2020-07-31

Trwały uszczerbek na zdrowiu – jak ocenić?

Zobacz, na jakiej podstawie stwierdza się trwałe uszkodzenie ciała.

Trwały uszczerbek na zdrowiu – jak ocenić?

Słyszałeś to pojęcie już wiele razy, jednak zastanawiasz się, co dokładnie oznacza? Trwały uszczerbek na zdrowiu funkcjonuje w branży ubezpieczeń, a konkretnie w przypadku ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeśli zostanie orzeczony, poszkodowany otrzymuje odszkodowanie. Jak wysokie będzie to świadczenie, zależy od tego, jak dana sytuacja zostanie zakwalifikowana. Do oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu przyjmuje się specjalny klucz - to tzw. tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeczytaj ten tekst, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu i jak przyznaje się odszkodowanie z nim związane.

Trwały uszczerbek na zdrowiu - co to jest?

To uszkodzenie ciała, narządu lub układu, które nie ulegnie w przyszłości poprawie. Abyśmy mogli mówić o trwałym uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie musi być wynikiem tzw. nieszczęśliwego wypadku. Według definicji ma on miejsce wtedy, gdy równocześnie wystąpią trzy czynniki: wypadek nastąpi niezależnie od woli poszkodowanego, jest wywołany przez przyczynę zewnętrzną i bezpośrednio wpływa na powstanie uszkodzenia organizmu. Z tego wynika, że nieszczęśliwym wypadkiem nie możemy nazwać sytuacji, gdy ubezpieczony celowo do niego doprowadzi.

Co ważne, trwałym uszczerbkiem na zdrowiu może być zarówno złamanie ręki w wyniku wypadku, który miał miejscu w pracy, domu czy na ulicy, jak i zawał spowodowany długotrwałym stresem. Może to być więc uszkodzenie ciała, ale i rozstrój zdrowia.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli wypadek będzie miał miejsce w pracy, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu zapłaci ZUS. Jeśli przykre wydarzenie, powodujące problemy ze zdrowiem będzie miało miejsce np. na wycieczce rowerowej, przydatne będzie tzw. ubezpieczenie NNW.

Czy wiesz, że…

W branży ubezpieczeniowej wyróżnia się trwały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Obie sytuacje dotyczą naruszenia sprawności ciała. Uszczerbkiem na zdrowiu jest więc złamanie np. nogi, ale pojawienie się zranień czy drobnych siniaków - nie. Zadrapania nie wpływają na ogólną sprawność organizmu, zazwyczaj nie ograniczają ruchów i nie uniemożliwiają wykonywanie podstawowych czynności. Złamanie kości już tak. Jak określić, czy uszczerbek na zdrowiu jest trwały czy długotrwały? W skrócie: trwałe uszkodzenie ciała, narządu lub układu nie rokuje poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu natomiast, to taki, który występuje minimum 6 miesięcy, ale może zniknąć po pewnym czasie.

Świadczenia wypadkowe NNW - ochrona Ciebie i bliskich

W codziennym życiu może wydarzyć się wszystko. Właśnie dlatego warto przygotować się na każdą ewentualność. Zyskaj spokój i bezpieczeństwo z ubezpieczeniem NNW, które chroni Ciebie oraz Twoich bliskich w razie drobnych wypadków oraz poważniejszych zdarzeń.

Procent uszczerbku na zdrowiu - jak go ustalić?

Zajmuje się tym komisja, składająca się z lekarzy specjalistów. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się na podstawie specjalnych dokumentów, opracowanych przez każde towarzystwo, które ma w swojej ofercie ubezpieczenie NNW. Wprowadzenie tzw. tabel norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu ułatwia komisji podjęcie decyzji, co do wysokości odszkodowania, a potencjalnemu ubezpieczonemu podjęcie decyzji o podpisaniu umowy z danym towarzystwem. Warto zaznaczyć, że dzięki takim standardom redukuje się do minimum powstawanie różnic w ocenie danego przypadku przez komisję lekarską.

W zależności od procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacane jest inne świadczenie. W takich tabelach określone są różne rodzaje uszkodzeń ciała oraz ustalony przez towarzystwo stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażony w procentach. Jeśli jakiegoś rodzaju uszkodzenia nie ma w tabeli, stopień uszczerbku na zdrowiu ustala się w oparciu o najbardziej zbliżony uraz.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Przeanalizujmy przykład. Pan Jan uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Podczas przejażdżki rowerowej przewrócił się i złamał nos. Na szczęście miał ubezpieczenie NNW, dlatego otrzyma świadczenie. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obliczane jest w zależności od stopnia doznanego uszkodzenia. Jak wiemy, tabele norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu są różne w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zobaczmy, jaki ta sama sytuacja będzie określana w kilku różnych towarzystwach.

  • TUW - widoczne zniekształcenie nosa, bez zaburzeń oddychania i powonienia, w zależności od stopnia uszkodzenia - 1-5%
  • PZU - złamanie kości nosowej, brak zaburzeń oddychania i powonienia (możliwe blizny czy delikatne zniekształcenie nosa), w zależności od zakresu uszkodzenia - 1-5%
  • Wiener - uszkodzenie nosa, brak zaburzeń oddychania czy powonienia, w zależności od stopnia urazu - 1-5%
  • Compensa - złamanie nosa bez zaburzeń oddychania - 2%
  • Warta - uraz nosa bez komplikacji w postaci zaburzeń oddychania i powonienia, w zależności od tego, jak mocne jest to uszkodzenie - 1-10%

Co ważne, sytuacja Pana Jana byłaby określana inaczej, jeśli złamanie nosa wiązałoby się z poważnym jego zniekształceniem czy zaburzeniem powonienia i oddychania. Wtedy towarzystwa stosują wyższy procent uszczerbku na zdrowiu. Gdyby Pan Jan złamał natomiast nos, a wydarzenie to zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, świadczenie wypłaciłby Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a podstawą do ustalenia odszkodowania byłaby tzw. tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu ZUS. Instytucja co roku ustala kwoty jednorazowych odszkodowań. Ile wynosi jeden procent uszczerbku na zdrowiu w ZUS w 2020 roku? Kwota, o której mowa to 984 zł.

Gdy już ustalony zostanie stopień uszczerbku na zdrowiu, pora wyliczyć kwotę odszkodowania. Kwotą bazową jest suma ubezpieczenia. Wróćmy do naszego przykładu. Pan Jan miał ubezpieczenie w PZU, a suma ubezpieczenia, na jaką się zdecydował to 100 000 zł. Komisja lekarska orzekła, że złamanie kości nosowej odpowiada według tabeli norm 3% uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie, jakie otrzyma Pan Jan będzie wynosiło więc 3 000 zł. Gdyby Pan Jan zdecydował się na ubezpieczenie na wyższą sumę gwarancyjną, np. 300 000 zł, odszkodowanie byłoby wyższe, jednak taka forma polisy wiązałaby się również z większą składką.

Ubezpieczenie NNW - gdzie kupić?

Jeśli uległeś nieszczęśliwemu wypadkowi i chcesz dowiedzieć się, jak oceniane będzie przez danego ubezpieczyciela, odnajdź tabelę norm procentowych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i sprawdź, jak określone jest dane uszkodzenie ciała. A jeśli nie masz jeszcze takiego ubezpieczenia i zastanawiasz się, które będzie najlepsze, zapraszamy do multiagencji ubezpieczeniowej CUK. Nasi doradcy przedstawią kilka ofert i wspólnie wybierzecie najkorzystniejszą. Wybierz się do najbliższej placówki CUK już dziś lub zadzwoń na infolinię!

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku