2023-09-27

Co obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy?

Sprawdź, czy jest możliwość objęcia ochroną odpowiedzialności materialnej kierowcy zawodowego!

Co obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy?

Kiedy pracujesz jako kierowca zawodowy, Twoje obowiązki często wykraczają poza samo prowadzenie pojazdu służbowego. Na Tobie spoczywa też odpowiedzialność za bezpieczny transport przewożonego towaru oraz pojazdów. Co jednak w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje uszkodzenie auta lub zniszczenie transportowanych przez Ciebie materiałów? Czy będziesz musiał pokryć szkody z własnej kieszeni? Na szczęście istnieje rozwiązanie w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej kierowcy. Podpowiadamy, co trzeba zrobić, żeby zabezpieczyć się w razie tak nieprzyjemnej sytuacji.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy zawodowego?

Ubezpieczenie dla kierowców zawodowych to dodatkowa opcja, którą oferują właściciele firm transportowych zarządzający dużymi flotami pojazdów. Dzięki tej polisie zabezpieczają siebie i swoich kierowców przed poniesieniem odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone osobom trzecim lub w mieniu powierzonym do transportu.

Co obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy? W zależności od wykupionego pakietu polisa ta może obejmować:

 • Odpowiedzialność majątkową – chroniącą przed kosztami związanymi z uszkodzeniem samochodu służbowego, przewożonego towaru oraz szkodami wyrządzonymi osobom trzecim (np. w wyniku źle zabezpieczonego towaru).
 • Ochronę przed szkodami spowodowanymi przy załadunku towaru – co jest szczególnie ważne dla kierowców odpowiedzialnych za prawidłowe zabezpieczenie ładunku.
 • Ochronę prawną zawodowego kierowcy – obejmującą pokrycie kosztów porad prawnych, dokumentacji oraz postępowań sądowych.

Ubezpieczenie chroniące kierowcę w razie wyrządzenia szkód materialnych oferuje na przykład Ergo Hestia jako dodatek przy ubezpieczeniu flotowym i grupie minimum 100 pracowników.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

Ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego – czego nie obejmuje?

Mimo że ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy zapewnia szeroki zakres ochrony, istnieją pewne wyłączenia, których warto być świadomym. Ochroną nie są objęte szkody:

 • wyrządzone umyślnie,
 • wyrządzone przez osobę nieuprawnioną do wykonywania określonych czynności na stanowisku pracy,
 • spowodowane przez kierowcę pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających.

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy to istotna polisa, która chroni pracowników zatrudnionych w transporcie przed finansowymi konsekwencjami szkód w pojazdach i mieniu, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Pamiętaj, by przed zakupem tej ochrony sprawdzić szczegółowe warunki polisy oraz wyłączenia, by być dobrze zabezpieczonym w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na drodze.

Jakiej ochrony potrzebuje kierowca zawodowy?

Kierowcy zawodowi, którzy spędzają wiele godzin na drodze, narażeni są na różnorodne ryzyka i niebezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby mieli odpowiednią ochronę, która zabezpieczy ich i firmę, dla której pracują, przed potencjalnymi stratami i kosztami.

Poniżej opisujemy kluczowe rodzaje ubezpieczeń, jakich potrzebuje kierowca zawodowy.

 • Ubezpieczenie OCP, czyli OC przewoźnika – jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu przewoźnika drogowego, które ma chronić go przed nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy przewozu. Ubezpieczenie zadziała np. gdy ładunek zostanie uszkodzony, zniszczony lub skradziony.
 • OC zawodu – kierowcy zawodowi wykonują pracę, która niesie ze sobą pewne ryzyko w związku z prowadzeniem pojazdu ciężarowego. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe nie oferują ubezpieczenia OC zawodu dla pojedynczych kierowców zawodowych. Takie OC, jak wspominaliśmy można wykupić jedynie przy ubezpieczeniu flotowym.
 • OC naczepy i pojazdu – kierowcy zawodowi często prowadzą auta z naczepami, w których przewożą towar. OC naczepy stanowi zabezpieczenie dla właścicieli naczep, które mogą zostać uszkodzone lub spowodować szkody w razie wypadku. Właściciele naczep powinni zadbać o to ubezpieczenie, aby mieć pewność, że w razie potrzeby otrzymają wsparcie finansowe na pokrycie kosztów naprawy lub wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie OC naczepy i pojazdu ciężarowego jest obowiązkowe – reguluje to ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
 • Ubezpieczenie NNW komunikacyjne – jako kierowca zawodowy jesteś bez przerwy w ruchu i dlatego warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu siebie i Twojej rodziny. NNW dla kierowcy z sumą ubezpieczenie 500 000 zł możesz kupić już od 39 zł miesięcznie. Sprawdź polisę Bezpieczni w drodze!

Kierowca zawodowy potrzebuje kompleksowej ochrony, która uwzględni wszystkie aspekty jego pracy. Powyżej znajdują się kluczowe elementy, które zabezpieczą nie tylko kierowcę, ale również firmę, w której on pracuje, przed nieoczekiwanymi wydatkami i potencjalnymi stratami finansowymi. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą pamiętaj również, aby wykupić odpowiednie ubezpieczenia firmowe!

Praca kierowcy zawodowego bywa niebezpieczna. Wybierając odpowiednie ubezpieczenie możesz spokojnie wykonywać swoje obowiązki na drodze.

FAQ:

 • 1
  Czy pracodawca może obciążyć kierowcę za kolizję?

  Tak. Jeżeli pojazd nie posiada ubezpieczenia AC, pracodawca może żądać od Ciebie rekompensaty w związku z uszkodzeniem powierzonego mienia.

 • 2
  Czy OC zawodowe jest obowiązkowe?

  Ubezpieczenie OC zawodu obowiązkowe jest dla wybranych grup zawodowych. W przypadku kierowcy zawodowego nie ma takiego obowiązku. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują taki produkt tylko przy większej ilości pracowników. Nie ma możliwości ubezpieczenia się indywidualnie.

 • 3
  Co, gdy pracownik uszkodził samochód?

  Jeśli pojazd nie był objęty ubezpieczeniem AC, pracownik, który uszkodził samochód, będzie zobowiązany do naprawienia szkody.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku