Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – co to jest?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) - instytucja wypłacająca świadczenia poszkodowanym, jeśli za wyrządzoną szkodę odpowiada sprawca, który nie wykupił ubezpieczenia obowiązkowego (OC komunikacyjnego bądź ubezpieczenia rolnego). Fundusz wypłaca także w pewnych sytuacjach odszkodowania poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym lub kolizji, gdy sprawca ucieknie i nie można ustalić jego tożsamości. UFG chroni także klientów Towarzystw Ubezpieczeniowych, które ogłosiły upadłość. Instytucja kontroluje kierowców i nakłada na nich kary pieniężne, jeśli nie posiadają ważnej polisy OC dla samochodu. Głównym źródłem funduszy UFG są jednak obowiązkowe składki opłacane przez towarzystwa ubezpieczeń, zarejestrowane w Polsce. Dodatkową działalnością UFG jest prowadzenie ogólnodostępnej bazy polis komunikacyjnych OC. Każdy może dzięki niej sprawdzić, czy sprawca zdarzenia drogowego miał w danym dniu ważne ubezpieczenie OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych wypłaca 100% świadczenia należnego poszkodowanemu.

UFG działa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przykładowo, Karol był poszkodowanym w kolizji drogowej. Okazało się, że sprawca nie miał ważnego OC. Sporządzono odpowiednie dokumenty, po czym Karol zwrócił się do swojego towarzystwa, w którym miał wykupione OC. Towarzystwo uruchomiło postępowanie likwidacyjne i przekazało odpowiednie dokumenty do UFG. Karol otrzymał 100% należnego mu świadczenia, a UFG zwróciło się do sprawcy z regresem ubezpieczeniowym, aby ten z własnego majątku oddał na rzecz UFG całe odszkodowanie.