2024-05-16

Renta ubezpieczeniowa – co to jest, kto może się o nią ubiegać i jak to zrobić?

Kiedy poszkodowany może dostać wsparcie finansowe?

Renta ubezpieczeniowa – co to jest, kto może się o nią ubiegać i jak to zrobić?

Wypadek na drodze często skutkuje poważnymi uszkodzeniami samochodu. Jednak może zdarzyć się też tak, że poszkodowanym jest pasażer lub kierowca, który odniósł liczne obrażenia, np. skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Wtedy można ubiegać się o rentę ubezpieczeniową. Jak ją otrzymać? Kto może ją dostać?

Najważniejsze informacje:

 • Renta ubezpieczeniowa to środki wypłacane poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy.
 • Przyznawana jest, gdy poszkodowany straci zdolność podejmowania aktualnej pracy zarobkowej, a także gdy stan pacjenta wymaga dodatkowych nakładów finansowych.
 • Osoba, która z powodu wypadku straciła zdolność do wykonywania obecnego zawodu, może się starać o kapitalizację renty. To jednorazowe świadczenie, które przyznawane jest na pokrycie kosztów związanych z kursami zawodowymi czy otwarciem działalności gospodarczej.
 • Występując do towarzystwa ubezpieczeniowego o przyznanie renty ubezpieczeniowej, trzeba dołączyć dokumenty, potwierdzające stan zdrowia. Może to być np. orzeczenie o niezdolności do pracy itd.

Czym jest renta ubezpieczeniowa?

Renta ubezpieczeniowa to specjalny rodzaj świadczenia pieniężnego, który może uzyskać ubezpieczony. Zazwyczaj jest to ustalona kwota, którą otrzymuje się co miesiąc lub w innym stałym odstępie czasu. Z renty ubezpieczeniowej można skorzystać w ramach umowy dotyczącej polisy OC sprawcy. Świadczenie wykorzystywane jest przez poszkodowanego na pokrycie podstawowych potrzeb po wypadku.

Ważne!

Jeśli sprawca nie ma ważnego OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca poszkodowanej osobie rentę ubezpieczeniową, a potem zwraca się z roszczeniem do sprawcy, który musi zwrócić tę kwotę z własnej kieszeni.

Kiedy ubezpieczyciel może przyznać rentę?

Pieniądze otrzyma wyłącznie poszkodowany, który nie jest sprawcą wypadku. Sprawdź, jakie muszą zajść warunku, by móc ubiegać się o rentę ubezpieczeniową.

Utrata zdolności do wykonywania zawodu

Najczęściej rentę przyznaje się w momencie, kiedy poszkodowany musi zrezygnować z wykonywanego zawodu, ponieważ doznał trwałego, częściowego lub całkowitego uszkodzenia ciała wskutek wypadku. Oznacza to, że obrażenia są na tyle duże, że nie pozwalają one na kontynuację dotychczasowej pracy. Wiąże się to oczywiście z brakiem środków do życia, dlatego towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić rentę.

Wsparcie finansowe na leczenie

Kierowca lub pasażer może również wnioskować o wypłatę dodatkowego świadczenia w momencie, kiedy po wypadku konieczne jest wsparcie finansowe. Może pokrywać koszty związane z opieką pielęgniarki czy rehabilitanta, wizytami lekarskimi, a także zakupem leków. Takie świadczenie wypłacane jest jednorazowo po zakończeniu leczenia.

Kapitalizacja renty

Oprócz renty ubezpieczeniowej ubezpieczony może także wnioskować o tzw. kapitalizację renty. Dzieje się to w momencie, kiedy poszkodowany nie jest zdolny do wykonywania dotychczasowego zawodu w wyniku uszczerbku na zdrowiu, jednak ma umiejętności do podjęcia innego zawodu. Tego typu świadczenie otrzymuje się jednorazowo i wykorzystuje się je np. na kursy lub otwarcie własnej działalności gospodarczej. Wszystko to w trosce o zapewnienie pieniędzy na godne życie.

Sprawdź także, kiedy przysługuje ubezpieczenie od utraty dochodu.

Czy rentę ubezpieczeniową otrzymuje się na zawsze?

Ubezpieczyciel ma prawo przyznać rentę ubezpieczeniową poszkodowanemu w wypadku samochodowym, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Może być ona przyznana na czas ograniczony lub na stałe. Decyzja o tym, czy świadczenie jest możliwe do przyznania, pada tuż po zakończeniu leczenia.

Jak ustalana jest wysokość renty ubezpieczeniowej?

Zadaniem świadczenia jest zapewnienie statusu ekonomicznego sprzed wypadku. Uwzględnia się też dodatkowe koszty związane z zaistnieniem zdarzenia. Trzeba zaznaczyć, że przyznanie świadczenia rentowego z ZUS nie blokuje możliwości uzyskania renty ubezpieczeniowej z OC sprawcy wypadku.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, przyznając rentę ubezpieczeniową, wyliczają ją na podstawie m.in. zarobków pokrzywdzonego. Jeśli otrzymał on już świadczenie z ZUS, zazwyczaj renta ubezpieczeniowa stanowi różnicę pomiędzy dotychczasowymi zarobkami a wysokością świadczenia przyznanego przez ZUS. Dąży się też do zadośćuczynienia finansowego za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne.

Renta ubezpieczeniowa w praktyce – przykłady

Nadal się zastanawiasz, kiedy przysługuje renta ubezpieczeniowa poszkodowanemu? Przeanalizuj poniższe sytuacje.

Przykład 1:

Wyobraź sobie taką sytuację: kierowca, nazwijmy go Adam, wyrusza w daleką podróż w delegację. Na trasie w wyniku nieuwagi drugiego kierowcy, uderza w niego duży samochód ciężarowy. Samochód uderza w drzewo. Adam doznaje sporych obrażeń, dlatego błyskawicznie trafia do szpitala. Tam okazuje się, że ma nie tylko złamaną rękę, ale także poważny uraz kręgosłupa i już nie wstanie z wózka inwalidzkiego. Nie jest także zdolny do kontynuowania pracy. W takiej właśnie sytuacji może zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy i domagać się renty. W tym przypadku będzie ona prawdopodobnie przyznana do końca życia, w odstępach comiesięcznych, ponieważ pokrzywdzony musi zrezygnować z pracy i nadal uczestniczyć w rehabilitacji.

Przykład 2:

Maksymilian wyprzedzał „na trzeciego” inne samochody osobowe. Wypadek był nieunikniony – uderzył w nadjeżdżające auto. Zarówno Maksymilian, jak i kierowca drugiego auta doznali sporych obrażeń. Maksymilian już zawsze będzie poruszał się o kuli, co uniemożliwi mu dalszą pracę – jest pracownikiem fizycznym. Jednak ponieważ to on był sprawcą szkody, nie mógł ubiegać się o rentę ubezpieczeniową.

Przykład 3:

W kolejnym przykładzie bohaterem jest Kamila. Była ona poszkodowana w wypadku samochodowym, w wyniku czego przez wiele miesięcy była zdana na opiekę pielęgniarki. Musiała też odbywać kilka razy w tygodniu rehabilitację. Koszty leczenia mocno przerastały możliwości finansowe Kamili. W związku z tym wystąpiła o przyznanie renty ubezpieczeniowej z OC sprawy wypadku. Takie świadczenie zostało jej przyznane jednorazowo i pokryło koszty leczenia i rehabilitacji.

Przykład 4:

Maria, która jest sprzedawcą, w wyniku wypadku komunikacyjnego została sparaliżowana i już zawsze będzie poruszać się na wózku. Z powodu swojego stanu nie będzie mogła dalej pracować w sklepie. Przyznana została jej więc renta ubezpieczeniowa. Jednak Maria postanowiła się przekwalifikować. Wystąpiła do ubezpieczyciela o kapitalizację odsetek, a świadczenie przeznaczyła na kurs wirtualnej asystentki.

Jak złożyć wniosek o przyznanie renty ubezpieczeniowej?

Wiesz już, jakie są warunki do otrzymania renty ubezpieczeniowej. Teraz dowiesz się, jak krok po kroku złożyć wniosek o przyznanie świadczenia i jakie dokumenty będą Ci potrzebne. Pamiętaj, że nie musisz sam składać wniosku o przyznanie świadczenia. Możesz skorzystać z usług profesjonalnej firmy, zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań.

Kiedy złożyć wniosek?

Według przepisów prawa poszkodowany ma na zgłoszenie szkody 3 lata od dnia wypadku. Po tym czasie sprawa się przedawnia i nie będzie możliwe ubieganie się o rentę. Wniosek składa się ubezpieczyciela, w którym ma wykupione OC sprawca wypadku.

Jak wypełnić wniosek?

We wniosku musisz przede wszystkim zawrzeć swoje dane personalne i adresowe. Konieczne będzie także złożenie stosownego oświadczenia oraz poinformowanie ubezpieczyciela o formie przekazania świadczenia. Jeśli ma to być rachunek bankowy, trzeba go podać.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania renty?

Wypełnienie wniosku to pierwszy krok. Jednak bardzo ważnym etapem jest skompletowanie odpowiednich dokumentów, które będą materiałem dowodowym, potwierdzającym doznanie rozstroju zdrowia. Mogą to być np.:

 • orzeczenie o niezdolności do pracy;
 • orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności;
 • rachunki, potwierdzające ponoszenie wydatków na leczenie;
 • decyzja z ZUS o przyznaniu renty oraz jej kwocie.

Sprawdź ceny ubezpieczeń

Szukasz atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych? Sprawdź nasz kalkulator OC i AC, dzięki któremu porównasz propozycje od wielu towarzystw. Odwiedź też placówkę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania lub zadzwoń na infolinię.

FAQ:

 • 1
  Z jakiego ubezpieczenia wypłacana jest renta ubezpieczeniowa?

  Świadczenie wypłacane jest z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

 • 2
  Kiedy przysługuje świadczenie (renta ubezpieczeniowa)?

  Renta ubezpieczeniowa przysługuje, gdy pokrzywdzony w wyniku wypadku straci zdolność do wykonywania obecnego zawodu lub na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z leczeniem.

 • 3
  Jak wysoka jest kwota renty ubezpieczeniowej?

  Wysokość świadczenia jest kwestią indywidualną. Jeśli ubezpieczyciel zaproponuje zbyt niską zdaniem poszkodowanego kwotę, może on wystąpić ze sprawą do sądu.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku