2020-02-07

Ubezpieczenia rolne w 2020 roku

Dowiedz się wszystkiego na temat ubezpieczeń rolnych.

Ubezpieczenia rolne w 2020 roku

W Polsce znajduje się aż 14 milionów hektarów gruntów rolnych. Co roku rząd dopłaca do ubezpieczeń dla rolników, jednak wciąż niewielka część gruntów ornych objęta jest tego typu ochroną. W 2020 roku rząd chce przekazać łącznie 500 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co oznacza, że środki w kwocie 350 mln zł zostaną przekazane z budżetu państwa, natomiast suma 150 mln zł ma zostać pozyskana ze środków z zagospodarowania mienia Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia rolnego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019r. poz. 477) rolnik jest zobowiązany do wykupienia polisy ubezpieczeniowej na co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, na które otrzymuje się dopłaty bezpośrednie. 

Między innymi, należy tu wymienić uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, chmielu, tytoniu czy też warzyw gruntowych. Rolnicy, którzy nie zawrą umowy obowiązkowego ubezpieczenia, zobowiązani będą do wniesienia opłaty za niespełnienie powyższego obowiązku, której wysokość wyniesie równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Awaria ciągnika? Nagłe uszkodzenie kombajnu? Tego typu sytuacje mogą znacznie zakłócić Twój spokój podczas pracy. Ubezpieczenie maszyn rolniczych to wsparcie finansowe, którego potrzebujesz w razie trudnych sytuacji.

Dopłaty do ubezpieczeń rolnych

W ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich uregulowano kwestie dotyczące dopłat z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od zdarzeń losowych. 

Dla produkcji rolnej obejmującej uprawę zbóż, kukurydzy, rzepaku i rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strączkowych, dopłaty przysługują do ubezpieczeń na wypadek wystąpienia takich zdarzeń losowych jak:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • uderzenie pioruna,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawina,
 • susza,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne.

Produkcję zwierzęcą natomiast ustawodawca określił jako hodowlę bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń. W tym przypadku dopłaty do składek dla rolników na ubezpieczenie dotyczą następujących zdarzeń losowych:

 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • uderzenia pioruna,
 • obsunięcia ziemi,
 • lawiny,
 • uboju z konieczności.

Jakie jest wsparcie finansowe dla rolników w 2020 roku?

W bieżącym roku rząd przeznaczy 500 mln zł na dopłaty przy zawieraniu umów ubezpieczenia przez rolników będących beneficjentami dopłat bezpośrednich.  Dopłata z budżetu państwa na ubezpieczenie dla producentów rolnych wyniesie do 65% składki w sytuacji, gdy rolnik wykupi polisę ubezpieczeniową zawierającą pakiet rodzajów ryzyka oraz gdy towarzystwo ubezpieczeniowe określi stawkę taryfową poniżej 9% sumy ubezpieczenia. Powyższa stawka będzie mogła zostać wskazana przez firmę na wyższym poziomie - na użytkach rolnych klasy V wyniesie ona 12% sumy ubezpieczenia tych upraw, natomiast dla VI klasy - 15% sumy ubezpieczenia.

Dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w 2020 roku

Nieco odmiennie uregulowano kwestię dotacji z państwa do ubezpieczeń zwierząt gospodarskich. W 2020 roku producentom rolnym przysługują dopłaty do ubezpieczeniazwierząt gospodarskich również w wysokości do 65% składki, jednak dopłata jest możliwa w sytuacji określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% ubezpieczenia.

Zamów rozmowę

Maksymalne sumy ubezpieczenia upraw rolnych

Mimo proponowanych zmian, maksymalne sumy ubezpieczenia w 2020 roku nie ulegną zmianie. Ich kwota różni się w zależności od tego, jakich upraw dotyczą. I tak dla zbóż maksymalna kwota ubezpieczenia dla 1 ha upraw rolnych wyniesie 13 200 zł, dla kukurydzy 8 470 zł, a dla rzepaku i rzepiku 10 200 zł. Maksymalne sumy ubezpieczenia na 1 ha pozostałych upraw rolnych również pozostały na dotychczasowym poziomie i wynoszą:

 • 14 000 zł dla roślin strączkowych,
 • 9 040 zł dla buraków cukrowych,
 • 46 180 zł dla ziemniaków,
 • 62 050 zł dla truskawek,
 • 132 200 zł dla drzew i krzewów owocowych,
 • 171 650 dla warzyw gruntowych,
 • 31 580 zł dla tytoniu,
 • 61 650 zł dla chmielu.

Maksymalne kwoty ubezpieczenia dla 1 sztuki zwierzęcia

Również w przypadku zwierząt maksymalne sumy ubezpieczenia pozostały na wcześniejszym poziomie. Kwota ubezpieczenia dla 1 sztuki zwierzęcia wynosi:

 • 9 800 dla bydła,
 • 12 300 zł dla koni,
 • 700 zł dla owiec oraz kóz,
 • 1 560 zł dla świń,
 • 53 zł dla kur, perlic i przepiórek,
 • 65 zł dla kaczek,
 • 250 zł dla gęsi,
 • 129 zł dla indyków
 • 1 330 zł dla strusi.

Wybierz najkorzystniejsze ubezpieczenie rolne

Jeżeli jesteś zainteresowany polisą na ubezpieczenie rolne w 2020 roku, odwiedź jedną z placówek CUK. Dodatkowe informacje uzyskasz również od doświadczonych doradców ubezpieczeniowych, dzwoniąc na infolinię.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku