Wyłudzenie ubezpieczenia – co to jest?

Czym jest wyłudzenie ubezpieczenia? Jakie może mieć konsekwencje? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Wyłudzenie ubezpieczenia - polega na oszustwie, które prowadzi do wypłaty świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe rzekomemu poszkodowanemu. 

Wszystkie dane, które są udostępniane zakładowi ubezpieczeniowemu, muszą być prawidłowe. Rozpoczyna się to już w momencie składania wniosku. Przykładowo, podczas zakupu polisy samochodowej, konieczne jest udostępnienie prawdziwych informacji co do użytkowania auta, użytkowników, dotychczasowych zniżek czy wyjazdów za granicę. Sam brak zgłoszenia błędnych danych lub zatajenie ich nie jest wyłudzeniem ubezpieczenia, jednak może mieć wpływ na zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej lub nawet odmowę wypłaty odszkodowania. Można to traktować jako początek większych oszustw, które pod względem prawnym są już przestępstwem. Wyłudzenie ubezpieczenia to sytuacja, w której np. poszkodowany zawyża wartość szkody czy podaje inne uszkodzenia w ramach postępowania likwidacyjnego. Ma to na celu wypłatę większego świadczenia. Takie zachowanie jest nieuczciwe i nieodpowiedzialne. Towarzystwa ubezpieczeniowe współpracują z odpowiednimi służbami, które analizują dane i mogą łatwiej wytropić oszustów. 

Innym rodzajem wyłudzenia ubezpieczenia jest taka jazda, która ma na celu spowodowanie kolizji, a co za tym idzie - wypłatę świadczenia. Często jest to zaplanowane przez kierowców, którzy mają już lekko uszkodzone auta. Mimo wszystko, udowodnienie, że jest to oszustwo, jest możliwe. Poważnym przestępstwem jest też celowe działanie, np. podpalenie czy zalanie nieruchomości w celu uzyskania odszkodowania.