić, gdy nie zgadzasz się z wysokością szkody określoną przez ubezpieczyciela? Podpowiadamy w artykule.

Wycena szkody samochodu — na czym polega i kiedy jest konieczna?

Pierwszy krok, jaki należy podjąć, to zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Możesz zrobić to dwojako — wybierając tradycyjną ścieżkę zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku lub korzystając z metody BLS, czyli Bezpośredniej Likwidacji Szkody. W drugim przypadku zgłoszenie kierujesz bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela OC, który zajmie się formalnościami i rozliczeniem z ubezpieczycielem sprawcy. Program ten funkcjonuje w Polsce od 2015 r. i zrzesza większość towarzystw ubezpieczeniowych. Pamiętaj jednak, ze aby móc z niego skorzystać zarówno sprawca, jak i poszkodowany musi mieć OC z BLS.

Od momentu przyjęcia zgłoszenia ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. W celu ustalenia jego wysokości konieczna jest wycena szkody samochodu przez rzeczoznawcę. Kilka dni po zgłoszeniu przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego skontaktuje się z Tobą, aby ustalić termin wizyty fachowca, który dokona oględzin uszkodzonego auta. W oparciu o zgromadzone obserwacje i sporządzoną dokumentację fotograficzną zostanie opracowany kosztorys, stanowiący podstawę do wypłaty odszkodowania.

Możliwa jest też wycena szkody bez rzeczoznawcy, zwłaszcza gdy uszkodzenie jest nieduże. W tym wypadku właściciel pojazdu sam wykonuje zdjęcia uszkodzeń i przesyła je do ubezpieczyciela, który na ich podstawie opracowuje wycenę.

Oględziny uszkodzonego auta — na co zwrócić uwagę?

Główną przesłanką przyznania rekompensaty za szkodę z OC, jest wypłata środków pozwalających na całkowitą likwidację uszkodzeń i przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia. Dlatego wycena szkody samochodu powinna uwzględniać wszystkie, nawet najdrobniejsze uszkodzenia. Należy pamiętać, że to, co nie zostanie odnotowane w czasie oględzin, nie zostanie również uwzględnione w kosztorysie. Rzeczoznawca samochodowy doskonale wie, na co uważać, jednak np. przez słabe oświetlenie, może przeoczyć drobne uszkodzenia. Podczas oględzin warto zachować czujność i zwrócić uwagę, czy wszystkie zauważone przez nas szkody zostały uwzględnione, a wszystkie obszary auta szczegółowo obejrzane.

Przed oględzinami również nie powinny być dokonywane żadne naprawy, a jeśli są konieczne, by przejechać na miejsce postoju, to należy pamiętać o wykonaniu wcześniej dokumentacji fotograficznej. 

Sporządzenie kosztorysu szkody

Po oględzinach bądź analizie zdjęć przesłanych przez właściciela pojazdu rzeczoznawca ubezpieczeniowy szacuje koszt naprawy wszystkich uszkodzonych elementów w oparciu o specjalistyczne katalogi i programy. Porównuje minimalne i maksymalne ceny uszkodzonych części, określa ilość roboczogodzin potrzebnych na naprawę oraz stawki za wykonane usługi, obowiązujące w danym regionie Polski. Kosztorys jest przekazywany poszkodowanemu. Najczęściej zawiera następujące informacje:

 • dane pojazdu,
 • wszystkie uszkodzenia,
 • koszty naprawy każdego uszkodzonego elementu bądź wymiany,
 • koszty lakierowania i napraw blacharskich.

Tak opracowana wycena szkody OC pozwala na określenie jej rodzaju. Jeśli naprawa auta będzie opłacalna, ubezpieczyciel uzna szkodę za częściową i przyzna odszkodowanie w wysokości określonej w kosztorysie. Natomiast jeśli koszty naprawy przewyższą wartość pojazdu sprzed zdarzenia, zostanie wydana decyzja o szkodzie całkowitej.

Wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej

W takiej sytuacji ubezpieczyciel oszacuje obecną wartość wraku oraz wartość auta sprzed wypadku. Różnica powstała po odjęciu wartości wraku od wcześniejszej wartości rynkowej pojazdu, da należną kwotę odszkodowania. Decyzja, co zrobisz z wrakiem, należy do Ciebie. Oddanie go do kasacji nie jest jedynym rozwiązaniem. Możesz dopytać ubezpieczyciela, czy zajmie się sprzedażą lub zorientować się, czy okoliczne warsztaty samochodowe nie są zainteresowane kupnem części.

Jeśli jesteś posiadaczem polisy AC, o szczegółach szkody całkowitej z tego tytułu przeczytasz w naszej poradzie.

Dlaczego wycena szkody w samochodzie może być zaniżona?

Zdarza się, że kosztorys otrzymany od ubezpieczyciela nie spełnia oczekiwań osoby poszkodowanej. Niska wycena szkody OC może wynikać z kilku przyczyn:

 • ceny części nie dotyczą oryginalnych elementów, a znacznie tańszych zamienników — w ten sposób ubezpieczyciel proponuje nam środki na naprawę „po kosztach”;
 • nie wszystkie usterki zostały uwzględnione;
 • stawki za usługi świadczone przez warsztat zostały zaniżone;
 • dokonano potrącenia za amortyzację części, czyli pomniejszono odszkodowanie o koszty adekwatne do zużycia uszkodzonych części sprzed wypadku;
 • w przypadku szkody całkowitej cena wraku została zawyżona lub cena samochodu sprzed zdarzenia zaniżona;
 • usterkę uznano za powstałą wcześniej, a nie w czasie wypadku;
 • przy wycenie części zostały uwzględnione upusty, które nie dotyczą poszkodowanego;
 • zamiast wymiany części zalecana jest naprawa, co wiąże się z niższymi kosztami.

Zaniżona wycena szkody z OC skutkuje zbyt niską kwotą odszkodowania, która nie pokryje wszystkich kosztów naprawy auta.

Co zrobić z zaniżoną szkodą?

Wobec zaniżonej szkody nie musisz pozostać biernym. Przeciwnie, jest kilka kroków, które warto podjąć. Przede wszystkim złóż odwołanie od wyceny szkody. Ubezpieczyciel będzie miał 30 dni na odniesienie się do niej. Zanim jednak to zrobisz, przygotuj dokument jak najstaranniej od strony merytorycznej. Pamiętaj, że im lepiej uzasadnisz swoje stanowisko, powołując się na konkretne przepisy lub wycenę niezależnego rzeczoznawcy, tym większe szanse, że odpowiedź ubezpieczyciela będzie pozytywna.

Aby wstępnie oszacować, w jakim stopniu zaniżona została wycena szkody samochodu, pomocnym narzędziem będzie kalkulator online. Fachowe kalkulatory przeznaczone są dla specjalistów, jednak posługując się ogólnodostępnym narzędziem, zyskasz pogląd na skalę zaniżenia.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Zaniżona wartość odszkodowania a prawa poszkodowanego

Jeśli odniesiesz się do konkretnych zagadnień prawnych, ubezpieczycielowi będzie trudniej obalić odwołanie się od wyceny szkody OC. Sąd Najwyższy w uchwale reguluje kwestię potrącania kosztów amortyzacji części. O ile w przypadku AC jest to praktykowane, o tyle w odniesieniu do likwidacji szkody z OC niedopuszczalne. Potwierdziły to wytyczne KNF.

Sąd Najwyższy odniósł się też do kwestii zastępowania w kosztorysowej metodzie likwidacji szkody oryginalnych części zamiennikami, orzekając, że jeśli przed kolizją w pojeździe znajdowały się oryginalne części, to ich koszt powinien być uwzględniony przy wycenie.

Prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela reguluje ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

Zaniżona wycena szkody — jak napisać odwołanie?

Odwołanie od wyceny szkody wzór może czerpać ze standardowego pisma. Powinny się zatem znaleźć w nim Twoje dane osobowe i adresowe oraz nazwa i adres towarzystwa. Ważnymi elementami są też numer polisy, numer szkody i numer decyzji, od której się odwołujesz. Następnie zredaguj uzasadnienie, przedstawiając jak najwięcej konkretów, czyli opinię rzeczoznawcy, postanowienia prawne. Jeśli zrobiłeś wcześniej wycenę szkody w ASO celem określenia kosztu części przeznaczonych do wymiany, koniecznie się do niej odnieś.

Odrzucenie odwołania przez ubezpieczyciela nie musi kończyć starań o wyższe odszkodowanie. Dobrze jest zgłębić temat odwołań, aby poznać, jakie kroki można jeszcze podjąć. Zanim pomyślisz o udaniu się do sądu, zwróć się do Rzecznika Finansowego, którego celem jest pomoc osobom poszkodowanymi w walce z ubezpieczycielami.

Masz wątpliwości co do wysokości wyceny szkody z autocasco? Złóż odwołanie od wyceny szkody AC — wzór jest analogiczny jak w przypadku odwołania od wyceny szkody z OC.

Niezależna wycena szkody

Wycena szkody wykonana przez innego rzeczoznawcę jest trafnym argumentem w sporze z ubezpieczycielem. Wiąże się z kosztami, ale jeśli szacowana różnica w odszkodowaniu je przewyższa, to krok ten się opłaci. Każdy rzeczoznawca samochodowy określa indywidualnie cennik, jednak przeciętny koszt wyceny to kilkaset złotych.

Pamiętaj o zweryfikowaniu uprawnień rzeczoznawcy w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych.

Rozliczenie bezgotówkowe szkody z OC

Zgłaszając szkodę, określasz formę jej likwidacji jako kosztorysową lub serwisową. W pierwszym wypadku ubezpieczyciel dokona wyceny i wypłaty odszkodowania. Alternatywą jest metoda serwisowa, zwana też bezgotówkową lub warsztatową, w której ubezpieczyciel rozlicza się z warsztatem, a zadaniem właściciela jest jedynie odstawienie auta do mechanika. Decydując się na tę metodę, dobrze jest wybrać warsztat współpracujący z ubezpieczycielem bądź ASO, aby oszczędzić czas i ograniczyć formalności.

Poniżej najistotniejsze różnice między metodą kosztorysową i serwisową:

Metoda kosztorysowaMetoda serwisowa

Likwidacja szkody przez wypłatę konkretnej kwoty

Likwidacja szkody przez naprawę samochodu

Środki finansowe otrzymuje ubezpieczony

Środki finansowe otrzymuje warsztat

W przypadku zaniżenia wyceny odwołanie składa ubezpieczony

Wobec zaniżenia wyceny odwołanie składa warsztat

Po otrzymaniu odszkodowania ubezpieczony naprawia samochód na własną rękę

Ubezpieczony odbiera naprawiony samochód bez podejmowania dodatkowych działań

Porównaj ceny AC z CUK

Strony wypadku są najczęściej dwie — sprawca i poszkodowany. Poszkodowanego chroni OC. Naprawa Twojego samochodu, jeśli w sposób nieumyślny spowodowałeś wypadek lub stłuczkę, nie podlega pod OC i wygeneruje niemałe koszty. Może jest to odpowiedni moment, aby rozważyć zakup polisy AC? Cenę w różnych towarzystwach porównasz z pomocą naszego kalkulatora, kontaktując się telefonicznie z doradcą lub w jednej z placówek CUK. Najkorzystniejszy jest zakup AC razem z OC, ale niektóre towarzystwa umożliwiają również dokupienie AC do już obowiązującej polisy OC.

Oceń artykuł

4.33
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku