2022-07-22

Odwołanie od mandatu – co możesz zrobić, aby nie płacić kary?

Jeżeli uważasz, że policja pomyliła się przy wystawianiu mandatu, odwołaj się!

Odwołanie od mandatu – co możesz zrobić, aby nie płacić kary?

Za wykroczenie drogowe nietrudno dostać mandat. Cała procedura odbywa się na miejscu, w tzw. postępowaniu pozasądowym. Służby bezpieczeństwa mogą się jednak mylić, wtedy możesz złożyć odwołanie od mandatu. Ile masz na to czasu? Jak wygląda cały proces? A jeśli już przyjmiesz mandat, to czy można go rozłożyć na raty? Rozwiewamy wątpliwości.

Kiedy można odwołać się od mandatu?

Mandat karny przyznawany jest za wykroczenia drogowe, kiedy sprawcę przyłapano na gorącym uczynku. Właśnie dlatego funkcjonariusze policji mogą nałożyć grzywnę na miejscu, bez postępowania sądowego. Dzieje się to zazwyczaj podczas rutynowych kontroli. Ważne jest jednak to, aby mandat był nałożony maksymalnie w ciągu 14 dni od ujawnienia czynu. Drugą sytuacją, w której nakładana jest grzywna za wykroczenie drogowe, to udowodnione zdarzenie przez urządzenie służące do kontroli lub pomiaru. Dzięki temu nawet jeśli na drodze nie ma funkcjonariuszy policji, ale są za to fotoradary lub kamery przy sygnalizacji świetlnej, możesz zostać przyłapany. W tej sytuacji, według prawa, mandat powinien być nałożony w ciągu 30 dni od ujawnienia czynu i wskazania sprawcy.

Niestety, taryfikator mandatów 2022 jasno pokazuje, że za wykroczenia drogowe kierowcy płacą dużo więcej niż w poprzednich latach. Pieniądze można zapłacić na miejscu u funkcjonariusza albo w ciągu 7 dni od momentu nałożenia. Udogodnieniem dla kierowców jest też mandat na raty, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Nie zawsze jednak sytuacja jest tak klarowna i jasna, jakby się wydawało na początku. Wtedy konieczne jest odwołanie od mandatu drogowego. Kto może rozpocząć taką procedurę?

 • Odwołanie od mandatu za przekroczenie prędkości czy inne wykroczenie drogowe może złożyć każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy grzywna została nałożona zasadnie.
 • Jeśli kara dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej, odwołanie od mandatu może być złożone przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora.
 • Rodzice także mogą złożyć odpowiedni wniosek, jeśli grzywna przyznana jest osobie, która nie ukończyła 17. roku życia.
 • Odwołanie od mandatu składa także przedstawiciel służb lub sądu z urzędu, który dowiedział się, że grzywna jest niesłuszna.

Oto sytuacje, w których warto złożyć wniosek o odwołanie mandatu:

 • Popełniony czyn nie jest wykroczeniem ze względu na inne lub zmienione przepisy czy też wprowadzoną nowelizację.
 • Mandat jest wyższy niż przewidują to przepisy prawa.
 • Działanie może być ukarane wyłącznie przez sąd ze względu na jego charakter, a nie przez funkcjonariuszy policji. Dotyczy to np. kary aresztu, a nie grzywny.
 • Czyn został dokonany w obronie własnej lub koniecznej.
 • Działanie spowodowane jest chorobą psychiczną, upośledzeniem lub innym schorzeniem wynikającym z osobistych problemów zdrowotnych. Przykładem jest tu atak schizofrenii.

Odwołanie od mandatu – wzór dokumentu dla kierowców

Jak napisać odwołanie od mandatu z fotoradaru? Wzór omówimy w dalszej części. Na początku warto wiedzieć, że dokument trzeba złożyć do odpowiedniego organu w ciągu 7 dni od momentu wystawienia. Wyjątkiem jest przedstawiciel służb, który może to zrobić po 7. dniu. W następnym kroku sąd zbada okoliczności zdarzenia oraz wyznaczy termin rozprawy lub od razu wyda zasadny wyrok. W niektórych sytuacjach nie jest konieczna wizyta w sądzie i dalsze postępowanie. Cały proces odbywa się bezpłatnie, dlatego nie musisz martwić się o koszty. 

Odwołanie od mandatu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • serię, numer i wysokość nałożonego mandatu,
 • dokładny opis zdarzenia,
 • wyjaśnienie odwołania od mandatu (dlaczego chcesz, aby sąd uchylił karę),
 • własnoręczny podpis.

Pamiętaj, by do odwołania dołączyć kopię mandatu.

To ważne!

Odwołanie od mandatu za przekroczenie prędkości czy inne wykroczenie musisz złożyć do odpowiedniej instytucji. Jeśli otrzymasz go poza terenem swojego miejsca zamieszkania, trzeba znaleźć sąd rejonowy, pod który należy dany obszar. Nie trzeba robić tego osobiście, można wysłać odwołanie od mandatu drogowego pocztą. Kiedy sąd znajduje się w tym samym mieście, co Twoje miejsce zamieszkania, możesz zanieść osobiście wniosek do biura podawczego sądu.

Po złożeniu wniosku musisz poczekać na odpowiedź. Powinna przyjść ona na adres wskazany we wniosku. Wtedy też dowiesz się o ewentualnym terminie rozprawy lub decyzji sądu. Niestety, przepisy prawa nie wskazują jasno, ile jest czasu na odniesienie się do wniosku, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeśli sąd uzna, że mandat jest przyznany słusznie, decyzja ta jest ostateczna. Nie można się od niej ponownie odwołać.

Jak napisać odwołanie od mandatu za brak biletu parkingowego? Wzór pisma

Nie zawsze nałożony mandat dotyczy stricte wykroczenia drogowego. Może to być także grzywna za brak dopełnienia obowiązku nałożonego ze strony miasta czy też terenu prywatnego. Jest jednak możliwe odwołanie od mandatu za parkowanie. Wzór wniosku składa się do odpowiedniej instytucji lub firmy, w zależności od tego, gdzie doszło do popełnienia czynu niedozwolonego. Trzeba zatem zapoznać się z regulaminem, gdzie są informacje o złożeniu reklamacji, a także podany jest konkretny adres. Często odwołanie od mandatu za brak biletu parkingowego można wysłać mailowo, listem poleconym lub doręczyć osobiście.

To ważne!

Odwołanie od mandatu za brak biletu to procedura, która wyraźnie różni się od tradycyjnej grzywny nałożonej przez funkcjonariuszy policji. To dlatego, że strefy płatnego parkowania znajdują się np. na terenie miasta lub prywatnego właściciela. Każde to miejsce ma swoje reguły uiszczenia opłat, a także posiadania biletu parkingowego. Do tego dochodzą jeszcze sytuacje, w których samochód pomimo poniesionych kosztów, parkuje niezgodnie z przepisami. Wtedy może dojść do nałożenia tradycyjnego mandatu przez policję lub straż miejską.

Odwołanie do mandatu za brak biletu możesz złożyć kiedy np. dostałeś karę pomimo posiadania odpowiedniego kwitka. Wtedy trzeba udowodnić, że znalazł się on za szybą samochodu.

Zastanawiasz się jak napisać odwołanie od mandatu za brak biletu? Wzór powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • model, markę i numer tablicy rejestracyjnej pojazdu,
 • numer sprawy nadany w wezwaniu do zapłaty,
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • ewentualne zeznania świadków,
 • własnoręczny podpis.

Pismo trzeba wysłać na adres wskazany w regulaminie, a następnie czekać na odpowiedź ze strony instytucji czy też przedsiębiorstwa. Jeśli jednak odwołanie od mandatu za brak biletu nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, najpewniej rozpocznie się egzekucja opłaty. Wtedy warto skorzystać z porad prawnika, aby wystąpić na drogę sądową.

To ważne!

Mandat za brak biletu parkingowego nałożony przez osobę do tego uprawnioną w płatnej strefie parkowania nie działa tak jak grzywna od policjanta czy strażnika miejskiego. Właśnie dlatego nie można za to otrzymać punktów karnych. Choć w praktyce nazywa się to mandatem, tak naprawdę jest to opłata administracyjna nakładana np. przez radę gminy. Mandat nałożony przez funkcjonariusza może jednak dotyczyć parkowania za znakiem zatrzymywania się albo w innym niedozwolonym miejscu. Może być nałożony również za brak odpowiedniej karty parkingowej. W skrajnych przypadkach wiąże się to z blokadą na kole i odholowaniem samochodu.

Odwołanie od mandatu za parkowanie – wzór

Otrzymałeś bezzasadnie wezwanie do zapłaty za wykroczenie drogowe od policji lub straży miejskiej? Chcesz złożyć odwołanie od mandatu za parkowanie? Wzór jest podobny jak w przypadku wykroczenia drogowego i cała procedura wygląda tak samo.

Trzeba w nim zamieścić:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania wnioskującego,
 • datę wystawienia mandatu,
 • nazwę podmiotu wystawiającego mandat,
 • markę, model i numer rejestracyjny pojazdu,
 • szczegółowy opis sytuacji,
 • podpis.

Odwołanie trzeba złożyć w terminie do 7. dni od momentu podpisania się na formularzu wręczonym przez funkcjonariusza lub otrzymania mandatu pocztą. Wyślij go do organu, od którego otrzymałeś wezwanie do zapłaty. Sąd rozpozna sprawę i odpowie Ci najszybciej jak to możliwe.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Mandat na raty 2022 – czy to możliwe?

Niektóre życiowe sytuacje nie pozwalają na opłacenie grzywny od ręki. Wtedy warto rozłożyć mandat na raty. Wniosek może być rozpatrzony pozytywnie i pozwolić np. na odroczenie terminu spłaty albo rozłożenie całej opłaty na kilka części. Co więcej, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) jasno potwierdza, że mandat może zostać umorzony w całości lub części. Musi być to jednak wyjątkowa sytuacja, odpowiednio uargumentowana.

Mandat na raty – wniosek

Po otrzymaniu mandatu możesz złożyć wniosek o rozłożenie mandatu na raty. Jak możesz to zrobić?

 • Wniosek trzeba skierować do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole.
 • W dokumencie trzeba wskazać, o co się ubiegasz, np. chcesz zapłacić później, umorzyć go albo odroczyć termin płatności. Liczy się konkret, dlatego sam musisz zaproponować datę zapłaty czy też liczbę rat.
 • Każdą prośbę trzeba odpowiednio uargumentować oraz podpisać.
 • We wniosku konieczne jest wskazanie informacji o wysokości mandatu i jego numeru.
 • Wniosek o mandat na raty online możesz złożyć przez platformę e-PUAP.
 • Konieczne jest dołączenie oświadczenia o stanie majątkowym, np. potwierdzenie wysokości dochodów czy ostatnie zeznanie podatkowe.
 • Każdy wniosek o mandat na raty 2022 jest płatny. Opłata skarbowa wynosi 10 złotych. Do wniosku trzeba załączyć potwierdzenie uiszczenia tej kwoty.
 • Wniosek o mandat na raty możesz złożyć dopiero po jego przyjęciu.

Uwaga!

Mandat na raty bez wniosku nie jest możliwy. Gdy świadomie nie zapłacisz w całości grzywny albo termin zapłaty minie, możesz mieć z tego tytułu nieprzyjemności. Mandat karny musi być opłacony w ciągu 7. dni od momentu przyjęcia.

Mandat z fotoradaru na raty – wniosek

Z kolei jeśli chcesz zapłacić mandat z fotoradaru na raty, trzeba:

 • Złożyć wniosek do Biura Finansowo Gospodarczego GITD (Wydział Orzecznictwa) osobiście w Warszawie lub przesłać pocztą na adres: GITD Biuro Finansowo Gospodarcze, Wydział Orzecznictwa, Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa.
 • W piśmie zawrzeć informacje o wysokości mandatu oraz wskazać jego numer.
 • Opisać swoją sytuację życiową i odpowiednio uargumentować swoją prośbę.
 • Wskazać, czy chcesz umorzyć mandat w całości lub części, rozłożyć go na raty czy przesunąć termin zapłaty.
 • Wniosek o mandat na raty możesz złożyć online przez elektroniczną platformę ePUAP.
 • Do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (10 złotych) oraz wszystkie niezbędne załączniki.

Nie zapomnij o OC!

Kary za brak OC są bardzo wysokie. Dodatkowo, jeśli nie masz ważnego OC, a spowodujesz wypadek lub kolizję, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie osobom, które ucierpiały, a później będzie ubiegać się od Ciebie o roszczenie zwrotne — będzie miał miejsce tzw. regres ubezpieczeniowy. Porównując oferty od wielu towarzystw, możesz sporo zaoszczędzić na polisie OC — postaw na kalkulator online bądź skontaktuj się telefonicznie lub osobiście z doradcami CUK Ubezpieczenia.

Oceń artykuł

4.00
(2)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku