2021-10-28

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym rekompensatę, ale będzie dochodził zwrotu odszkodowania od nietrzeźwego kierowcy.

Regres ubezpieczeniowy

Nawet jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, może wystąpić tzw. regres ubezpieczeniowy. Jak się bronić? Czy można uniknąć zwrotu kosztów w całości lub w jej części do uprawnionej do tego instytucji? Sprawdzamy.

Regres – co to znaczy?

Regres ubezpieczeniowy OC to nic innego jak żądanie zwrotu kosztów związanych z wypłatą odszkodowania poszkodowanemu w stłuczce, kolizji czy też wypadku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

Według prawa ubezpieczyciel nie może stosować tego zabiegu za każdym razem, kiedy chce pociągnąć do odpowiedzialności kierowcę za stłuczkę, kolizję czy też wypadek. Musi być to uzasadnione w prawie, a wszystkie regulacje na ten temat znajdują się w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (patrz: art. 43 ustawy).

Przykładowo, jeżeli doprowadzisz do wypadku lub kolizji drogowej prowadząc auto pod wpływem alkoholu polisa OC Twojego auta nie zadziała. Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym rekompensatę, ale potem będzie dochodził zwrotu odszkodowania od nietrzeźwego kierowcy. Jest to tzw. regres ubezpieczeniowy. Regres ma zastosowanie również w stosunku do spadkobierców osoby ubezpieczonej, jeśli wypłata odszkodowania nastąpiła już po jego śmierci. Jest to tzw. regres nietypowy. Ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu kosztów od kierującego pojazdem, gdy:

 • Wyrządził szkodę umyślnie.
 • Doprowadził do wypadku, znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (np. narkotyków).
 • Wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa (np. kradzież auta).
 • Zbiegł z miejsca wypadku.
 • Nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem (nie dotyczy w przypadku ratowania życia ludzkiego lub mienia).

Jak to działa w praktyce, patrząc ze strony poszkodowanego? Kierowca, który posiada polisę OC, prowadząc auto pod wpływem alkoholu doprowadza do kolizji, w której zniszczeniu ulega Twoje auto. Ubezpieczyciel wypłaci Tobie ubezpieczenie z OC sprawcy, a następnie zwróci się do niego o zwrot poniesionych kosztów.

Regres ubezpieczeniowy – jak się bronić?

Zastanawiasz się, jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Oczywiście podstawową zasadą jest stosowanie się do przepisów prawa na drodze. Nie warto umyślnie wyrządzać szkody innym kierowcom, uzasadniając to brakiem odpowiedzialności finansowej. Jeśli tylko ubezpieczyciel będzie miał co do tego wątpliwości, może rozpocząć się postępowanie regresowe. 

W razie kolizji czy też stłuczki nie można uciekać z miejsca zdarzenia. Teraz coraz częściej jest monitoring w miastach czy też na drogach, co powoduje, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czy też ubezpieczyciel, prędzej czy później znajdzie sprawcę. Dotyczy to nie tylko poważnych szkód w postaci poważnego uszkodzenia auta w wypadku, ale także stłuczenia lampy na parkingu pod blokiem.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Musisz pamiętać, że nie wolno wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Jeśli spowodujesz wypadek, roszczenie regresowe wezwanie do zapłaty odszkodowania to spory kłopot. Może ono obejmować nie tylko sam koszt świadczenia, które zostało wypłacone poszkodowanemu (czy też poszkodowanym), ale również wszelkie opłaty związane z uszczerbkiem na zdrowiu, np. rehabilitacją, leczeniem, lekami. Jeśli będą też dodatkowe koszty postępowania sądowego czy egzekucyjnego, również poniesiesz za to odpowiedzialność finansową.

To ważne!

Roszczenie regresowe ubezpieczyciela musi być udokumentowane, czyli potrzebne są dowody zaistniałej okoliczności. Bez tego nie będzie udowodniona wina kierowcy. 

Regres ubezpieczeniowy OC – brak polisy i wezwanie do zapłaty

Poszkodowany w stłuczce, kolizji czy wypadku, ma prawo do odszkodowania. Jeśli kierowca nie posiada ważnej polisy OC, sprawa kierowana jest do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To specjalna instytucja, która zajmuje się ochroną osób poszkodowanych i wypłaca pieniądze z tego tytułu. Sprawa nie pozostaje jednak bez echa, bo UFG zgłasza się do sprawcy wypadku, aby uregulować wszelkie koszty.

Regres ubezpieczeniowy – odwołanie

W wyjątkowych sytuacjach masz prawo odwołać się od regresu ubezpieczeniowego. Wtedy prawdopodobne jest umorzenie całej lub częściowej kwoty. Jeśli udowodnisz, że masz trudną sytuację rodzinną lub finansową, możesz również napisać wniosek o rozłożenie całej kwoty na raty. Możliwe jest też odroczenie zapłaty, czyli po prostu przesunięcie terminu płatności.

Jak tylko otrzymasz wezwanie do zapłaty odszkodowania, masz 30 dni na złożenie odwołania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego albo ubezpieczyciela. Wszystko zależy od tego, kto Ci je przysłał. To też czas na zapłatę całej kwoty. Jeśli nie podejmiesz żadnego kroku, prawdopodobnie rozpocznie się postępowanie sądowe. Z tym jednak wiążą się kolejne koszty, którymi zostaniesz obciążony.

Odwołanie od regresu ubezpieczeniowego możesz zgłosić w następujących przypadkach:

 • Jeśli masz trudną sytuację materialną spowodowaną np. długami, zbyt dużymi kosztami utrzymania członków rodziny w jednym gospodarstwie domowym.
 • Jeśli otrzymujesz zbyt niskie wynagrodzenie albo alimenty na dzieci.
 • Jeśli masz przewlekłą chorobę, z którą związane są dodatkowe koszty utrzymania lub utrzymujesz osobę z trwałym inwalidztwem.

Pamiętaj o tym, że odwołanie od regresu ubezpieczeniowego jest możliwe tylko wtedy, kiedy przedstawisz stosowne dokumenty. Musisz udowodnić, że masz trudną sytuację życiową lub materialną, np. pokazując zaświadczenie o dochodach, dokumentację medyczną czy opinię od ośrodka pomocy społecznej.

Jak napisać odwołanie od regresu ubezpieczeniowego?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku, który znajdziesz na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Pamiętaj o udowodnieniu, co jest spowodowane trudną sytuacją oraz czy jest szansa na jej poprawę. Jeśli nie, wytłumacz dlaczego. Wniosek wydrukuj, wypełnij i podpisz własnoręcznie. Przygotuj też dokumenty, które są niezbędne do potwierdzenia Twojej sytuacji życiowej.

Całość zbierz do jednej koperty i wyślij pocztą. Możesz też skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną albo telefonicznie, aby uzyskać więcej informacji na temat dostarczenia dokumentów. Jeśli chodzi o zgłoszenie odwołania do ubezpieczyciela, każdy z nich preferuje inną formę kontaktu. Najlepiej skontaktować się z firmą, aby otrzymać wniosek do wypełnienia. Możliwe, że będzie on dostępny online.

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

 • Wiele towarzystw do wyboru,
 • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
 • Pełne wsparcie doradców.

Regres ubezpieczeniowy – przedawnienie

Czy jest określony termin, kiedy minie czas na regres ubezpieczeniowy? Przedawnienie ma miejsce po upływie 3 lat od wypłacenia odszkodowania, zgodnie z przepisami prawa. 

Pamiętaj o OC!

Ważne ubezpieczenie OC to podstawa! Możesz załatwić wszelkie formalności online. Sprawdź nasz kalkulator, zadzwoń na infolinię lub odwiedź jedną z placówek.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku