Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2018-04-16

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym rekompensatę, ale będzie dochodził zwrotu odszkodowania od nietrzeźwego kierowcy.

Jeżeli doprowadzisz do wypadku lub kolizji drogowej prowadząc auto pod wpływem alkoholu polisa OC Twojego auta nie zadziała.

Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym rekompensatę, ale potem będzie dochodził zwrotu odszkodowania od nietrzeźwego kierowcy. Jest to tzw. regres ubezpieczeniowy.

Regres ma zastosowanie również w stosunku do spadkobierców osoby ubezpieczonej, jeśli wypłata odszkodowania nastąpiła już po jego śmierci. Jest to tzw. regres nietypowy.

Ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu kosztów od kierującego pojazdem, gdy:

  • Wyrządził szkodę umyślnie.
  • Doprowadził do wypadku znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (np. narkotyków).
  • Wszedł w posiadanie pojazdu w skutek popełnienia przestępstwa (np. kradzież auta).
  • Zbiegł z miejsca wypadku.
  • Nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem (nie dotyczy w przypadku ratowania życia ludzkiego lub mienia).

Jak to działa?

Kierowca, który posiada polisę OC, prowadząc auto pod wpływem alkoholu doprowadza do kolizji, w której zniszczeniu ulega Twoje auto.

Ubezpieczyciel wypłaci Tobie ubezpieczenie z OC sprawcy, a następnie zwróci się do niego o zwrot poniesionych kosztów.