2022-04-18

Mandat za nieprawidłowe parkowanie — co grozi kierowcy za złamanie przepisów?

Dowiedź się gdzie parkować, żeby nie zapłacić kary.

Mandat za nieprawidłowe parkowanie — co grozi kierowcy za złamanie przepisów?

Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych to najczęstsza przyczyna, dla której kierowcy decydują się pozostawić pojazd w obszarze niedozwolonym. Wykorzystują do tego każdą wolną przestrzeń, nie zważając na to, czym może grozić parkowanie na zakazie. Taka decyzja może jednak pociągnąć za sobą szereg nieprzyjemnych konsekwencji.

Brak miejsc dla samochodów to zmora wielu dużych miast. Problem rozwiązuje budowa nowych parkingów na osiedlach, wokół centrów handlowych lub innych miejsc o wysokim natężeniu ruchu. Jednak nie zawsze udaje się zaspokoić tego typu potrzeby w wystarczającym stopniu. Prowadzi to do sytuacji, w której kierujący w ferworze codziennych obowiązków lub w obliczu rezygnacji podczas szukania miejsca parkingowego zwyczajnie lekceważą przepisy.

Dlaczego kierowcy otrzymują mandaty za parkowanie? Przede wszystkim dlatego, że pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym jest poważnym wykroczeniem. Auto zaparkowane w niedozwolonym obszarze stanowi utrudnienie dla pieszych oraz innych kierowców. Osoby, które nie stosują się do związanych z tym przepisów, mogą spodziewać się kary od policji lub straży miejskiej, a nawet odholowania pojazdu. Kiedy kierowca otrzyma mandat za parkowanie? Odpowiedzi na to i inne pokrewne pytania udzielimy w poniższym artykule.

Jak uniknąć mandatu za nieprawidłowe parkowanie?

Zasady dotyczące parkowania reguluje ustawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nią zatrzymanie i postój auta możliwe są w warunkach i miejscach, które są do tego przeznaczone, nie powodują zagrożenia w ruchu drogowym, a zaparkowany pojazd jest w nich dobrze widoczny. Jeśli wybieramy się w nieznane rejony, a nie chcemy narazić się na mandat, warto sprawdzić wcześniej, gdzie w okolicy można bezpiecznie pozostawić auto.

Podczas parkowania kierujący pojazdem musi także stosować się do znaków drogowych i przepisów obowiązujących w danym miejscu. Jeśli złamie którąś z powyższych zasad, popełni wykroczenie i może otrzymać od funkcjonariusza policji lub straży miejskiej mandat za parkowanie w niedozwolonym miejscu.

Ustawa u ruchu drogowym dokładnie określa miejsca i sytuacje, gdy pozostawianie auta i postój są zakazane. Dobra znajomość i respektowanie zasad kodeksu drogowego powinno więc wystarczyć do tego, by uniknąć mandatu za nieprawidłowe parkowanie. Kierowca niestosujący się do przepisów drogowych oraz znaków naraża się na otrzymanie stosownej do swojego wykroczenia kary.Pamiętajmy, że mandat za złe parkowanie może wystawić zarówno straż miejska, jak i policja.

Warto wiedzieć!

Ile czasu na wystawienie i dostarczenie mandatu za parkowanie ma straż miejska lub policja? W przypadku, gdy otrzymamy mandat za parkowanie podczas swojej nieobecności, na dostarczenie go ma prawie 3 miesiące. Mandat musi być bowiem doręczony za potwierdzeniem odbioru do 90 dni od zdarzenia, a z jego treści musi wynikać, że organ nie ma wątpliwości, kto jest sprawcą wykroczenia.

Zakaz parkowania — w jakich miejscach nie wolno pozostawiać samochodu?

Parkowanie w miejscu niedozwolonym oznacza dla kierującego nie tylko przewidziane w taryfikatorze kary pieniężne, ale także punkty karne. Właśnie dlatego każdy, kto nie chce z czasem zbankrutować lub stracić prawa jazdy musi zdawać sobie sprawę z tego, gdzie można bezpiecznie pozostawić auto bez ryzyka odholowania i otrzymania mandatu. Przepisy precyzyjnie określają miejsca, w których postój jest zabroniony. Należą do nich:

  • miejsca utrudniające wjazd lub wyjazd do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej
  •  miejsca utrudniające dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub jego wyjazd
  • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską
  • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu
  • na obszarze zabudowanym w przypadku pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t, lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami (Kodeks Drogowy art. 49 ust.2)

Kierowcy grozi też mandat za parkowanie na drodze pożarowej. W przypadku wystąpienia pożaru właściciel auta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych, co grozi ponadto karą aresztu lub grzywy do 500 zł. Tyczy się to także blokowania przejazdu karetek lub innych służb ratunkowych.

Kierowcy zamierzający bezpiecznie parkować auto, powinni zwracać uwagę na wyznaczone dla określonych grup specjalne miejsca parkingowe — zwłaszcza wokół galerii handlowych, dworców oraz innych miejsc o większym natężeniu ruchu. W takiej przestrzeni może wręcz roić się od źle oznakowanych taksówek. Nieuprawnione parkowanie na postoju taxi również grozi mandatem.

Oczywiste wydają się także zasady dotyczące zatrzymywania pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej. Tego typu manewry dozwolone są jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. W przypadku awarii lub jakichkolwiek problemów z prowadzeniem pojazdu kierujący ma obowiązek usunąć auto z jezdni i ostrzec pozostałych użytkowników drogi.

Dodatkowo kierujący zawsze powinien zwracać uwagę na znaki drogowe. To one najlepiej informują, gdzie nie wolno się zatrzymywać. Niezwykle istotne jest też to, by w przestrzeni miejskiej nie blokować miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Należą się one jedynie osobom posiadającym uprawnienia wynikające z grupy inwalidzkiej. Za parkowanie na chodniku także grozi mandat. Może być on wystawiony przez funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, ponieważ również stanowi to wykroczenie drogowe

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Parkowanie w niedozwolonym miejscu – najczęstsze wpadki kierowców

Choć zdawać by się mogło, że przestrzeganie przepisów i znaków, które zna każdy posiadacz prawa jazdy to wystarczająca gwarancja uniknięcia niechcianych kar, to wpadki mogą zdarzyć się nawet najlepszym, a konsekwencją jest oczywiście mandat! Parkowanie na zakazie to paradoksalnie jedna z najczęstszych przyczyn wystawiania mandatów przez straż miejską lub policję. Problemem bywa w tym wypadku uśpiona czujność kierowców.

Częstą pułapką dla kierujących bywa popularny B-36. Znak bywa niezauważany, a mandat przewidziany za jego zlekceważenie może kosztować nas 100 zł i 1 punkt karny. Parkując, należy więc bardzo dokładnie przyglądać się okolicznym oznaczeniom — niektóre z nich są widoczne jedynie z odpowiedniej perspektywy. Niezauważony lub zbagatelizowany znak B-35 również może narazić nas na mandat.

Chodnik także nie nadaje się do parkowania, jeśli nie pozostawisz miejsca dla pieszych — owa przestrzeń musi wynosić 1,5 metra. Mandat za parkowanie na chodniku obciąży kierowcę jednym punktem karnym oraz kwotą 100 zł.

Warto jednak pamiętać, że tego typu błędy w parkowaniu mogą spowodować zablokowanie drogi pieszym — dzieciom, rowerzystom lub osobom niepełnosprawnym, stwarzając realne zagrożenie dla ich zdrowia. Mandat za parkowanie w strefie zamieszkania  lub przekroczenie prędkości to już poważne wykroczenie. Należy więc zachować w tym wypadku szczególną ostrożność i zweryfikować obowiązujące przepisy.

Mandaty za parkowanie — ile mogą wynieść?

Ile wynosi mandat za złe parkowanie? Jest to w głównej mierze uzależnione od rodzaju i rangi wykroczenia. 100 złotych zapłacimy, parkując: na chodniku, drodze dla rowerów, w miejscu utrudniającym wjazd i wyjazd, poza wyznaczonym miejscem w strefie zamieszkania, w odległości mniejszej niż 10 metrów od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego (jeśli nasz pojazd go zasłania), przy lewej krawędzi drogi (poza wyjątkami), a także w odległości mniejszej niż 15 metrów od znaku przystanku autobusowego.

Od 100 do 300 złotych zapłacimy za parkowanie: w warunkach, gdy auto jest niewidoczne lub utrudnia ruch, na przejściu dla pieszych (lub w odległości mniejszej niż 10 metrów od niego), na jezdni poza obszarem zabudowanym (jeśli istniała opcja zaparkowania poza światłem drogi), na przejeździe kolejowym/tramwajowym, na skrzyżowaniu (oraz w odległości 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania).

Od 400 do 550 złotych wyniesie mandat za parkowanie, jeśli: posługujemy się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla pojazdów silnikowych i jednocześnie zignorujemy znak zakazu wjazdu. Z dodatkowymi kosztami należy liczyć się także, jeśli pozostawione auto utrudnia wjazd lub wyjazd, stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego (kierujący zostanie obciążony opłatą za holowanie).

Mandat za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych to wydatek rzędu 800 zł. Żeby przestrzec kierowców przed tak rażącymi błędami, warto wspomnieć też o punktach karnych i dodatkowych opłatach.Za nieuprawnione parkowanie na kopercie grozi utrata 5 punktów.O wiele więcej zapłaci natomiast osoba, której funkcjonariusz dorzuci mandat za sfałszowanie karty parkingowej. Skutkuje to opłatą 1200 złotych i utratą 7 punktów karnych.

Ile wynosi mandat za parkowanie bez biletu parkingowego?Jest to koszt do 250 zł. Jednak zwykle kwota ta podlega obniżeniu nawet o kilkadziesiąt złotych, o ile płatność zostanie uregulowana w ciągu 7 dni. Każdy otrzymany mandat za parkowanie można opłacić zarówno przez Internet, jak i bezpośrednio u straży miejskiej lub policji (radiowozy są obecnie wyposażone w terminale płatnicze).

To ważne!

Włączenie świateł awaryjnych przez kierowcę nie usprawiedliwia postoju w niedozwolonym miejscu. Może skutkować to otrzymaniem podwójnego mandatu — zarówno za niewłaściwe parkowanie, jak i nadużycie światła awaryjnego. Należy więc rozróżnić poniższe terminy:

zatrzymanie się — jest to unieruchomienie auta na czas nie dłuższy niż 1 minuta;

postój — stanowi unieruchomienie pojazdu na czas dłuższy niż w przypadku zatrzymania auta.

Polskie prawo reguluje zasadę stosowania terminu postój w odniesieniu do parkowania.

Kiedy pojazd może zostać odholowany i jakie są tego konsekwencje?

Mandat za nieprawidłowe parkowanie nie jest najdotkliwszą karą, jaka może spotkać kierowców. Jeśli pozostawimy pojazd w miejscu, w którym utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu, będziemy musieli liczyć się z możliwością odholowania go na parking depozytowy (koszt postoju to kilkadziesiąt złotych za dobę). Jeśli auto nie zostanie odebrane w ciągu trzech miesięcy, przejdzie ono we własność gminy.

Decyzję o odholowaniu pojazdu może podjąć policja lub straż miejska. Właściciel auta zostanie wówczas obciążony nie tylko mandatem, ale także usługą lawety (będzie to kwota około kilkuset złotych). Po doliczeniu do tego kosztów samego holowania każdy kierowca z pewnością dobrze zastanowi się, zanim zaparkuje auto w niedozwolonym miejscu…

Problemem przy holowaniu może być także ustalenie, kto zadecydował o usunięciu naszego pojazdu z danej lokalizacji. To tam będziemy musieli udać się w celu jego odebrania. Podsumowując wszelkie koszty związanego z holowaniem, lawetą i pozostawaniem auta na parkingu depozytowym, dojdziemy do wniosku, że tego typu „przyjemność” może kosztować kierowcę nawet kilka tysięcy złotych — w zależności od tego, w jakim mieście i na jakim parkingu pojazd zostanie ulokowany.

Jeżeli dojdzie do opóźnienia z opłaceniem mandatu, na kierowcę czekają kolejne przykre konsekwencje. Urząd Skarbowy ma w tej sytuacji prawo do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W wyniku tego kierowca może zostać obarczony zarówno jego kosztami, jak i odebraniem kwoty nałożonej kary z podatku. 

Czy od mandatu za parkowanie można się odwołać?

Choć wezwanie od straży miejskiej za złe parkowanie u każdego kierowcy wzbudza silne emocje, to warto podejść do tematu racjonalnie i dobrze opracować strategię działania. Należy przeanalizować całą sytuację, odnieść się do adekwatnych przepisów, a następnie podjąć właściwe kroki.

Odwołanie od mandatu za parkowanie przede wszystkim wiąże się z napisaniem wniosku o uchylenie go. Gotowe wzory w formacie gotowym do pobrania znaleźć można w Internecie, a ich wypełnienie nie zajmuje dużo czasu. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego — właściwego dla obszaru, w którym wystawiony został mandat za parkowanie. Następnie pozostanie czekać na listowną odpowiedź sądu z informacją o dacie posiedzenia.

Kolejnym krokiem jest udział w posiedzeniu sądowym lub oczekiwanie na decyzję sądu. Jeśli uważasz, że mandat za stanie na zakazie lub innego typu wykroczenie został nałożony niesłusznie, to najlepszym rozwiązaniem jest odwołanie się od decyzji sądu. Jest na to przewidziane 7 dni od wystawienia mandatu.

Wniosek odwoławczy musi zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, serię i numer mandatu (oraz załącznik jego kserokopii), opis zdarzenia stanowiący wyjaśnienie sytuacji wraz z uzasadnieniem odwołania od mandatu. Jeśli dysponujemy wystarczającymi argumentami przemawiającymi na naszą korzyść, to istnieje duża szansa, że będziemy w stanie uniknąć grzywny lub utraty punktów karnych.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku