2023-09-29

Dom na zgłoszenie – szczegóły procedury

Dowiedz się, jak uzyskać milczącą zgodę na budowę domu.

Dom na zgłoszenie – szczegóły procedury

Zgodnie z aktualnymi przepisami istnieje możliwość budowy domów  jednorodzinnych do 70 m² w uproszczonej procedurze, czyli bez tradycyjnego pozwolenia. Projekt może więc zostać zrealizowany na podstawie samego zgłoszenia budynku. Ułatwia to realizację zamierzonej inwestycji i redukuje niektóre koszty związane z budową nieruchomości o niewielkim metrażu nie tylko do celów rekreacyjnych.

Dom na zgłoszenie bez warunków zabudowy koniecznych przy tradycyjnym pozwoleniu to także najprostsza z możliwych procedur dla osób, które marzą o szybkiej realizacji projektu. Przeczytaj poradę i dowiedz się na ten temat więcej!

Dom na zgłoszenie – czyli jaki?

Dom na zgłoszenie to określenie dla procedury wybudowania domu bez tradycyjnego pozwolenia. Osoba, która chce zbudować dom uproszczoną drogą, musi zgłosić do urzędu swój zamiar (zgłoszenie budowy). Otrzyma wówczas tak zwaną milczącą zgodę. Jest to prostsze niż pozwolenie na budowę i pozwala szybciej rozpocząć prace budowlane. Chcesz znać aktualne przepisy i warunki domu na zgłoszenie? W tym celu śledź komunikaty w serwisie Gov.pl – odwiedź stronę, by być na bieżąco!

Jaka jest różnica między zgłoszeniem domu a pozwoleniem na budowę?

Polskie przepisy prawa budowlanego umożliwiają uzyskanie zgody na wybudowanie domu na dwa sposoby:

 • 1
  Pozwolenie na budowę domu – stanowi oficjalną, pisemną decyzję właściwego urzędu, na podstawie której można podjąć się realizacji budowy domu.
 • 2
  Zgłoszenie budowy domu – nie wymaga tradycyjnego pozwolenia pisemnego. Oznacza też zgodę na budowę bez przechodzenia żmudnych procedur, dzięki czemu można rozpocząć prace znacznie szybciej.

W jakich sytuacjach możesz zbudować dom na zgłoszenie, a kiedy potrzebne będzie pisemne zezwolenie? Tradycyjne pozwolenie będziesz musiał uzyskać, jeśli:

 • tak zwany obszar oddziaływania domu wykracza poza działkę lub działki, na których dom został zaprojektowany i wychodzi poza twoją działkę. Obszar oddziaływania określa projektant domu;
 • prawo wymaga, aby przeprowadzić tak zwane postępowanie środowiskowe. Urząd powiatowy lub urząd miasta może przeprowadzić takie postępowanie, jeśli twoja działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody. Urząd zbada wtedy, czy dom, który chcesz zbudować, nie będzie szkodzić środowisku.

W pozostałych sytuacjach to ty zadecydujesz o tym, czy złożysz wniosek o pozwolenie na budowę, czy jedynie zgłosisz budowę domu.

Więcej informacji o procedurze uzyskania zgody na budowę domu znajdziesz tutaj.

Dom na zgłoszenie – warunki, zasady i przepisy prawne

Przed podjęciem decyzji o inwestycji, warto uświadomić sobie, jakie warunki domu na zgłoszenie stawia przed nami prawo budowlane. Istotne będzie oszacowanie własnego projektu oraz dostosowanie się do obowiązujących reguł. Dom na zgłoszenie w 2023 roku to bowiem nie tylko nowe przepisy, ale także cen związanych z inflacją. Jeśli podejmiemy się już takiej inwestycji, musimy być pewni jej finalizacji na podstawie planu. 

Zgodnie z obecnym prawem można budować domy jednorodzinne do 70 m² w uproszczonej procedurze, jedynie na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, bez tradycyjnego pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie budowy domu – szczegóły procedury

Zanim omówimy procedurę związaną ze zgłoszeniem domu, warto uświadomić sobie, kto jest do niej upoważniony. Otóż jeśli jesteś inwestorem i będziesz też właścicielem domu, możesz osobiście zgłosić dom. Dokumenty mogą zostać złożone również przez pełnomocnika.

Co należy przygotować?

 • zgłoszenie budowy;
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany w formie: papierowej, w 3 egzemplarzach, lub elektronicznej;
 • opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, jeśli zobowiązują cię do tego przepisy odrębnych ustaw, lub kopie tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 • zaświadczenie, które potwierdzi, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów. Zaświadczenie musi być wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (na przykład izbę architektów) i być aktualne na dzień, w którym został opracowany projekt;
 • oświadczenie, że masz prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy – jeśli dla terenu, na którym znajduje się twoja działka, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dowiedz się, jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy);
 • oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej;
 • potwierdzenie zapłaty – jeśli część domu będziesz użytkować w innych celach niż mieszkaniowe, na przykład będziesz prowadzić sklep lub warsztat;
 • inne dokumenty, jeśli wymaga tego urząd – dowiedz się w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta, czy musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty.

*Powyższa lista i wykaz potrzebnych dokumentów pochodzi ze strony Gov.pl – wejdź w link, by pobrać potrzebne materiały i zgłosić budowę domu. Możesz to zrobić również przez internet na portalu e-Budownictwo.

To ważne!

„Milcząca zgoda” na budowę, czyli uznanie zgłoszenia jest ważne 3 lata. Zgoda traci ważność, jeśli przez 3 lata nie rozpoczniesz budowy domu lub przerwiesz budowę domu i ta przerwa będzie trwać dłużej niż 3 lata. Wówczas musisz zgłosić budowę w urzędzie powiatowym albo urzędzie miasta ponownie.

Jaka działka jest odpowiednia pod dom na zgłoszenie?

Istotną kwestią do omówienia jest także to, gdzie właściwie może znajdować się dom na zgłoszenie. Na działce rolnej nie zawsze można bowiem rozpocząć taką budowę. Co warto wiedzieć zatem o kryteriach terenu? Przede wszystkim sprawdź, czy tam, gdzie znajduje się twoja działka, został ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Możesz o to zapytać w urzędzie powiatowym lub w urzędzie miasta, na którego terenie jest działka.

Jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka:

 • nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – potrzebujesz decyzji o warunkach zabudowy,
 • obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – nie musisz składać dodatkowych dokumentów.

Możesz rozpocząć budowę domu, czyli roboty budowlane, gdy:

 • geodeta wytyczy dom na działce,
 • wykonasz niwelację terenu, to znaczy zlecisz pomiary geodezyjne i odpowiednio wyprofilujesz grunt, na przykład go wyrównasz,
 • podłączysz się do sieci infrastruktury technicznej (to znaczy do prądu i wody),
 • zagospodarujesz teren budowy (na przykład ogrodzisz go i umieścisz na nim kontenery, z których korzystać będą robotnicy w czasie budowy).

*Cytowane wyżej dane pochodzą z serwisu Gov.pl. Więcej informacji znajdziesz w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dom na zgłoszenie – charakterystyka projektu

Choć w większości przypadków projektem domu na zgłoszenie zajmuje się znający przepisy prawa budowlanego architekt lub kierownik budowy, to w przypadku mniejszych inwestycji sam inwestor będzie musiał czuwać nad szczegółami procedury. Planując zgłoszenie budowy domu, należy zatem poznać odpowiedzi na następujące pytania.

 • 1
  Czy w domu na zgłoszenie można zrobić piwnicę lub poddasze?

  W kwestii piwnicy nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ale trzeba pamiętać o tym, że poddasze będzie traktowane jako dodatkowa kondygnacja budynku – niektóre programy np. do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia uwzględniają domy maksymalnie dwukondygnacyjne. Dom może posiadać jednak np. otwartą antresolę.

 • 2
  Czy budowa domu może zostać skontrolowana?

  Tak. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić kontrolę takiej budowy. Jest to bowiem organ przyjmujący zgłoszenie. Jeśli zostaną stwierdzone błędy w sztuce budowlanej lub inne uchybienia, może zakończyć się to wstrzymaniem inwestycji, a w skrajnych przypadkach nawet wydaniem nakazu rozebrania budynku.

Dom na zgłoszenie – ile metrów może posiadać?

Nawet najmniejszy domek na zgłoszenie musi mieć określoną wysokość, powierzchnię i liczbę kondygnacji. Będzie to określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także może być narzucone w decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez władze lokalne. Warunki domu na zgłoszenie są zatem ściśle określone prawnie. Obecnie w uproszczonej procedurze budowy można wznosić domy tylko do 70 m² powierzchni.

Wysokość pomieszczeń w domu bez pozwolenia, czyli „na zgłoszenie” nie może być niższa niż 2,2m. Zaś rozpiętość budynku nie może przekraczać 6 m. Przy określaniu tych wymiarów należy dodatkowo uwzględnić, by wysięg wsporników nie był większy niż 2 m.

Ważne!

Warto wiedzieć, że budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy do 70 m² może zostać zbudowany na zgłoszenie (bez pozwolenia na budowę), jednak wymaga on projektu budowlanego. Natomiast budynek rekreacji indywidualnej o pow. zabudowy do 70 m² może zostać zbudowany na zgłoszenie i nie wymaga projektu budowlanego.

Dom na zgłoszenie – koszt procedury i budowy

 • Ile zapłacisz za całą procedurę zgłoszenia domu pod budowę?
 • geodeta wytyczy dom na działce,
 • wykonasz niwelację terenu, to znaczy zlecisz pomiary geodezyjne i odpowiednio wyprofilujesz grunt, na przykład go wyrównasz,

Opłatę możesz uiścić:

 • gotówką w kasie urzędu powiatowego lub urzędu miasta,
 • przelewem na konto urzędu powiatowego lub urzędu miasta.

Co otrzymasz po pomyślnym ukończeniu procesu? Projekt budowlany z pieczątkami urzędu – jeśli dostaniesz „milczącą zgodę”. Dokumenty musisz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika z udzielonym przez ciebie pełnomocnictwem. Możesz też złożyć wniosek o zaświadczenie, w którym urzędnik napisze, że nie zgłosił sprzeciwu. Takie zaświadczenie nie jest jednak konieczne do tego, aby rozpocząć budowę.

 • Ile zapłacisz za całą procedurę zgłoszenia domu pod budowę?

Od razu po zgłoszeniu budowy domu biura projektowe proponują mnóstwo projektów spełniających warunki programu. Ceny zaczynają się od około 1500 złotych za projekt prostego domu parterowego. Projektów można szukać w internecie lub znaleźć je bezpłatnie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Sprawdź też:  Jaki jest koszt budowy domu w 2023 roku?

Budujesz dom? Pamiętaj o jego ubezpieczeniu!

Pamiętaj o możliwości zakupu ubezpieczenia domu w budowie! Już na tym etapie będziesz w stanie chronić się finansowo od zniszczeń i kradzieży użytych dotąd materiałów. Zakres takiej polisy możesz dopasować do potrzeb na każdym etapie budowy domu – nawet tuż po rozpoczęciu prac przygotowawczych. Niezależnie od tego, w którym momencie inwestycji jesteś, dbaj o ochronę swojego majątku. Znalezienie odpowiedniej polisy ułatwi Ci kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania – sprawdź ofertę online już dziś!

O wybrane ubezpieczenie możesz zapytać też naszego doświadczonego doradcę za pośrednictwem infolinii (22 27 00 337) lub osobiście w jednej z ponad 500 placówek CUK w całej Polsce – zachęcamy do kontaktu!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy można mieszkać w domu na zgłoszenie?

  Tak. Nie ma żadnych praktycznych ograniczeń dotyczących pobytu w tego typu budynkach. Zgodnie z przepisami, procedura zgłoszenia przewiduje budowę domów do 70 m² również na pobyt stały, a nie jedynie rekreacyjny. W takim budynku można się zatem również zameldować.

 • 2
  Czy dom na zgłoszenie musi mieć kierownika budowy?

  Nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można korzystać z uproszczonej procedury budowy domów do 70 m² na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, bez pozwolenia na budowę, a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

 • 3
  Na jakich gruntach nie można budować?

  Planując budowę domu, należy unikać tak zwanych gruntów niebezpiecznych, które mogłyby zaburzyć stabilność konstrukcji budynku. Można do nich zaliczyć między innymi: grunty organiczne takie jak torfy, muły i gytie, ponieważ nie są w stanie utrzymać dużych obciążeń. Budowę domu wyklucza także działka położona na terenie zalewowym.

Oceń artykuł

4.60
(5)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku