2024-05-07

Odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego – kiedy i jak je uzyskać?

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy Twoje dziecko doznało urazu?

Odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego – kiedy i jak je uzyskać?

Chcąc zapewnić ochronę swoim dzieciom, rodzice często dokonują zakupu ubezpieczenia szkolnego. Nagłe zdarzenia, jak złamanie ręki, upadek ze schodów, wstrząśnienie mózgu mogą niestety przydarzyć się każdemu nie tylko w szkole, ale i poza placówką – w domu, na placu zabaw, na osiedlowym boisku. Ubezpieczenia szkolne chronią dziecko przez całą dobę 7 dni w tygodniu, a polisy najczęściej trwają 12 miesięcy, obejmując również okres wakacyjny. Na jakie odszkodowanie można liczyć i jak wygląda kwestia wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia szkolnego? Dowiesz się z niniejszego artykułu.

Najważniejsze informacje:

 • Ubezpieczenie szkolne nie obejmuje tylko nieszczęśliwych wypadków, które wydarzą się podczas zajęć czy wycieczek szkolnych. Obowiązuje przez cały rok, także poza placówką oraz w wakacje i ferie.
 • Zastanawiasz się, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole? Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z ubezpieczycielem. Powinieneś gromadzić wszelkie dokumenty związane z nieszczęśliwym wypadkiem czy chorobą swojego dziecka, a także rachunki za wszelkie pomoce medyczne (np. ortezy).
 • Na wypłatę odszkodowania czeka się zazwyczaj do 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

Kiedy działa ubezpieczenie szkolne?

Często rodzice zastanawiają się, zwłaszcza gdy opłacają składkę w szkole, czy ubezpieczenie szkolne obejmuje zdarzenia również poza szkołą. Jak najbardziej tak. Polisa obowiązuje przez cały czas, na jaki jest zawarta, a zatem również w weekendy, święta, ferie i wakacje. Dziecko jest zatem objęte ochroną w szkole, ale i w domu, na placu zabaw, na ulicy, podczas wizyty u kolegów czy na  wakacyjnym wyjeździe. Bez względu, czy do zdarzenia doszło w szkole, czy poza placówką, można starać się o należne świadczenie. Najczęstsze zdarzenia, które będą uprawniały do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia szkolnego to:

 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • zwichnięcia, złamania, skręcenia;
 • sepsa;
 • śmierć rodzica lub opiekuna dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • zatrucie pokarmowe;
 • oparzenie lub odmrożenie;
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym zawału lub udaru), wypadku komunikacyjnego.

Niekiedy polisy przewidują też zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych pomocy medycznych, okularów, aparatu słuchowego uszkodzonych w szkole czy świadczenie w przypadku zdiagnozowania wrodzonej wady serca, poważnej choroby, pogryzienia przez psa lub ukąszenia. Idąc z duchem czasu, towarzystwa wzbogacają ofertę niekiedy o pomoc informatyczną lub psychologiczną, gdy dziecko padnie ofiarą hejtu w internecie. Tego rodzaju ochronę zyskujesz, wykupując dla dziecka NNW szkolne od InterRisk, które dostępne jest tylko w CUK.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego?

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia, decydując się na ubezpieczenie szkolne, dobrze jest zapoznać się z zapisanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wykluczeniami, aby mieć świadomość, kiedy polisa nie zadziała i kiedy np. za wypadek w szkole odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Często są to:

 • usiłowanie samobójstwa;
 • usiłowanie lub popełnienie przestępstwa;
 • szkody spowodowane w wyniku bójki;
 • szkody spowodowane chorobą zdiagnozowaną przed objęciem ochroną;
 • szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających;
 • uprawianie sportów ekstremalnych (jeśli polisa tego nie przewiduje);
 • szkody powstałe w wyniku działań wojennych i aktów terroru.

Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia szkolnego?

Jeśli dojdzie do zdarzenia i zastanawiasz się, jak ubiegać się o odszkodowanie, postępuj według tych kroków.

Krok 1. Sprawdzenie, jak zgłosić sprawę

Skontaktować się z ubezpieczycielem możesz zazwyczaj online lub dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela. Jeśli dziecko objęte jest więcej niż jedną polisą, szkodę zgłaszasz u każdego ubezpieczyciela. Może się tak zdarzyć, np. gdy ubezpieczasz dziecko przy okazji swojego ubezpieczenia grupowego w pracy, a dodatkowo jest ono ubezpieczone w szkole. Można wtedy liczyć na odszkodowanie dla dziecka z ubezpieczenia rodzica oraz z dodatkowej polisy.

W OWU lub na stronie ubezpieczyciela znajdziesz informację, w jakim terminie należy zgłosić szkodę. W przypadku ubezpieczenia szkolnego InterRisk będzie to 14 dni od daty zdarzenia.

Krok 2. Zbieranie danych

Zapewne będą potrzebne dane Twoje oraz dziecka, informacje na temat zdarzenia – dokładna data, godzina, przebieg i okoliczności – a także numer polisy. Dziecku powinna zostać udzielona niezbędna pomoc lekarska, dlatego w razie zdarzenia, jeśli nie było konieczności wzywania karetki, ale potrzebna jest opieka medyczna, nie zwlekaj z udaniem się na izbę przyjęć czy do lekarza.

Krok 3. Zbieranie odpowiednich dokumentów

W dalszym toku sprawy niezbędna będzie dokumentacja medyczna, gromadź więc wszelkie wypisy ze szpitala, wyniki badań, zalecenia lekarskie, dowody zakupu ewentualnego sprzętu rehabilitacyjnego czy pomocy medycznych, kserokopie karty pacjenta.

Często sprawa jest ostatecznie rozpatrywana po zakończeniu leczenia, co pozwala na odpowiednie zakwalifikowanie urazu, jednak już wcześniej możesz uzyskać informacje, na co szczególnie zwrócić uwagę przy gromadzeniu dokumentacji. Kontaktując się z ubezpieczycielem, uzyskasz informacje, jakie dokumenty będą potrzebne w przypadku zdarzenia dotyczącego Twojego dziecka, a jeśli tak się nie zdarzy, dopytaj, aby czegoś nie przeoczyć.

Krok 4. Ocena szkody

Teraz ubezpieczyciel będzie sprawdzał dokumenty. Niekiedy może zlecić w ramach konsultacji badanie dziecka przez wyznaczonego przez siebie lekarza, aby potwierdzić faktyczny stan zdrowia dziecka.

Krok 5. Wypłata odszkodowania

Ile się czeka na odszkodowanie zdrowotne? Informacje o terminach wypłaty świadczeń znajdziesz w OWU, możesz również uzyskać taką informację, kontaktując się z ubezpieczycielem. Z reguły będzie to 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

Jeśli jednak ustalenie okoliczności nie jest możliwe w tym terminie ze względu na przedłużające się leczenie, towarzystwo może zaproponować inny termin. W przypadku InterRisk odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego w takiej sytuacji zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, kiedy wyjaśnienie okoliczności zdarzenia było możliwe.

Od czego zależy wysokość odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego?

Przede wszystkim od sumy ubezpieczenia, a także rodzaju zdarzenia i stopnia doznanego urazu. W przypadku śmierci może zostać wypłacone 100% lub nawet 200% sumy ubezpieczenia. Jeśli dojdzie do uszkodzenia ciała dziecka, wysokość świadczenia oblicza się proporcjonalnie do uszczerbku określonego procentowo. Jeśli zatem orzeczone zostanie, że np. w wyniku złamania nogi dziecko doznało 20% uszczerbku na zdrowiu, to wysokość świadczenia wyniesie 20% sumy ubezpieczenia. W takim wypadku jeśli suma ubezpieczenia wynosiła 10 000 zł, odszkodowanie wyniesie 2 000 zł, jeśli 50 000 zł to 10 000 zł. Jeśli przydarzy się złamanie ręki u dziecka, odszkodowanie wyniesie odpowiednio 500 zł lub 2500 zł przy założeniu 5% uszczerbku na zdrowiu. Jak widać na przykładzie, różnica w wysokości świadczenia jest znacząca, co nie zawsze musi przekładać się na radykalny wzrost składki. Środki z odszkodowania można spożytkować na dowolny cel. Mogą pełnić rolę zadośćuczynienia, ale też być konieczne na dalszą rehabilitację.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe dysponują indywidualnymi wyznacznikami co do tego, jaki procent sumy ubezpieczenia przysługuje za poszczególne rodzaje doznanego urazu i najczęściej na nich opierają się, ustalając wysokość świadczenia. Tabele uszkodzeń ciała znajdziesz w OWU dołączanych do polisy. Chociaż te same urazy są często podobnie szacowane, to jednak warto zwrócić uwagę na ten aspekt przed ostatecznym wyborem polisy ze względu na wysokość ewentualnego odszkodowania, ale też zakres uwzględnionych w ubezpieczeniu urazów.

Uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego w konkretnych przypadkach

Zobaczmy teraz, jakie dokumenty będą potrzebne w kilku przykładowych sytuacjach.

Złamanie kończyny

Dzieci jeżdżąc na rowerze lub bawiąc się na placu zabaw, często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, którego skutkiem jest złamania ręki czy nogi.

Jeśli starasz się o odszkodowanie za złamaną rękę dziecka, zadbaj o kompletność zdjęć RTG wraz z opisami i zapisami na nośnikach danych, aby ubezpieczyciel miał jasność co do rodzaju złamania. To bardzo ważne, bo na tej podstawie będzie ustalana wysokość świadczenia, przysługującego Twojemu dziecku. Dołącz również opinie lekarskie i zalecenia odnośnie rehabilitacji. W zależności od rodzaju urazu mogą przydać się także paragony za zakup ortezy czy kul. Krótko mówiąc, trzeba zbierać wszelkie rachunki i dokumenty, które mają związek z powrotem do zdrowia dziecka.

Odszkodowanie za hejt w internecie

Rozbudowane pakiety ubezpieczeń szkolnych zapewniają obecnie odszkodowanie za szkody, których dziecko dozna online.

Jeśli szkoda ma inny charakter niż fizyczny uszczerbek na zdrowiu, a ubezpieczenie przewiduje ochronę na wypadek doznania przemocy słownej w sieci, zadbaj o zabezpieczenie wszelkich materiałów potwierdzających zdarzenie.

Wypadek dziecka w szkole

Jeśli do zdarzenia dojdzie w szkole, placówka zobowiązana jest udzielić dziecku niezbędnej pomocy, zawiadomić rodzica lub opiekuna prawnego i wezwać w razie potrzeby odpowiednie służby – pogotowie czy policję. Wypadek powinien zostać odnotowany w odpowiednim rejestrze, a w razie konieczności powołany zespół powypadkowy w celu zbadania okoliczności. W kwestii, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole, dokumentacja sporządzona przez szkołę może być przydatna w ustalaniu okoliczności zdarzenia, a rodzic powinien mieć do niej dostęp. Może być niezbędna podczas zgłaszania szkody.

Czasem może okazać się, że niegroźne z pozoru zdarzenie, ma swoje konsekwencje w późniejszym czasie. Przyjrzyjmy się przykładowi.

Przykład:

Uczeń szkoły podstawowej podczas lekcji wf został pozornie niegroźnie uderzony piłką w głowę. Po powrocie ze szkoły gorzej się poczuł, zaczął wymiotować. Rodzic udał się z nim do lekarza dyżurnego, który skierował chłopca do szpitala. Tam zdiagnozowano wstrząśnienie mózgu. Istotne, aby w podobnych sytuacjach na świeżo zgłosić w szkole, że podczas lekcji doszło do urazu. Będzie to pomocne przy ustalaniu okoliczności zdarzenia przez ubezpieczyciela i prawa do odszkodowania.

Odszkodowanie z OC szkoły

Jeśli masz podstawy sądzić, że do zdarzenia, w którym Twoje dziecko doznało urazu w szkole, doszło w wyniku zaniedbania ze strony placówki lub nauczyciela, możesz starać się o odszkodowanie na drodze postępowania cywilnego lub z OC szkoły.

Odszkodowanie dla dziecka z ZUS

Inną opcją jest ubieganie się o odszkodowanie dla dziecka z ZUS za doznany uszczerbek na zdrowiu. W tym celu należy po zakończonym leczeniu złożyć odpowiedni wniosek w ZUS wraz z dokumentacją medyczną. Jest to świadczenie niezależne od dodatkowego ubezpieczenia dziecka. ZUS odszkodowanie powinien wypłacić w terminie do 30 dni, zakładając pozytywne rozpatrzenie sprawy.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Szukasz ubezpieczenia szkolnego? Znajdziesz je w CUK

Jeśli Twoje dziecko nie ma jeszcze ubezpieczenia NNW, jest to odpowiedni moment na zakup polisy. W CUK porównasz oferty różnych ubezpieczycieli, by wybrać najlepszą opcję dla swojego dziecka. W razie urazu czy choroby zabezpieczenie materialne jest bardzo istotne. Skorzystaj z naszego kalkulatora, skontaktuj się z konsultantem lub odwiedź najbliższą placówkę CUK, by objąć ochroną swoje dziecko.

FAQ:

 • 1
  Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szkolnego?

  Pierwszy kontakt z ubezpieczycielem powinien odbyć się, jak najszybciej. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jakie dokumenty związane z powrotem dziecka do zdrowia, jak i z samym zdarzeniem trzeba zgromadzić.

 • 2
  Czy szkoła wypłaca odszkodowanie?

  Odszkodowanie od szkoły przysługuje wtedy, kiedy dziecko dozna urazu z powodu zaniedbania ze strony placówki lub nauczyciela.

 • 3
  Gdzie obejmuje ubezpieczenie szkolne?

  Ubezpieczenie szkolne działa nie tylko w szkole i na zajęciach szkolnych, ale także poza nią, na wakacjach czy podczas ferii.

Oceń artykuł

3.50
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku