2023-06-20

Co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole?

Jakie sytuacje są uznawane za nieszczęśliwy wypadek w szkole?

Co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole?

Nie tylko energiczne dzieci mogą ulec nieszczęśliwemu wypadkowi w szkole. Dlatego dobrze jest, by każdy uczeń był ubezpieczony. Zastanawiasz się, jaka jest definicja nieszczęśliwego wypadku w szkole i w jakich przypadkach uzyskasz odszkodowanie? Odpowiedzi szukaj w tym tekście.

Nieszczęśliwy wypadek w szkole – definicja

Aby wyjaśnić, czym jest nieszczęśliwy wypadek w szkole, musimy zagłębić się w przepisy, dotyczące wypadków przy pracy, bo to właśnie takie uregulowania prawne obowiązują według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach.

„Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”.

To ważne!

Mówiąc o nieszczęśliwym wypadku w szkole, mamy na myśli wszystkie sytuacje, kiedy dziecko jest pod opieką szkoły. Zaliczają się więc do nich także nagłe zdarzenia, do których dojdzie także podczas wycieczek szkolnych.

Te same przepisy opisują również różne rodzaje wypadków. Rozróżniamy wypadki:

 • śmiertelne (śmierć w czasie do 6 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku),
 • ciężkie (związane z uszkodzeniem ciała),
 • lekkie (pozostałe zdarzenia).

Ubezpieczenie NNW szkolne

Z reguły rodzice korzystają z możliwości, jakie zapewnia szkoła, wykupując polisę grupową, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie ubezpieczyć dziecko. Kupując takie ubezpieczenie można dostosować sumy ubezpieczenia i rozszerzyć zakres ochrony, dopasowując ją do indywidualnych potrzeb naszej pociechy.

Ubezpieczenie NNW szkolne chroni niepełnoletnich, uczęszczających do szkoły, a więc z reguły w wieku od 6 do 18 lat, chociaż na rynku ubezpieczeniowym są polisy obejmujące dzieci od kilku miesięcy i osoby do 26 lat. NNW szkolne zapewnia ochronę w ramach wypadku i uszkodzenia ciała (np. złamania ręki, nogi i innych uszczerbków).

Kiedy można się ubiegać o odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek w szkole?

Na początku warto wspomnieć, że zakres ubezpieczenia NNW szkolnego różni się w zależności od polisy. Zawsze, przed zakupem ubezpieczenia, dobrze jest zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W tym dokumencie szczegółowo opisane są definicje, zakres i sumy ubezpieczeń. Jednak z reguły możemy ubiegać się o odszkodowanie w ramach między innymi takich zdarzeń:

 • złamanie kości – złamana ręka czy noga to częste sytuacje, które dotykają dzieci, bawiące się na przerwach czy podczas wyjazdu szkolnego,
 • oparzenie lub odmrożenie,
 • pogryzienie przez zwierzęta, ukąszenia owadów, kleszczy itd.,
 • czasowa niezdolność do nauki,
 • zatrucie substancjami chemicznymi,
 • porażenie prądem,
 • pobyt w szpitalu,
 • zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji.

Mówiąc prościej, rodzice otrzymają odszkodowanie za wypadek w szkole, jeśli dziecko w jego wyniku dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, zawału serca oraz udaru mózgu. Szkolne NNW gwarantuje również odszkodowanie w razie śmierci ubezpieczonego. Dodatkowo można też zdecydować się na rozszerzenie polisy np. o wyczynowe uprawianie sportu czy pomoc psychologiczną dla dziecka. 

Ubezpieczenie NNW pokrywa także koszty nabycia protez czy środków pomocniczych, transport medyczny, wizytę lekarza itd.

Więcej na temat tego, kiedy działa ubezpieczenie szkolne pisaliśmy tu Odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego – kiedy i jak je uzyskać?

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w szkole?

Wszystko zależy, z jakiego tytułu ubiegamy się o odszkodowanie. W przypadku ubezpieczenia szkolnego mamy następujące możliwości.

 • Z tytułu polisy grupowej i/lub indywidualnej

Warto zaznaczyć, że te odszkodowania się kumulują. Tak więc, jeśli oprócz ubogiego zazwyczaj ubezpieczenia grupowego, które można wykupić w szkole, rodzic zdecyduje się na wykupienie dodatkowo indywidualnej polisy dla dziecka, w razie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczony otrzyma odszkodowanie z obu źródeł. W tym wypadku należy zgłosić się do ubezpieczyciela. Jeśli jest ich dwóch, trzeba powiadomić każdego z osobna. Towarzystwo możesz poinformować online lub dzwoniąc na infolinię.

 • Z tytułu OC szkoły

Szkoły z reguły wykupują u wybranego towarzystwa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jeśli dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi z powodu niedbalstwa np. niezabezpieczonego boiska, wówczas można ubiegać się o odszkodowanie od szkoły. Wtedy opiekun lub uczeń, jeśli osiągnął już pełnoletność, składa pozew cywilny przeciwko organowi prowadzącemu szkołę. Jeśli wygra sprawę, odszkodowanie zostanie pokryte przez polisę OC szkoły.

 • Odszkodowanie dla dziecka z ZUS

Dziecko może otrzymać jeszcze odszkodowanie z ZUS, jeśli dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeśli chcemy uzyskać takie świadczenie, musimy złożyć po zakończonym leczeniu do ZUS odpowiedni dokument. W tym przypadku będzie to wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania, do którego dołączamy druk OL-9 lub N-9, czyli zaświadczenie o stanie zdrowia oraz dokumentację wypadkową z protokołem powypadkowym i dokumentacją medyczną.

Ubezpieczenie NNW szkolne w CUK

Jeśli jesteś rodzicem i szukasz dodatkowej polisy szkolnej dla swojego dziecka, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Mamy dla Ciebie kilka wariantów. Polisa chroni finansowo przed skutkami nieszczęśliwych wypadków dzieci żłobkowe, przedszkolne, szkolne oraz osoby uczęszczające na uczelnie wyższe. Bez wychodzenia z domu możesz wybrać odpowiednią dla siebie polisę, dokonać opłaty, a my w ramach ekstra dodatku wyślemy Ci mailowo Niezbędnik Świadomego Rodzica.

FAQ, czyli najczęstsze pytania o nieszczęśliwe wypadki w szkole

 • 1
  Ile jest czasu na zgłoszenie nieszczęśliwego wypadku w szkole?

Należy go zgłosić niezwłocznie. Można to zrobić już w dniu wypadku, jeśli mamy oficjalny dokument, opisujący nieszczęśliwy wypadek w szkole oraz informujący o udzieleniu pierwszej pomocy.

 • 2
  Kto wypłaca odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek w szkole?

Rodzic może ubiegać się o odszkodowanie z kilku źródeł – z tytułu szkolnego NNW, polisy OC szkoły oraz z ZUS. To pierwsze wypłaca ubezpieczyciel, u którego mamy wykupioną polisę. Co ciekawe w tym przypadku możliwa jest kumulacja świadczeń. Jeśli dziecko zostało zgłoszone do polisy grupowej w szkole, a rodzice wykupili mu dodatkowo indywidualną polisę, otrzyma odszkodowanie z obu ubezpieczeń. Odszkodowanie z tytułu polisy OC szkoły zostanie wypłacone tylko wtedy, kiedy udowodnimy, że szkoła nie zapewniła dziecku bezpieczeństwa. Przykład: dziecko potknęło się na nieuprzątniętym boisku i złamało nogę. Kolejny rodzaj odszkodowania – z ZUS – wypłacany jest w szczególnych sytuacjach, np. gdy dziecko złamie rękę, nogę czy dozna innego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 • 3
  Kogo powiadomić o nieszczęśliwym wypadku w szkole?

Procedury mówią, że o nieszczęśliwym wypadku dziecka w szkole należy poinformować nie tylko jego rodziców, ale i społecznego inspektora pracy, pracownika BHP, radę rodziców oraz organ prowadzący szkołę. Jeśli w wyniku wypadku dojdzie do śmierci lub wypadek jest ciężki i zbiorowy, zawiadamia się wtedy prokuratora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Jeśli wypadek ma natomiast związek z zatruciem, trzeba powiadomić państwowego inspektora sanitarnego.

Oceń artykuł

4.25
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku