2021-11-10

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela — co można zrobić? Jak napisać?

Poznaj sposoby odwołania się od decyzji ubezpieczyciela!

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela — co można zrobić? Jak napisać?

Zdarzyła Ci się stłuczka, kolizja albo poważniejszy wypadek? Zgłosiłeś się do towarzystwa ubezpieczeniowego, dostałeś odszkodowanie albo decyzję o odmowie? Sprawdź, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela oraz jakie masz możliwości.

Odwołanie od odszkodowania — kiedy warto?

Masz prawo do złożyć odwołanie od decyzji PZU, Wiener, Generali, Allianzu czy też innego towarzystwa ubezpieczeniowego. Kiedy zgłosisz się po stłuczce czy też wypadku po odszkodowanie, ale dostaniesz odmowę lub kwota wypłaty nie będzie Cię satysfakcjonować, jest to zgodne z prawem, według Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to pierwszy poważny krok do tego, aby otrzymać większą kwotę albo przyznać Ci odszkodowanie za szkodę. Na tym etapie nie musisz wchodzić na drogę sądową, dlatego nie stracisz pieniędzy na wnioski czy adwokata. Niestety, jeśli odwołanie od odszkodowania nie zostanie przyjęte, wtedy będzie to konieczne. Oczywiście musisz mieć wszelkie dowody, które świadczą o tym, że towarzystwo popełniło błąd.

Zanim zaczniesz odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela, zastanów się nad tym, czy Twoja decyzja nie jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami, a także dokładnie przejrzyj OWU (Ogólny Warunki Ubezpieczenia). Zapoznaj się też ze stanowiskiem towarzystwa i przeanalizuj, czy jest ona zgodna ze szczegółami umowy, którą wcześniej podpisałeś. Niestety, tak jak w każdym innym przypadku, firma mogła po prostu popełnić błąd i w związku z tym odmówiono Ci wypłaty odszkodowania. 

To ważne!

Kiedy podpisujesz umowę z ubezpieczycielem, nie bój się zadawać pytań. Wszystkie zapisy powinny być dla Ciebie jasne. Jeśli kupujesz ubezpieczenie online, zawsze możesz zadzwonić na infolinię i dowiedzieć się więcej na temat konkretnej oferty. Pamiętaj też, że zgodnie z prawem, to Ty musisz udowodnić, że decyzja ubezpieczyciela jest błędna. 

W jakiej sytuacji możesz napisać odwołanie od odszkodowania? Nie tylko wtedy, kiedy towarzystwo odmówiło wypłaty świadczenia, ale także jeśli zaniżono wartość samochodu sprzed wypadku albo zawyżono wartość wraku pojazdu po szkodzie całkowitej. Ponadto jeśli spotkała Cię odmowa wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, także możesz złożyć odwołanie. Często też wnioskodawcy nie zgadzają się z decyzją ubezpieczyciela, bo według nich zaniżono wycenę szkody z OC i AC.

Kiedy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania?

Po wystąpieniu szkody, jak najszybciej powinieneś zgłosić się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wtedy rozpoczyna się cała procedura związana z wypłatą odszkodowania, zgodnie z warunkami w umowie. Szczegółowe terminy znajdziesz właśnie w niej, ale najczęściej jest to do 7 dni po wypadku czy też stłuczce. Ubezpieczyciel ma 30 dni na decyzję, czyli wypłatę odszkodowania albo informację o odmowie. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

W teorii masz sporo czasu, aby złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Według kodeksu cywilnego dopiero po 3 latach przedawnia się roszczenie, chociaż są pewne wyjątki. W niektórych sytuacjach jest na to nawet 10 lat (kiedy szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego) i 20 lat (jeśli chodzi o przestępstwo). Nie warto jednak czekać w nieskończoność, lepiej od razu napisać odwołanie. Dzięki temu nie umkną Ci pewne szczegóły związane ze zdarzeniem. Towarzystwo ubezpieczeniowe na rozpatrzenie odwołania ma od 30 dni roboczych, jeśli jednak sprawa jest bardziej skomplikowana, musi Cię o tym poinformować. Termin może przedłużyć się do 60 dni roboczych.

To ważne!

Towarzystwo ubezpieczeniowe w terminie do 30 dni roboczych od momentu złożenia odwołania, musi poinformować Cię o swojej decyzji. Jeśli nie, powinien uzasadnić swoje opóźnienie oraz podać przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Kiedy tego nie zrobi, przyjmuje się, że sprawa jest rozwiązana z pozytywnym skutkiem dla poszkodowanego.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Wzór

Jeśli nie wiesz, jak napisać odwołanie, musisz pamiętać nie tylko o podstawowych danych, ale także o dowodach. W związku z tym konieczne są pewne liczby i podanie podstawy prawnej, na którą się powołujesz. Rozpocznij od najważniejszych danych, czyli swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, a także nazwy towarzystwa i adresu. Kolejnymi ważnymi informacjami są numer polisy, numer szkody oraz numer decyzji, która została wydana przez ubezpieczyciela. 

Aby napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, musisz też uzasadnić swój wniosek. Nie musi być to długa informacja, ale przydadzą się konkrety, czyli np. faktury, informacje o cenach części samochodowych (np. od Autoryzowanej Stacji Obsługi), oświadczenie rzeczoznawcy, informacja o wycenie pojazdu. Doprecyzuj też, jakiej konkretnie kwoty się domagasz. Podaj od razu swój numer konta bankowego, aby przyspieszyć proces wypłaty odszkodowania.

Jeśli chodzi o podstawę prawną, warto odnieść się do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. To ona określa, że możesz zgłosić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Po uzasadnieniu nie zapomnij o własnoręcznym podpisie

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy — jak napisać odwołanie do ubezpieczyciela?

Częstym powodem, dla którego wnioskodawcy piszą odwołanie do ubezpieczyciela, jest zaniżenie odszkodowania z OC sprawcy. Towarzystwo bierze pod uwagę aktualny cennik części zamiennych i ich amortyzację. Może też uznać, że pewne wady w aucie były jeszcze przed wystąpieniem szkody, stąd właściciele aut stwierdzają, że wypłata odszkodowania jest za niska. Kwota wypłaty odszkodowania obejmuje też robociznę, jednak towarzystwo oblicza ją według swoich indywidualnych stawek. Może okazać się, że nie ma ona związku z rzeczywistymi kwotami naprawy auta. 

Pamiętaj o tym, że nie musisz godzić się z wysokością odszkodowania z OC. W odwołaniu uzasadnij swoją decyzję. Przydadzą się zdjęcia samochodu oraz wszelkie dokumenty związane z naprawami w warsztacie. Określ, jakie części zostały użyte oraz w jakim miejscu. Dobrze jest też mieć opinię rzeczoznawcy, co może przyspieszyć cały proces i uwiarygodnić Twoje zdanie.  

Stwierdzenie szkody całkowitej — jak napisać odwołanie?

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe obliczy, że szkody naprawy są znacznie wyższe niż wartość pojazdu, może stwierdzić szkodę całkowitą. To wyjątkowa sytuacja, kiedy wypadek był naprawdę poważny. Z tytułu OC najczęściej stwierdza się szkodę całkowitą, kiedy wartość naprawy przekracza 100%. Jednak w przypadku AC te progi są nieco niższe. Towarzystwo bierze pod uwagę wartość pojazdu z dnia wypadku, do tego pomniejsza ją o wartość wraku.

Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku zaniżenia odszkodowania z OC, jednak nie musisz godzić się z tą decyzją ubezpieczyciela. W uzasadnieniu podaj cenę rynkową pojazdu, np. na podstawie przykładowych aukcji internetowych. Aby mieć pewność, że Twój wniosek jest zasadny, wybierz się do rzeczoznawcy.  

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu

Wypłata świadczenia za uszczerbek na zdrowiu jest ustalana indywidualnie. Jeśli według Ciebie jest ona zbyt niska, musisz uzasadnić swoje odwołanie. Załącz dokumentację medyczną, a także opisz, jak uszczerbek na zdrowiu wpłynął na Twoje życie, np. jest potrzebna rehabilitacja, nie możesz podjąć pracy zarobkowej albo wykonywać dotychczasowych obowiązków. Pamiętaj o tym, że odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu powinno pomóc Ci finansowo i pokryć koszty związane z leczeniem.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela OC — nie tylko pocztą

Najprościej jest wysłać odwołanie od odszkodowania tradycyjną pocztą. Załączasz oświadczenie z uzasadnieniem, a także ważne dokumenty. Pamiętaj o tym, aby towarzystwo potwierdziło odbiór, wtedy będziesz mieć pewność, że odwołanie dotarło tam, gdzie trzeba. Jeśli masz ochotę zrobić to osobiście, zbierz wszystkie dokumenty i zanieś do najbliższej placówki.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Możesz też skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym telefonicznie. Odwołanie masz prawo odesłać również drogą elektroniczną, jeśli towarzystwo daje taką możliwość. Sprawdź na stronie internetowej, jaki jest dokładny adres e-mailowy, aby dokumenty trafiły do odpowiedniego działu w firmie. 

Kolejna odmowa wypłaty odszkodowania — co dalej?

Jeśli otrzymałeś kolejną odmowę wypłaty odszkodowania albo towarzystwo ubezpieczeniowe nie przyznaje się do zaniżenia kwoty wypłaty, nie musisz jeszcze udawać się do sądu. Istnieje instytucja Rzecznika finansowego, która ma pomóc osobom poszkodowanym w sporach z ubezpieczycielami bez ponoszenia wysokich kosztów. Możesz się do niego zgłosić w następujących sytuacjach:

  • kiedy chcesz napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,
  • nie wiesz, jakie są Twoje prawa,
  • odwołanie od decyzji ubezpieczyciela została rozpatrzona negatywnie,
  • toczy się postępowanie sądowe i potrzebujesz dodatkowej opinii.

Rzecznik Finansowy pomoże Ci dobrze uzasadnić swoje odwołanie, a także poinformuje Cię, jakie masz prawa. Wystarczy, że zadzwonisz na infolinię albo wyślesz swoje zapytanie mailowo.

Oprócz darmowych porad Rzecznik Finansowy może rozpocząć postępowanie interwencyjne lub polubowne. Pierwsze z nich ma miejsce wtedy, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odrzuci odwołanie. Wystarczy, że złożysz wniosek i załączysz wszystkie dotychczasowe dokumenty. Warto zaznaczyć, że pomoc Rzecznika Finansowego w tej sytuacji jest zupełnie darmowa. Wniosek możesz wysłać pocztą lub e-mailem, a jego wzór pobierzesz ze strony internetowej.

Postępowanie polubowne Rzecznik Finansowy pomoże Ci zakończyć spór z towarzystwem ubezpieczeniowym. Taka pomoc jest płatna, wniosek kosztuje 50 złotych. Pamiętaj o tym, że Rzecznik Finansowy nie jest prawnikiem ani adwokatem. Nie stanie też po jednej ze stron. Zależy mu na tym, aby zakończyć spór i podpisać ugodę. 

Postępowanie sądowe — ostateczność w walce o odszkodowanie

Jeśli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania nic nie dało, a Rzecznik Finansowy także nie pomógł, konieczne będzie postępowanie sądowe. Niestety, wiąże się to z dodatkowymi kosztami, w tym pomocą prawników. 

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

  • Wiele towarzystw do wyboru,
  • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
  • Pełne wsparcie doradców.

Kompleksowa ochrona Twojego auta? Tylko z CUK!

Jeśli masz jakieś wątpliwości co do zapisów w umowie, podejmij współpracę z ekspertami w dziedzinie ubezpieczeń. Nasi doradcy wyjaśnią Ci krok po kroku, na jaką pomoc możesz liczyć, kiedy dojdzie do szkody. Jednocześnie, zaoszczędzisz czas i pieniądze. Ubezpieczenie kupisz online, telefonicznie albo w jednej z placówek.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku