2022-11-08

Warta Ochrona 3.0 — ubezpieczenie na życie w nowej odsłonie

Dowiedz się więcej na temat nowego ubezpieczenia na życie.

Warta Ochrona 3.0 — ubezpieczenie na życie w nowej odsłonie

30 października 2022 pojawiła się najnowsza wersja produktu Warta Ochrona. Rozbudowana odsłona polisy w wariancie 3.0 gwarantuje jeszcze więcej korzyści dla klientów. Towarzystwo zapewnia pomoc w przypadku wielu zdarzeń (m.in. po wypadku i w chorobie).

Warta proponuje polisę na życie skierowaną do różnych grup wiekowych i zawodowych. Zakres ochrony można precyzyjnie dopasować do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Sprawdź, czym jest nowy wariant polisy i rozważ zakup ubezpieczenia na życie w Warcie!

Czym jest polisa Warta Ochrona?

Warta Ochrona to produkt ubezpieczeniowy TU Warta dający gwarancję bezpieczeństwa finansowego ubezpieczonemu i jego najbliższym, w przypadku wielu trudnych sytuacji losowych. Ubezpieczenie obejmuje m.in. choroby, wypadki, śmierć oraz usługi assistance, a także pakiety dodatkowe, które można dopasować do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Polisa na życie Warta Ochrona zapewnia możliwość leczenia za granicą z limitem kosztów na poziomie aż 2 mln euro!

Czym jest nowa odsłona produktu Warta Ochrona 3.0?

Oprócz podstawowych korzyści oraz możliwości dostosowania pakietu ochrony do swoich potrzeb, dzięki wariantowi Warta Ochrona 3.0 zyskasz dodatkowo m.in. wyższy wiek przystąpienia do polisy – do 70. roku życia, ochronę do ukończenia 100 lat, nowe umowy dodatkowe (w tym umowę dodatkową z niezdolnością do pracy i wypłatą renty miesięcznej), zabezpieczenie dla osób wyczynowo uprawiających sport – Pakiet Sport, nowe pakiety dla dziecka, a także rozwiązania pod kredyt. Śledź ofertę towarzystwa Warta i wykup ubezpieczenie na życie dostosowane do Twoich preferencji!

Warta Ochrona 3.0 – modyfikacje dla osób starszych

Ubezpieczenie na życie po 60 roku życia w wariancie 3.0 będzie jak najbardziej możliwe. Wszelkie modyfikacje wiekowe, które weszływ życie 30.10.2022 r., są korzystne dla osób starszych chcących wykupić lub kontynuować ochronę. Warta proponuje bowiem przedłużenie polisy w ramach długoterminowego zabezpieczenia życia do ukończenia 100 lat. Oferta kierowana do osób starszych zapewni także ochronę w następujących aspektach:

 • zaniechanie obowiązku opłacania składek od rocznicy po ukończeniu 85 roku życia;
 • składka zostanie zwrócona za niewykorzystany okres w przypadku rezygnacji w okresie bezskładkowym;
 • nowa umowa dodatkowa: niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego z wypłatą renty miesięcznej w szczególności dla osób z uprawnieniami emerytalnymi powyżej 55 roku życia oraz wypłatą świadczenia opiekuńczego, które ma służyć wsparciu ubezpieczonego w powrocie do zdrowia (może on je przeznaczyć na zakup leków, rehabilitację, usługi lecznicze bądź opiekuńcze, ale także na dostosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej);
 • ochrona po orzeczeniu niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • nowa umowa dodatkowa: w przypadku niezdolności do pracy z wypłatą renty miesięcznej w dwóch wersjach, a także przyznaniem świadczenia opiekuńczego mającego na celu wesprzeć ubezpieczonego w rekonwalescencji.

O tym, co powinna obejmować polisa seniora i dlaczego warto wykupić ubezpieczenie po 70 roku życia, pisaliśmy już w tej poradzie: sprawdź, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu dla osób starszych.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Warta Ochrona 3.0 – pakiet dla aktywnych

Warta Ochrona w ramach ubezpieczenia na życie zapewnia też warianty polisy dostosowane do aktywności klienta. W zależności od rodzaju uprawianego sportu warto rozważyć zatem ulepszony Pakiet Sport dla aktywnych. Uwzględnia on takie aktywności jak biegi, lekkoatletyka, kulturystyka, tenis, piłka nożna, żeglarstwo i wiele innych. Osobom uprawiającym sport towarzystwo zaoferuje także:

 • nową umowę dodatkową: trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku dla aktywnych;
 • świadczenie jest oparte na nowej tabeli uszczerbków, która została przygotowana specjalnie pod tę grupę docelową i uwzględnia jej potrzeby;
 • możliwość rozszerzenia (o opcję dla aktywnych) zakresu ochrony w umowach dodatkowych;
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu po wypadku wraz ze świadczeniem lekowym;
 • pomoc medyczną – aktywni, z wyższymi limitami w zakresie rehabilitacji;
 • operacje ubezpieczonego.

Warta Ochrona 3.0 – zabezpieczenie w razie choroby

Ubezpieczenie na życie Warta Ochrona zapewnia też pomoc w razie pobytu w szpitalu, poważnych zachorowań oraz w procesie rehabilitacji i rekonwalescencji. Dostępna będzie także rozbudowana forma wsparcia medycznego z podwyższonym limitem na rehabilitację dla osób aktywnych. Oto najważniejsze zmiany przewidziane w ramach produktu Warta Ochrona 3.0:

 • modyfikacje w katalogach poważnych zachorowań: zmiany istniejących i dodanie nowych jednostek chorobowych takich jak: cukrzyca typu I, sepsa, neuroborelioza;
 • elastyczne podejście dopasowane do stanu zdrowia ubezpieczonego dla osób, których stan zdrowia nie pozwalał do tej pory zawrzeć umowy dodatkowej w pełnym zakresie;
 • nowa umowa dodatkowa z rozbudowaną ochroną w przypadku wystąpienia choroby nowotworowej, w tym do 120 miesięcy od wypłaty świadczenia z tytułu choroby onkologicznej w stadium zaawansowanym (Warta – Sposób na Raka);
 • preferencyjny zakres polisy w przypadku nowotworów złośliwych przedinwazyjnych, które zawierają również inne nowotwory złośliwe skóry (nie tylko czerniak);
 • nowa umowa dodatkowa: możliwość zasięgnięcia drugiej opinii lekarskiej dla ubezpieczonego z otwartym katalogiem chorób zdiagnozowanych w okresie ubezpieczenia (w tym również ochrona dla pacjenta po zakończeniu COVID-19);
 • modyfikacja umowy dodatkowej assistance medyczny i zmiana nazwy na „Pomoc medyczna” oraz wydłużenie wieku ochrony do 75 roku życia z nowymi zakresami.

Co jeszcze zyskasz dzięki nowej ofercie Warta Ochrona?

Warta Ochrona w wariancie 3.0 to nie tylko przyjazne klientom OWU – jasne i czytelne zasady oraz szeroki zakres ubezpieczenia z uwzględnieniem licznych zachorowań. To przede wszystkim polisa dedykowana różnym grupom społecznym niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu. Towarzystwo zapewnia teraz także:

 • 1
  Zabezpieczenie pod kredyt – w nowym wariancie również z malejącą sumą ubezpieczenia oraz niższą składką: w przypadku śmierci od 3 roku polisy do maksymalnie 40% wartości początkowej sumy ubezpieczenia w ostatnim roku polisowym;
 • 2
  Uregulowanie kwestii wskazywania uprawnionego zastępczego, a także kolejności osób uprawnionych do świadczenia w przypadku wskazania więcej niż jednego uprawnionego;
 • 3
  Zmiany w procesie obsługi umowy ubezpieczenia poprzez umożliwienie modyfikacji warunków w trakcie trwania polisy – z pierwszym dniem okresu zgodnie z częstotliwością płatności, w tym:
 • zwiększenie sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci,
 • obniżenie sumy ubezpieczenia – począwszy od 3. rocznicy polisy,
 • po upływie pierwszej rocznicy polisy objęcie ochroną ubezpieczeniową osób dotychczas nieubezpieczonych,
 • dokupienie umowy dodatkowej, pakietu dla dziecka,
 • zwiększenie albo obniżenie sumy ubezpieczenia dodatkowego.

Jakie są najważniejsze zalety polisy Warta Ochrona?

Polisa Warty na życie to szansa na zyskanie szerokiego zakresu ubezpieczenia nie tylko dla siebie, ale także dla całej rodziny. Ubezpieczeniem mogą być objęte zarówno dzieci, dorosłe dzieci, współmałżonkowie, jak i seniorzy. Co ważne, istnieje możliwość objęcia polisą osób, które wcześniej nie kontynuowały ubezpieczenia, a także mają zdiagnozowane choroby występujące w katalogu.

Warta proponuje korzystne cenowo ubezpieczenia na życie, biorąc pod uwagę rozbudowany zakres ochrony – od tego właśnie uzależniony jest cennik oferty. Składka w danym wariancie jest stała, niezależna od wieku ubezpieczonego, a jej poziom zależy wyłącznie od zakresu ubezpieczenia.

Kolejnymi atutami Warty Ochrona 3.0 są wysokie sumy ubezpieczenia i potencjalnych świadczeń, a także możliwość dostosowania oferty do potrzeb i preferencji każdej z ubezpieczonych osób.

Dowiedz się, kogo można uposażyć w ramach polisy na życie.

Ochrona Warty oraz inne polisy na życie – wykonaj kalkulację w CUK!

Warta proponuje ubezpieczenie na życie, które cieszy się doskonałymi opiniami i wysokim zainteresowaniem wśród naszych klientów. Zawsze masz jednak możliwość porównania ofert innych towarzystw i dostosowania ich do swoich potrzeb. Dzięki rozbudowanej ofercie CUK zyskujesz dostęp do najlepszych i najtańszych polis na rynku!

Zapewniamy najnowsze oferty od ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, a także liczne promocje i zniżki dla stałych klientów. Wykonaj kalkulację na naszej stronie i przekonaj się, jak wiele zyskasz, kupując polisę na życie online! Wycenę otrzymasz w niecałe 2 minuty, oszczędzając czas i pieniądze. Wolisz zapytać o polisę osobiście? Odwiedź jedną z ponad 500 placówek stacjonarnych CUK w całej Polsce lub skontaktuj się z naszym doradcą za pośrednictwem infolinii. Czekamy na Ciebie już dziś!

Oceń artykuł

4.67
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku