2024-03-11

Co obejmuje ubezpieczenie farmy fotowoltaicznej i jakie wybrać?

Dowiedz się, jak skutecznie chronić swoją inwestycję.

Co obejmuje ubezpieczenie farmy fotowoltaicznej i jakie wybrać?

Prowadzisz elektrownię fotowoltaiczną lub firmę budującą, eksploatującą lub zarządzającą takimi instalacjami i szukasz sposobu na ochronę swojej działalności? Idealnym zabezpieczeniem farmy fotowoltaicznej jest wykupienie polisy. Sprawdź, co powinno zawierać dobre ubezpieczenie farm fotowoltaicznych.

Najważniejsze informacje:

 • Dobra polisa obejmuje instalację fotowoltaiczną wraz z całą infrastrukturą, ubezpieczenie utraty zysku oraz odpowiedzialności cywilnej.
 • Można zdecydować się na ubezpieczenie w formule all risk, czyli wszystkich ryzyk.
 • Koszt ubezpieczenia farmy fotowoltaicznej zależy od różnych czynników. Towarzystwa wyliczając składkę, biorę pod uwagę m.in. liczbę poszczególnych elementów instalacji czy szacowaną produkcję energii elektrycznej.
 • Ubezpieczenie farmy fotowoltaicznej można kupić w towarzystwie InterRisk, Hestia, Wiener, a także Warta (Zielona Energia) i PZU (Energia Słońca).

Czym jest ubezpieczenie farmy fotowoltaicznej?

To polisa, której zadaniem jest ochrona finansów właścicieli małych i dużych instalacji fotowoltaicznych, nazywanych farmami lub elektrowniami, o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 50 kW.

Nie jesteś właścicielem elektrowni fotowoltaicznej, ale masz panele PV w swoim gospodarstwie? Sprawdź nasz artykuł poświęcony ubezpieczeniom instalacji fotowoltaicznych.

Prowadzisz firmę związaną z transportem towaru? Niezależnie od tego czy przewozisz go drogą lądową, kolejową czy lotniczą, możesz zapewnić swojej działalności dodatkową ochronę. Wszystko to w dobrej cenie w CUK Ubezpieczenia!

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

W zależności od oferty mamy do czynienia z różnymi zakresami ubezpieczenia farmy fotowoltaicznej. Z reguły obejmuje ono:

 • instalację,
 • utratę dochodu w związku z niewyprodukowaną energią,
 • odpowiedzialność cywilną.

Jak zabezpieczają właściciela elektrowni te poszczególne elementy polisy?

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Na przykład w ubezpieczeniu PZU Energia Słońca, farma fotowoltaiczna może być ubezpieczona od wszystkich ryzyk. Polisa obejmuje nie tylko samą instalację, czyli zespół paneli fotowoltaicznych, których zadaniem jest przetwarzanie energii słonecznej w elektryczną, ale też infrastrukturę dodatkową (np. konstrukcję, na której zamontowane są panele PV, transformatory, inwertery, linie przesyłowe, wyposażenie, ogrodzenie) i magazyny energii.

Ubezpieczenie farmy fotowoltaicznej musi uwzględniać specyfikę takiej infrastruktury. Oto najczęściej występujące zdarzenia, od których powinna chronić dobra polisa:

 • zdarzenia losowe (naturalne) np. gradobicie, uderzenie pioruna, huragan, pożar, zalanie, działanie mrozu, śniegu czy lodu, osunięcie się ziemi, lawina, sztorm,
 • upadek statku powietrznego,
 • przepięcia,
 • wadliwa instalacja, spowodowana błędami konstrukcyjnymi, wykonawczymi, użyciem wadliwych materiałów,
 • działanie osób trzecich m.in. kradzież, wandalizm, niewłaściwe serwisowanie,
 • awarie, w tym działalność gryzoni (np. przegryzienie kabli),
 • inne przyczyny.

Ważne!

Specjaliści porównują młody rynek elektrowni fotowoltaicznych w Polsce do tego u naszych zachodnich sąsiadów. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli (GDV) zniszczenia wywołane przez działanie sił przyrody stanowiły w roku 2022 ok. 36% wszystkich szkód w instalacjach PV. Uderzenia pioruna stanowiły 21% wszystkich zdarzeń, śnieg – 6%, silny wiatr również 6%, a grad – 3%. Porównując te dane do warunków polskich, trzeba zaznaczyć, że uderzenie pioruna może wystąpić u nas z równie dużym prawdopodobieństwem co w Niemczech, a grad i silny wiatr z nieco mniejszym.

Ubezpieczenie utraty zysku

Jeśli elektrownia fotowoltaiczna z jakiegoś powodu nie jest aktywna, właściciel na niej nie zarabia. Ubezpieczenie utraty przychodu lub dochodu po szkodzie zapewni odszkodowanie w sytuacji, gdy przerwa w działaniu paneli spowodowana jest uszkodzeniem lub innym, zdarzeniem, o którym była mowa w poprzednim punkcie.   

W umowach ubezpieczenia farm fotowoltaicznych ustalany jest limit dla utraconego zysku. Zależy on od maksymalnej przerwy w produkcji energii, a także tego, jaka jest średnia wartości energii, dostarczanej przez daną farmę. Sumę ubezpieczenia określa się na podstawie wniosku, który zawiera informację na temat prognozowanego przychodu w okresie 12 miesięcy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i innych źródeł przychodów dot. energii.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jako właściciel elektrowni fotowoltaicznej, możesz produkować energię elektryczną na skalę przemysłową. Ważne jest więc, byś zawarł ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jest częstym dodatkiem proponowanym producentom energii. Umowa OC zapewnia wsparcie finansowe w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim. Taka polisa chroni w związku z:

 • szkodą osobową – np. gdy pracownik podczas serwisowania instalacji potknie się i dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • szkody na mieniu – tutaj chodzi głównie o szkody, jakie producent może wyrządzić osobie trzeciej w związku z wprowadzeniem do obrotu energii elektrycznej o złych parametrach (przepięcia, pożary itp.), w ramach tej odpowiedzialności można również wykupić ochronę np. za szkody w środowisku.

Oprócz tego ważne jest, by ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmowało klauzule ubezpieczenia czystych strat finansowych. Odszkodowanie pokryje koszty u klientów lub kontrahentów, które powstały wskutek dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach. 

Praktyczne dodatki

Niektóre towarzystwa oferują także szereg usług dodatkowych w ramach ubezpieczenia. Na przykład towarzystwo Wiener pokrywa koszty wynikające z eksploatacji instalacji fotowoltaicznej m.in. prac budowlanych. Zapewnia także wsparcie finansowe w ramach odzyskania utraconych danych, programów, systemów operacyjnych.

Od czego zależy cena ubezpieczenia farmy fotowoltaicznej?

Ryzyko ubezpieczeniowe ustalane jest na podstawie wielu czynników. Pod uwagę brane są m.in.:

 • wielkość farmy,
 • moc instalacji oraz zakładana roczna produkcja energii elektrycznej,
 • elementy instalacji m.in. liczba i rodzaj transformatorów, falowników czy modułów,
 • zastosowane systemy ochrony mi.n. przepięciowej, odgromowej itd.,
 • lokalizacja i sposób montowania paneli (na gruncie, na dachu budynku),
 • szkodowość w przypadku instalacji istniejących już kilka lat,
 • zabezpieczenie przed zwierzętami i osobami niepowołanymi.

Zastanawiasz się, ile kosztuje ubezpieczenie Twojej farmy fotowoltaicznej? Skontaktuj się z nami!

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone?

Towarzystwa z reguły wymagają od przedsiębiorców, prowadzących farmy fotowoltaiczne spełnienia szeregu wymogów. Dotyczą one m.in. stanu technicznego, sposobu instalacji, zabezpieczeń przed różnymi zdarzeniami (np. pożarem, działaniem zwierząt), a także konserwacji. Jeśli właściciel nie wywiąże się z tych zapisów, może mu zostać niewypłacone odszkodowanie w razie wystąpienia szkody, objętej ubezpieczeniem.

Problem może pojawić się także wtedy, gdy ubezpieczony nie powiadomi towarzystw o istotnych zmianach. Może to być np. zmiana firmy konserwującej. Z kolei rozbudowa instalacji wymaga stosownego zwiększenia sumy ubezpieczenia. Jeśli w takiej sytuacji nie zostanie ona zmieniona, odszkodowanie nie pokryje wszystkich szkód.

Gdzie wykupić ubezpieczenie farmy fotowoltaicznej?

W multiagencji CUK Ubezpieczenia znajdziesz najlepsze polisy, które zabezpieczają farmę fotowoltaiczną. W naszej ofercie znajdziesz m.in. takie produkty, jak:

 • Warta Zielona Energia,
 • PZU Energia Słońca,
 • ubezpieczenie od firmy InterRisk,
 • ubezpieczenie od firmy Wiener,
 • ubezpieczenie od firmy Hestia.

Przyjdź do naszej placówki lub zostaw swój kontakt na stronie, poświęconej ubezpieczeniom firmowym i porównaj z naszymi ekspertami wymienione wyżej polisy, by wybrać taką, która będzie najlepiej dopasowana do Twojej farmy.

FAQ:

 • 1
  Jakie pozwolenie jest potrzebne na budowę farmy fotowoltaicznej?

  By wybudować farmę fotowoltaiczną konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na jej budowę. Wydawana jest ona na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dany teren nie jest objęty MPZP, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku gruntów usytuowanych w ramach parków narodowych, użytków ekologicznych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000 oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych wymagane będzie także uzyskanie decyzji środowiskowej.

 • 2
  Na jakich działkach można budować farmę fotowoltaiczną?

  Farma fotowoltaiczna może zostać postawiona tylko na gruncie o IV lub niższej klasie ziemi, lub na nieużytkach rolnych. Wielkość działki musi mieć minimum 1,5 ha.

 • 3
  W jakiej odległości od farmy fotowoltaicznej można budować dom?

  Nie istnieją przepisy, które tę kwestię regulują. Jednak ze względów praktycznych, warto wybrać działkę, która jest usytuowana w odległości nie mniejszej niż 100 m. Pozwoli to uniknąć zacienienia, a więc zwiększyć wydajność elektrowni.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku