2022-09-19

OC na auto osoby niepełnosprawnej – o czym warto wiedzieć i na jakie ulgi można liczyć?

Czy osoba niepełnosprawna taniej kupi OC?

OC na auto osoby niepełnosprawnej – o czym warto wiedzieć i na jakie ulgi można liczyć?

Osoby niepełnosprawne w zależności od rodzaju schorzenia wymagają opieki kogoś innego lub funkcjonują samodzielnie, niekiedy posiadają i prowadzą własny samochód. Podlega on, jak każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce, obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Czy są zniżki OC dla niepełnosprawnych i czy mogą oni liczyć na ulgi przy zakupie lub rejestracji samochodu? Czym jest ulga rehabilitacyjna? Czy można uzyskać zwrot OC dla osoby niepełnosprawnej? Wyjaśniamy poniżej.

Czy osobie niepełnosprawnej przysługuje zniżka na OC?

Osoby niepełnosprawne w codziennym funkcjonowaniu napotykają na różnego rodzaju trudności, chociażby w przemieszczaniu się. W przypadku osób wymagających na co dzień opieki innych, opiekun często korzysta z auta jako środka lokomocji, by zawieźć dziecko czy osobę dorosłą na rehabilitację lub do lekarza. Sporo osób korzysta też samodzielnie z samochodu. Nierzadko wymaga on specjalnego dostosowania. Obecne technologie umożliwiają różnego rodzaju rozwiązania, wiążą się jednak z niemałymi kosztami. Samochód dla niepełnosprawnych kierowców to sposób na niezależność i poprawę jakości życia. Ułatwia, a niekiedy umożliwia dotarcie do wybranego celu. W kwestii ubezpieczenia OC prawo nie przewiduje szczególnych rozwiązań dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Sam zakup ubezpieczenia OC dla osoby niepełnosprawnej nie stanowi problemu. Towarzystwa ubezpieczeniowe jak najbardziej przewidują taką możliwość, jednak na zasadach obowiązujących dla wszystkich użytkowników.

Z jakich zniżek na OC może skorzystać osoba niepełnosprawna?

Wysokość składki OC zależy od wielu elementów, m.in. rodzaju auta, marki, roku produkcji, pojemności silnika, lokalizacji, wieku właściciela, przebiegu dotychczasowej historii jazdy. Towarzystwa mają różną hierarchię czynników, branych pod uwagę przy wycenie OC, jednak często wiek właściciela i bezszkodowość wcześniejszej jazdy mają bezpośredni wpływ na wysokość uzyskanych zniżek. Młodzi kierowcy zazwyczaj do 26. roku życia objęci są zwyżkami. Często praktykowanym sposobem na uniknięcie wysokich składek jest dopisanie jako współwłaściciela pojazdu osoby doświadczonej, posiadającej zniżki. Znacząco przekładają się one na wysokość polisy. Na tej samej zasadzie można uzyskać zniżki OC dla niepełnosprawnych posiadaczy aut, poprzez dopisanie do dowodu rejestracyjnego np. rodzica lub odwrotnie – dziecka do samochodu rodzica, aby mogło już zacząć gromadzić zniżki.

Podobnie zniżki mogą zostać przeniesione na małżonka, o czym przeczytasz w naszej innej poradzie. Należy jednak pamiętać, że w razie szkody spowodowanej przez jednego ze współwłaścicieli, utrata zniżek dotyczy wszystkich osób widniejących w dowodzie rejestracyjnym.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie OC dla osoby niepełnosprawnej?

Kupując ubezpieczenie OC, większość osób kieruje się ceną. Częstym dodatkiem do polisy jest podstawowy pakiet pomocy assistance, obejmujący holowanie w razie wypadku lub awarii czy doraźną pomoc w usprawnieniu auta. Dobrze jest zwrócić uwagę, czy polisa taki pakiet obejmuje i co w chodzi w jego ramy, zwłaszcza jeśli auto jest użytkowane przez osobę niepełnosprawną.

Samochody dla niepełnosprawnych kierowców są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb, zapewniają komfort w trakcie jazdy. Jednak w razie wypadku lub awarii osoba niepełnosprawna może potrzebować pomocy w szerszym zakresie niż osoba w pełni sprawna. Towarzystwa umożliwiają zakup OC osobom niepełnosprawnym w stopniu lekkim, umiarkowanym, jak i znacznym. Właściciel auta nie musi być też jego użytkownikiem. Jeśli niepełnosprawność uniemożliwia samodzielne prowadzenie auta czy posiadanie prawa jazdy, kierowcą może być opiekun lub osoba w tym celu zatrudniona. Jeśli jednak właściciel będzie osobiście prowadził auto, warto zastanowić się nad kwestią ubezpieczenia samochodu a stopniem niepełnosprawności. Im szersza ochrona w razie wypadku czy awarii dla osoby ze znacznie naruszoną sprawnością, tym większe poczucie bezpieczeństwa podczas użytkowania auta.

Czym jest ulga rehabilitacyjna na samochód?

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogą liczyć na pewną rekompensatę wydatków poniesionych w związku z rehabilitacją lub ułatwieniem wykonywania czynności życiowych w postaci odliczenia ich od dochodu w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Nie jest to zwrot OC dla niepełnosprawnych posiadaczy pojazdów, a forma ulgi podatkowej.

Rozróżnia się dwa rodzaje kosztów związanych z rehabilitacją i ułatwieniem czynności życiowych:

  • nielimitowane – obejmują faktycznie poniesione wydatki bez limitu;
  • limitowane – obejmują faktycznie poniesione wydatki ograniczone limitem.

Wydatki związane z dostosowaniem auta do potrzeb osoby niepełnosprawnej, czyli np. montaż podnośnika, rampy, obrotowego fotela, uchwytów pomocniczych, przeróbka bagażnika w celu przewozu wózka, zalicza się do kosztów nielimitowanych. Natomiast koszty wynikające z użytkowania auta na potrzeby dotarcia na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne wliczają się do kosztów limitowanych. Jest to tzw. ulga rehabilitacyjna na samochód. Przysługuje ona osobom:

  • mającym status osoby niepełnosprawnej;
  • mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Podatnik chcący skorzystać z ulgi, musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta oraz uzyskiwać przychody opodatkowane skalą podatkową i/lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Koszty związane z użytkowaniem auta są z reguły wysokie i mogą stanowić poważny uszczerbek dla domowego budżetu. Ulga samochodowa dla niepełnosprawnych kierowców pozwala chociaż w pewnym stopniu odciążyć ich finansowo.

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej na samochód można odliczyć OC?

Założeniem omawianej ulgi jest rekompensata kosztów ponoszonych w związku z użytkowaniem samochodu, a jednym z nich jest obowiązkowe ubezpieczenie OC. Można zatem uwzględnić je w kosztach. Odliczenie na samochód dla osoby niepełnosprawnej obejmuje m.in. następujące wydatki:

  • paliwo;
  • przeglądy;
  • ubezpieczenie OC;
  • naprawy.

Na wypadek kontroli dobrze jest zachować potwierdzenia poniesionych kosztów, chociaż nie jest to wymagane przez prawo podatkowe. Ulga na samochód dla osoby niepełnosprawnej za 2022 rok wynosi maksymalnie 2280,00 zł. Warto wybrać możliwie niedrogie ubezpieczenie OC, aby móc odliczyć pozostałe wydatki. Jak i gdzie kupić najtaniej OC podpowiadamy w innym artykule.

Wobec braku odgórnej, przewidzianej przepisami zniżki OC dla niepełnosprawnych właścicieli pojazdów, odliczenie polisy jest formą rekompensaty wysokich kosztów użytkowania auta.

Lista wydatków, jakie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jest zamknięta. Dlatego nie może być ona rozumiana jako np. ulga na zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Odliczeniu mogą podlegać wydatki związane z dostosowaniem auta do potrzeb osoby niepełnosprawnej i jego użytkowaniem, ale nie z zakupem. W przypadku zakupu jednak można liczyć na inne udogodnienie.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ulga rehabilitacyjna na samochód dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Czasem osoby niepełnosprawne ze względu na stopień dysfunkcji, muszą być w codziennym funkcjonowaniu wspierane przez opiekuna. Dla osoby zajmującej się niepełnosprawnym dzieckiem czy inną bliską osobą wiąże się to nie tylko z wyrzeczeniami w kwestii organizowania swojego czasu, ale też z dodatkowymi wydatkami, chociażby na dowóz podopiecznego do lekarza czy na rehabilitację. Czy można liczyć na dofinansowanie do samochodu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w 2022 roku? Opiekunowie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Warunkiem jest posiadanie na utrzymaniu niepełnosprawnego współmałżonka, dziecka własnego lub przysposobionego, dziecka przyjętego na wychowanie, pasierba, rodzica, rodzica współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięcia lub synowej, jeśli dochód takiej osoby nie przekroczył 16 061,28 zł oraz korzystanie z samochodu dla jej potrzeb. Opiekun może dokonać odliczenia od przychodu tych samych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu jak w przypadku niepełnosprawnego podatnika korzystającego z ulgi. Nie jest to bezpośrednie dofinansowanie do samochodu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, ale stanowi niewielkie wsparcie budżetu.

Ulga przy zakupie samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, nabywając pojazd, mają możliwość skorzystania z ulgi dla niepełnosprawnych przy rejestracji samochodu. Dotyczy ona zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, który inni nabywcy pojazdów mają obowiązek uiścić w ciągu 14 dni od nabycia pojazdu. Wynosi on 2% wartości nabytego samochodu. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 8 pkt 6 przewiduje, że zwolnione z PCC są:

osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu”.

Osoba niepełnosprawna jest zatem zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych jeśli jest rzeczywistym nabywcą pojazdu i spełnia przytoczone przesłanki. Ulga przy zakupie samochodu dla osoby niepełnosprawnej nie jest może duża, ale zawsze stanowi dodatkową oszczędność. Oprócz zwolnienia z obowiązku opłaty podatku nabywca nie musi też składać deklaracji podatkowej PCC do urzędu skarbowego.

Czy można liczyć na zniżki dla niepełnosprawnych przy zakupie samochodu? O ile obecnie z PFRON-u można starać się o dofinansowanie w celu dostosowania zakupionego samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, o tyle sam zakup auta leży już w gestii osoby zainteresowanej. Niedawno jednak pojawiły się ze strony pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych zapowiedzi opracowania „Programu samochodowego”, który miałby przewidywać możliwość dofinansowania samochodu dla osób niepełnosprawnych.

Znajdź najlepsze OC dla osoby niepełnosprawnej

Jeśli szukasz ubezpieczenia OC dla osoby niepełnosprawnej, które będzie optymalne pod względem ceny, z pomocą naszego kalkulatora porównasz oferty 30 towarzystw ubezpieczeniowych. Dobrze jest zadbać o odpowiedni pakiet assistance, aby w razie zdarzenia na drodze, uzyskać sprawną i właściwą pomoc. Dowiedz się więcej na temat naszej oferty ubezpieczeń OC, AC, assistance i NNW dzwoniąc na infolinię 22 27 00 337 lub odwiedzając najbliższą placówkę CUK.

Oceń artykuł

4.00
(4)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku