Underwriter – kim jest?

Kim jest underwriter? Na czym polega jego praca? Zobacz definicję w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Underwriter - osoba odpowiedzialna za szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego zatrudniona w towarzystwie. Jej praca polega również na ocenie konkretnych przypadków, szczególnie tych trudnych. Underwiter ocenia czy dani klienci na pewno mogą być ubezpieczeni. Dzieje się to na podstawie dostarczonych informacji, takich jak aspekt zdrowotny czy zawodowy. Praca underwitera ma ścisły związek z dostarczaniem mu dokumentów, które są indywidualne dla danej sprawy. Szacunki ryzyka ubezpieczeniowego są uwzględniane w ofercie towarzystwa dla konkretnego klienta.

Praca underwitera nie jest prosta. Musi on dokładnie weryfikować podane informacje, choć dzieje się to zazwyczaj za pośrednictwem dedykowanego systemu. Może być on zatrudniony w firmach ubezpieczeniowych jako specjalista w zakresie analizy. Jest to zawód, który okazuje się nieoceniony w momencie trudnych i niecodziennych przypadków. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze godzą się na podpisanie umowy ze swoim klientem. Często okazuje się to nieopłacalne, ponieważ ryzyko jest zbyt duże. Właśnie dlatego underwiter nie tylko je ocenia, ale także przekazuje informacje na temat ewentualnych wypłat świadczenia na podstawie indywidualnych wyliczeń. W niestandardowych rozwiązaniach, konieczne jest przeliczenie składki w taki sposób, aby była ona opłacalna dla obu stron.

Czy wiesz, że...

Aby zatrudnić się jako underwiter, często trzeba ukończyć studia wyższe (najlepiej prawnicze lub ekonomiczne). Przyda się też doświadczenie na podobnym stanowisku. Liczą się także umiejętności negocjacyjne oraz analitycznego myślenia.