Ochrona prawna – co to jest?

Czym jest ochrona prawna? Do czego upoważnia? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Ochrona prawna - ubezpieczenie chroniące na wypadek konieczności ponoszenia kosztów wynajęcia prawnika lub opłat sądowych na terenie Rzeczypospolitej. Pomoc ubezpieczonemu obowiązuje zarówno wtedy, kiedy jest on poszkodowanym lub sprawcą. Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej różni się w zależności od ubezpieczyciela. Ubezpieczenie ochrony prawnej może obejmować np. zwrot kosztów za wynajęcie adwokata lub radcy prawnego, wniesienie opłat sądowych, dojazdu na rozprawę, a innym razem dotyczy tylko możliwości telefonicznej konsultacji z prawnikiem. Jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń ubezpieczonego, polisa (w zależności od OWU) może zapewnić pomoc prawną, a w przypadku postępowania karnego zwrot kosztów obrony. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj zastrzegają sobie, że ubezpieczenie ochrony prawnej nie obowiązuje w sporach ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń, w którym ta polisa została wykupiona. Towarzystwo może być niekiedy zwolnione z odpowiedzialności np.w sytuacji, gdy działanie ubezpieczonego było niezgodne z prawem czy umyślne. 

Czy wiesz, że...

Ubezpieczenie ochrony prawnej występuje jako rozszerzenie ubezpieczenia komunikacyjnego (wtedy ubezpieczyciel ponosi koszty sądowe w związku ze szkodą komunikacyjną), mieszkaniowego lub jako odrębny produkt. Podczas podpisywania umowy, warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. To górna wartość odpowiedzialności towarzystwa za daną szkodę w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej. Aby skorzystać z polisy, należy zwrócić się do ubezpieczyciela. Ten może poszukać radcę prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował interesy ubezpieczonego lub zezwolić na samodzielne jego wybranie.