2024-01-19

Czym jest pojazd nienormatywny i transport gabarytowy?

Objaśniamy, czym jest pojazd gabarytowy i jak legalnie się nim poruszać.

Czym jest pojazd nienormatywny i transport gabarytowy?

Do zadań firm transportowych często należy przewóz wyjątkowo dużych ładunków. Trzeba dostosować się wówczas do obowiązujących przepisów, które ze względów bezpieczeństwa mogą okazać się bardzo restrykcyjne. Transport ponadnormatywny w Polsce zwany często „gabarytowym”, który dotyczy ładunków o nietypowych rozmiarach czy masie wymaga zwykle specjalnych uprawnień. Na przewoźników nakładane są również pewne ograniczenia.

Z tej porady dowiesz się, czym jest pojazd nienormatywny, na czym polega transport gabarytowy, kiedy potrzebny jest pilotaż przewożonego ładunku i jak uzyskać wymagane zezwolenia.

Najważniejsze informacje:

 • Pojazd nienormatywny z definicji jest takim, który przekracza ustalone wymiary lub masę dopuszczalną na drogach publicznych.
 • Transport gabarytowy polega na przewożeniu dużych, nietypowych rozmiarowo ładunków za pomocą specjalistycznych pojazdów, wymagających zezwoleń, pilotażu i eskort.
 • Aby sprawdzić aktualne przepisy dotyczące zezwoleń dotyczących przewozu niestandardowych ładunków oraz przejazdu pojazdów nienormatywnych w Polsce, warto odwiedzić adekwatną podstronę oficjalnego serwisu RP – GOV.PL.

Pojazd nienormatywny – definicja i wymiary

Pojazd nienormatywny jest z definicji takim, który przekracza standardowe wymiary określone dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Ich dopuszczalne rozmiary oraz masa mogą różnić się w zależności od krajowych przepisów drogowych, ale zazwyczaj obejmują długość, masę całkowitą, szerokość oraz wysokość:

 • 4 metry wysokości;
 • 2,5 metra szerokości;
 • 16,5 metra długości;
 • masę całkowitą 42 tony.

Zgodnie z polskim prawem pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – szczegóły: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/przejazdy-pojazdow-nienormatywnych.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

Czym jest transport gabarytowy?

Transport gabarytowy odnosi się do przewozu ładunków o nietypowych wymiarach, które wykraczają poza parametry wyznaczane dla standardowych ładunków przewożonych drogą lądową, wodną lub powietrzną. Ten rodzaj transportu obejmuje przemieszczanie z miejsca na miejsce dużych, ciężkich lub nietypowych ładunków z wykorzystaniem specjalistycznych pojazdów (często wymagających też eskorty policyjnej). Transport ponadnormatywny (gabarytowy) odbywa się zwykle w oparciu o restrykcyjne przepisy i wymaga określonych procedur logistycznych. Gwarantuje to bezpieczny i efektywny przewóz ładunku.

Gabaryty w transporcie polskim – co mówią przepisy?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, wszelkiego rodzaju transporty wielkogabarytowe reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Wymaga to dopełnienia określonych formalności. Żeby móc podjąć przewóz ładunków ponadnormatywnych, należy uzyskać stosowne zezwolenie. Gdy pojazd wraz z ładunkiem przekroczy dopuszczalne wymiary, potrzebny będzie pilot gabarytów. Pomoc dwóch pilotów okaże się natomiast niezbędna, gdy długość transportu przekracza 30 m, szerokość 3,6 m, wysokość 4,7 m lub masa całkowita jest większa niż 80 ton.

Jak zdobyć zezwolenie na transport ponadgabarytowy?

Aby uzyskać zezwolenie na transport ponadgabarytowy, należy skontaktować się z Generalnym Inspektoratem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), który wydaje zezwolenia na transport ponadgabarytowy. Wniosek o zezwolenie należy złożyć odpowiednio wcześnie przed planowanym terminem transportu, aby umożliwić czas na pomyślną finalizację procesu zatwierdzenia zezwolenia.

Z oficjalnego serwisu RP w zakładce dotyczącej transportu ponadnormatywnego w Polsce dowiadujemy się następujących informacji:

Wspomniane wyżej szczegóły dotyczące zezwoleń na transport pojazdów nienormatywnych znajdziesz tutaj.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kiedy możliwy jest ruch pojazdu nienormatywnego?

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Ministerstwo Infrastruktury, ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem:

 • uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy;
 • przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu;
 • pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym przez wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z tymi przepisami,
 • zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

Kim jest i czym zajmuje się pilot gabarytów?

Pilot gabarytów, zwany również pilotem drogowym lub pilotem transportu ponadgabarytowego, to osoba odpowiedzialna za eskortę i bezpieczne przeprowadzenie transportu nietypowych, dużych ładunków przez drogi publiczne. Aby zostać pilotem gabarytów, osoba ta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę na temat przepisów dotyczących transportu ponadgabarytowego oraz umiejętności organizacyjne.

Piloci gabarytów odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas transportu nietypowych ładunków, wspierając kierowcę w nawigacji i manewrowaniu przez trasę. Zadania pilotów drogowych odpowiedzialnych za transport ponadgabarytowy to przede wszystkim:

 • 1
  Eskorta, bezpieczeństwo ruchu oraz redukcja utrudnień na drodze podczas przejazdu pojazdu ponadgabarytowego – pilot gabarytów towarzyszy pojazdowi nienormatywnemu, pomagając w bezpiecznym poruszaniu się przez trasę. Wydaje ostrzeżenia, kontroluje ruch i wskazuje odpowiednie manewry, chroniąc inne pojazdy i infrastrukturę drogową.
 • 2
  Planowanie trasy – przed zorganizowaniem transportu ponadgabarytowego piloci analizują trasę, identyfikują potencjalne przeszkody (np. niskie mosty, wąskie przejścia itp.) oraz opracowują strategie dotarcia do celu sprawnie i bezpiecznie.
 • 3
  Komunikacja – pilotaż gabarytów wymaga kontaktu z kierowcą pojazdu nienormatywnego, innymi uczestnikami ruchu drogowego i organami drogowymi, informując o zbliżającym się przemieszczaniu dużego ładunku.
 • 4
  Znajomość przepisów – pilotaż gabarytów wymaga usystematyzowanej wiedzy na temat przepisów i wymogów związanych z transportem ponadgabarytowym. W razie potrzeby piloci współpracują bowiem z organami administracji drogowej.

Prowadzisz działalność związaną z transportem? Kup polisę!

Po przeczytaniu porady wiesz już, na czym polega transport gabarytowy i z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się pilot pojazdu nienormatywnego. Jeśli zainteresował Cię temat, ponieważ oferujesz usługi transportowe w ramach zatrudnienia lub prowadzenia działalności, zadbaj o odpowiednie polisy! W CUK możesz wykupić ochronę dedykowaną branży logistycznej:

Sprawdź naszą ofertę, zostaw kontakt w formularzu na stronie lub zadzwoń! Wolisz porozmawiać z doradcą osobiście? Odwiedź nas w jednej z ponad 500 stacjonarnych placówek CUK na terenie całego kraju! Zachęcamy do kontaktu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  W jakich godzinach mogą jeździć „gabaryty”?

  Zwykle transport gabarytowy jest ograniczony do określonych dni i godzin, np. poza godzinami szczytu, tj. w nocy lub wczesnym rankiem, aby zredukować wpływ na ruch drogowy i zwiększyć bezpieczeństwo dla innych użytkowników dróg. Przeważnie ładunki ponadgabarytowe przewożone są w godzinach między 22 a 6 rano, kiedy ruch na drogach jest najmniejszy. Zasady te należy jednak monitorować indywidualnie w odniesieniu do danego miasta, dzielnicy czy regionu.

 • 2
  Jaki najszerszy ładunek można przewozić?

  Zgodnie z przepisami ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m – 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, by z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm. Źródło: Gov.pl.

 • 3
  W jakich przypadkach niezbędne jest pilotowanie ładunków ponadgabarytowych?

  Pojazd pilotujący potrzebny jest: po przekroczeniu wymiarów:  długość 23 m, szerokość 3,2 m, wysokość 4,5 m lub masę całkowitą 60 ton (DMC). Natomiast po przekroczeniu wymiarów:   30 m, szerokość 3,6 m, wysokość 4,7 m lub masa całkowita jest większa niż 80 ton, konieczne są aż 2 pojazdy pilotujące. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku