2022-12-08

Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonej nieruchomości?

Ubezpieczasz swój dom? Bardzo dobrze! Dowiedz się, jakie przeglądy i kontrole powinieneś przeprowadzać.

Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonej nieruchomości?

Właściciele nieruchomości mają na głowie wiele różnych obowiązków. Konieczne jest pilnowanie terminów płatności rachunków i podatków od nieruchomości, pilnowanie terminu polisy oraz dbanie o stan mieszkania i przeprowadzanie remontów.

Obowiązków jest naprawdę sporo, a do tego dochodzą jeszcze obowiązki związane  z regularnymi kontrolami i przeglądami stanu technicznego budynku. Można się łatwo pogubić co i kiedy powinniśmy zrobić. Dlatego dajemy Wam ściągę, która pomoże w uniknięciu kłopotów.

Pamiętaj również, że kupując polisę mieszkaniową, zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia masz pewne obowiązki, które musisz wykonać. Jeżeli ich nie dopełnisz, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić Ci wypłaty odszkodowania. Sprawdź, jakie masz obowiązki w związku z ubezpieczaną nieruchomością oraz co Ci grozi za ich niedopełnienie.

Ubezpieczenie nieruchomości – co to jest i z czym się wiąże?

Kupując dom lub mieszkanie warto zabezpieczyć swoją nieruchomość już na samym początku. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. W razie szkody całkowitej jesteśmy narażeni na utratę całego swojego majątku.

Ubezpieczyć możemy nie tylko dom czy mieszkanie, ale również dom w budowie, domek letniskowy czy budynek gospodarczy. Niektóre towarzystwa swoją ochroną obejmują również nagrobki. Polisa może chronić Twoją nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk. W zależności od tego, na jaką formułę ubezpieczenia się zdecydujesz, taką ochronę ubezpieczeniową będzie świadczyło towarzystwo. W przypadku ryzyk nazwanych ochrona będzie świadczona tylko w przypadku wystąpienia ryzyk wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Natomiast w przypadku formuły all risk – ochroną objęte będą wszystkie ryzyka poza tymi wymienionymi w wyłączeniach ochrony.

W przypadku wystąpienia szkody związanej np. z problemami z elektryką towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz ubezpieczone mieszkanie zweryfikuje m.in. czy został wykonany obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Jeżeli wszystkie formalności zostały spełnione, ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie zgodnie z sumą ubezpieczenia wskazaną na polisie.

Pamiętaj!

Jak widać na powyższym przykładzie, jeżeli chcesz mieć pewność, że towarzystwo ubezpieczeniowe dokona wypłaty odszkodowania, powinieneś dopilnować obowiązków, jakie spoczywają na Tobie jako właścicielu ubezpieczonej nieruchomości.

Obowiązki właściciela nieruchomości określa prawo budowlane. Zapisy w ustawie zabezpieczają takie kwestie jak:

 • kontrola instalacji gazowej w bloku,
 • kontrola gazu w dom,
 • kontrola instalacji elektrycznej,
 • kontrola przewodów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczanej nieruchomości?

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego każda polisa zawiera inne zapisy dotyczące praw i obowiązków ubezpieczonego. Wiele z nich jednak się powtarza, ze względu na ogólny charakter. Są one uniwersalne, w związku z tym większość towarzystw je stosuje.

Do najważniejszych obowiązków ubezpieczonego należy utrzymanie i użytkowanie budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W tym punkcie zawierają się również obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznej w mieszkaniu własnościowym, czy kontrola przewodów kominowych w domach jednorodzinnych.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do zachowania podstawowych środków ostrożności, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mienia. Do takich środków możemy zaliczyć m.in. zamykanie drzwi i okien, tak aby w razie kradzieży maksymalnie zabezpieczyć mienie przed złodziejami.

Ważne jest także odpowiednie eksploatowanie mienia, czyli przestrzeganie zaleceń producenta nie tylko w zakresie montażu mienia, ale także jego konserwacji, utrzymania czy obsługi.

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego te obowiązki właściciela nieruchomości są inne. Zawsze warto zapoznać się z dokumentem, jakim są Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby mieć pewność, że jako właściciel mieszkania jesteśmy w stanie dopełnić obowiązków, które są wskazane przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jakie czynności należy wykonywać?

Jest sporo czynności, które powinien wykonywać właściciel nieruchomości. Okresowo raz do roku powinno się skontrolować instalacje gazowe znajdujące się w nieruchomości oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne).

Na każdym właścicielu nieruchomości spoczywa też obowiązek czyszczenia co 6 miesięcy dymowych i spalinowych przewodów kominowych palenisk, które są opalane paliwem płynnym lub gazowym. W przypadku palenisk opalanych paliwem stałym obowiązkowe jest czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) raz na kwartał.

Właściciele muszą też odpowiednio dbać o stan techniczny instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. Wymaga to sporego zaangażowania i poświęcenia czasu, jednak należy pamiętać, że jest to czas poświęcony na zapewnienie bezpieczeństwa sobie i bliskim.

Jakie są obowiązkowe przeglądy i kontrole nieruchomości?

Zarówno dom, jak i mieszkanie, posiadają różne instalacje, które co jakiś czas obowiązkowo musimy sprawdzać np. pod kątem szczelności. Znacznie więcej obowiązków leży na właścicielach domów jednorodzinnych niż mieszkań

W lokalu mieszkalnym wszelkimi przeglądami zarządza administracja budynku. To oni organizują i wysyłają kominiarza, który ma przeprowadzić niezbędne kontrole przewodów kominowych w bloku czy elektryka, który zajmie się obowiązkowym przeglądem instalacji elektrycznej w mieszkaniu. W przypadku właścicieli domów obowiązek zadbania o wykonanie takich przeglądów leży po stronie właściciela nieruchomości. Jeżeli posiadasz dom, koniecznie pamiętaj o wykonaniu niezbędnych przeglądów instalacji.

Pamiętaj, że nie tylko ubezpieczyciele wymagają wykonaniaprzeglądów instalacji – taki obowiązek nakłada na nas polskie prawo.

Ustawa o prawie budowlanym określa zarówno wykaz, jak i częstotliwość, z jaką powinniśmy wykonać poszczególne kontrole. Zgodnie z tą ustawą konieczna jest:

 • Okresowa kontrola co najmniej raz do roku, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego:
 • elementów budynków, budowli i instalacji, które narażone są na szkodliwe wpływy atmosferyczne,
 • instalacji i urządzeń, które służą ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 • Okresowa kontrola co najmniej raz na 5 lat, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Kontrola powinna obejmować również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności wszystkich połączeń, osprzętu czy zabezpieczeń oraz środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów, a także uziemień instalacji i aparatów.

Jak widać polskie prawo nakłada na nas obowiązek kontroli instalacji elektrycznej oraz kontroli instalacji gazowej. Warto zadbać o te kwestie nie tylko ze względu na spełnienie ustawowego obowiązku, ale przede wszystkim ze względu na swoje bezpieczeństwo.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Te dokumenty miej zawsze pod ręką!

Właściciele nieruchomości w każdym momencie muszą też dysponować odpowiednimi dokumentami, niezależnie od tego, kiedy zakończyła się na przykład budowa domu jednorodzinnego.

Wśród tych dokumentów muszą się znaleźć:

 • pozwolenie na budowę,
 • protokoły związane z odbiorami częściowymi i końcowymi,
 • projekty budowlane,
 • dokumenty, które poświadczają przeprowadzane zmiany w przygotowanych wcześniej projektach.

Czym grozi zaniedbanie obowiązków?

Zaniedbanie własnych obowiązków grozić może różnorodnymi karami, przede wszystkim mowa tutaj o mandacie za brak okresowych kontroli w swojej nieruchomości. Wysokość mandatu zależy od tego, jakich zaniedbań dopuścił się właściciel.

Problemy mogą się też pojawić w przypadku wystąpienia szkody. Brak kompletnej dokumentacji związanej z okresowymi kontrolami nieruchomości może skutkować odmową wypłacenia świadczenia z tytułu ubezpieczenia nieruchomości.

Warto więc dbać o to, aby dokumenty znajdowały się w jednym miejscu, dzięki czemu zawsze będzie się miało do nich szybki dostęp. W przypadku lekceważenia własnych obowiązków można narazić się nie tylko na poważne sankcje finansowe, ale też na niewypłacenie odszkodowania w sytuacjach kryzysowych, gdy np. dojdzie do pożaru w mieszkaniu lub domu.

Co grozi nieruchomości bez ważnych przeglądów?

O stan techniczny Twojej nieruchomości warto zadbać nie tylko ze względu na wymagania towarzystw ubezpieczeniowych czy ze względu na przepisy prawne. Wszelkie kontrole instalacji czy to w domu jednorodzinnym, czy w mieszkaniu warto wykonać przede wszystkim po to, żeby ograniczyć ryzyko wystąpienia szkody.

Jeżeli nie będziemy systematycznie przeprowadzać kontroli instalacji gazowej czy elektronicznej, może dojść do rozszczelnienia czy przepięcia a tym samym – do pożaru czy eksplozji. Taka sytuacja może nie tylko pozbawić nas całego naszego dobytku, ale przede wszystkim zagrażać życiu czy zdrowiu mieszkańców tego budynku. Warto wypełnić obowiązki właściciela nieruchomości wskazane w ustawie, aby czuć się bezpiecznie. Przeprowadź kontrolę przewodów wentylacyjnych czy przewodów kominowych, żeby Twoja rodzina mogła spać spokojnie.

O czym jeszcze musisz pamiętać jako ubezpieczony?

Jako osoba ubezpieczona powinieneś szczególną uwagę zwrócić na zakres ubezpieczenia oraz najważniejsze informacje zawarte w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zawsze warto sprawdzić i porównać dostępne na rynku oferty ubezpieczenia, tak aby nie przepłacić za polisę ubezpieczeniową, ale żeby ochrona działa w różnych sytuacjach.

Dobra polisa daje Ci gwarancję wypłaty odszkodowania nawet w przypadku szkody całkowitej. Ważne jest, abyś przy zakupie polisy zwrócił uwagę na kilka istotnych kwestii:

 • Właściwa suma ubezpieczenia – dobranie odpowiedniej sumy ubezpieczenia jest jedną z najbardziej istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem nieruchomości. Kupując polisę musisz ustalić maksymalną wysokość odszkodowania, która będzie równa wartości Twojej nieruchomości. To bardzo ważny aspekt w Twojej polisie ubezpieczeniowej, ponieważ jeżeli zaniżysz sumę ubezpieczenia w razie szkody, w której np. spłonie Twoje mieszkanie, nie otrzymasz wypłaty do wartości rynkowej nieruchomości. Towarzystwo wypłaci Ci kwotę wskazaną przez Ciebie na polisie. Jeżeli natomiast zawyżysz wartość swojej nieruchomości, jedynie przepłacisz za polisę. Nic dzięki temu nie zyskasz, ponieważ na ubezpieczeniach majątkowych nie możemy się wzbogacić. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie do wartości rynkowej ubezpieczonej nieruchomości, pomimo tego, że Ty w umowie ubezpieczenia wskazałeś np. dwukrotnie wyższą kwotę.
 • Cena – wybierz dla siebie polisę, która zarówno zakresowo, jak i cenowo będzie spełniać Twoje oczekiwania. Warto porównać ze sobą jak największą liczbę ofert. Powoli Ci to wybrać polisę skrojoną do Twoich potrzeb.
 • Wyłączenia odpowiedzialności i obowiązki ubezpieczającego – przed zawarciem polisy koniecznie zapoznaj się z wyłączeniami odpowiedzialności, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dowiesz się, w jakich sytuacjach towarzystwo nie wypłaci odszkodowania oraz jakie zostały wprowadzone limity kwotowe czy karencje. W przypadku obowiązków koniecznie sprawdź, o co musisz zadbać, żeby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Do Twoich obowiązków należy między innymi wykonanie kontroli instalacji gazowych czy elektrycznych w Twoim mieszkaniu. Pamiętaj, że jeżeli dojdzie do szkody związanej np. z instalacją gazową a Ty nie przedstawisz potwierdzenia wykonania kontroli tej instalacji, towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania.
 • Okres ochrony oraz terminy płatności – jeśli ubezpieczasz swoje mieszkanie po raz pierwszy, jedyne, o czym musisz pamiętać to opłacenie polisy. W przypadku kontynuacji na kolejny rok ubezpieczeniowy koniecznie zadbaj o to, żeby Twoje mienie nie pozostawało bez ochrony nawet przez kilka dni. Ubezpieczenie mieszkania nie jest obowiązkowe – oznacza to, że taka polisa nie wznowi się automatycznie, a co za tym idzie – jeżeli nie przedłużysz jej na kolejny rok, ochrona nie będzie świadczona. Twoje mienie nie będzie chronione i w razie wystąpienia szkody w terminie, w którym nie posiadasz polisy ubezpieczeniowej, nie otrzymasz wypłaty odszkodowania. Niektóre towarzystwa pozwalają na zawarcie polisy na okres nawet 3 lat – taki zabieg pozwoli Ci nie martwić się o wznowienie polisy. W tym przypadku jednak warto pamiętać, że ceny mieszkania z roku na rok się zmieniają – zadbaj o to, żeby Twój dom czy mieszkanie nie było ubezpieczone na zbyt niską sumę. Jeżeli tak się stanie, koniecznie zgłoś się do swojego agenta, by sporządzić aneks doubezpieczający Twoją nieruchomość. Wiąże się to oczywiście z dopłatą składki do polisy, natomiast będziesz mieć pewność, że w razie szkody towarzystwo wypłaci Ci pełną kwotę odszkodowania.
 • Termin na zgłoszenie szkody – to bardzo ważna kwestia. Musisz pamiętać o tym, że masz określony czas na zgłoszenie szkody – warto zweryfikować tę informację w OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W zależności od towarzystwa ten czas może być inny – po upływie wskazanego w dokumencie terminu towarzystwo może odmówić Ci wypłaty odszkodowania.

Chciałbyś poznać naszą ofertę ubezpieczeń nieruchomości?

Przyjdź do jednej z naszych placówek lub zadzwoń na infolinię i porozmawiaj z doradcą. A może chciałbyś porównać online ceny polis? Skorzystaj z naszego kalkulatora.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku